textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | sobota 6. jún 2020 | meniny: Norbert
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

06. 06. 2020
Lekáreň SCHNEIDER, OC MIRAGE, A. Hlinku 7/B, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
07. 06. 2020
Lekáreň MANDRAGORA, Hlinská 8850/12A, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Stavovce severozápadného Slovenska Budatínsky hrad, Žilina

Teofan Zatvornik: mních, biskup, reklúz a starec Expozícia IKONY, M.R. Štefánika 33

Etnografická expozícia JÁNOŠÍK A TERCHOVÁ v budove Obecného úradu Terchová Terchová, Obecný úrad

GENIUS LOCI: ŽILINA web a facebook Rosenfeldov palác

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Úradné oznamy

Bližšie informácie k návrhom všeobecne záväzných nariadení TU

  Rok 2020

 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 5. 6. 2020 ( PDF )
  Oznámenie o uložení písomností občanom s trvalým pobytom Žilina zo dňa 05.06.2020
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 5. 6. 2020 - 22. 6. 2020 ( PDF )
  (1542) Oznámenie o zrušení TP - Ing. JUDr. Lujza Pekaríková, Eva Hohmann
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 5. 6. 2020 - 22. 6. 2020 ( PDF )
  (1553) Rozhodnutie č. 3785/2020-149951/2020-SU-AD (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 5. 6. 2020 - 22. 6. 2020 ( PDF )
  (1554) Stavebné povolenie č. 5808/2020-149809/2020-SU-MLA (k. ú. Vranie)
   
 • SSD, a.s., 5. 6. 2020 - 22. 6. 2020 ( PDF )
  (1555) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 22.6.2020 (k. ú. Strážov)
   
 • Okresný úrad, Žilina, 5. 6. 2020 - 22. 6. 2020 ( PDF )
  (1556) VV č. OU-ZA-OSZP3-2020/024034-0002/Fit
   
 • JUDr. Martin Píry, súdny ex., 5. 6. 2020 - 8. 6. 2020 ( PDF )
  (1557) Oznámenie o dražbe hnuteľnej veci n. EX 1094/2015-35
   
 • JUDr. Martin Píry, súdny ex., 5. 6. 2020 - 8. 6. 2020 ( PDF )
  (1558) Oznámenie o dražbe hnuteľných vecí n. EX 855/2015-280
   
 • JUDr. Martin Píry, súdny ex., 5. 6. 2020 - 8. 6. 2020 ( PDF )
  (1559) Oznámenie o dražbe hnuteľnej veci n. EX 449/2019-75
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 4. 6. 2020 - 19. 6. 2020 ( PDF )
  (1524) Oznámenie o zrušení TP - Ján Češko
   
 • Mesto Žilina - Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, 4. 6. 2020 - 10. 6. 2020 ( PDF )
  (1525) Pozvánka na zasadnutie Komisie dopravy MZ v Žiline - 10.06.2020
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 4. 6. 2020 - 19. 6. 2020 ( PDF )
  (1526) Oznámenie č. 8407/2020-151523/2020-SU-OKU (k. ú. Budatín)
   
 • SSD, a.s., 4. 6. 2020 - 19. 6. 2020 ( PDF )
  (1527) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 19.6.2020 (k. ú. Bôrik)
   
 • SSD, a.s., 4. 6. 2020 - 9. 6. 2020 ( PDF )
  (1528) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 9.6.2020 (k. ú. Hliny, Bytčica)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 4. 6. 2020 - 19. 6. 2020 ( PDF )
  (1529) Žiadosť č. 9668/2020-151430/2020/SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 4. 6. 2020 - 19. 6. 2020 ( PDF )
  (1530) Oznámenie č. 148275/2020/SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo
   
 • SSD, a.s., 4. 6. 2020 - 11. 6. 2020 ( PDF )
  (1540) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 11.6.2020 (Hájik)
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 4. 6. 2020 - 8. 6. 2020 ( PDF )
  (1541) Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - 8.6.2020
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 3. 6. 2020 - 18. 6. 2020 ( PDF )
  (1504) Oznámenie o zrušení TP - Simona Grňová
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 3. 6. 2020 - 9. 6. 2020 ( PDF )
  (1505) Pozvánka na zasadnutie Komisie úz. plánovania a výstavby MZ v Žiline - 09.06.2020
   
