textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | štvrtok 21. jún 2018 | meniny: Alojz
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

21. 06. 2018
Lekáreň CLAUDIUS GALENUS, Vojtecha Spanyola 8633/43P, 01001 Žilina
22. 06. 2018
Lekáreň Tesco Žilina Hliny, Obvodová, 01001 Žilina

celý rozpis
kam dnes

Expozícia originálnych ikon M. R. Štefánika 33

Zábavno-náučná hodina dejepisu a fyziky v múzeu dopravy Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

Letná čitateľská výzva 2018 Krajská knižnica, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


Úradné oznamy

  Rok 2018

 • Doručovanie písomnosti občanom s trvalým pobytom "Žilina",, 21. 6. 2018 ( PDF )
  Oznámenie o uložení zásielky - zoznam občanov
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 21. 6. 2018 ( PDF )
  (2276) - Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia v zmysle § 35 ods. 2 stavebného zákona, č.s. 10709/2018-36765/2018-OSP-ŠI, Verejná vyhláška je zverejnená na úradnej tabuli do nadobudnutia jej právoplatnosti
   
 • Daňový úrad Žilina, 21. 6. 2018 - 6. 7. 2018 ( PDF )
  (2275) - Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti, SCUD, s.r.o., č.s. 101173065/2018
   
 • Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, 21. 6. 2018 - 6. 7. 2018 ( PDF )
  (2277) - Rozhodnutie č.s. OU-ZA-OVBP2-2018/026296-002/PAV
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 21. 6. 2018 - 6. 7. 2018 ( PDF )
  (2278) - Hlasovanie poslancov z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 18.06.2018
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 20. 6. 2018 - 25. 6. 2018 ( PDF )
  (2256) Pozvánka na 39. zasadnutie MZ v Žiline - 25.6.2018
   
 • Dražby a aukcie, s.r.o., 20. 6. 2018 - 6. 7. 2018 ( PDF )
  (2257) Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby č. 180016
   
 • SSE, a.s., 20. 6. 2018 - 10. 7. 2018 ( PDF )
  (2258) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 10.7.2018
   
 • SSE, a.s., 20. 6. 2018 - 10. 7. 2018 ( PDF )
  (2259) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 10.7.2018
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 20. 6. 2018 - 6. 7. 2018 ( PDF )
  (2266) Verejná vyhláška č. 9595/2018-36167/2018-OSP-MLA
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 20. 6. 2018 - 6. 7. 2018 ( PDF )
  (2267) Verejná vyhláška č. 9594/2018-36509/2018-OSP-MLA
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 20. 6. 2018 - 25. 6. 2018 ( PDF )
  (2268) - Voľné pracovné miesto - Odbor vnútorných vecí, oddelenie vnútornej správy - informátor
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 19. 6. 2018 - 4. 7. 2018 ( PDF )
  (2247) Dochádzka poslancov z Mimoriadneho zasadnutia MZ v Žiline, konaného dňa 18.6.2018
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 19. 6. 2018 - 4. 7. 2018 ( PDF )
  (2248) Oznámenie o zrušení TP - Alexandra Fajtová
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 19. 6. 2018 - 4. 7. 2018 ( PDF )
  (2249) Rozhodnutie č. 6209/2018-35563/2018-OSP-BO
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 19. 6. 2018 - 4. 7. 2018 ( PDF )
  (2250) Oznámenie č. 2634/2018-35968/2018-OSP-BO
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 19. 6. 2018 - 4. 7. 2018 ( PDF )
  (2251) Oznámenie č. 9904/2018-34615/2018-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 19. 6. 2018 - 4. 7. 2018 ( PDF )
  (2252) Oznámenie č. 5084/2018-36116/2018-OSP-MLA
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 19. 6. 2018 ( PDF )
  (2253) Zverejnenie kópie žiadosti č. 10703/2018-35477/2018-OSP-DRA
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 19. 6. 2018 ( PDF )
  (2254) Zverejnenie kópie žiadosti č. 10704/2018-35982/2018-OSP-DRA
   
 • Gavila, dražobná spoločnosť, 19. 6. 2018 - 11. 7. 2018 ( PDF )
  (2255) Oznámenie o opakovanej dražbe č. DR. č. 026/2017
   
 • Mesto Žilina - odbor životného prostredia, 18. 6. 2018 - 3. 7. 2018 ( PDF )
  (2233) - Oznámenie "Žilina - Brodno, úprava toku Brodnianka, II.etapa" - navrhovateľ, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Nábrežie Ivana Krasku č. 834/3, 921 80 Piešťany
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 18. 6. 2018 - 3. 7. 2018 ( PDF )
  (2234) - Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Ján Marek
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 18. 6. 2018 - 25. 6. 2018 ( PDF )
  (2235) - Voľné pracovné miesto - odbor sociálny a bytový - odborný referent
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 15. 6. 2018 - 2. 7. 2018 ( PDF )
  (2175) Oznámenie o zrušení TP - Daniel Sagan
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 15. 6. 2018 - 2. 7. 2018 ( PDF )
  (2176) Územné rozhodnutie č. 5781/2018-35366/2018-OSP-MLA
   
