textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | streda 21. február 2018 | meniny: Eleonóra

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

21. 02. 2018
Lekáreň RONDEL, Hálkova 26, 01001 Žilina
22. 02. 2018
Lekáreň CLAUDIUS GALENUS, Vojtecha Spanyola 8633/43P, 01001 Žilina

celý rozpis
plaváreň

21. 02. 2018 | 06.00-17.30
(06.00-07.00 7 dr.,08.00-09.00 5 dr.,09.00-10.00 4 dr.,10.00-11.00 6 dr.,14.00-15.00 6 dr.,15.00- 15.30 5 dr.,15.30-16.30 6 dr.,16.30- 17.00 5 dr.,17.00-17.30 3 dr.,)

21. 02. 2018 | 18.00-20.30 večerné plávanie

22. 02. 2018 | 06.00-20.00
(08.00-08.30 5 dr.,08.30-10.00 5 dr.,10.00-11.00 6 dr.,14.00-15.00 7 dr.,15.00-15.30 6 dr.,15.30-17.00 7 dr.,18.00-19.00 6 dr.,/šírka 19.00-20.00 4 dr.,/šírka)

celý program
kam dnes

Zábavno-náučná hodina dejepisu a fyziky v múzeu dopravy Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

Poézia & performancia. Východoeurópska perspektíva Nová synagóga v Žiline

Expozícia originálnych ikon M. R. Štefánika 33

Toto je múzeum – 75 rokov PMZA Budatínsky hrad, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


Úradné oznamy - ARCHÍV

  Rok 2018

 • Doručovanie písomností občanom s trvalým pobytom "Žilina", 20. 2. 2018 ( PDF )
  Oznámenie o uložení zásielky - zoznam občanov
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 20. 2. 2018 - 7. 3. 2018 ( PDF )
  (606) Oznámenie o zrušení trvalého pobytu p. Ján Zajac
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 20. 2. 2018 - 7. 3. 2018 ( PDF )
  (606) Oznámenie o zrušení trvalého pobytu p. Ján Zajac
   
 • Daňový úrad, Žilina, 20. 2. 2018 - 7. 3. 2018 ( PDF )
  (607)Daňový úrad Žilina,VV 100370886/2018,p.Juraj Valerián
   
 • SSE, a.s., 20. 2. 2018 - 1. 3. 2018 ( PDF )
  (608) Oznámenie o prerušení el. energie - Hliny, ul. Jarná dňa 01.03.2018
   
 • SSE, a.s., 20. 2. 2018 - 2. 3. 2018 ( PDF )
  (609) Oznámenie o prerušení distribúcie el. energie, Staré mesto -ul. Veľká Okružná, dňa 02.03.2018
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 20. 2. 2018 - 7. 3. 2018 ( PDF )
  (611) Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením Č.s.:2747/2018-7772/2018-OSP-DRA
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 20. 2. 2018 - 7. 3. 2018 ( PDF )
  (613) Oznámenie o zrušení trv. pobytu p. Mário Kurunian
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 20. 2. 2018 - 7. 3. 2018 ( PDF )
  (612) Oznámenie o zrušení trv. pobytu p. Viera Matoušková
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 19. 2. 2018 - 6. 3. 2018 ( PDF )
  (595) Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina.
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 19. 2. 2018 - 6. 3. 2018 ( PDF )
  (594) Uznesenia z 34. MZ v Žiline, konaného dňa 12.02.2018.
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 19. 2. 2018 - 6. 3. 2018 ( PDF )
  (576)Oznámenie o zrušení trvalého pobytu p. Zuzana Jambrichová a Natália Kapustová.
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 19. 2. 2018 - 6. 3. 2018 ( PDF )
  (575) Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - p. Adriána Parišová
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 19. 2. 2018 - 6. 3. 2018 ( PDF )
  (574)Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Beata Ukropcová, Tatiana Ukropcová, Veronika Ukropcová, Radko Strelička.
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 19. 2. 2018 - 6. 3. 2018 ( PDF )
  (573) Oznámenie, Začatie územného konania, Č.s.:3225/2018-7495/2018-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 19. 2. 2018 - 6. 3. 2018 ( PDF )
  (572) Oznámenie - Začatie územného konania, Č.s.:3318/2018-7792/2018-OSP-BO.
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 16. 2. 2018 ( PDF )
  (571,349)Stavebné rozhodnutie č. 1471/2018-2651/2018-OSP-PA. Zverejnené bude odo dňa jeho vydania až do nadobudnutia jeho právoplatnosti.
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 16. 2. 2018 - 5. 3. 2018 ( PDF )
  (555)Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - p. Michal Maceášik.
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 16. 2. 2018 - 5. 3. 2018 ( PDF )
  (556)Oznámenie o oboznámení s podkladmi rozhodnutia - Verejná vyhláška.Č.s.:2788/2018-7435/2018-OSP-BO.
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 15. 2. 2018 - 2. 3. 2018 ( PDF )
  (535)Oznámenie o zrušení TP - Róbert Faták
   
