sobota 21. január 2017 | meniny: Vincent

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

21. 01. 2017
Lekáreň Tesco Žilina Hliny, Obvodová, 01001 Žilina
22. 01. 2017
Lekáreň SV.JOACHIMA a SV.ANNY, Bernolákova 2135/2, 01001 Žilina

celý rozpis
čo sa v Žiline urobilo
Press Primátor na aktuálne témy Prednosta Mestského úradu v Žiline informuje Stretnutia občanov s vedením mesta Radničné noviny mesta Žilina Kronika mesta Žilina Osobnosti mesta Žilina Žilinský mládežnícky parlament Spolupráca s partnerskými mestami Žiliny Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Žilina Staršie články ďalšie články
plaváreň

21. 01. 2017 | 06.00-20.00
(08.00-10.00 4 dr.,10.00-11.30 5 dr.,/šírka)

22. 01. 2017 | 06.00-20.00
(09.00-10.30 6 dr.,)

celý program
kam dnes

PREČO PRÁVE ON? Cinemax, Žilina (17:50)

XXX: NÁVRAT XANDERA CAGEA ČT Cinemax, Žilina (18:30, 20:50)

DTBZ 2017 Stanica Žilina-Záriečie, Žilina

Veľký čínsky múr 3D (ČD) Ster Century Cinemas (16:10)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


Úradné oznamy

  Rok 2017

 • DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ OBČANOM S TRVALÝM POBYTOM "ŽILINA", 20. 1. 2017 ( PDF )
  OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - ZOZNAM OBČANOV
   
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu, 20. 1. 2017 - 6. 2. 2017 ( PDF )
  (175) Miroslav Januš, nar. 1968
   
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu, 20. 1. 2017 - 6. 2. 2017 ( PDF )
  (176) Valéria Majtánová, nar. 1975
   
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu, 20. 1. 2017 - 6. 2. 2017 ( PDF )
  (177) Miroslav Stojka, nar. 1990
   
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu, 20. 1. 2017 - 6. 2. 2017 ( PDF )
  (178) Monika Zajacová, nar. 1974, Ivana Zajacová,nar. 1992
   
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu, 20. 1. 2017 - 6. 2. 2017 ( PDF )
  (179) František Strásky, nar. 1966
   
 • Komisia životného prostredia, 20. 1. 2017 - 25. 1. 2017 ( PDF )
  (180) Pozvánka
   
 • Komisia sociálna, zdravotná a bytová, 20. 1. 2017 - 25. 1. 2017 ( PDF )
  (181) Pozvánka
   
 • Komisia územného plánovania a výstavby, 20. 1. 2017 - 25. 1. 2017 ( PDF )
  (182) Pozvánka
   
 • Finančná komisia, 20. 1. 2017 - 26. 1. 2017 ( PDF )
  (183) Pozvánka
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 20. 1. 2017 - 6. 2. 2017 ( PDF )
  (184) Územné rozhodnutie č. 68/2017-554/2017-OSP-ŠI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 20. 1. 2017 - 6. 2. 2017 ( PDF )
  (185) Oznámenie o doplnení podkladov a o pokračovaní územného konania č. 9848/2016-1990/2017-OSP-MLA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 20. 1. 2017 - 6. 2. 2017 ( PDF )
  (186) Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania č. 20704/2016-2062/2017-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 20. 1. 2017 - 6. 2. 2017 ( PDF )
  (187) Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania č. 20703/2016-2152/2017-OSP-ZI
   
 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina, 20. 1. 2017 ( PDF )
  (188) Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat
   
 • Okresný úrad Žilina, 20. 1. 2017 - 6. 2. 2017 ( PDF )
  (189) Rozhodnutie č. OU-ZA-OVBP2-2017/002254/Kod
   
 • Daňový úrad Žilina, 20. 1. 2017 - 6. 2. 2017 ( PDF )
  (190) VV - Jaroslav Škubák, č. 100061520/2017
   
 • Okresný úrad Žilina, 20. 1. 2017 - 6. 2. 2017 ( PDF )
  (191) Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-ZA-OVBP2/V/2017/006205/TO,2017/006206/TO,2017/006401/TO,2017/006404/TO
   
 • Okresný úrad Žilina, 19. 1. 2017 - 3. 2. 2017 ( PDF )
  (163) Rozhodnutie č. OU-ZA-OSZP3-2016/039438-004/Kri
   
 • Okresný úrad Žilina, 19. 1. 2017 - 3. 2. 2017 ( PDF )
  (167) Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-ZA-OVBP2-2017/006557/BAT, 2017/006558/BAT
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 19. 1. 2017 - 3. 2. 2017 ( PDF )
  (168) Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania č. 160/2017-2080/2017-OSP-DRA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 19. 1. 2017 - 3. 2. 2017 ( PDF )
  (169) Územné rozhodnutie č. 14297/2016-1542/2017-OSP-DRA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 19. 1. 2017 - 3. 2. 2017 ( PDF )
  (170) Stavebné povolenie č. 776/2017-1386/2017-OSP-BO
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 18. 1. 2017 - 25. 1. 2017 ( PDF )
  (151) Voľné pracovné miesto - Odbor projektov EÚ - odborný referent špecialista
   
