sobota 25. marec 2017 | meniny: Marián

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

25. 03. 2017
Lekáreň SV.JOACHIMA a SV.ANNY, Bernolákova 2135/2, 01001 Žilina
26. 03. 2017
Lekáreň MELISA, Jána Milca 741/27, 01001 Žilina

celý rozpis
čo sa v Žiline urobilo
Press Primátor na aktuálne témy Prednosta Mestského úradu v Žiline informuje Stretnutia občanov s vedením mesta Radničné noviny mesta Žilina Kronika mesta Žilina Osobnosti mesta Žilina Žilinský mládežnícky parlament Spolupráca s partnerskými mestami Žiliny Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Žilina Staršie články ďalšie články
plaváreň

25. 03. 2017 | 06.00-20.00
(10.00-11.30 5 dr.,/šírka)

26. 03. 2017 | 06.00-20.00
(09.00-10.30 6 dr.,)

celý program
kam dnes

LEGO BATMAN VO FILME 2D Cinemax, Žilina (15:20)

Kong:Ostrov lebiek Ster Century Cinemas (18:00)

KRÁSKA A ZVIERA (SD) Ster Century Cinemas (14:10, 15:50)

KRÁSKA A ZVIERA (SD) 3D Ster Century Cinemas (13:30)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


Úradné oznamy - ARCHÍV

  Rok 2017

 • DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ OBČANOM S TRVALÝM POBYTOM "ŽILINA", 24. 3. 2017 ( PDF )
  OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - ZOZNAM OBČANOV
   
 • Daňový úrad Žilina, 24. 3. 2017 - 10. 4. 2017 ( PDF )
  (1120) VV - Alena Kvetná
   
 • Dražobník, s.r.o., 24. 3. 2017 - 27. 4. 2017 ( PDF )
  (1121) Oznámenie o dražbe zn. 137/2016
   
 • Mesto Žilina - Odbor dopravy, 24. 3. 2017 - 10. 4. 2017 ( PDF )
  (1125) Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania č. 4055/2017-11736/2017/OD/Mo
   
 • Okresný úrad Žilina, 24. 3. 2017 - 10. 4. 2017 ( PDF )
  (1126) Úradná oprava stavebného povolenia č. OU-ZA-OCDPK-2017/008956/10/BIL
   
 • Okresný úrad Žilina, 24. 3. 2017 - 10. 4. 2017 ( PDF )
  (1127) Rozhodnutie č. OU-ZA-OSZP3-2017/04543-003/Ros
   
 • Mesto Žilina - Odbor dopravy, 24. 3. 2017 - 29. 3. 2017 ( PDF )
  (1128) Pozvánka - Komisia dopravy a komunálnych služieb
   
 • Mesto Žilina - Odbor ekonomický, 24. 3. 2017 - 29. 3. 2017 ( PDF )
  (1129) Pozvánka - Finančná komisia
   
 • Mesto Žilina - Odbor životného prostredia, 24. 3. 2017 - 30. 3. 2017 ( PDF )
  (1130) Pozvánka - Komisia životného prostredia
   
 • Mesto Žilina - Odbor sociálny a bytové, 24. 3. 2017 - 29. 3. 2017 ( PDF )
  (1131) Pozvánka - Komisia sociálna, zdravotná a bytová
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 24. 3. 2017 - 29. 3. 2017 ( PDF )
  (1132) Pozvánka - Komisia územného plánovania a výstavby
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 23. 3. 2017 - 7. 4. 2017 ( PDF )
  (1101) Zrušenie TP - Peter Kuchar
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 23. 3. 2017 - 7. 4. 2017 ( PDF )
  (1102) Zrušenie TP - Milan Daník, Lukáš Németh
   
 • Mesto Žilina - Odbor životného prostredia, 23. 3. 2017 - 7. 4. 2017 ( PDF )
  (1103) Rozhodnutie č. 2815-6764/2017/Daň/770650104/KR-Z24,Z39
   
 • Mesto Žilina - Odbor stavebný, 23. 3. 2017 - 7. 4. 2017 ( PDF )
  (1116) Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby č. 577/2017-15727/2017-OSP-BO
   
 • Mesto Žilina - Odbor dopravy, 22. 3. 2017 - 6. 4. 2017 ( PDF )
  (1094) Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania č. 5187/2017-7404/2017/OD/Mo
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 22. 3. 2017 - 6. 4. 2017 ( PDF )
  (1095) Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania č. 3578/2017-15154/2017-OSP-AD
   
 • Mesto Žilina - Odbor životného prostredia, 22. 3. 2017 - 6. 4. 2017 ( PDF )
  (1096) Oznámenie - Diaľnica D3 Žilina(Strážov) - Žilina (Brodno)
   
 • Okresný úrad Žilina, 22. 3. 2017 - 6. 4. 2017 ( PDF )
  (1100) Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-ZA-OVBP2-2017/016057/AJA
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 21. 3. 2017 - 5. 4. 2017 ( PDF )
  (1071) Zrušenie TP - Miroslav Kubala
   
 • Daňový úrad Žilina, 21. 3. 2017 - 5. 4. 2017 ( PDF )
  (1075) VV - DFG, s.r.o.
   