 • Mesto Žilina - Mestské zastupiteľstvo, 15. 2. 2018 - 2. 3. 2018 ( PDF )
  (536) 34.zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - Hlasovanie poslancov
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 15. 2. 2018 - 2. 3. 2018 ( PDF )
  (551)Rozhodnutie prerušenie konania o umiestnení stavby č.2496/2018-6244/2018-OSP-DRA
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 15. 2. 2018 - 2. 3. 2018 ( PDF )
  (552) Stavebné povolenie č. 2705/2018-6007/2018-OSP-BO
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 15. 2. 2018 - 2. 3. 2018 ( PDF )
  (553)Oznámenie o začatí územného konania č.3105/2018-7309/2018-OSP-VL
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 15. 2. 2018 - 2. 3. 2018 ( PDF )
  (554)Stavebné povolenie č.2482/2018-5450/2018-OSP-VL
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 14. 2. 2018 - 1. 3. 2018 ( PDF )
  (520)Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania č. 1923/2018-7117/2018-OSP-BO
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 14. 2. 2018 - 1. 3. 2018 ( PDF )
  (521)Oznámenie o začatí stavebného konania č. 3021/2018-7007/2018-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 14. 2. 2018 - 1. 3. 2018 ( PDF )
  (532)Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 14. 2. 2018 - 1. 3. 2018 ( PDF )
  (533)Uznesenie č.33/2018 z 34. zasadnutia MZ, konaného 12.02.2018
   
 • Daňový úrad, Žilina, 14. 2. 2018 - 1. 3. 2018 ( PDF )
  (534)Daňový úrad Žilina - Oznámenie o uložení verejnej vyhlášky č. 100332496/2018, Výzva č. 100194908/2018
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 13. 2. 2018 - 28. 2. 2018 ( PDF )
  (499)Oznámenie o zrušení TP - Jana Červeňová
   
 • Mesto Žilina - oznámenie, 13. 2. 2018 - 28. 2. 2018 ( PDF )
  (498)Oznámenie- novostavba parkovacie domu na ul. Baničova Hájik
   
 • Poľovnícka spoločnosť Vreteň, 13. 2. 2018 - 28. 2. 2018 ( PDF )
  (500)Verejná vyhláška
   
 • Súdny exekútor JUDr. Margita Rojčeková, 13. 2. 2018 - 28. 2. 2018 ( PDF )
  (501) Oznámenie o termíne konania dražby hnuteľných vecí
   
 • Mesto Žilina - odbor sociálny a bytový, 13. 2. 2018 - 28. 2. 2018 ( PDF )
  (502) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 13. 2. 2018 - 28. 2. 2018 ( PDF )
  (503) Oznámenie o začatí územného konania č. 2986/2018-6864/2018-OSP-VL
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 13. 2. 2018 - 28. 2. 2018 ( PDF )
  (504)Oznámenie o oboznámení s podkladmi rozhodnutia č. 1399/2018-6715/2018-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 13. 2. 2018 - 28. 2. 2018 ( PDF )
  (505)Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania č. 277/2018-6710/2018-OSP-AD
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 13. 2. 2018 ( PDF )
  (506) verejná vyhláška č. 277/2018-6646/2018-OSP-AD - právoplatné ukončenie
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 13. 2. 2018 - 28. 2. 2018 ( PDF )
  (515) 34. zasadnutie MZ v Žiline, dochádzka
   
 • SSE, a.s., 12. 2. 2018 - 26. 2. 2018 ( PDF )
  (481)Oznámenie o prerušení distibúcie el. energie - 26.02.2018
   
 • SSE, a.s., 12. 2. 2018 - 2. 3. 2018 ( PDF )
  (482)Oznámenie o prerušení distribúcie el. energie - 02.03.2018
   
 • SSE, a.s., 12. 2. 2018 - 1. 3. 2018 ( PDF )
  (484)Oznámenie o prerušení distribúcie el. energie - 01.03.2018
   
 • SSE, a.s., 12. 2. 2018 - 27. 2. 2018 ( PDF )
  (485)Oznámenie o prerušení distribúcie el. energie - 27.02.2018
   
 • Mesto Žilina - odbor životného prostredia, 12.02.2018 - 28.04.2018, 12. 2. 2018 - 28. 4. 2018 ( PDF )
  (486)Oznámenie o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov v meste Žilina - do 28.04.2018
   
 • Daňový úrad, Žilina, 27.02.2018, 12. 2. 2018 - 27. 2. 2018 ( PDF )
  (487)Oznámenie - Daňový úrad Žilina - Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti č. 100312006/2018
   
