textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | sobota 21. október 2017 | meniny: Uršula

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

21. 10. 2017
Lekáreň SCHNEIDER, OC MIRAGE, A. Hlinku 7/B, 01001 Žilina
22. 10. 2017
Lekáreň U DOBRÉHO PASTIERA, Smreková 39, 01007 Žilina

celý rozpis
čo sa v Žiline urobilo
Press Primátor na aktuálne témy Prednosta Mestského úradu v Žiline informuje Stretnutia občanov s vedením mesta Radničné noviny mesta Žilina Kronika mesta Žilina Osobnosti mesta Žilina Žilinský mládežnícky parlament Spolupráca s partnerskými mestami Žiliny Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Žilina Staršie články ďalšie články
kam dnes

Botanické hry Budatínsky hrad, Žilina

Umenie na hrade – Čas výletov Strečno

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.


Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


Úradné oznamy - ARCHÍV

  Rok 2017

 • DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ OBČANOM S TRVALÝM POBYTOM "ŽILINA", 20. 10. 2017 ( PDF )
  OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - ZOZNAM OBČANOV
   
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu, 20. 10. 2017 - 6. 11. 2017 ( PDF )
  (4336) Ján Majtán, nar. 1994
   
 • Mesto Žilina - odbor dopravy, 20. 10. 2017 - 6. 11. 2017 ( PDF )
  (4337) Oznámenie o doplnení podkladov č. 4697/2017-364/2017/OD/Mo-pokr.
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 20. 10. 2017 - 6. 11. 2017 ( PDF )
  (4338) Územné rozhodnutie č. 7021/2017-47483/2017-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 20. 10. 2017 ( PDF )
  (4339) Územné rozhodnutie č. 7021/2017-47483/2017-OS-DB
   
 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 20. 10. 2017 - 6. 11. 2017 ( PDF )
  (4340) Oznámenie o začatí konania č. 27377/2017/SCDPK-71802
   
 • Okresný úrad Žilina, 20. 10. 2017 - 6. 11. 2017 ( PDF )
  (4341) Rozhodnutie č. OU-ZA-OVBP2-2017/033980/Kod
   
 • Oznámenie o odstávke elektrickej energie, 20. 10. 2017 - 7. 11. 2017 ( PDF )
  (4342) SSE, a.s.
   
 • Oznámenie termínu dražby hnuteľných vecí, 20. 10. 2017 - 30. 11. 2017 ( PDF )
  (4343) JUDr. Jozef Rišian
   
 • Daňový úrad Žilina, 19. 10. 2017 - 3. 11. 2017 ( PDF )
  (4274) VV - Juraj Majerík
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 19. 10. 2017 - 3. 11. 2017 ( PDF )
  (4315) Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením č. 14786/2017-48183/2017-OSP-VL
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 19. 10. 2017 - 3. 11. 2017 ( PDF )
  (4316) Oznámenie o začatí stasvebného konania č. 17003/2017-49272/2017-OSP-TRB
   
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu, 18. 10. 2017 - 2. 11. 2017 ( PDF )
  (4265) Jozefa Melišová, nar. 1971
   
 • Verejná vyhláška, 18. 10. 2017 - 20. 11. 2017 ( PDF )
  (4266) začatie prerokovania Územného plánu Mesta Žilina - Zmeny a doplnky č. 5
   
 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 18. 10. 2017 - 2. 11. 2017 ( PDF )
  (4267) Rozhodnutie č. 24642/2017/SCDPK-71509
   
 • Oznámenie o odstávke elektrickej energie, 18. 10. 2017 - 25. 10. 2017 ( PDF )
  (SSE, a.s.)
   
 • Oznámenie o odstávke elektrickej energie, 18. 10. 2017 - 26. 10. 2017 ( PDF )
  (4269) SSE, a.s.
   