 • LICITOR group, a.s., 21. 3. 2017 - 3. 5. 2017 ( PDF )
  (1076) Oznámenie o dražbe č. D 200717
   
 • Okresný úrad Žilina, 21. 3. 2017 - 5. 4. 2017 ( PDF )
  (1077) Rozhodnutie č. OU-ZA-OSZP3-2017/002484-007/Dur
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 21. 3. 2017 - 5. 4. 2017 ( PDF )
  (1086) Oznámenie o začatí územného konania č. 221/2017-14520/2017-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 21. 3. 2017 - 5. 4. 2017 ( PDF )
  (1087) Oznámenie o začatí územného konania č. 159/2017-14526/2017-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 21. 3. 2017 - 5. 4. 2017 ( PDF )
  (1088) Územné rozhodnutie č. 2676/2017-13690/2017-OSP-VL
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 21. 3. 2017 - 5. 4. 2017 ( PDF )
  (1089) Stavebné povolenie č. 2699/2017-13425/2017-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 21. 3. 2017 - 5. 4. 2017 ( PDF )
  (1090) Kolaudačné rozhodnutie č. 426/2017-14546/2017-OSP-VL
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 21. 3. 2017 - 5. 4. 2017 ( PDF )
  (1091) Stavebné povolenie č. 2413/2017-14781/2017-OSP-BO
   
 • Mesto Žilina - Mestské zastupiteľstvo, 20. 3. 2017 - 4. 4. 2017 ( PDF )
  (1058) Uznesenie z Mimoriadneho zasadnutia MZ v Žiline, konaného dňa 13.03.2017
   
 • Okresný úrad Žilina, 20. 3. 2017 - 4. 4. 2017 ( PDF )
  (1059) Stavebné povolenie č. OU-ZA-OCDPK-2017/008956/9/BIL
   
 • LICITOR group, a.s., 20. 3. 2017 - 27. 4. 2017 ( PDF )
  (1060) Oznámenie o opakovanej dražbe č. D 5090117
   
 • Mesto Žilina - Odbor stavebný, 20. 3. 2017 - 4. 4. 2017 ( PDF )
  (1065) Predloženie odvolania a odstúpenie kompletného spisov0ho materiálu č. 2878/2017-14541/2017-OSP-DRA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 20. 3. 2017 - 4. 4. 2017 ( PDF )
  (1066) Oznámenie o doplnení podkladov pre vydanie rozhodnutia č. 829/2017-14971/2017-OSP-MLA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 20. 3. 2017 - 4. 4. 2017 ( PDF )
  (1067) Stavebné povolenie č. 21548/2016-14509/2017-OSP-MLA
   
 • Mesto Žilina - Odbor dopravy, 20. 3. 2017 - 4. 4. 2017 ( PDF )
  (1068) Stavebné povolenie č. 3090/2017-6581/2017/OD/Mo-pokr
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 20. 3. 2017 - 27. 3. 2017 ( PDF )
  (1069) Voľné pracovné miesto - odbor investičný - odborný referent
   
 • Notársky úrad - JUDr. Alena Majerčiaková, 20. 3. 2017 - 4. 4. 2017 ( PDF )
  (1070) Vyhláška o upovedomení dediča - Miroslav Repkovský
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 17. 3. 2017 - 3. 4. 2017 ( PDF )
  (1034) Zrušenie TP - Dana Kováčová, Zuzana Kováčová, Tomáš Kováč
   
 • Okresný úrad Žilina, 17. 3. 2017 - 3. 4. 2017 ( PDF )
  (1045) Informácia o skončení vyvlastňovacieho konania č. OU-ZA-OVBP2-2017/006393/KUL,OU-ZA-OVBP2-2017/006398/KUL,OU-ZA-OVBP2-2017/006396/KUL
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 17. 3. 2017 - 3. 4. 2017 ( PDF )
  (1046) Zrušenie TP - Adriana Pekárová, Matej Pekár, Monika Pekárová, Marek Pekár
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 17. 3. 2017 - 1. 4. 2017 ( PDF )
  (1047) Voľné pracovné miesto - upratovačka pre zariadenie Jedáleň - Námestie J. Borodáča 1
   