 • Mesto Žilina - Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, 3. 6. 2020 - 8. 6. 2020 ( PDF )
  (1506) Pozvánka na zasadnutie Komisie životného prostredia MZ v Žiline - 08.06.2020
   
 • SSD, a.s., 3. 6. 2020 - 18. 6. 2020 ( PDF )
  (1507) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 18.6.2020 (Vlčince)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 2. 6. 2020 - 17. 6. 2020 ( PDF )
  (1500) VV č. 3503/2020-150618/2020-SU-BO (k. ú. Trnové)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 2. 6. 2020 - 17. 6. 2020 ( PDF )
  (1501) Oznámenie č. 9954/2020-151037/2020-SU-ŠI (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 2. 6. 2020 - 17. 6. 2020 ( PDF )
  (1502) Stavebné povolenie č. 4843/2020-1249313/2020 (k. ú. Bánová)
   
 • SSD, a.s., 2. 6. 2020 - 10. 6. 2020 ( PDF )
  (1503) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 10.6.2020 (Vlčince)
   
 • SSD, a.s., 1. 6. 2020 - 8. 6. 2020 ( PDF )
  (1496) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 8.6.2020 (Staré mesto) - NEBUDE
   
 • SSD, a.s., 1. 6. 2020 - 17. 6. 2020 ( PDF )
  (1497) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 17.6.2020 (Vlčince)
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 29. 5. 2020 - 15. 6. 2020 ( PDF )
  (1472) Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Pavol Brezáni, Tadeáš Brezáni, Mária Brezániová
   
 • Daňový úrad Žilina, 29. 5. 2020 - 15. 6. 2020 ( PDF )
  (1474) VV č.: 100931805/2020 o oznámení miesta uloženia písomnosti - Jaroslav Škubák
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 29. 5. 2020 - 15. 6. 2020 ( PDF )
  (1478) Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania, č.s.:8488/2020-145945/2020-SU-PA, k.ú. Budatín
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 29. 5. 2020 ( PDF )
  (1479) Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, č.s.: 630/2020-100129/2020-SU-ŠI, k.ú. Žilina. Toto stavebné povolenie bude zverejnené až do nadobudnutia jeho právoplatnosti.
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 29. 5. 2020 - 15. 6. 2020 ( PDF )
  (1480) Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby č.s.: 9172/2020-148518/2020-SU-ZI, k.ú. Považský Chlmec
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 28. 5. 2020 - 12. 6. 2020 ( PDF )
  (1463) Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Patrik Poliaček
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 28. 5. 2020 - 12. 6. 2020 ( PDF )
  (1464) Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Peter Macura
   
 • Stredoslovenská distribučná, a.s., 28. 5. 2020 - 10. 6. 2020 ( PDF )
  (1465) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 10.6.2020 (Vlčince + Staré mesto)
   
 • Mestský úrad v Bytči - oddelenie výstavby a životného prostredia, 28. 5. 2020 - 18. 6. 2020 ( PDF )
  (1471) Kolaudačné rozhodnutie č. VaŽP/263/2020 Kyt, Povolenie k trvalému užívaniu stavby Polyfunkčný objekt M_Žilina, k.ú. Žilina
   
 • ENVIRO-TATRY s.r.o., Bratislava, 27. 5. 2020 - 19. 6. 2020 ( PDF )
  (1448) Oznámenie o spoločnom verejnom prerokovaní Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti - Inovácia vedenia V404 Varín - št. hranica SR/ČR (dňa 19.06.2020 o 11:00 hodine v priestoroch OcÚ vo Varíne)
   
 • Žilinský samosprávny kraj, Žilina, 27. 5. 2020 - 11. 6. 2020 ( PDF )
  (1449) VV - Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu - Polyfunkčný komplex Rudiny II, Úprava križovatky K2 Obvodová - ÚK Tesco, Číslo: 03138/2020/OD-6
   
 • Stredoslovenská distribučná, a.s., 27. 5. 2020 - 11. 6. 2020 ( PDF )
  (1450) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 11.6.2020 (Bôrik)
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 27. 5. 2020 - 11. 6. 2020 ( PDF )
  (1451) Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Rudolf Kubany
   