 • Mestské zastupiteľstvo, 18. 10. 2017 - 2. 11. 2017 ( PDF )
  (4270) Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia MZ v Žiline, konaného dňa 09.10.2017
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 18. 10. 2017 - 2. 11. 2017 ( PDF )
  (4271) Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby č. 782/2017-49180/2017-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 18. 10. 2017 - 2. 11. 2017 ( PDF )
  (4272) Rozhodnutie o zastavení územného konania č. 2878/2017-48550/2017-OSP-DRA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 18. 10. 2017 - 2. 11. 2017 ( PDF )
  (4273) Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby č. 9215/2017-48604/2017-OSP-AD
   
 • Daňový úrad Žilina, 17. 10. 2017 - 2. 11. 2017 ( PDF )
  (4241) VV - Ber Hel plus, s.r.o.
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 17. 10. 2017 - 2. 11. 2017 ( PDF )
  (4247) Oznámenie o začatí stavebného konania č. 15253/2017-48995/2017-OSP-DRA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 17. 10. 2017 - 2. 11. 2017 ( PDF )
  (4248) Oznámenie o začatí stavebného konania č. 16801/2017-48997/2017-OSP-ŠI
   
 • Voľné pracovné miesto, 17. 10. 2017 - 22. 10. 2017 ( PDF )
  (4249) Úsek prednostu - odborný referent
   
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu, 16. 10. 2017 - 31. 10. 2017 ( PDF )
  (4237) Rastislav Mitura, nar. 1975
   
 • Mesto Žilina - odbor dopravy, 16. 10. 2017 - 31. 10. 2017 ( PDF )
  (4238) Oznámenie o začatí stavebného konania č. 16764/2017-40858/2017/OD/Mo
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 16. 10. 2017 - 31. 10. 2017 ( PDF )
  (4239) Oznámenie o oboznámení s podkladmi rozhodnutia č. 2402/2017-47983/2017-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 16. 10. 2017 - 31. 10. 2017 ( PDF )
  (4240) Stavebné povolenie č. 12239/2017-44354/2017-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 13. 10. 2017 ( PDF )
  (4130) Kolaudačné rozhodnutie č. 9506/2017-45928/2017-OSP-DRA
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 13. 10. 2017 - 30. 10. 2017 ( PDF )
  (4131) Oznámenie o zrušení TP - Lea Magerčáková
   
 • Daňový úrad, Žilina, 13. 10. 2017 - 30. 10. 2017 ( PDF )
  (4132) Verejná vyhláška č. 102147069/2017
   
 • Dražobník, s.r.o., 13. 10. 2017 - 21. 11. 2017 ( PDF )
  (4133) Oznámenie o dražbe zn. 105/2017
   
 • Dražobník, s.r.o., 13. 10. 2017 - 22. 11. 2017 ( PDF )
  (4134) Oznámenie o dražbe zn. 114/2017
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 13. 10. 2017 - 30. 10. 2017 ( PDF )
  (4135) VZN mesta Žilina o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk. zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor právny a majetkový, 12. 10. 2017 - 27. 10. 2017 ( PDF )
  (4080) Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 12. 10. 2017 - 27. 10. 2017 ( PDF )
  (4081) Oznámenie o zrušení TP - Marian Sedlák
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 12. 10. 2017 - 27. 10. 2017 ( PDF )
  (4082) Oznámenie o zrušení TP - Zoznam
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 12. 10. 2017 - 27. 10. 2017 ( PDF )
  (4083) Oznámenie o zrušení TP - Zoznam
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 12. 10. 2017 - 27. 10. 2017 ( PDF )
  (4084) Územné rozhodnutie č. 10581/2017-47036/2017-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 12. 10. 2017 - 27. 10. 2017 ( PDF )
  (4085) Stavebné povolenie č. 5292/2017- 44855/2017-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 12. 10. 2017 - 27. 10. 2017 ( PDF )
  (4086) Rozhodnutie č. 9898/2017-46821/2017-OSP-MLA
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 12. 10. 2017 - 27. 10. 2017 ( PDF )
  (4087) Zámer odpredať a prenajať majetok Mesta Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 12. 10. 2017 - 27. 10. 2017 ( PDF )
  (4088) Hlasovanie poslancov z mimoriadneho zasadnutia MZ v Žiline, konaného dňa 9.10.2017
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 12. 10. 2017 - 30. 10. 2017 ( PDF )
  (4089) Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 10/2016 ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste ZA
   
