textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 23. február 2018 | meniny: Roman, Romana

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

23. 02. 2018
Lekáreň Dr. Max, Antona Bernoláka 2135/2, 01001 Žilina
24. 02. 2018
Lekáreň MELISA, Jána Milca 741/27, 01001 Žilina

celý rozpis
plaváreň

23. 02. 2018 | 06.00-17.30
(06.00-07.00 7 dr.,08.00-10.00 5 dr.,10.00-10.30 6 dr.,10.30-11.00 5 dr.,11.00-13.30 7 dr.,14.00-15.00 6 dr.,15.00-15.30 5 dr.,15.30-16.30 6 dr.,16.30-17.30 7 dr.,)

23. 02. 2018 | 18.00-20.30 večerné plávanie

24. 02. 2018 | 06.00-20.00
(08.00-10.00 5 dr.,10.00-11.00 6 dr.,)

celý program
kam dnes

Toto je múzeum – 75 rokov PMZA Budatínsky hrad, Žilina

Zábavno-náučná hodina dejepisu a fyziky v múzeu dopravy Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

Poézia & performancia. Východoeurópska perspektíva Nová synagóga v Žiline

Expozícia originálnych ikon M. R. Štefánika 33

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


Úradné oznamy

  Rok 2018

 • Doručovanie písomnosti občanom s trvalým pobytom "Žilina", 22. 2. 2018 ( PDF )
  Oznámenie o uložení zásielky - zoznam občanov
   
 • Okresný úrad, Žilina, 22. 2. 2018 - 9. 3. 2018 ( PDF )
  (634) Informácia o začatí vyv. konania č. OU-ZA-OVBP2-2018/010368/KUL
   
 • Daňový úrad, Žilina, 22. 2. 2018 - 9. 3. 2018 ( PDF )
  (635) VV č. 100378637/2018
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 22. 2. 2018 - 9. 3. 2018 ( PDF )
  (636) Oznámenie o zrušení TP - Hulínová, Búchalová, Búchal
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 22. 2. 2018 - 9. 3. 2018 ( PDF )
  (637) Oznámenie o zrušení TP - Ladislav Lalúch, Martin Lalúch
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 22. 2. 2018 - 9. 3. 2018 ( PDF )
  (638) Oznámenie o zrušení TP - Marián Toth
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 22. 2. 2018 - 9. 3. 2018 ( PDF )
  (639) Predloženie odvolania č. 903/2018-8313/2018-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 22. 2. 2018 - 26. 2. 2018 ( PDF )
  (640) Pozvánka na mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline, konané dňa 26.2.2018
   
 • Mesto Žilina - odbor životného prostredia, 21. 2. 2018 - 8. 3. 2018 ( PDF )
  (615) Oznámenie "Územný plán obce (ÚPN-O)Dolný Hričov, návrh" - obstarávateľ Obec Dolný Hričov, Osloboditeľov 131/35, 013 41 Dolný Hričov
   
 • Mesto Žilina - odbor životného prostredia, 21. 2. 2018 - 8. 3. 2018 ( PDF )
  (616) Oznámenie "Administratívny objekt Obchodná - Žilina, p.č. 7930/36,8 ( ďalej len AO)"-navrhovateľ Mipestav s.r.o., Bančíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO:46189505
   
 • Mesto Žilina - odbor životného prostredia, 21. 2. 2018 - 8. 3. 2018 ( PDF )
  (617) Oznámenie "Územný plán obce (ÚPN-O)Horný Hričov, návrh" - obstarávateľ Obec Horný Hričov, OcÚ 191,013 42 Horný Hričov
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 21. 2. 2018 - 8. 3. 2018 ( PDF )
  (624) Územné rozhodnutie, Verejná vyhláška č. 2785/2018-6239/2018-OSP-BO
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 21. 2. 2018 - 8. 3. 2018 ( PDF )
  (625) Územné rozhodnutie č. 244/2018-7856/2018-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 21. 2. 2018 - 8. 3. 2018 ( PDF )
  (626) Predloženie odvolania Verejná vyhláška č. 1194/2018-7666/2018-OSP-BO
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 21. 2. 2018 - 8. 3. 2018 ( PDF )
  (627) Oznámenie o podanom odvolaní č. 3456/2018-8190/2018-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 21. 2. 2018 - 8. 3. 2018 ( PDF )
  (628) Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. 3396/2018-8220/2018-OSP-DRA
   