 • Mesto Žilina - odbor právny a majetkový, 15. 6. 2018 - 2. 7. 2018 ( PDF )
  (2177) Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom
   
 • Mesto Žilina - odbor právny a majetkový, 15. 6. 2018 - 2. 7. 2018 ( PDF )
  (2178) Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom
   
 • Mesto Žilina - odbor právny a majetkový, 15. 6. 2018 - 2. 7. 2018 ( PDF )
  (2179) Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom
   
 • Mesto Ružomberok, 15. 6. 2018 - 2. 7. 2018 ( PDF )
  (2180) Verejná vyhláška - Patrik Bista
   
 • Daňový úrad Žilina, 15. 6. 2018 - 2. 7. 2018 ( PDF )
  (2181) VV č. 101150578/2018
   
 • SSE, a.s., 14. 6. 2018 - 21. 6. 2018 ( PDF )
  (2170) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 21.6.2018
   
 • SSE, a.s., 12. 6. 2018 - 4. 7. 2018 ( PDF )
  (2142) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 4.7.2018
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 12. 6. 2018 - 27. 6. 2018 ( PDF )
  (2143) Oznámenie o zrušení TP - Tomáš Zervan
   
 • Dražby a aukcie, s.r.o., 12. 6. 2018 - 27. 6. 2018 ( PDF )
  (2144) Oznámenie o dražbe č. 1800016
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 12. 6. 2018 - 27. 6. 2018 ( PDF )
  (2145) Územné rozhodnutie č. 4868/2018-27470/2018-OSP-BAB
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 12. 6. 2018 - 27. 6. 2018 ( PDF )
  (2146) Územné rozhodnutie č. 3448/2018-34392/2018-OSP-MLA
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 11. 6. 2018 - 26. 6. 2018 ( PDF )
  (2122) Predloženie odvolania č. 2588/2018-34651/2018-OSP-TRB
   
 • Okresný úrad, Žilina, 11. 6. 2018 - 26. 6. 2018 ( PDF )
  (2123) Rozhodnutie č. OU-ZA-OVBP2-2018/017625/Rep
   
 • SSE, a.s., 11. 6. 2018 - 3. 7. 2018 ( PDF )
  (2124) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny- 3.7.2018
   
 • Mesto Žilina - odbor dopravy, 11. 6. 2018 - 26. 6. 2018 ( PDF )
  (2125) Rozhodnutie č. 8630/2018-30139/2018/OD/Mo-zmena SP
   
 • Mesto Žilina - odbor životného prostredia, 11. 6. 2018 - 13. 7. 2018 ( PDF )
  (2126) Oznámenie "POH Žilinského kraja na roky 2016-2020" - verejné prerokovanie správy o hodnotení činnosti
   
 • Mesto Žilina - odbor životného prostredia, 11. 6. 2018 - 2. 7. 2018 ( PDF )
  (2127) Oznámenie "POH Žilinského kraja na roky 2016-2020" - oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení dok.
   
 • Mesto Žilina - odbor životného prostredia, 11. 6. 2018 - 26. 6. 2018 ( PDF )
  (2128) Oznámenie "(zmena č. 6) Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové"
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 8. 6. 2018 - 25. 6. 2018 ( PDF )
  (2104) - Oznámenie o zrušení trvalého pobytu, Ing. Eugen Kalaš
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 8. 6. 2018 - 25. 6. 2018 ( PDF )
  (2107) - Oznámenie o oboznámení sa s podkladmi rozhodnutia č.s. 6222/2018-29999/2018-OSP-VL
   
 • Mesto Žilina - odbor dopravy, 8. 6. 2018 - 25. 6. 2018 ( PDF )
  (2108) - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania podľa § 61 stavebného zákona č.s. 10423/2018-32324/2018/OD/Mo
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 7. 6. 2018 - 22. 6. 2018 ( PDF )
  (2077) - Oznámenie o začatí stavebného konania č.s. 10077/2018-34085/2018-OSP-ŠI
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 7. 6. 2018 - 22. 6. 2018 ( PDF )
  (2078) - Oznámenie o začatí stavebného konania č.s. 6484/2018-34305/2018-OSP-TRB
   
 • SSE, a.s., 7. 6. 2018 - 22. 6. 2018 ( PDF )
  (2079) - Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 22.6.2018, Mojšová Lúčka
   