 • Mesto Žilina - referát krízového riadenia, CO, OPP a BOZP, 18. 1. 2017 ( PDF )
  (152) Odporúčanie pre obyvateľov mesta a zamestnancov MsÚ súvisiace s doručovaním zásielok s obsahom podozrivého materiálu
   
 • Mesto Žilina - Odbor životného prostredia, 18. 1. 2017 - 2. 2. 2017 ( PDF )
  (153) Oznámenie o začatí stavebného konania vodohospodárskej stavby č. 896/2017-1595/2017-GAB
   
 • Mesto Žilina - Odbor životného prostredia, 18. 1. 2017 - 2. 2. 2017 ( PDF )
  (154) Oznámenie o začatí stavebného konania vodohospodárskej stavby č. 897/2017-1596/2017-GAB
   
 • Mesto Žilina - Odbor životného prostredia, 18. 1. 2017 - 8. 2. 2017 ( PDF )
  (155) Oznámenie - Žilina-Brodno, úprava toku Brodnianka, II.etapa
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 18. 1. 2017 - 2. 2. 2017 ( PDF )
  (156) Oznámenie o začatí stavebného konania č. 890/2017-1742/2017-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 18. 1. 2017 - 2. 2. 2017 ( PDF )
  (157) Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania č. 21548/2016-1749/2017-OSP-MLA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 18. 1. 2017 - 2. 2. 2017 ( PDF )
  (158) Oznámenie o začatí stavebného konania č. 953/2017-1698/2017-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 18. 1. 2017 - 2. 2. 2017 ( PDF )
  (159) Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby č. 705/2017-1566/2017-OSP-VL
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 18. 1. 2017 - 2. 2. 2017 ( PDF )
  (160) Oznámenie o začatí stavebného konania č. 21887/2016-1694/2017-OSP-VL
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 18. 1. 2017 - 2. 2. 2017 ( PDF )
  (161) Oznámenie o začatí stavebného konania č. 657/2017-1706/2017-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 17. 1. 2017 - 1. 2. 2017 ( PDF )
  (137) Zrušenie TP - Martin Chupek
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 17. 1. 2017 ( PDF )
  (138) Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie a súvisiacich dokumentov č. 239/2017-1356/2017-OSP-PA
   
 • Okresný úrad Žilina, 17. 1. 2017 - 1. 2. 2017 ( PDF )
  (139) Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-ZA-OVBP2-2017/006393/KUL,OU-ZA-OVBP2-2017/006398/KUL, OU-ZA-OVBP2-2017/006396/KUL
   
 • Inert, s.r.o., 17. 1. 2017 - 20. 3. 2017 ( PDF )
  (140) Oznámenie o zverejnení ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 16. 1. 2017 - 31. 1. 2017 ( PDF )
  (123) Zrušenie TP - Michal Škultéty
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 16. 1. 2017 - 23. 1. 2017 ( PDF )
  (124) Voľné pracovné miesto - kuchár/ka pre zariadenie Jedáleň - Lichardova 44
   
 • Mesto Žilina - Odbor školstva a mládeže, 16. 1. 2017 - 7. 2. 2017 ( PDF )
  (133) Voľné pracovné miesto - OŠKaM - Riaditeľka MŠ, Rybné námestie 1/1
   
 • Mesto Spišská Nová Ves, 13. 1. 2017 - 30. 1. 2017 ( PDF )
  (116) VV o oznámení miesta uloženia písomnosti - Peter Jendričák
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 13. 1. 2017 - 30. 1. 2017 ( PDF )
  (117) Územné rozhodnutie - zmena - č. 18157/2016-632/2017-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 13. 1. 2017 - 30. 1. 2017 ( PDF )
  (118) Územné rozhodnutie - zmena - č. 18140/2016-500/2017-OSP-TRB
   
 • SSE, a.s., 12. 1. 2017 - 30. 1. 2017 ( PDF )
  (92) Odstávka elektrickej energie 30.1.2017
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 12. 1. 2017 - 27. 1. 2017 ( PDF )
  (94) Zrušenie TP - Ivan Koleno
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 12. 1. 2017 - 27. 1. 2017 ( PDF )
  (95) Zrušenie TP - Michal Ondrejka
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 12. 1. 2017 - 27. 1. 2017 ( PDF )
  (96) Zrušenie TP - Ladislav Hlucháň, Alena Hlucháňová, Marek Hlucháň
   
 • Mestská polícia, Žilina, 12. 1. 2017 - 6. 2. 2017 ( PDF )
  (97) Voľné pracovné miesto - mestský policajt
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 12. 1. 2017 - 27. 1. 2017 ( PDF )
  (98) Oznámenie o začatí stavebného konania č. 591/2017-961/2017-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 12. 1. 2017 - 27. 1. 2017 ( PDF )
  (99) Oznámenie o začatí stavebného konania č. 600/2017-973/2017-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 12. 1. 2017 - 27. 1. 2017 ( PDF )
  (100) Stavebné povolenie č. 19627/2016-861/2017-OSP-MLA
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 12. 1. 2017 ( PDF )
  (109) Voľné pracovné miesto - hlásateľ/ka - Trnové, Rosinky
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 11. 1. 2017 - 26. 1. 2017 ( PDF )
  (74) Zrušenie TP - Mariana Kmeťová
   
