textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | sobota 5. december 2020 | meniny: Oto
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

05. 12. 2020
Lekáreň Poštová, Poštová 1, 01008 Žilina / 20:00 - 22:00
06. 12. 2020
Lekáreň KALAMED, A. Rudnaya 3806, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Machové dekorácie Vianoce Krajská knižnica, Žilina (10:00)

Výstava ručných vianočných ozdôb Krajská knižnica, Žilina

Krásnô Krajská knižnica, Žilina

Čas vianočný Makovického dom v Žiline (08:00-16:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Úradné oznamy - stavebný úrad

  Rok 2020

 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 4. 12. 2020 - 21. 12. 2020 ( PDF )
  (3566) Rozhodnutie - Predĺženie platnosti územného rozhodnutia - Novostavba zdravotníckeho zariadenia domova sociálnych služieb DSS Žilina, areál FNsP, č.s.: 20584/2020-187481/2020-SÚ-ZI, k.ú. Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 3. 12. 2020 - 18. 12. 2020 ( PDF )
  (3548)Rozhodnutie o zastavení územného konania o umiestnení stavby, č.s.:13799/2020-185786/2020-SÚ-ZI, k.ú. Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 3. 12. 2020 - 18. 12. 2020 ( PDF )
  (3547) Rozhodnutie o zastavení konania o dodatočnom povolení stavby - Stavebné úpravy oplotenia, č.s.: 6063/2020-187089/2020-SÚ-ZI, k.ú. Bánová
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 1. 12. 2020 - 16. 12. 2020 ( PDF )
  (3530) Stavebné povolenie - Stavebné úpravy + otvor v nosnej stene v byte č. 12, 4. poschodie, vchod č. 1 v bytovom dome súp. č. 2181, Žilina, A. Bernoláka, č.s.:8535/2020-186654/2020-SÚ-KU, k.ú. Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 1. 12. 2020 - 16. 12. 2020 ( PDF )
  (3531) Stavebné povolenie - Stavebné úpravy + otvor v nosnej stene v byte č. 27, 7. poschodie, vchod č. 43 v bytovom dome súp. č. 2170, Žilina, ul. A. Bernoláka, č.s.:18319/2020-186562/2020-SÚ-KU, k.ú. Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 1. 12. 2020 ( PDF )
  (3532) Kolaudačné rozhodnutie - Novostavba rodinného domu, prípojky IS, oplotenie, Žilina - Budatín, ul. Tyrkysová, č.s.: 11137/2020-187177/2020-SÚ-PA, k.ú. Budatín. Zverejnené odo dňa jeho vydania až do nadobudnutia jeho právoplatnosti.
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 30. 11. 2020 - 15. 12. 2020 ( PDF )
  (3513) Územné rozhodnutie o umiestnení stavby - SO 01 Rozšírenie distribučného plynovodu - líniová stavba, č.s.:10361/2020-186280/2020-SÚ-BAB, k.ú. Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 30. 11. 2020 - 15. 12. 2020 ( PDF )
  (3512) Územné rozhodnutie o umiestnení stavby - Stavebné úpravy rodinného domu č.65, Bánová, č.s.: 6996/2020-185645/2020-SÚ-BAB, k.ú. Bánová
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 30. 11. 2020 - 15. 12. 2020 ( PDF )
  (3511) Stavebné povolenie v spojenom územnom a stavebnom konaní - Novostavba dvoch rodinných domov, prípojky inž. sietí, oplotenie, Žilina - Trnové, č.s.:13710/2020-184867/2020-SÚ-ŠI, k.ú. Trnové
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad - Referát špeciálneho stavebného úradu - doprava, 30. 11. 2020 - 15. 12. 2020 ( PDF )
  (3510) Stavebné povolenie - Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ulicami Tulská a Slovanská, Žilina - Vlčince, č.s.: 20100/2020-186022/2020/SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo-SP, k.ú. Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad - Referát špeciálneho stavebného úradu - doprava, 30. 11. 2020 - 15. 12. 2020 ( PDF )