 • Daňový úrad Žilina, 7. 6. 2018 - 22. 6. 2018 ( PDF )
  (2080) - Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti, Jozef Kasman, č.s. 313827/2018
   
 • Daňový úrad Žilina, 7. 6. 2018 - 22. 6. 2018 ( PDF )
  (2081) - Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti, Jozef Kasman, č.s. 313507/2018
   
 • Mesto Žilina - odbor právny a majetkový, 7. 6. 2018 - 25. 6. 2018 ( PDF )
  (2082) - Zámer odpredať a prenajať a zameniť majetok Mesta Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 7. 6. 2018 - 25. 6. 2018 ( PDF )
  (2083) - Návrh - VZN č. /2018, ktorým sa mení VZN č. 7/2010 Štatút mesta Žilina v znení VZN č. 1/2011 a VZN č. 17/2017
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 7. 6. 2018 - 25. 6. 2018 ( PDF )
  (2084) - Návrh - VZN č. .../2018 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 7. 6. 2018 - 25. 6. 2018 ( PDF )
  (2085) - Návrh - VZN č. .../2018 o miestnom poplatku za rozvoj
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 7. 6. 2018 - 25. 6. 2018 ( PDF )
  (2086) - Návrh - VZN č. .../2018 o poplatku
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 7. 6. 2018 - 25. 6. 2018 ( PDF )
  (2087) - Návrh - VZN č. .../2018, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 7. 6. 2018 - 25. 6. 2018 ( PDF )
  (2088) - Návrh - VZN č. .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 23/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina, IBV Hájik - Bradová
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 7. 6. 2018 - 25. 6. 2018 ( PDF )
  (2089) - Návrh - VZN č. ....../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 7. 6. 2018 - 25. 6. 2018 ( PDF )
  (2090) - Návrh - VZN č. .../2018 o umiestňovaní, výstavbe a modernizácii telekomunikačných stavieb a meraní intenzity elektromagnetického vyžarovania týchto stavieb a zariadení, ktorých intenzita žiarenia v prevádzke týchto zariadení ohrozuje zdravie ľudí
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 6. 6. 2018 - 21. 6. 2018 ( PDF )
  (2056) - Oznámenie o zrušení trvalého pobytu, Peter Kohút, Dagmar Kohútová
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 6. 6. 2018 - 21. 6. 2018 ( PDF )
  (2057) - Oznámenie o zrušení trvalého pobytu, Karol Ďuriš
   
 • Mesto Žilina - odbor dopravy, 6. 6. 2018 - 21. 6. 2018 ( PDF )
  (2059) - Stavebné povolenie č.s. 7391/2018-27481/2018/OD/Mo-SP
   
 • Mesto Žilina - odbor dopravy, 6. 6. 2018 - 21. 6. 2018 ( PDF )
  (2060) - Stavebné povolenie č.s. 7392/2018-27484/2018/OD/Mo-SP
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 6. 6. 2018 - 21. 6. 2018 ( PDF )
  (2061) - Stavebné povolenie č.s. 4111/2018-33270/2018-OSP-ŠI
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 6. 6. 2018 - 21. 6. 2018 ( PDF )
  (2062) - Územné rozhodnutie č.s. 2913/2018-33265/2018-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 6. 6. 2018 ( PDF )
  (2063) - Stavebné povolenie č.s. 4221/2018-33151/2018-OSP-PA
   
 • Aukčná spoločnosť, s.r.o., 6. 6. 2018 - 21. 6. 2018 ( PDF )
  (2064) - Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby č. 059/2018
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 31. 5. 2018 ( PDF )
  (1972) - Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie v zmysle § 58a ods.3 stavebného zákona č.s. 9801/2018-33184/2018-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - odbor sociálny, zdravotný a bytový, 29. 5. 2018 ( PDF )
  (1863) Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník (TSP)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 29. 5. 2018 ( PDF )
  (1870) Územné rozhodnutie č. 2863/2018-30263/2018-OSP-PA
   
 • ORHaZZ v Žiline, 29. 5. 2018 ( PDF )
  (1871) Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
   
 • Licitor group, a.s., 25. 5. 2018 - 27. 6. 2018 ( PDF )
  (1845) Oznámenie o dražbe č. D2050217
   