 • Mesto Žilina - odbor životného prostredia, 11. 10. 2017 - 2. 11. 2017 ( PDF )
  (4062) Oznámenie - "Materská škola Trnové"
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 11. 10. 2017 - 26. 10. 2017 ( PDF )
  (4063) Dochádzka poslancov - Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline, konané dňa 9.10.2017
   
 • Daňový úrad, Žilina, 11. 10. 2017 - 26. 10. 2017 ( PDF )
  (4065) Verejná vyhláška č. 102041266/2017
   
 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 11. 10. 2017 - 26. 10. 2017 ( PDF )
  (4066) Rozhodnutie č. 21081/2017/SCDPK/66499
   
 • Daňový úrad, Žilina, 10. 10. 2017 - 25. 10. 2017 ( PDF )
  (4040) Verejná vyhláška č. 102110699/2017
   
 • Daňový úrad, Žilina, 10. 10. 2017 - 25. 10. 2017 ( PDF )
  (4041) Verejná vyhláška č. 102102236/2017
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 9. 10. 2017 - 24. 10. 2017 ( PDF )
  (4020) Stavebné povolenie č. 14144/2017-46051/2017-VL
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 9. 10. 2017 - 24. 10. 2017 ( PDF )
  (4021) Rozhodnutie č. 4042/2017-45511/2017-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 9. 10. 2017 - 24. 10. 2017 ( PDF )
  (4022) Oznámenie o zrušení TP - Pavol Pažický
   
 • Daňový úrad Žilina, 6. 10. 2017 - 23. 10. 2017 ( PDF )
  (3995) VV - Bc. Viera Masiariková
   
 • Daňový úrad Žilina, 6. 10. 2017 - 23. 10. 2017 ( PDF )
  (3996) VV - STAVBYT - L.Š., s.r.o.
   
 • Mesto Žilina - odbor dopravy, 6. 10. 2017 - 23. 10. 2017 ( PDF )
  (3997) Oznámenie č. 5922/2017-7013/2017/OD/Mo-pokr.
   
 • Mesto Žilina - odbor dopravy, 6. 10. 2017 - 23. 10. 2017 ( PDF )
  (3998) Oznámenie č. 6517/2017-17308/2017/OD/Mo-pokr.
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 5. 10. 2017 - 6. 11. 2017 ( PDF )
  (3976) Informácia o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 3. 10. 2017 - 7. 11. 2017 ( PDF )
  (3914) Oznámenie - dočasné uzavretie mosta - Vranie a cesta I. triedy I/11 ponad rieku Kysuca
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 26. 9. 2017 - 6. 11. 2017 ( PDF )
  (3790) Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu ŽSK
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 26. 9. 2017 - 6. 11. 2017 ( PDF )
  (3791) Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva ŽSK
   
 • SSE, a.s., 21. 9. 2017 ( PDF )
  (3723) Odstávka elektrickej energie - október 2017
   
 • Mesto Žilina, stavebný úrad, 18. 9. 2017 ( PDF )
  (3657) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia - Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami, parc. č. 712/427, 712/428 v k.ú. Budatín
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 12. 9. 2017 ( PDF )
  (3561) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia č. 14819/2017-43245/2017-OSP-PA
   
 • Voľby do orgánov samosprávnych krajov, 5. 9. 2017 - 4. 11. 2017 ( PDF )
  (3491) Volebné okrsky a volebné miestnosti v meste Žilina pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov
   