 • Dražby a aukcie, s.r.o., 11. 1. 2017 - 1. 2. 2017 ( PDF )
  (75) Oznámenie o dražbe č. 160042
   
 • Žilinská dražobná s.r.o., 11. 1. 2017 - 30. 1. 2017 ( PDF )
  (76) Oznámenie o dobrovoľnej dražbe konanej dňa 30.1.2017
   
 • Žilinská dražobná s.r.o., 11. 1. 2017 - 6. 2. 2017 ( PDF )
  (77) Oznámenie o dobrovoľnej dražbe konanej dňa 6.2.2017
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 11. 1. 2017 - 26. 1. 2017 ( PDF )
  (79) Zrušenie TP - Lucia Tabaková
   
 • Mesto Žilina - Odbor školstva a mládeže, 11. 1. 2017 - 2. 2. 2017 ( PDF )
  (89) Voľné pracovné miesto - OŠKaM - riaditeľka Materskej školy, Kultúrna 284/11
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 11. 1. 2017 - 26. 1. 2017 ( PDF )
  (90) Stavebné povolenie č. 164/2017-238/2017-OSP-AD
   
 • Daňový úrad Žilina, 10. 1. 2017 - 25. 1. 2017 ( PDF )
  (69) VV - Martin Bálik
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 9. 1. 2017 - 24. 1. 2017 ( PDF )
  (51) Oznámenie o začatí stavebného konania č. 222/2017-367/2017-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 9. 1. 2017 - 24. 1. 2017 ( PDF )
  (52) Oznámenie o začatí územného konania č. 51/2017-385/2017-OSP-ŠI
   
 • Daňový úrad Žilina, 9. 1. 2017 - 24. 1. 2017 ( PDF )
  (53) VV - DELITEX, s.r.o.
   
 • Okresný úrad Žilina, 9. 1. 2017 - 24. 1. 2017 ( PDF )
  (54) Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-ZA-OVBP2/V/2017/004878/To, 2017/004877/To, 2017/004676/To, 2017/004631/To, 2017/004630/To, 2017/004629/To
   
 • Mesto Žilina - Mestské zastupiteľstvo, 2. 1. 2017 - 4. 12. 2017 ( PDF )
  (16) Harmonogram zasadnutí MZ a MR v Žiline na rok 2017
   
 • Rok 2016

 • SSE, a.s., 27. 12. 2016 - 30. 1. 2017 ( PDF )
  (6563) Oznámenie o odstávke elektrickej energie - január 2017
   
 • LICITOR group, a.s., 23. 12. 2016 - 25. 1. 2017 ( PDF )
  (6534) Oznámenie o dražbe č. D 2050816
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 22. 12. 2016 ( PDF )
  (6523) Územné rozhodnutie č. 5614/2016-70495/2016-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 11. 2016 ( PDF )
  (6137) Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia a súvisiacich dokumentov č.1871/2016-67752/2016-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 18. 11. 2016 ( PDF )
  (6011) Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia č. 9232/2016-42201/2016-OSP-BAB
   
 • Voľné pracovné miesto, 19. 10. 2016 ( PDF )
  (5498) Hlásateľ, hlásateľka v mestskom rozhlase v mestskej časti Bytčica
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 11. 10. 2016 ( PDF )
  (5381) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia č.5614/2016-47057/2016-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 19. 9. 2016 ( PDF )
  (5063) Územné rozhodnutie č. 12782/2016-43601/2016-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 23. 8. 2016 ( PDF )
  (4704) Stavebné povolenie č. 12824/2016-40560/2016-OSP-BAB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 15. 8. 2016 ( PDF )
  (4500) Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie územného rozhodnutia č. 12782/2016-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 11. 7. 2016 ( PDF )
  (3857) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie stavebného povolenia
   
 • Obvodné oddelenie PZ Žilina - západ, 18. 5. 2016 - 18. 5. 2017 ( PDF )
  (2811) Verejný opis veci - oznámenie
   
 • Verejný opis veci, 8. 4. 2016 - 28. 2. 2017 ( PDF )
  (2126) Obvodné oddelenie PZ Žilina - východ
   
 • Rok 2012

 • Straty a nálezy, 6. 7. 2012 ( PDF )
  (1260) Oznámenie
   
 • Rok 2011

 • Cenová kalkulácia ku krátkodobému prenájmu, 16. 8. 2011 ( PDF )
  (1317) zasadačiek na MsÚ Žilina platná od 01.09.2011
   
 • Cenová kalkulácia na prenájom tribúny, 4. 5. 2011 ( PDF )
  (695) platná od 01.05.2011