 • Mesto Žilina - odbor dopravy, 25. 5. 2018 ( PDF )
  (1849) Zverejnenie kópie žiadosti o stav. povolenie č. 7630/2018-2811/2018/OD/Mo
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 23. 5. 2018 ( PDF )
  (1812) Verejná vyhláška č. 9332/2018-31824/2018-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 22. 5. 2018 ( PDF )
  (1781) Verejná vyhláška č. 9218/2018-31576/2018-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 18. 5. 2018 ( PDF )
  (1738) Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby č. 5416/2018-29095/2018-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 11. 5. 2018 ( PDF )
  (1649) VV č. 8197/2018-29466/2018-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 11. 5. 2018 ( PDF )
  (1651) VV č. 8522/2018-29958/2018-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 10. 5. 2018 ( PDF )
  (1629) Stavebné povolenie č. 1576/2018-28715/2018-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 9. 5. 2018 ( PDF )
  (1609) VV č. 8108/2018-29221/2018-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 25. 4. 2018 ( PDF )
  (1474) VV č. 6563/2018-27202/2018-OSP-DRA
   
 • Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, 19. 4. 2018 ()
  (1396) Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru č. ORHZ-ZA1-87-006/2018 - do odvolania
   
 • Doručovanie písomnosti občanom s trvalým pobytom "Žilina", 16. 4. 2018 ( PDF )
  Oznámenie o uložení zásielky - zoznam občanov
   
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky - Zisťovanie SILC, 12. 4. 2018 - 26. 6. 2018 ( PDF )
  (1270)Štatistický úrad Slovenskej republiky - Zisťovanie SILC od 09.04.2018 do 26.06.2018
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 10. 4. 2018 ( PDF )
  (1246) Územné rozhodnutie č. 2588/2018-23685/2018-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 29. 3. 2018 ( PDF )
  (1149) Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stav. povolenia VV č.:5084/2018-23356/2018-OSP-MLA.Dokument bude zverejnený na úradnej tabuli až do nadobudnutia jeho právoplatnosti.
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 22. 3. 2018 ( PDF )
  (1046) VV č. 5416/2018-20766/2018-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 13. 2. 2018 ( PDF )
  (506) verejná vyhláška č. 277/2018-6646/2018-OSP-AD - právoplatné ukončenie
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 9. 2. 2018 ( PDF )
  (479) Verejná vyhláška č. 2588/2018-6503/2018-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 26. 1. 2018 ( PDF )
  (300) Verejná vyhláška č. 1576/2018-3612/2018-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 24. 1. 2018 ( PDF )
  (237) Verejná vyhláška č. 1529/2018-3043/2018-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 16. 1. 2018 ( PDF )
  (133) Územné rozhodnutie č. 3765/2017-62563/2017-OSP-ZI
   
 • Rok 2017

 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 22. 12. 2017 ( PDF )
  (5474) Verejná vyhláška č. 20632/2017-63240/2017-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 18. 12. 2017 - 31. 12. 2018 ( PDF )
  (5322) Harmonogram zasadnutí MZ v Žiline na rok 2018
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 16. 11. 2017 ( PDF )
  (4807) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia č. 18586/2017-54560/2017-OSP-PA
   
 • ORPZ, Obvodné oddelenie PZ, Žilina - západ, 13. 11. 2017 - 22. 8. 2018 ( PDF )
  (4731) Verejný opis veci
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 20. 10. 2017 ( PDF )
  (4339) Územné rozhodnutie č. 7021/2017-47483/2017-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 12. 9. 2017 ( PDF )
  (3561) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia č. 14819/2017-43245/2017-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 22. 8. 2017 ( PDF )
  (3280) Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie č. 13588/2017-39859/2017-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 7. 2017 ( PDF )
  (2826) Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie č. 12239/2017-36326/2017-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 7. 2017 ( PDF )
  (2827) Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie č. 12237/2017-36049/2017-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 7. 2017 ( PDF )
  (2828) Zverejnenie kópie návrhu o vydanie územného rozhodnutia č. 7021/2017-35906/2017-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 9. 6. 2017 ( PDF )
  (2123) Územné rozhodnutie č. 4224/2017-23618/2017-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 7. 3. 2017 ( PDF )
  (907)Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia a súvisiacich dokumentov č. 4224/2017-12619/2017-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 27. 2. 2017 ( PDF )
  (775) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia č. 3765/2017-10844/2017-OSP-ZI
   
 • Rok 2016

 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 11. 2016 ( PDF )
  (6137) Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia a súvisiacich dokumentov č.1871/2016-67752/2016-OSP-ZI
   
 • Rok 2012

 • Straty a nálezy, 6. 7. 2012 ( PDF )
  (1260) Oznámenie
   
 • Rok 2011

 • Cenová kalkulácia ku krátkodobému prenájmu, 16. 8. 2011 ( PDF )
  (1317) zasadačiek na MsÚ Žilina platná od 01.09.2011
   
 • Cenová kalkulácia na prenájom tribúny, 4. 5. 2011 ( PDF )
  (695) platná od 01.05.2011
   
 • Rok 0

 • , 0. 0. 0000 ()
   
 • , 0. 0. 0000 ()