 • Voľby do orgánov samosprávnych krajov, 5. 9. 2017 - 4. 11. 2017 ( PDF )
  (3492) Zoznam volebných okrskov, volebných miestností a ulíc zaradených do volebných okrskov v meste Žilina pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 22. 8. 2017 ( PDF )
  (3279) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia č. 13587/2017-39858/2017-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 22. 8. 2017 ( PDF )
  (3280) Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie č. 13588/2017-39859/2017-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 22. 8. 2017 ( PDF )
  (3281) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia č. 13733/2017-40252/2017-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 21. 8. 2017 ( PDF )
  (3274) Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia č. 13258/2017-39648/2017-OSP-ŠI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 16. 8. 2017 ( PDF )
  (3233) Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie č. 11153/2017-39202/2017-OSP-DRA
   
 • Mesto Žilina - Odbor životného prostredia, 2. 8. 2017 - 22. 10. 2017 ( PDF )
  (2924) Oznámenie o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov pre zber objemných komunálnych odpadov v meste Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 31. 7. 2017 ( PDF )
  (2851) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia č. 12525/2017-36300/2017-OSP-PA
   
 • Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, 31. 7. 2017 ( PDF )
  (2853) Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
   
 • Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, 28. 7. 2017 - 7. 5. 2018 ( PDF )
  (2825) Verejný opis veci č. ORPZ-ZA-OPP3-250/2017-P
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 7. 2017 ( PDF )
  (2826) Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie č. 12239/2017-36326/2017-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 7. 2017 ( PDF )
  (2827) Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie č. 12237/2017-36049/2017-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 7. 2017 ( PDF )
  (2828) Zverejnenie kópie návrhu o vydanie územného rozhodnutia č. 7021/2017-35906/2017-OS-DB
   
 • Voľby do orgánov samosprávnych krajov, 27. 7. 2017 - 4. 11. 2017 ( PDF )
  (2808) VZN č. 15/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území Mesta Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 27. 7. 2017 ( PDF )
  (2810) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia č. 12482/2017-36224/2017-OSP-PA
   
 • Voľby do orgánov samosprávnych krajov, 30. 6. 2017 - 4. 11. 2017 ( PDF )
  (2388) Informácie pre voliča o dátume a čase konania volieb do orgánov samosprávnych krajov
   
 • Voľby do orgánov samosprávnych krajov, 30. 6. 2017 - 4. 11. 2017 ( PDF )
  (2397) Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
   
 • Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, 15. 6. 2017 ( PDF )
  (2169) Odbor sociálny a bytový - opatrovateľ/ka/
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 9. 6. 2017 ( PDF )
  (2123) Územné rozhodnutie č. 4224/2017-23618/2017-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 7. 3. 2017 ( PDF )
  (907)Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia a súvisiacich dokumentov č. 4224/2017-12619/2017-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 27. 2. 2017 ( PDF )
  (775) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia č. 3765/2017-10844/2017-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 17. 1. 2017 ( PDF )
  (138) Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie a súvisiacich dokumentov č. 239/2017-1356/2017-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 12. 1. 2017 ( PDF )
  (109) Voľné pracovné miesto - hlásateľ/ka - Trnové, Rosinky
   
 • Mesto Žilina - Mestské zastupiteľstvo, 2. 1. 2017 - 4. 12. 2017 ( PDF )
  (16) Harmonogram zasadnutí MZ a MR v Žiline na rok 2017
   
 • Rok 2016

 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 11. 2016 ( PDF )
  (6137) Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia a súvisiacich dokumentov č.1871/2016-67752/2016-OSP-ZI
   
 • Voľné pracovné miesto, 19. 10. 2016 ( PDF )
  (5498) Hlásateľ, hlásateľka v mestskom rozhlase v mestskej časti Bytčica
   
 • Rok 2012

 • Straty a nálezy, 6. 7. 2012 ( PDF )
  (1260) Oznámenie
   
 • Rok 2011

 • Cenová kalkulácia ku krátkodobému prenájmu, 16. 8. 2011 ( PDF )
  (1317) zasadačiek na MsÚ Žilina platná od 01.09.2011
   
 • Cenová kalkulácia na prenájom tribúny, 4. 5. 2011 ( PDF )
  (695) platná od 01.05.2011
   
 • Rok 0

 • , 0. 0. 0000 ()