textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | pondelok 6. apríl 2020 | meniny: Irena
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

06. 04. 2020
Lekáreň SCHNEIDER, OC MIRAGE, A. Hlinku 7/B, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
07. 04. 2020
Lekáreň MANDRAGORA, Hlinská 8850/12A, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

TVORIVÉ AKTIVITY PRE DETI A ICH RODIČOV Rosenfeldov palác

BábkarAnténa www.babkarantena.sk

ZOSTAŇ DOMA Žilina

ŽILINA ZAPÁJA OBČANOV DO ŠITIA RÚŠOK Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Úradné oznamy

Bližšie informácie k návrhom všeobecne záväzných nariadení TU

  Rok 2020

 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 3. 4. 2020 ( PDF )
  Oznámenie o uložení písomností občanom s trvalým pobytom Žilina zo dňa 03.04.2020
   
 • Daňový úrad, Žilina, 3. 4. 2020 - 20. 4. 2020 ( PDF )
  (1045) VV č. 100729451/2020
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 3. 4. 2020 - 20. 4. 2020 ( PDF )
  (1046) Stavebné povolenie č. 360/2020-27809/2020-SU-KU (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 3. 4. 2020 - 20. 4. 2020 ( PDF )
  (1047) Stavebné povolenie č. 3407/2020-26762/2020-SU-AD (k. ú. Závodie)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 3. 4. 2020 - 20. 4. 2020 ( PDF )
  (1048) Oznámenie č. 6805/2020-33462/2020/SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo (k. ú. Považský Chlmec)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 2. 4. 2020 - 17. 4. 2020 ( PDF )
  (1042) Oznámenie č. 6778/2020-32929/2020-SU-BAB (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 2. 4. 2020 - 17. 4. 2020 ( PDF )
  (1043) Oznámenie č. 4537/2020-30886/2020-SU-ŠI (k. ú. Zádubnie)
   
 • Platiť sa oplatí, s.r.o., 2. 4. 2020 - 17. 4. 2020 ( PDF )
  (1044) Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby zn. DD PSO133/19
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 1. 4. 2020 - 16. 4. 2020 ( PDF )
  (1032) Predloženie odvolania č. 5900/2020-30031/2020-SU-MLA (k. ú. Trnové)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 1. 4. 2020 - 16. 4. 2020 ( PDF )
  (1033) Oznámenie č. 1399/2020-29841/2020-SU-ZI (k. ú. Závodie)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 31. 3. 2020 - 15. 4. 2020 ( PDF )
  (1029) Oznámenie č. 4643/2020-29596/2020-SU-AD (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 31. 3. 2020 - 15. 4. 2020 ( PDF )
  (1030) Rozhodnutie č. 3889/2020-26914/2020-SU-PA (k. ú. Budatín)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 31. 3. 2020 - 15. 4. 2020 ( PDF )
  (1031) Územné rozhodnutie č. 3721/2020-26944/2020-SU-PA (k. ú. Považský Chlmec)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 30. 3. 2020 ( PDF )
  (1026) VV č. 6502/2020-29164/2020-SU-PA (k. ú. Budatín)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 27. 3. 2020 - 14. 4. 2020 ( PDF )
  (1017) Oznámenie - Začatie územného konania č.s.:1602/2020-27844/2020-SU-MLA, k.ú. Bytčica
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 27. 3. 2020 - 14. 4. 2020 ( PDF )
  (1018) Oznámenie o začatí stavebného konania č.s.: 5680/2020-29115/2020-SU-KU, k.ú. Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 27. 3. 2020 - 14. 4. 2020 ( PDF )
  (1019) Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania, č.s.:863/2020-27801/2020-SU-PA, k.ú. Budatín
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 26. 3. 2020 - 14. 4. 2020 ( PDF )
  (1014) Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania, č.s.:2324/2020-24318/2020-SU-ŠI, k.ú. Zádubnie
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 26. 3. 2020 - 14. 4. 2020 ( PDF )
  (1015) Oznámenie - začatie územného konania č.s.: 394/2020-16795/2020-SU-PA, k.ú. Žilina
   
 • Okresný úrad v Žiline, 26. 3. 2020 - 14. 4. 2020 ( PDF )
  (1016) Rozhodnutie č.: OU-ZA-OVBP2-2020/008356-003/PAV
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 25. 3. 2020 - 9. 4. 2020 ( PDF )
  (995) Rozhodnutie č.s.: 6063/2020-26777/2020-SU-ZI, k.ú.: Bánová
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 25. 3. 2020 - 9. 4. 2020 ( PDF )
  (996) Stavebné povolenie č.s.:5199/2020-12507/2020-SU-ZI, k.ú.: Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 25. 3. 2020 - 9. 4. 2020 ( PDF )
  (997) Predloženie odvolania č. 3515/2020-27383/2020-SU-BAB, k.ú.: Žilina
   
 • Daňový úrad Žilina, 24. 3. 2020 - 8. 4. 2020 ( PDF )
  (985) VV č. 100704431/2020, FRUIT SERVICES, s.r.o., Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 24. 3. 2020 - 8. 4. 2020 ( PDF )
  (986) Územné rozhodnutie č.s.: 391/2020-21230/2020-SU-PA, k.ú. Považský Chlmec
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 23. 3. 2020 - 7. 4. 2020 ( PDF )
  (974) Oznámenie č.s.: 1629/2020-26462/2020-SU-BO, k.ú. Trnové
   