 • SSE, a.s., 17. 3. 2017 - 11. 4. 2017 ( PDF )
  (1048) Odstávka elektrickej energie - apríl 2017
   
 • Mesto Žilina - Odbor dopravy, 17. 3. 2017 - 3. 4. 2017 ( PDF )
  (1052) Stavebné povolenie č. 2041/2017-4200/2017/OD/Mo-SP
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 17. 3. 2017 - 3. 4. 2017 ( PDF )
  (1053) Zrušenie TP - Dušan Mikula, Petra Mikulová, Márie Mikulová
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 17. 3. 2017 - 3. 4. 2017 ( PDF )
  (1054) Upovedomenie o oprave chyby v písaní č. 1282/2017-13901/2017-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 16. 3. 2017 - 31. 3. 2017 ( PDF )
  (1021) Zrušenie TP - Peter Oleš
   
 • Daňový úrad Žilina, 16. 3. 2017 - 31. 3. 2017 ( PDF )
  (1029) VV - Peter Monček
   
 • Mesto Žilina - Odbor dopravy, 16. 3. 2017 - 31. 3. 2017 ( PDF )
  (1030) Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania č. 4697/2017-364/2017/OD/Mo
   
 • Mesto Žilina - Odbor stavebný, 16. 3. 2017 - 31. 3. 2017 ( PDF )
  (1031) Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby č. 1366/2017-12714/2017-OSP-BO
   
 • Mesto Žilina - Odbor stavebný, 16. 3. 2017 - 31. 3. 2017 ( PDF )
  (1032) Územné rozhodnutie č. 902/2017-13251/2017-OSP-ŠI
   
 • Mesto Žilina - Odbor životného prostredia, 15. 3. 2017 - 27. 3. 2017 ( PDF )
  (989) Oznámenie - Rekonštrukcia hydrolýzy peria - Výroba tekutého organického keratínového hnojiva
   
 • Exekútorský úrad - JUDr. Pavol Crkoň, 15. 3. 2017 - 30. 3. 2017 ( PDF )
  (1015) Oznámenie o upustení od vykonania dražby spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach č. EX 442/16
   
 • Okresný úrad Žilina, 15. 3. 2017 - 30. 3. 2017 ( PDF )
  (1017) Upovedomenie o začatí konania o zmene údajov registra obnovenej evidencie pozemkov č. C 148/2013
   
 • Mesto Žilina - Odbor stavebný, 15. 3. 2017 - 30. 3. 2017 ( PDF )
  (1018) Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania č. 4224/2017-14180/2017-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Odbor stavebný, 15. 3. 2017 - 30. 3. 2017 ( PDF )
  (1019) Oznámenie o začatí stavebného konania č. 2485/2017-14288/2017-OSP-MLA
   
 • Mesto Žilina - Mestské zastupiteľstvo, 15. 3. 2017 - 30. 3. 2017 ( PDF )
  (1020) Hlasovanie poslancov z Mimoriadneho zasadnutia MZ v Žiline, konaného dňa 13.3.2017
   
 • Mesto Žilina - Mestské zastupiteľstvo, 14. 3. 2017 - 29. 3. 2017 ( PDF )
  (960) Dochádzka poslancov na Mimoriadnom zasadnutí MZ v Žiline dňa 13.3.2017
   
 • Daňový úrad Žilina, 14. 3. 2017 - 29. 3. 2017 ( PDF )
  (987) VV - Richard Kačena
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 13. 3. 2017 - 28. 3. 2017 ( PDF )
  (956) Zrušenie TP - Ladislav Sajda
   
 • Mesto Žilina - Odbor životného prostredia, 13. 3. 2017 - 28. 3. 2017 ( PDF )
  (957) Oznámenie - Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK
   
 • Mesto Žilina - Odbor právny a majetkový, 13. 3. 2017 - 29. 3. 2017 ( PDF )
  (958) Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 10. 3. 2017 - 27. 3. 2017 ( PDF )
  (943) Zrušenie TP - Sarah Blišáková, Marko Blišák, Ingrid Ulichová
   
 • Mesto Žilina - Odbor ekonomický, 10. 3. 2017 - 27. 3. 2017 ( PDF )
  (944) Zásielka - zoznam poplatníkov - daň za psa
   
