pondelok 27. február 2017 | meniny: Alexander

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

27. 02. 2017
Lekáreň Dr. Max, OC MIRAGE, Námestie Andreja Hlinku 7B, 01001 Žilina
28. 02. 2017
Lekáreň BENU, OC Dubeň, Vysokoškolákov 52, 01008 Žilina

celý rozpis
čo sa v Žiline urobilo
Press Primátor na aktuálne témy Prednosta Mestského úradu v Žiline informuje Stretnutia občanov s vedením mesta Radničné noviny mesta Žilina Kronika mesta Žilina Osobnosti mesta Žilina Žilinský mládežnícky parlament Spolupráca s partnerskými mestami Žiliny Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Žilina Staršie články ďalšie články
plaváreň

27. 02. 2017 | 06.00-17.30
(06.00-08.30 7 dr.,08.30-09.00 6 dr.,09.00-09.30 5 dr.,09.30-10.00 4 dr.,10.00-11.00 5 dr.,14.00-15.00 7 dr.,15.00-15.30 6 dr.,15.30-16.30 7 dr.,16.30-17.00 6 dr.,17.00-17.30 5 dr.,)

27. 02. 2017 | 18.00-20.30 večerné plávanie

28. 02. 2017 | 06.00-19.00
(08.00-08.30 7 dr.,08.30-09.00 6 dr.,09.00-09.30 5 dr.,09.30-10.00 4 dr.,10.00-11.00 6 dr.,14.00-15.00 6 dr.,15.00-15.30 7 dr.,16.00-16.30 7 dr.,16.30-19.00 6 dr.,)

celý program
kam dnes

PSIA DUŠA ČD Cinemax, Žilina (15:50)

T2 Transpotting Ster Century Cinemas (18:00)

LEGO BATMAN VO FILME Cinemax, Žilina (13:10, 17:40)

PÄŤDESIAT ODTIEŇOV TEMNOTY Cinemax, Žilina (15:30, 17:10, 20:40)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


Úradné oznamy

  Rok 2017

 • DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ OBČANOM S TRVALÝM POBYTOM "ŽILINA", 27. 2. 2017 ( PDF )
  OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - ZOZNAM OBČANOV
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 27. 2. 2017 - 6. 3. 2017 ( PDF )
  (768) Voľné pracovné miesto - pomocný kuchár/ka/ pre zariadenie Jedáleň - Lichardova 44
   
 • Okresný úrad Žilina, 27. 2. 2017 - 14. 3. 2017 ( PDF )
  (769) Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania č. OU-ZA-OVBP2-2016/048622/KUL
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 27. 2. 2017 - 14. 3. 2017 ( PDF )
  (770) Stavebné povolenie č. 953/2017-7507/2017-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 27. 2. 2017 - 14. 3. 2017 ( PDF )
  (771) Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením č. 1282/2017-7575/2017-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 27. 2. 2017 - 14. 3. 2017 ( PDF )
  (772) Kolaudačné rozhodnutie č. 2863/2017-6019/2017-OSP-AD
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 27. 2. 2017 - 14. 3. 2017 ( PDF )
  (773) Stavebné povolenie č. 890/2017-7679/2017-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 27. 2. 2017 - 14. 3. 2017 ( PDF )
  (774) Územné rozhodnutie č. 825/2017-1463/2017-OSP-BO
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 27. 2. 2017 ( PDF )
  (775) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia č. 3765/2017-10844/2017-OSP-ZI
   
 • Daňový úrad Žilina, 24. 2. 2017 - 13. 3. 2017 ( PDF )
  (761) VV - Eduard Chládek
   
 • Daňový úrad Žilina, 24. 2. 2017 - 13. 3. 2017 ( PDF )
  (762) VV - SKELET-STAV, s.r.o.
   