  (3509) Stavebné povolenie - Parkovisko medzi materskou školou a bytovým domom na ul. Na stanicu, Žilina - Bytčica, č.s.:20106/2020-186070/2020-SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo-SP, k.ú. Bytčica
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 30. 11. 2020 - 15. 12. 2020 ( PDF )
  (3508) Stavebné povolenie - stav. úpravy bytu č.4, na 1. poschodí vo vchode č. 1 bytového domu súp. č. 1357, ul. Trnavská, Žilina - vyrezanie otvorov, čs.: 18467/2020-186421/2020-SÚ-ŠI, k.ú. Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 30. 11. 2020 - 15. 12. 2020 ( PDF )
  (3507) Oznámenie - Začatie územného konania, č.s.: 13457/2020-187586/2020-SÚ-OKU, k.ú. Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 27. 11. 2020 - 14. 12. 2020 ( PDF )
  (3485) Oznámenie o začatí stavebného konania - Športhotel Žilina - Závodie - č.s.:16033/2020-187490/2020-SÚ-MLA, k.ú. Závodie
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 27. 11. 2020 - 14. 12. 2020 ( PDF )
  (3486) Oznámenie o začatí stavebného konania - Športhotel Žilina - Závodie - č.s.: 16032/2020-172814/2020-SÚ-MLA, k.ú. Závodie
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 27. 11. 2020 - 14. 12. 2020 ( PDF )
  (3487) Oznámenie - Začatie územného konania - Chodník pre peších na ul. Suvorovova, za úradom ŽSK k ZŠ Lichardova - úsek II, č.s.: 13793/2020-187714/2020-SÚ-MLA, k.ú. Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 27. 11. 2020 - 14. 12. 2020 ( PDF )
  (3488) Oznámenie o začatí územného konania - líniová stavba - č.s.:13050/2020-186895/2020-SÚ-PA, k.ú. Žilina, Budatín a Považský Chlmec
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 26. 11. 2020 - 11. 12. 2020 ( PDF )
  (3470) Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - Novostavba RD, prípojky inžinierskych sietí, žumpa, č.s.: 15844/2020-187331/2020-SÚ-ŠI, k.ú. Zádubnie
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 26. 11. 2020 - 11. 12. 2020 ( PDF )
  (3469) Rozhodnutie o predĺžení platnosti stav. povolenia - Revitalizácia verejného priestranstva vo vnútrobloku ul. Fatranská Žilina, č.s.:17431/2020-187519/2020-SÚ-MLA, k.ú. Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 26. 11. 2020 - 11. 12. 2020 ( PDF )
  (3468) Oznámenie o začatí územného konania - AT - park Žilina - areálová splašková kanalizácia, č.s.: 7149/2020-187343/2020-SÚ-PA, k.ú. Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad - Referát špeciálneho stavebného úradu - doprava, 26. 11. 2020 - 11. 12. 2020 ( PDF )
  (3456) Oznámenie - IBV 4 RD Žilina - Bytčica, SO Komunikácie a dažďová kanalizácia, č.s.:157266/2020/SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo, k.ú. Bytčica
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad - referát špeciálneho stavebného úradu - životné prostredie, 26. 11. 2020 - 17. 12. 2020 ( PDF )
  (3476) Oznámenie - Územný plán obce (ÚPN - O) Obec Divina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 25. 11. 2020 - 10. 12. 2020 ( PDF )
  (3443) Oznámenie o začatí stavebného konania ZS a RR bod Žilina Nemocnica - komín, č.s.:19056/2020-187062/2020-SÚ-ZI, k.ú. Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 25. 11. 2020 - 10. 12. 2020 ( PDF )
  (3444) Oznámenie - začatie územného konania - Nadstavba, prístavba a stavebné úpravy budovy skladu hotových výrobkov II. Celulózka, Žilina, č.s.: 17552/2020-186923/2020-SÚ-ZI, k.ú. Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad - Referát špeciálneho stavebného úradu - doprava, 25. 11. 2020 - 10. 12. 2020 ( PDF )