 • Daňový úrad, Žilina, 27.02.2018, 12. 2. 2018 - 27. 2. 2018 ( PDF )
  (488) Oznámenie - daňový úrad Žilina - Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti č. 100315604/2018
   
 • Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., Žilina, 12. 2. 2018 - 23. 2. 2018 ( PDF )
  (489) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste, pracovná pozícia právnik
   
 • Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., Žilina, 12. 2. 2018 - 23. 2. 2018 ( PDF )
  (490)Oznámenie o voľnom pracovnom mieste, pracovná pozícia dopravný technológ
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 9. 2. 2018 - 26. 2. 2018 ( PDF )
  (463) Oznámenie o zrušení TP - Miroslav Mučka
   
 • SSE, a.s., 9. 2. 2018 - 26. 2. 2018 ( PDF )
  (468) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 26.02.2018
   
 • SPP, a.s., 9. 2. 2018 - 12. 3. 2018 ( PDF )
  (469) VV - Oznámenie o vstupe na pozemok
   
 • SPP, a.s., 9. 2. 2018 - 12. 3. 2018 ( PDF )
  (470) VV - Oznámenie o vstupe na pozemok
   
 • Mesto Žilina - odbor školstva a mládeže, 9. 2. 2018 - 2. 3. 2018 ( PDF )
  (478) Výberové konanie - Riaditeľ/ka CVČ, Kuzmányho 105, Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 9. 2. 2018 ( PDF )
  (479) Verejná vyhláška č. 2588/2018-6503/2018-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 9. 2. 2018 - 26. 2. 2018 ( PDF )
  (480) Oznámenie o začatí územného konania č. 2588/2018-5706/2018-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 8. 2. 2018 - 23. 2. 2018 ( PDF )
  (452) Oznámenie o zrušení TP - Alena Šímová
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 8. 2. 2018 - 23. 2. 2018 ( PDF )
  (453) Oznámenie o začatí stav. konania č. 238/2018-5808/2018-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 8. 2. 2018 - 23. 2. 2018 ( PDF )
  (454) Územné rozhodnutie - zmena č. 2193/2018-4661/2018-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 8. 2. 2018 - 23. 2. 2018 ( PDF )
  (455) Stavebné povolenie č. 1909/2018-4044/2018-OSP-DU
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 8. 2. 2018 - 23. 2. 2018 ( PDF )
  (456) Upovedomenie účastníkov - 2651/2018-5878/2018-OSP-VL
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 8. 2. 2018 - 23. 2. 2018 ( PDF )
  (457) Oznámenie začatie územného konania č. 2792/2018-6275/2018-OSP-BO
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 7. 2. 2018 - 22. 2. 2018 ( PDF )
  (441) Oznámenie začatie územného konania č. 1152/2018-4464/2018-OSP-ŠI
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 7. 2. 2018 - 22. 2. 2018 ( PDF )
  (442) Stavebné povolenie č. 2258/2018-4875/2018-OSP-DRA
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 7. 2. 2018 - 22. 2. 2018 ( PDF )
  (443) Oznámenie o začatí konania č. 704/2018-1227/2018-OSP-BO
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 7. 2. 2018 - 22. 2. 2018 ( PDF )
  (444) Oznámenie o začatí konania č. 753/2018-1273/2018-OSP-BO
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 7. 2. 2018 - 22. 2. 2018 ( PDF )
  (445) Stavebné povolenie č. 2144/2018-4613/2018-OSP-PA
   
 • Daňový úrad, Žilina, 7. 2. 2018 - 22. 2. 2018 ( PDF )
  (450) VV č. 100277075/2018
   
 • Daňový úrad, Žilina, 7. 2. 2018 - 22. 2. 2018 ( PDF )
  (451) VV č. 100277177/2018
   
 • Daňový úrad, Žilina, 6. 2. 2018 - 21. 2. 2018 ( PDF )
  (431) VV č. 100266363/2018
   
 • Okresný úrad, Žilina, 6. 2. 2018 - 21. 2. 2018 ( PDF )
  (432) Rozhodnutie č. OU-ZA-OVBP2-2018/004134-1/Pál
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 6. 2. 2018 - 21. 2. 2018 ( PDF )
  (433) Oznámenie o zrušení TP - Matúš Kováč
   
 • SSE, a.s., 6. 2. 2018 - 23. 2. 2018 ( PDF )
  (434) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 23.02.2018
   
 • Mesto Žilina - odbor životného prostredia, 6. 2. 2018 - 21. 2. 2018 ( PDF )
  (435) Oznámenie "Územný plán mesta Žilina - Zmeny a doplnky č. 5"
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 6. 2. 2018 - 21. 2. 2018 ( PDF )
  (436) Oznámenie č. 2581/2018-5690/2018-OSP-ŠI
   