 • Mesto Žilina - Odbor životného prostredia, 24. 2. 2017 - 13. 3. 2017 ( PDF )
  (763) Oznámenie - Betonárske centrum ELBA EBCD 85 (II. premiestnenie)
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 23. 2. 2017 - 10. 3. 2017 ( PDF )
  (741) Zrušenie TP - Ľubica Jakušová, Pavol Jakuš
   
 • Mesto Žilina - Odbor životného prostredia, 23. 2. 2017 - 10. 3. 2017 ( PDF )
  (746) Rozhodnutie č. 986-5180/2017/Daň/770650104/Z60
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 23. 2. 2017 - 10. 3. 2017 ( PDF )
  (747) Územné rozhodnutie č. 2903/2017-6093/2017-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 23. 2. 2017 - 10. 3. 2017 ( PDF )
  (748) Upovedomenie účastníkov konania o podanom odvolaní č. 2878/2017-7904/2017-OSP-DRA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 23. 2. 2017 - 10. 3. 2017 ( PDF )
  (749) Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby č. 69/2017-5834/2017-OSP-ŠI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 23. 2. 2017 - 10. 3. 2017 ( PDF )
  (750) Oznámenie o začatí stavebného konania č. 1628/2017-8554/2017-OSP-BO
   
 • Mesto Žilina - Odbor ekonomický, 23. 2. 2017 - 10. 3. 2017 ( PDF )
  (751) Doručenie písomností verejnou vyhláškou - Zoznam poplatníkov za komunálny odpad
   
 • Mesto Žilina - Mestské zastupiteľstvo, 23. 2. 2017 - 10. 3. 2017 ( PDF )
  (752) Hlasovanie poslancov z 21. zasadnutia MZ v Žiline, konaného dňa 20.2.2017
   
 • Mesto Žilina - Odbor životného prostredia, 22. 2. 2017 - 9. 3. 2017 ( PDF )
  (724) Rozhodnutie č. 897/2017-7309/2017-GAB
   
 • Mesto Žilina - Odbor životného prostredia, 22. 2. 2017 - 9. 3. 2017 ( PDF )
  (725) Rozhodnutie č. 896/2017-7224/2017-GAB
   
 • Mesto Žilina - Odbor životného prostredia, 22. 2. 2017 - 9. 3. 2017 ( PDF )
  (726) Oznámenie - Diaľnica D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno)
   
 • Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 22. 2. 2017 - 9. 3. 2017 ( PDF )
  (728) Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením č. 10223/2017/SCDPK-11976
   
 • Daňový úrad Žilina, 22. 2. 2017 - 9. 3. 2017 ( PDF )
  (729) VV - Peter Kováček
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 22. 2. 2017 - 9. 3. 2017 ( PDF )
  (730) Zrušenie TP - Ján Rosenberger
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 22. 2. 2017 - 9. 3. 2017 ( PDF )
  (736) Územné rozhodnutie č. 900/2017-6932/2017-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 22. 2. 2017 - 1. 3. 2017 ( PDF )
  (737) Voľné pracovné miesto - OSaB - odborný referent
   
 • Okresný úrad Žilina, 21. 2. 2017 - 8. 3. 2017 ( PDF )
  (714) Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-ZA-OVBP2-2017/011416/BAT
   
 • Okresný úrad Žilina, 21. 2. 2017 - 8. 3. 2017 ( PDF )
  (715) Oznámenie o začatí stavebného konania a vodoprávneho konania č. OU-ZA-OSZP3-2017/002484-0006/Dur
   
 • Daňový úrad Žilina, 21. 2. 2017 - 8. 3. 2017 ( PDF )
  (718) VV - Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky
   
 • Exekútorský úrad - JUDr. Pavol Crkoň, 21. 2. 2017 - 27. 3. 2017 ( PDF )
  (719) Dražobné vyhlášky č. EX 442/16
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 21. 2. 2017 - 8. 3. 2017 ( PDF )
  (720) Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením č. 2408/2017-7443/2017-OSP-BO
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 21. 2. 2017 - 8. 3. 2017 ( PDF )
  (721) Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania č. 2425/2017-7444/2017-OSP-BO
   
 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina, 21. 2. 2017 ( PDF )
  (722) Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat č. 487/2017
   