 • Obec Porúbka - Stavebný úrad, 10. 3. 2017 - 27. 3. 2017 ( PDF )
  (945) Oznámenie o začatí územného konania č. 3396/2017-13034/2017-OSP-MLA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 10. 3. 2017 - 27. 3. 2017 ( PDF )
  (946) Stavebné povolenie č. 20703/2016-7872/2017-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 10. 3. 2017 - 27. 3. 2017 ( PDF )
  (947) Stavebné povolenie č. 20704/2016-7829/2017-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 10. 3. 2017 - 27. 3. 2017 ( PDF )
  (948) Stavebné povolenie č. 2414/2017-12664/2017-OSP-VL
   
 • Odbor životného prostredia, 7. 3. 2017 - 25. 3. 2017 ( PDF )
  (887) Zber elektroodpadu 25.03.2017
   
 • Odbor životného prostredia, 7. 3. 2017 - 1. 4. 2017 ( PDF )
  (888) Zber elektroodpadu 01.04.2017
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 7. 3. 2017 ( PDF )
  (907)Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia a súvisiacich dokumentov č. 4224/2017-12619/2017-OSP-ZI
   
 • Odbor životného prostredia, 7. 3. 2017 - 28. 5. 2017 ( PDF )
  (912) Oznámenie o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov pre zber objemných komunálnych odpadov v meste Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 1. 3. 2017 ( PDF )
  (835) Zverejnenie kópie žiadosti o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením č. 3340/2017-11333/2017-OSP-DRA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 27. 2. 2017 ( PDF )
  (775) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia č. 3765/2017-10844/2017-OSP-ZI
   
 • Exekútorský úrad - JUDr. Pavol Crkoň, 21. 2. 2017 - 27. 3. 2017 ( PDF )
  (719) Dražobné vyhlášky č. EX 442/16
   
 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina, 21. 2. 2017 ( PDF )
  (722) Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat č. 487/2017
   
 • SSE, a.s., 15. 2. 2017 - 29. 3. 2017 ( PDF )
  (639) Odstávka elektrickej energie - marec 2017
   
 • Štatistický úrad SR, 14. 2. 2017 - 30. 4. 2017 ( PDF )
  (633) Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 8. 2. 2017 ( PDF )
  (482) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia č. 1720/2017-4874/2017-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 1. 2. 2017 ( PDF )
  (366) Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia č.54/2017-3434/2017-OSP-ŠI
   
 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina, 1. 2. 2017 ( PDF )
  (368) Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat č. 4554/2017, 4557/2017
   
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky, 25. 1. 2017 - 30. 4. 2017 ( PDF )
  (252) Zisťovanie informácií o príjmoch fyzických osôb
   
 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina, 20. 1. 2017 ( PDF )
  (188) Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat
   
 • Mesto Žilina - referát krízového riadenia, CO, OPP a BOZP, 18. 1. 2017 ( PDF )
  (152) Odporúčanie pre obyvateľov mesta a zamestnancov MsÚ súvisiace s doručovaním zásielok s obsahom podozrivého materiálu
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 17. 1. 2017 ( PDF )
  (138) Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie a súvisiacich dokumentov č. 239/2017-1356/2017-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 12. 1. 2017 ( PDF )
  (109) Voľné pracovné miesto - hlásateľ/ka - Trnové, Rosinky
   
 • Mesto Žilina - Mestské zastupiteľstvo, 2. 1. 2017 - 4. 12. 2017 ( PDF )
  (16) Harmonogram zasadnutí MZ a MR v Žiline na rok 2017
   
 • Rok 2016

 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 11. 2016 ( PDF )
  (6137) Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia a súvisiacich dokumentov č.1871/2016-67752/2016-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 18. 11. 2016 ( PDF )
  (6011) Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia č. 9232/2016-42201/2016-OSP-BAB
   
 • Voľné pracovné miesto, 19. 10. 2016 ( PDF )
  (5498) Hlásateľ, hlásateľka v mestskom rozhlase v mestskej časti Bytčica
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 23. 8. 2016 ( PDF )
  (4704) Stavebné povolenie č. 12824/2016-40560/2016-OSP-BAB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 11. 7. 2016 ( PDF )
  (3857) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie stavebného povolenia
   
 • Obvodné oddelenie PZ Žilina - západ, 18. 5. 2016 - 18. 5. 2017 ( PDF )
  (2811) Verejný opis veci - oznámenie
   
 • Rok 2012

 • Straty a nálezy, 6. 7. 2012 ( PDF )
  (1260) Oznámenie
   
 • Rok 2011

 • Cenová kalkulácia ku krátkodobému prenájmu, 16. 8. 2011 ( PDF )
  (1317) zasadačiek na MsÚ Žilina platná od 01.09.2011
   
 • Cenová kalkulácia na prenájom tribúny, 4. 5. 2011 ( PDF )
  (695) platná od 01.05.2011