 • Mesto Žilina - odbor životného prostredia, 21. 2. 2018 - 8. 3. 2018 ( PDF )
  (614) Oznámenie "Územný plán obce (ÚPN-O)Lietavská Lúčka" - obstarávateľ Lietavská Lúčka, Cementárska 3,013 11 Lietavská Lúčka
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 20. 2. 2018 - 7. 3. 2018 ( PDF )
  (606) Oznámenie o zrušení trvalého pobytu p. Ján Zajac
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 20. 2. 2018 - 7. 3. 2018 ( PDF )
  (606) Oznámenie o zrušení trvalého pobytu p. Ján Zajac
   
 • Daňový úrad, Žilina, 20. 2. 2018 - 7. 3. 2018 ( PDF )
  (607)Daňový úrad Žilina,VV 100370886/2018,p.Juraj Valerián
   
 • SSE, a.s., 20. 2. 2018 - 1. 3. 2018 ( PDF )
  (608) Oznámenie o prerušení el. energie - Hliny, ul. Jarná dňa 01.03.2018
   
 • SSE, a.s., 20. 2. 2018 - 2. 3. 2018 ( PDF )
  (609) Oznámenie o prerušení distribúcie el. energie, Staré mesto -ul. Veľká Okružná, dňa 02.03.2018
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 20. 2. 2018 - 7. 3. 2018 ( PDF )
  (611) Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením Č.s.:2747/2018-7772/2018-OSP-DRA
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 20. 2. 2018 - 7. 3. 2018 ( PDF )
  (613) Oznámenie o zrušení trv. pobytu p. Mário Kurunian
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 20. 2. 2018 - 7. 3. 2018 ( PDF )
  (612) Oznámenie o zrušení trv. pobytu p. Viera Matoušková
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 19. 2. 2018 - 6. 3. 2018 ( PDF )
  (595) Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina.
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 19. 2. 2018 - 6. 3. 2018 ( PDF )
  (594) Uznesenia z 34. MZ v Žiline, konaného dňa 12.02.2018.
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 19. 2. 2018 - 6. 3. 2018 ( PDF )
  (576)Oznámenie o zrušení trvalého pobytu p. Zuzana Jambrichová a Natália Kapustová.
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 19. 2. 2018 - 6. 3. 2018 ( PDF )
  (575) Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - p. Adriána Parišová
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 19. 2. 2018 - 6. 3. 2018 ( PDF )
  (574)Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Beata Ukropcová, Tatiana Ukropcová, Veronika Ukropcová, Radko Strelička.
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 19. 2. 2018 - 6. 3. 2018 ( PDF )
  (573) Oznámenie, Začatie územného konania, Č.s.:3225/2018-7495/2018-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 19. 2. 2018 - 6. 3. 2018 ( PDF )
  (572) Oznámenie - Začatie územného konania, Č.s.:3318/2018-7792/2018-OSP-BO.
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 16. 2. 2018 ( PDF )
  (571) Stavebné rozhodnutie č. 1471/2018-2651/2018-OSP-PA. Zverejnené bude odo dňa jeho vydania až do nadobudnutia jeho právoplatnosti.
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 16. 2. 2018 - 5. 3. 2018 ( PDF )
  (555)Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - p. Michal Maceášik.
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 16. 2. 2018 - 5. 3. 2018 ( PDF )
  (556)Oznámenie o oboznámení s podkladmi rozhodnutia - Verejná vyhláška.Č.s.:2788/2018-7435/2018-OSP-BO.
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 15. 2. 2018 - 2. 3. 2018 ( PDF )
  (535)Oznámenie o zrušení TP - Róbert Faták
   