 • Oznámenie - Stavebné úpravy bytu č. 192 na ulici Žilina, B.S.Timravy 948/6, č.s.:3185//2020-149788/2020-SU-ŠI, k.ú. Žilina, 27. 5. 2020 - 11. 6. 2020 ( PDF )
  (1460) Oznámenie - Stavebné úpravy bytu č. 192 na ulici Žilina, B.S.Timravy 948/6, č.s.:3185//2020-149788/2020-SU-ŠI, k.ú. Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 27. 5. 2020 - 11. 6. 2020 ( PDF )
  (1461) Územné rozhodnutie o umiestnení stavby - Osvetlenie troch priechodov pre chodcov na ul. sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vlčince, č.s.: 5873/2020-149425/2020-SU-MLA, k.ú. Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 27. 5. 2020 - 11. 6. 2020 ( PDF )
  (1462) Oznámenie - Začatie územného konania - Lávky ponad potok Trnovka, Žilina - Trnové, č.s.: 6029/2020-149638/2020-SU-MLA, k.ú. Žilina a Trnové
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 26. 5. 2020 - 10. 6. 2020 ( PDF )
  (1443) Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Daniel Sagan, Tereza Saganová
   
 • Stredoslovenská distribučná, a.s., 26. 5. 2020 - 10. 6. 2020 ( PDF )
  (1444) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 10.6.2020 (Bôrik)
   
 • Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, 25. 5. 2020 - 9. 6. 2020 ( PDF )
  (1442) Odvolanie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v územnom obvode okresu Žilina a Bytča
   
 • Stredoslovenská distribučná, a.s., 25. 5. 2020 - 9. 6. 2020 ( PDF )
  (1441) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 9.6.2020 (Bôrik)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 25. 5. 2020 - 9. 6. 2020 ( PDF )
  (1440) Stavebné povolenie, Č.s.: 6979/2020-148174/2020-SU-BAB, k.ú. Bánová
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 25. 5. 2020 - 9. 6. 2020 ( PDF )
  (1413) Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ladislava Kurejová
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 25. 5. 2020 - 9. 6. 2020 ( PDF )
  (1412) Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Václav Kačírek, Marcela Kačírková, Karolína Kačírková, Patrik Kačírek
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 22. 5. 2020 - 8. 6. 2020 ( PDF )
  (1393) Rozhodnutie č. 1399/2020-147226/2020-SU-ZI (k. ú. Závodie)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 22. 5. 2020 - 8. 6. 2020 ( PDF )
  (1394) Oznámenie č. 179/2020/SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo
   
 • SSD, a.s., 22. 5. 2020 - 8. 6. 2020 ( PDF )
  (1395) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 8.6.2020 (Staré mesto)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 22. 5. 2020 - 8. 6. 2020 ( PDF )
  (1397) Predloženie odvolania č. 3014/2020-10334/2020-SU-BO (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 21. 5. 2020 - 11. 6. 2020 ( PDF )
  (1387) Kolaudačné rozhodnutie č. 9054/2020-147919/2020/SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo-KR
   
 • JUDr. Alexandra Vrlíková - notár, 19. 5. 2020 - 18. 6. 2020 ( PDF )
  (1348) VV č. 30D/698/2018-74, Dnot 540/2018, 5118214289
   
 • JUDr. Peter Matejovie, súdny ex., 19. 5. 2020 - 18. 6. 2020 ( PDF )
  (1349) Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti zn. 110EX 276/18-95
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 6. 5. 2020 ( PDF )
  (1246) Rozhodnutie č. 647/2020-45072/2020-SU-ŠI (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 6. 5. 2020 ( PDF )
  (1248) Územné rozhodnutie č. 2322/2020-100131/2020-SU-ŠI (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 5. 5. 2020 ( PDF )
  (1239) Stavebné povolenie č. 4228/2020-9645/2020/SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo-SP-pokrč.
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 20. 4. 2020 ( PDF )
  (1121) Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby v zmysle § 35 ods. 2 stavebného zákona - Obytný súbor Bôrik, zn.: 2836/2020-74799/2020-SU-AD, k.ú. Žilina. Zverejnené do doby právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby.
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 30. 3. 2020 ( PDF )
  (1026) VV č. 6502/2020-29164/2020-SU-PA (k. ú. Budatín)
   
