textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | utorok 22. september 2020 | meniny: Móric
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

22. 09. 2020
Lekáreň MANDRAGORA, Hlinská 8850/12A, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
23. 09. 2020
Lekáreň CLAUDIUS GALENUS, Vojtecha Spanyola 8633/43P, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Múzeum pre Vás: Tvorivé popoludnie nielen pre deti Drotársky pavilón pri Budatínskom hrade (17:00)

Detské vypletačky Budatínsky hrad, Žilina

Slovanské hradisko na Veľkom vrchu Drotársky pavilón pri Budatínskom hrade (09:00-16:00)

EKOPLAGÁT ´20 Považská galéria umenia, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Úradné oznamy - stavebný úrad

  Rok 2020

 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 22. 9. 2020 - 7. 10. 2020 ( PDF )
  (2635) Územné rozhodnutie - Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby - INS FTTH ZA POST 00 Polygón FTTH8 Bánová, k.ú. Bánová
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 16. 9. 2020 - 1. 10. 2020 ( PDF )
  (2581) Doručenie stavebného povolenia č.1280/2020-166706/2020-SÚ-AD zo dňa 24.08.2020 neznámym dedičom - doposlanie, č.s.: 1280/2020-169816/2020-SÚ-AD, k.ú. Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 14. 9. 2020 - 29. 9. 2020 ( PDF )
  (2566) Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením - Novostavba RD - Žilina - Budatín, ul. Tyrkysová, č.s.: 4224/2020-168982/2020-SÚ-PA, k.ú. Budatín
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 14. 9. 2020 ( PDF )
  (2567) Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením - Novostavba RD - Žilina - Budatín, ul. Tyrkysová, č.s.: 4224/2020-168982/2020-SÚ-PA, k.ú. Budatín. Zverejnené bude odo dňa jeho vydania až do nadobudnutia jeho právoplatnosti.
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 11. 9. 2020 - 28. 9. 2020 ( PDF )
  (2551) Oznámenie o začatí stavebného konania - Rekonštrukcia plynovodov Žilina, ul. A. Kmeťa - Hollého, 4. Etapa, ÚO00565, č.s.:7059/2020-168666/2020-SÚ-BO, k.ú. Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 11. 9. 2020 - 28. 9. 2020 ( PDF )
  (2552) Stavebné povolenie - Rodinný dom, prípojky inž. sietí, oplotenie, č.s.:1629/2020-166908/2020-SÚ-OKU, k.ú. Trnové
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 10. 9. 2020 - 25. 9. 2020 ( PDF )
  (2537) Oznámenie o začatí stavebného konania - IBV 4 RD Žilina - Bytčica, prípojky inžinierskych sietí, č.s.: 2757/2020-168868/2020-SÚ-AD, k.ú. Bytčica
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 10. 9. 2020 - 25. 9. 2020 ( PDF )
  (2538) Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - I. etapa - vetva V3 Solinky, Zmena trasy HV rozvodu 2XDN400 v lokalite Bôrik, č.s.: 15942/2020-168678/2020-SÚ-OKU, k.ú. Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 9. 9. 2020 - 24. 9. 2020 ( PDF )
  (2523) Oznámenie o začatí stavebného konania - Stavebné úpravy bytu č. 109, 5. posch., vchod č. 5 v bytovom dome súp. č. 1682 - vyrezanie otvorov, ul. Nanterská, Žilina, č.s.: 14395/2020-169151/2020-SU-ŠI, k.ú. Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 9. 9. 2020 - 24. 9. 2020 ( PDF )
  (2524) Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - 1318/ts/strazov_zahradky, Žilina, Závodie, č.s.: 2843/2020-168978/2020-SÚ-OKU, k.ú. Závodie
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad (ŠSÚ - doprava), 8. 9. 2020 - 23. 9. 2020 ( PDF )
  (2502) Prístavba skladovej haly, Žilina - Považský Chlmec, SO 02 Komunikácie a stacionárna doprava, č.s.: 15815/2020-168026/2020/SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo-pokr., k.ú. Považský Chlmec
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 3. 9. 2020 ( PDF )
  (2463) Územné rozhodnutie o umiestnení stavby Zimovisko pre chov dobytka BTPM - II. etapa, č.s.:4680/2020-166943/2020-SÚ-BO, k.ú. Mojšova Lúčka. Zverejnené do nadobudnutia právoplatnosti.
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 2. 9. 2020 ( PDF )
  (2456) Územné rozhodnutie - Rozhodnutie o umiestnení stavby - Obytný súbor Bôrik, č.s.: 2836/2020-164585/2020-SU-AD, k.ú. Žilina. Zverejnené do nadobudnutia právoplatnosti.
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 19. 8. 2020 ( PDF )
  (2338) Kolaudačné rozhodnutie - Polyfunkčný komplex Rudiny II. - Žilina - časť Bytový komplex, Blok A, č.s.: 8211/2020-164972/2020-SU-TRK, k.ú. Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 18. 8. 2020 ( PDF )
  (2315) VV č. 13503/2020-165061/2020-SU-ŠI (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 23. 7. 2020 ( PDF )
  (2082) Územné rozhodnutie č. 8050/2020-159448/2020-SU-ŠI (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 10. 7. 2020 ( PDF )
  (1933) Zverejnenie kópie žiadosti o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením v zmysle § 58a ods. 3 stavebného zákona - VV, č.s.: 4224/2020/-158234/2020-SU-PA, k.ú. Budatín. Toto oznámenie sa zverejňuje odo dňa začatia konania až do jeho právoplatného ukončenia.
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 10. 7. 2020 ( PDF )
  (1934) Zverejnenie kópie žiadosti o predĺženie platnosti stavebného povolenia č.s.:6563/2018-39199/2018-OSP-DRA zo dňa 19.07.2018 v zmysle § 58a ods. 3 stavebného zákona - VV, č.s.: 12342/2020-158124/2020-SU-ZI, k.ú. Žilina. Toto oznámenie sa zverejňuje odo dňa začatia stavebného konania až do jeho právoplatného ukončenia.
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 1. 7. 2020 ( PDF )
  (1840) VV č. 152908/2020/SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo
   

Zobraziť dokumenty z archívu