  (3445) Oznámenie - Obytný súbor COLOR PARK Žilina - Vlčince, č.s.:173672/2020/SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo-zmena, k.ú. Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad - Referát špeciálneho stavebného úradu - doprava, 25. 11. 2020 - 10. 12. 2020 ( PDF )
  (3446) Oznámenie - Chodník popred ZŠ Jarná, Hliny VII, Žilina, č.s.: 177734/2020/SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo, k.ú. Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad - Referát špeciálneho stavebného úradu - doprava, 23. 11. 2020 - 8. 12. 2020 ( PDF )
  (3402) Oznámenie o začatí stav. konania a upustenie od ústneho pojednávania podľa § 61 stav. zákona - IBV 4 RD Žilina - Bytčica, SO Komunikácie a dažďová kanalizácia, č.s.: 157266/2020/SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo, k.ú. Bytčica
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 23. 11. 2020 - 8. 12. 2020 ( PDF )
  (3404) Predĺženie lehoty na vykonanie úkonu - upovedomenie, č.s.:12483/2020-186709/2020-SÚ-PA, k.ú. Budatín
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 20. 11. 2020 - 7. 12. 2020 ( PDF )
  (3393) Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania, č.s.:14269/2020-185862/2020-SÚ-PA, k.ú. Považský Chlmec
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 20. 11. 2020 - 7. 12. 2020 ( PDF )
  (3394) Stavebné povolenie - stavebné úpravy bytu č. 2, prízemie, vchod č. 9 v bytovom dome súp. č. 834, Nám. M.R. Štefánika, Žilina, č.s.:16569/2020-185625/2020-SÚ-ZI, k.ú. Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 20. 11. 2020 - 7. 12. 2020 ( PDF )
  (3395) Oznámenie o začatí spojeného územného a stav. konania - Rodinný dom UNO, prípojky inž. Sietí, Žilina - Bytčica, č.s.:18557/2020-186582/2020-SÚ-ZI, k.ú. Bytčica
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 13. 11. 2020 - 7. 12. 2020 ( PDF )
  (3312) Kolaudačné rozhodnutie č. 7710/2020-184163/25020-SÚ-ZI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad - referát špeciálneho stavebného úradu - životné prostredie, 30. 10. 2020 ( PDF )
  (3178) Oznámenie - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline - Rozhodnutie. Zverejnené do odvolania.
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 16. 10. 2020 ( PDF )
  (2957) Verejná vyhláška - ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina - Teplička, č.s.: 18252/2020-175406/2020-SÚ-MLA, k.ú. Stážov, Žilina, Budatín Zverejnené do nadobudnutia právoplatnosti.
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 2. 9. 2020 ( PDF )
  (2456) Územné rozhodnutie - Rozhodnutie o umiestnení stavby - Obytný súbor Bôrik, č.s.: 2836/2020-164585/2020-SU-AD, k.ú. Žilina. Zverejnené do nadobudnutia právoplatnosti.
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 10. 7. 2020 ( PDF )
  (1934) Zverejnenie kópie žiadosti o predĺženie platnosti stavebného povolenia č.s.:6563/2018-39199/2018-OSP-DRA zo dňa 19.07.2018 v zmysle § 58a ods. 3 stavebného zákona - VV, č.s.: 12342/2020-158124/2020-SU-ZI, k.ú. Žilina. Toto oznámenie sa zverejňuje odo dňa začatia stavebného konania až do jeho právoplatného ukončenia.
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 1. 7. 2020 ( PDF )
  (1840) VV č. 152908/2020/SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo
   

Zobraziť dokumenty z archívu