 • Vláda Slovenskej republiky, 12. 3. 2020 ( PDF )
  (897) Schválenie návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území SR
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 12. 3. 2020 ( PDF )
  (896) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie povolenia zmeny stavby pred jej dokončením v zmysle § 58a ods. 3 staveb. zákona, č.s.: 630/2020-12545/2020-SU-ŠI, k.ú. Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 12. 3. 2020 ( PDF )
  (895) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia v zmysle § 35 ods. 2 staveb. zákona, č.s.: 2322/2020-11582/2020-SU-ŠI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 17. 2. 2020 ( PDF )
  (565) VV č. 647/2020-6420/2020-SU-ŠI (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 14. 2. 2020 ( PDF )
  (526) Verejná vyhláška č. 3130/2020/SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo
   
 • Štatistický úrad SR, 31. 1. 2020 - 17. 7. 2020 ( PDF )
  (328) Oznam Štatistického úradu SR - Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)
   
 • Okresný súd, Žilina, 20. 1. 2020 - 31. 1. 2021 ( PDF )
  (150) VV v konaní o vyhlásenie za mŕtveho - Ing. Richard Stehlík
   
 • Rok 2019

 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 17. 12. 2019 - 31. 12. 2020 ( PDF )
  (4999) Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2020
   
 • Štatistický úrad SR, 10. 12. 2019 - 11. 1. 2021 ( PDF )
  (4869) Oznam Štatistického úradu SR - Štatistické zisťovanie RÚ - od 09.12.2019 do 11.01.2021
   
 • Okresný súd, Žilina, 11. 11. 2019 - 11. 11. 2020 ( PDF )
  (4438) VV v konaní o vyhlásenie za mŕtveho zn. 9Ps/12/2019 5119208965
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 21. 10. 2019 ( PDF )
  (4126) Verejná vyhláška - zn. 15264/2019-46412/2019-OSP-PA, toto oznámenie sa zverejňuje od začatia spojeného územného a stav. konania až do jeho právoplatného ukončenia
   
 • Mesto Žilina - odbor dopravy, 3. 9. 2019 ( PDF )
  (3366) VV č. 7630/2018-2811/2018/OD/Mo
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 28. 8. 2019 ( PDF )
  (3262) VV č. 2967/2019-38929/2019-OSP-BO (k. ú. Mojšova Lúčka)
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 23. 8. 2019 ( PDF )
  (3210) Oznam ku Všeobecným záväzným nariadeniam mesta Žilina, Informácia je zverejnená na neobmedzenú dobu
   
 • Okresný súd, Žilina, 7. 6. 2019 - 8. 6. 2020 ( PDF )
  (2187) Vyhláška v konaní o vyhlásenie za mŕtveho zn. 30Ps/20
   
 • ŽSS Slovensko, národný dopravca, 28. 5. 2019 ( PDF )
  (2017) Výluky - Žilina - Bytčica - Lietavská Lúčka
   
 • Mesto Žilina - referát krízového riadenia, CO, OPP a BOZP, 22. 2. 2019 ( PDF )
  (749) Odporúčanie pre obyvateľov mesta a zamestnancov MSÚ - doručovanie zásielok s podozrivým obsahom
   
 • Ministerstvo vnútra SR, 23. 1. 2019 ( PDF )
  () Jednotné európske číslo tiesňového volania
   
 • Mesto Žilina - odbor dopravy, 11. 1. 2019 ( PDF )
  (107) Zverejnenie kópie žiadosti č. 173/2019-55428/2018/OD/Mo
   
 • Rok 2018

 • Mesto Žilina - úsek prednostu, 23. 10. 2018 ( PDF )
  (4084) - Informácia o spracovaní osobných údajov - Mesto Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 23. 5. 2018 ( PDF )
  (1812) Verejná vyhláška č. 9332/2018-31824/2018-OSP-TRB
   
 • Rok 2017

 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 7. 2017 ( PDF )
  (2828) Zverejnenie kópie návrhu o vydanie územného rozhodnutia č. 7021/2017-35906/2017-OS-DB
   
 • Rok 0

 • , 0. 0. 0000 ()
   
 • , 0. 0. 0000 ()