 • Mesto Žilina - Mestské zastupiteľstvo, 21. 2. 2017 - 8. 3. 2017 ( PDF )
  (723) Dochádzka poslancov na 21. zasadnutí MZ v Žiline dňa 20.2.2017
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 20. 2. 2017 - 28. 2. 2017 ( PDF )
  (690) Voľné pracovné miesto - OVV - pomocný a obslužný personál - upratovačka
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 20. 2. 2017 - 7. 3. 2017 ( PDF )
  (697) Zrušenie TP - Darina Lehocká
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 20. 2. 2017 - 7. 3. 2017 ( PDF )
  (701) Stavebné povolenie č. 222/2017-4838/2017-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 20. 2. 2017 - 7. 3. 2017 ( PDF )
  (702) Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania č. 2413/2017-7442/2017-OSP-BO
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 20. 2. 2017 - 7. 3. 2017 ( PDF )
  (703) Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením č. 1622/2017-7440/2017-OSP-BO
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 17. 2. 2017 - 6. 3. 2017 ( PDF )
  (670) Zrušenie TP - Jozef Kočiš
   
 • Mesto Žilina - Odbor životného prostredia, 17. 2. 2017 - 6. 3. 2017 ( PDF )
  (678) Rozhodnutie č. 626-3707/2017/Mar/770650104/Z59
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 17. 2. 2017 - 6. 3. 2017 ( PDF )
  (685) Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia č.2946/2017-6285/2017-OSP-TRB
   
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu, 16. 2. 2017 - 3. 3. 2017 ( PDF )
  (665) Jozef Učník, nar. 1956
   
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu, 16. 2. 2017 - 3. 3. 2017 ( PDF )
  (666) Štefan Macho, nar. 1986
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 16. 2. 2017 - 3. 3. 2017 ( PDF )
  (667) Kolaudačné rozhodnutie, č. 160/2017-6062/2017-OSP-DRA
   
 • SSE, a.s., 15. 2. 2017 - 17. 3. 2017 ( PDF )
  (639) Odstávka elektrickej energie - marec 2017
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 15. 2. 2017 - 2. 3. 2017 ( PDF )
  (641) Zrušenie TP - Stanislav Kortiš
   
 • Mesto Žilina - Odbor životného prostredia, 15. 2. 2017 - 2. 3. 2017 ( PDF )
  (643) Oznámenie - Diaľnica D3 Žilina Brodno - Kysucké Nové Mesto (dočasné napojenie)
   
 • Okresný úrad Žilina, 15. 2. 2017 - 2. 3. 2017 ( PDF )
  (659) Oznámenie o začatí stavebného konania stavby č. OU-ZA-OCDPK-2017/008956/4/BIL
   
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu, 14. 2. 2017 - 1. 3. 2017 ( PDF )
  (624) Jozef Bednár, nar. 1970
   
 • Štatistický úrad SR, 14. 2. 2017 - 30. 4. 2017 ( PDF )
  (633) Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017
   
 • Poľovnícka spoločnosť Vreteň, 14. 2. 2017 - 1. 3. 2017 ( PDF )
  (634) VV- oznámenie o výplate náhrady za postúpenie užívania spoločného poľovného revíru Poľana - Veľký Vreteň za rok 2017
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 14. 2. 2017 - 1. 3. 2017 ( PDF )
  (635) Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania č. 2699/2017-5651/2017-OSP-ZI
   
 • Odbor dopravy, 14. 2. 2017 - 1. 3. 2017 ( PDF )
  (636) Oznámenie o doplnení podkladov pre stavebné povolenie a pokračovanie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou č. 3090/2017-5829/2017/OD/Mo-pokr.
   
 • Mesto Žilina - Odbor dopravy, 13. 2. 2017 - 28. 2. 2017 ( PDF )
  (608) Rozhodnutie č. 20984/2016-69001/2016/OD/Mo-zmena SP
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 13. 2. 2017 - 28. 2. 2017 ( PDF )
  (609) Oznámenie o začatí spojeného stavebného a územného konania č. 1389/2017-5686/2017-OSP-BO
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 13. 2. 2017 - 28. 2. 2017 ( PDF )
  (610) Oznámenie o začatí spojeného stavebného a územného konania č. 1370/2017-6251/2017-OSP-BO
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 13. 2. 2017 - 28. 2. 2017 ( PDF )
  (611) Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania č. 1247/2017-2747/2017-OSP-AD
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 13. 2. 2017 - 28. 2. 2017 ( PDF )
  (612) Stavebné povolenie č. 2107/2017-4397/2017-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 13. 2. 2017 ( PDF )
  (613) Stavebné povolenie č. 2107/2017-4397/2017-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 10. 2. 2017 - 27. 2. 2017 ( PDF )
  (550) Rozhodnutie - Výzva na doplnenie žiadosti a prerušenie konania č.1800/2017-3558/2017-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 10. 2. 2017 - 27. 2. 2017 ( PDF )
  (551) Stavebné povolenie č. 591/2017-4839/2017-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 10. 2. 2017 - 27. 2. 2017 ( PDF )
  (552) Územné rozhodnutie č. 51/2017-3593/2017-OSP-ŠI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 8. 2. 2017 ( PDF )
  (482) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia č. 1720/2017-4874/2017-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 1. 2. 2017 ( PDF )
  (366) Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia č.54/2017-3434/2017-OSP-ŠI
   