 • Mesto Žilina - Mestské zastupiteľstvo, 15. 2. 2018 - 2. 3. 2018 ( PDF )
  (536) 34.zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - Hlasovanie poslancov
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 15. 2. 2018 - 2. 3. 2018 ( PDF )
  (551)Rozhodnutie prerušenie konania o umiestnení stavby č.2496/2018-6244/2018-OSP-DRA
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 15. 2. 2018 - 2. 3. 2018 ( PDF )
  (552) Stavebné povolenie č. 2705/2018-6007/2018-OSP-BO
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 15. 2. 2018 - 2. 3. 2018 ( PDF )
  (553)Oznámenie o začatí územného konania č.3105/2018-7309/2018-OSP-VL
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 15. 2. 2018 - 2. 3. 2018 ( PDF )
  (554)Stavebné povolenie č.2482/2018-5450/2018-OSP-VL
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 14. 2. 2018 - 1. 3. 2018 ( PDF )
  (520)Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania č. 1923/2018-7117/2018-OSP-BO
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 14. 2. 2018 - 1. 3. 2018 ( PDF )
  (521)Oznámenie o začatí stavebného konania č. 3021/2018-7007/2018-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 14. 2. 2018 - 1. 3. 2018 ( PDF )
  (532)Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 14. 2. 2018 - 1. 3. 2018 ( PDF )
  (533)Uznesenie č.33/2018 z 34. zasadnutia MZ, konaného 12.02.2018
   
 • Daňový úrad, Žilina, 14. 2. 2018 - 1. 3. 2018 ( PDF )
  (534)Daňový úrad Žilina - Oznámenie o uložení verejnej vyhlášky č. 100332496/2018, Výzva č. 100194908/2018
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 13. 2. 2018 - 28. 2. 2018 ( PDF )
  (499)Oznámenie o zrušení TP - Jana Červeňová
   
 • Mesto Žilina - oznámenie, 13. 2. 2018 - 28. 2. 2018 ( PDF )
  (498)Oznámenie- novostavba parkovacie domu na ul. Baničova Hájik
   
 • Poľovnícka spoločnosť Vreteň, 13. 2. 2018 - 28. 2. 2018 ( PDF )
  (500)Verejná vyhláška
   
 • Súdny exekútor JUDr. Margita Rojčeková, 13. 2. 2018 - 28. 2. 2018 ( PDF )
  (501) Oznámenie o termíne konania dražby hnuteľných vecí
   
 • Mesto Žilina - odbor sociálny a bytový, 13. 2. 2018 - 28. 2. 2018 ( PDF )
  (502) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 13. 2. 2018 - 28. 2. 2018 ( PDF )
  (503) Oznámenie o začatí územného konania č. 2986/2018-6864/2018-OSP-VL
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 13. 2. 2018 - 28. 2. 2018 ( PDF )
  (504)Oznámenie o oboznámení s podkladmi rozhodnutia č. 1399/2018-6715/2018-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 13. 2. 2018 - 28. 2. 2018 ( PDF )
  (505)Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania č. 277/2018-6710/2018-OSP-AD
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 13. 2. 2018 ( PDF )
  (506) verejná vyhláška č. 277/2018-6646/2018-OSP-AD - právoplatné ukončenie
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 13. 2. 2018 - 28. 2. 2018 ( PDF )
  (515) 34. zasadnutie MZ v Žiline, dochádzka
   
 • SSE, a.s., 12. 2. 2018 - 26. 2. 2018 ( PDF )
  (481)Oznámenie o prerušení distibúcie el. energie - 26.02.2018
   
 • SSE, a.s., 12. 2. 2018 - 2. 3. 2018 ( PDF )
  (482)Oznámenie o prerušení distribúcie el. energie - 02.03.2018
   