 • Daňový úrad Žilina, 23. 3. 2020 - 7. 4. 2020 ( PDF )
  (975) VV č.: 100702948/2020, Ľudovít Potočár
   
 • Daňový úrad Žilina, 20. 3. 2020 - 6. 4. 2020 ( PDF )
  (970) VV č. 100691142/2020, Peter Tichý
   
 • Vláda Slovenskej republiky, 12. 3. 2020 ( PDF )
  (897) Schválenie návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území SR
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 12. 3. 2020 ( PDF )
  (896) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie povolenia zmeny stavby pred jej dokončením v zmysle § 58a ods. 3 staveb. zákona, č.s.: 630/2020-12545/2020-SU-ŠI, k.ú. Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 12. 3. 2020 ( PDF )
  (895) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia v zmysle § 35 ods. 2 staveb. zákona, č.s.: 2322/2020-11582/2020-SU-ŠI
   
 • Mgr. Ing. I. Šumichrastová - správca konkurznej podstaty, 21. 2. 2020 - 21. 4. 2020 ( PDF )
  (644) Uplatnenie zákonného predkupného práva - ponuka na odkúpenie spol. podielu úpadcu
   
 • Mesto Žilina - Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, 20. 2. 2020 - 17. 4. 2020 ( PDF )
  (629) Oznámenie o rozmiestnení VKK pre zber objemných kom. odpadov v meste Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 17. 2. 2020 ( PDF )
  (565) VV č. 647/2020-6420/2020-SU-ŠI (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 14. 2. 2020 ( PDF )
  (526) Verejná vyhláška č. 3130/2020/SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo
   
 • Štatistický úrad SR, 31. 1. 2020 - 17. 7. 2020 ( PDF )
  (328) Oznam Štatistického úradu SR - Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)
   
 • Okresný súd, Žilina, 20. 1. 2020 - 31. 1. 2021 ( PDF )
  (150) VV v konaní o vyhlásenie za mŕtveho - Ing. Richard Stehlík
   
 • Rok 2019

 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 17. 12. 2019 - 31. 12. 2020 ( PDF )
  (4999) Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2020
   
 • Štatistický úrad SR, 10. 12. 2019 - 11. 1. 2021 ( PDF )
  (4869) Oznam Štatistického úradu SR - Štatistické zisťovanie RÚ - od 09.12.2019 do 11.01.2021
   
 • Okresný súd, Žilina, 11. 11. 2019 - 11. 11. 2020 ( PDF )
  (4438) VV v konaní o vyhlásenie za mŕtveho zn. 9Ps/12/2019 5119208965
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 21. 10. 2019 ( PDF )
  (4126) Verejná vyhláška - zn. 15264/2019-46412/2019-OSP-PA, toto oznámenie sa zverejňuje od začatia spojeného územného a stav. konania až do jeho právoplatného ukončenia
   
 • Mesto Žilina - odbor dopravy, 3. 9. 2019 ( PDF )
  (3366) VV č. 7630/2018-2811/2018/OD/Mo
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 28. 8. 2019 ( PDF )
  (3262) VV č. 2967/2019-38929/2019-OSP-BO (k. ú. Mojšova Lúčka)
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 23. 8. 2019 ( PDF )
  (3210) Oznam ku Všeobecným záväzným nariadeniam mesta Žilina, Informácia je zverejnená na neobmedzenú dobu
   
 • Okresný súd, Žilina, 7. 6. 2019 - 8. 6. 2020 ( PDF )
  (2187) Vyhláška v konaní o vyhlásenie za mŕtveho zn. 30Ps/20
   
 • ŽSS Slovensko, národný dopravca, 28. 5. 2019 ( PDF )
  (2017) Výluky - Žilina - Bytčica - Lietavská Lúčka
   
 • Mesto Žilina - referát krízového riadenia, CO, OPP a BOZP, 22. 2. 2019 ( PDF )
  (749) Odporúčanie pre obyvateľov mesta a zamestnancov MSÚ - doručovanie zásielok s podozrivým obsahom
   
 • Ministerstvo vnútra SR, 23. 1. 2019 ( PDF )
  () Jednotné európske číslo tiesňového volania
   
 • Mesto Žilina - odbor dopravy, 11. 1. 2019 ( PDF )
  (107) Zverejnenie kópie žiadosti č. 173/2019-55428/2018/OD/Mo
   
 • Rok 2018

 • Mesto Žilina - úsek prednostu, 23. 10. 2018 ( PDF )
  (4084) - Informácia o spracovaní osobných údajov - Mesto Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 23. 5. 2018 ( PDF )
  (1812) Verejná vyhláška č. 9332/2018-31824/2018-OSP-TRB
   
 • Rok 2017

 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 7. 2017 ( PDF )
  (2828) Zverejnenie kópie návrhu o vydanie územného rozhodnutia č. 7021/2017-35906/2017-OS-DB
   
 • Rok 0

 • , 0. 0. 0000 ()
   
 • , 0. 0. 0000 ()