 • SSE, a.s., 5. 2. 2018 - 21. 2. 2018 ( PDF )
  (403) Oznámenie o prerušení distrubúcie elektriny - 21.02.2018
   
 • Mesto Žilina - Referát krízového riadenia, CO, OPP A BOZP, 5. 2. 2018 - 8. 3. 2018 ( PDF )
  (411) Oblasti možného ohrozenia únikom nebezpečnej látky
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 5. 2. 2018 ( PDF )
  (416) Územné rozhodnutie č. 920/2018-4129/2018-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 30. 1. 2018 ( PDF )
  (350) Zverejnenie kópie č. 2163/2018-4615/2018-OSP-DRA
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 30. 1. 2018 ( PDF )
  (351) Rozhodnutie č. 1693/2018-3543/2018-OSP-DRA
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 30. 1. 2018 ( PDF )
  (352) Rozhodnutie č. 1258/2018-3197/2018-OSP-DRA
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 26. 1. 2018 ( PDF )
  (300) Verejná vyhláška č. 1576/2018-3612/2018-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 24. 1. 2018 ( PDF )
  (236) Územné rozhodnutie č. 1305/2018-2449/2018-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 24. 1. 2018 ( PDF )
  (237) Verejná vyhláška č. 1529/2018-3043/2018-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 16. 1. 2018 ( PDF )
  (133) Územné rozhodnutie č. 3765/2017-62563/2017-OSP-ZI
   
 • Rok 2017

 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 22. 12. 2017 ( PDF )
  (5474) Verejná vyhláška č. 20632/2017-63240/2017-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 22. 12. 2017 ( PDF )
  (5475) Verejná vyhláška č. 14233/2017-64005/2017-OSP-DRA
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 18. 12. 2017 - 31. 12. 2018 ( PDF )
  (5322) Harmonogram zasadnutí MZ v Žiline na rok 2018
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 16. 11. 2017 ( PDF )
  (4807) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia č. 18586/2017-54560/2017-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 14. 11. 2017 ( PDF )
  (4762) Verejná vyhláška č. 18451/2017-54009/2017-OSP-PA
   
 • ORPZ, Obvodné oddelenie PZ, Žilina - západ, 13. 11. 2017 - 22. 8. 2018 ( PDF )
  (4731) Verejný opis veci
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 25. 10. 2017 ( PDF )
  (4375) Zverejnenie kópie návrhu č. 10398/2017-50217/2017-OSP-DRA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 20. 10. 2017 ( PDF )
  (4339) Územné rozhodnutie č. 7021/2017-47483/2017-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 12. 9. 2017 ( PDF )
  (3561) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia č. 14819/2017-43245/2017-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 22. 8. 2017 ( PDF )
  (3279) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia č. 13587/2017-39858/2017-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 22. 8. 2017 ( PDF )
  (3280) Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie č. 13588/2017-39859/2017-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 21. 8. 2017 ( PDF )
  (3274) Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia č. 13258/2017-39648/2017-OSP-ŠI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 31. 7. 2017 ( PDF )
  (2851) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia č. 12525/2017-36300/2017-OSP-PA
   
 • Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, 28. 7. 2017 - 7. 5. 2018 ( PDF )
  (2825) Verejný opis veci č. ORPZ-ZA-OPP3-250/2017-P
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 7. 2017 ( PDF )
  (2826) Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie č. 12239/2017-36326/2017-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 7. 2017 ( PDF )
  (2827) Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie č. 12237/2017-36049/2017-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 7. 2017 ( PDF )
  (2828) Zverejnenie kópie návrhu o vydanie územného rozhodnutia č. 7021/2017-35906/2017-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 9. 6. 2017 ( PDF )
  (2123) Územné rozhodnutie č. 4224/2017-23618/2017-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 7. 3. 2017 ( PDF )
  (907)Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia a súvisiacich dokumentov č. 4224/2017-12619/2017-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 27. 2. 2017 ( PDF )
  (775) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia č. 3765/2017-10844/2017-OSP-ZI
   
 • Rok 2016

 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 11. 2016 ( PDF )
  (6137) Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia a súvisiacich dokumentov č.1871/2016-67752/2016-OSP-ZI
   
 • Rok 2012

 • Straty a nálezy, 6. 7. 2012 ( PDF )
  (1260) Oznámenie
   
 • Rok 2011

 • Cenová kalkulácia ku krátkodobému prenájmu, 16. 8. 2011 ( PDF )
  (1317) zasadačiek na MsÚ Žilina platná od 01.09.2011
   
 • Cenová kalkulácia na prenájom tribúny, 4. 5. 2011 ( PDF )
  (695) platná od 01.05.2011
   
 • Rok 0

 • , 0. 0. 0000 ()
   
 • , 0. 0. 0000 ()