 • SSE, a.s., 12. 2. 2018 - 1. 3. 2018 ( PDF )
  (484)Oznámenie o prerušení distribúcie el. energie - 01.03.2018
   
 • SSE, a.s., 12. 2. 2018 - 27. 2. 2018 ( PDF )
  (485)Oznámenie o prerušení distribúcie el. energie - 27.02.2018
   
 • Mesto Žilina - odbor životného prostredia, 12.02.2018 - 28.04.2018, 12. 2. 2018 - 28. 4. 2018 ( PDF )
  (486)Oznámenie o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov v meste Žilina - do 28.04.2018
   
 • Daňový úrad, Žilina, 27.02.2018, 12. 2. 2018 - 27. 2. 2018 ( PDF )
  (487)Oznámenie - Daňový úrad Žilina - Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti č. 100312006/2018
   
 • Daňový úrad, Žilina, 27.02.2018, 12. 2. 2018 - 27. 2. 2018 ( PDF )
  (488) Oznámenie - daňový úrad Žilina - Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti č. 100315604/2018
   
 • Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., Žilina, 12. 2. 2018 - 23. 2. 2018 ( PDF )
  (489) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste, pracovná pozícia právnik
   
 • Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., Žilina, 12. 2. 2018 - 23. 2. 2018 ( PDF )
  (490)Oznámenie o voľnom pracovnom mieste, pracovná pozícia dopravný technológ
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 9. 2. 2018 - 26. 2. 2018 ( PDF )
  (463) Oznámenie o zrušení TP - Miroslav Mučka
   
 • SSE, a.s., 9. 2. 2018 - 26. 2. 2018 ( PDF )
  (468) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 26.02.2018
   
 • SPP, a.s., 9. 2. 2018 - 12. 3. 2018 ( PDF )
  (469) VV - Oznámenie o vstupe na pozemok
   
 • SPP, a.s., 9. 2. 2018 - 12. 3. 2018 ( PDF )
  (470) VV - Oznámenie o vstupe na pozemok
   
 • Mesto Žilina - odbor školstva a mládeže, 9. 2. 2018 - 2. 3. 2018 ( PDF )
  (478) Výberové konanie - Riaditeľ/ka CVČ, Kuzmányho 105, Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 9. 2. 2018 ( PDF )
  (479) Verejná vyhláška č. 2588/2018-6503/2018-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 9. 2. 2018 - 26. 2. 2018 ( PDF )
  (480) Oznámenie o začatí územného konania č. 2588/2018-5706/2018-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 8. 2. 2018 - 23. 2. 2018 ( PDF )
  (452) Oznámenie o zrušení TP - Alena Šímová
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 8. 2. 2018 - 23. 2. 2018 ( PDF )
  (453) Oznámenie o začatí stav. konania č. 238/2018-5808/2018-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 8. 2. 2018 - 23. 2. 2018 ( PDF )
  (454) Územné rozhodnutie - zmena č. 2193/2018-4661/2018-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 8. 2. 2018 - 23. 2. 2018 ( PDF )
  (455) Stavebné povolenie č. 1909/2018-4044/2018-OSP-DU
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 8. 2. 2018 - 23. 2. 2018 ( PDF )
  (456) Upovedomenie účastníkov - 2651/2018-5878/2018-OSP-VL
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 8. 2. 2018 - 23. 2. 2018 ( PDF )
  (457) Oznámenie začatie územného konania č. 2792/2018-6275/2018-OSP-BO
   
 • SSE, a.s., 6. 2. 2018 - 23. 2. 2018 ( PDF )
  (434) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 23.02.2018
   