 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina, 1. 2. 2017 ( PDF )
  (368) Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat č. 4554/2017, 4557/2017
   
 • LICITOR group, a.s., 31. 1. 2017 - 7. 3. 2017 ( PDF )
  (312) Oznámenie o dražbe č. D 2050316
   
 • Exekútorský úrad - JUDr. Marián Janec, 30. 1. 2017 - 1. 3. 2017 ( PDF )
  (292) Dražobná vyhláška č. EX 33/16
   
 • LICITOR group, a. s., 26. 1. 2017 - 28. 2. 2017 ( PDF )
  (263) Oznámenie o dražbe D5090117
   
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky, 25. 1. 2017 - 30. 4. 2017 ( PDF )
  (252) Zisťovanie informácií o príjmoch fyzických osôb
   
 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina, 20. 1. 2017 ( PDF )
  (188) Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat
   
 • Mesto Žilina - referát krízového riadenia, CO, OPP a BOZP, 18. 1. 2017 ( PDF )
  (152) Odporúčanie pre obyvateľov mesta a zamestnancov MsÚ súvisiace s doručovaním zásielok s obsahom podozrivého materiálu
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 17. 1. 2017 ( PDF )
  (138) Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie a súvisiacich dokumentov č. 239/2017-1356/2017-OSP-PA
   
 • Inert, s.r.o., 17. 1. 2017 - 20. 3. 2017 ( PDF )
  (140) Oznámenie o zverejnení ponuky prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 12. 1. 2017 ( PDF )
  (109) Voľné pracovné miesto - hlásateľ/ka - Trnové, Rosinky
   
 • Mesto Žilina - Mestské zastupiteľstvo, 2. 1. 2017 - 4. 12. 2017 ( PDF )
  (16) Harmonogram zasadnutí MZ a MR v Žiline na rok 2017
   
 • Rok 2016

 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 11. 2016 ( PDF )
  (6137) Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia a súvisiacich dokumentov č.1871/2016-67752/2016-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 18. 11. 2016 ( PDF )
  (6011) Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia č. 9232/2016-42201/2016-OSP-BAB
   
 • Voľné pracovné miesto, 19. 10. 2016 ( PDF )
  (5498) Hlásateľ, hlásateľka v mestskom rozhlase v mestskej časti Bytčica
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 19. 9. 2016 ( PDF )
  (5063) Územné rozhodnutie č. 12782/2016-43601/2016-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 23. 8. 2016 ( PDF )
  (4704) Stavebné povolenie č. 12824/2016-40560/2016-OSP-BAB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 15. 8. 2016 ( PDF )
  (4500) Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie územného rozhodnutia č. 12782/2016-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 11. 7. 2016 ( PDF )
  (3857) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie stavebného povolenia
   
 • Obvodné oddelenie PZ Žilina - západ, 18. 5. 2016 - 18. 5. 2017 ( PDF )
  (2811) Verejný opis veci - oznámenie
   
 • Verejný opis veci, 8. 4. 2016 - 28. 2. 2017 ( PDF )
  (2126) Obvodné oddelenie PZ Žilina - východ
   
 • Rok 2012

 • Straty a nálezy, 6. 7. 2012 ( PDF )
  (1260) Oznámenie
   
 • Rok 2011

 • Cenová kalkulácia ku krátkodobému prenájmu, 16. 8. 2011 ( PDF )
  (1317) zasadačiek na MsÚ Žilina platná od 01.09.2011
   
 • Cenová kalkulácia na prenájom tribúny, 4. 5. 2011 ( PDF )
  (695) platná od 01.05.2011