 • Mesto Žilina - Referát krízového riadenia, CO, OPP A BOZP, 5. 2. 2018 - 8. 3. 2018 ( PDF )
  (411) Oblasti možného ohrozenia únikom nebezpečnej látky
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 5. 2. 2018 ( PDF )
  (416) Územné rozhodnutie č. 920/2018-4129/2018-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 30. 1. 2018 ( PDF )
  (350) Zverejnenie kópie č. 2163/2018-4615/2018-OSP-DRA
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 30. 1. 2018 ( PDF )
  (351) Rozhodnutie č. 1693/2018-3543/2018-OSP-DRA
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 30. 1. 2018 ( PDF )
  (352) Rozhodnutie č. 1258/2018-3197/2018-OSP-DRA
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 26. 1. 2018 ( PDF )
  (300) Verejná vyhláška č. 1576/2018-3612/2018-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 24. 1. 2018 ( PDF )
  (237) Verejná vyhláška č. 1529/2018-3043/2018-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 16. 1. 2018 ( PDF )
  (133) Územné rozhodnutie č. 3765/2017-62563/2017-OSP-ZI
   
 • Rok 2017

 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 22. 12. 2017 ( PDF )
  (5474) Verejná vyhláška č. 20632/2017-63240/2017-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 22. 12. 2017 ( PDF )
  (5475) Verejná vyhláška č. 14233/2017-64005/2017-OSP-DRA
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 18. 12. 2017 - 31. 12. 2018 ( PDF )
  (5322) Harmonogram zasadnutí MZ v Žiline na rok 2018
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 16. 11. 2017 ( PDF )
  (4807) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia č. 18586/2017-54560/2017-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 14. 11. 2017 ( PDF )
  (4762) Verejná vyhláška č. 18451/2017-54009/2017-OSP-PA
   
 • ORPZ, Obvodné oddelenie PZ, Žilina - západ, 13. 11. 2017 - 22. 8. 2018 ( PDF )
  (4731) Verejný opis veci
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 25. 10. 2017 ( PDF )
  (4375) Zverejnenie kópie návrhu č. 10398/2017-50217/2017-OSP-DRA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 20. 10. 2017 ( PDF )
  (4339) Územné rozhodnutie č. 7021/2017-47483/2017-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 12. 9. 2017 ( PDF )
  (3561) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia č. 14819/2017-43245/2017-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 22. 8. 2017 ( PDF )
  (3280) Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie č. 13588/2017-39859/2017-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 21. 8. 2017 ( PDF )
  (3274) Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia č. 13258/2017-39648/2017-OSP-ŠI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 31. 7. 2017 ( PDF )
  (2851) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia č. 12525/2017-36300/2017-OSP-PA
   
 • Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, 28. 7. 2017 - 7. 5. 2018 ( PDF )
  (2825) Verejný opis veci č. ORPZ-ZA-OPP3-250/2017-P
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 7. 2017 ( PDF )
  (2826) Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie č. 12239/2017-36326/2017-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 7. 2017 ( PDF )
  (2827) Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie č. 12237/2017-36049/2017-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 7. 2017 ( PDF )
  (2828) Zverejnenie kópie návrhu o vydanie územného rozhodnutia č. 7021/2017-35906/2017-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 9. 6. 2017 ( PDF )
  (2123) Územné rozhodnutie č. 4224/2017-23618/2017-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 7. 3. 2017 ( PDF )
  (907)Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia a súvisiacich dokumentov č. 4224/2017-12619/2017-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 27. 2. 2017 ( PDF )
  (775) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia č. 3765/2017-10844/2017-OSP-ZI
   
 • Rok 2016

 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 11. 2016 ( PDF )
  (6137) Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia a súvisiacich dokumentov č.1871/2016-67752/2016-OSP-ZI
   
 • Rok 2012

 • Straty a nálezy, 6. 7. 2012 ( PDF )
  (1260) Oznámenie
   
 • Rok 2011

 • Cenová kalkulácia ku krátkodobému prenájmu, 16. 8. 2011 ( PDF )
  (1317) zasadačiek na MsÚ Žilina platná od 01.09.2011
   
 • Cenová kalkulácia na prenájom tribúny, 4. 5. 2011 ( PDF )
  (695) platná od 01.05.2011
   
 • Rok 0

 • , 0. 0. 0000 ()
   
 • , 0. 0. 0000 ()