textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 26. február 2021 | meniny: Viktor
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

26. 02. 2021
Lekáreň RONDEL, Hálkova 26, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
27. 02. 2021
Lekáreň ŽILPO s.r.o., Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Henrich Bartek - výstava Krajská knižnica, Žilina

Juraj Gábor: Dokončovanie Sphéry Nová synagóga v Žiline

Tvoríme vlastnú knihu - súťaž web a facebook KrKS v Žiline

Pidiples doma Facebook Stanica Žilina - Záriečie, www.stanica.sk

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Úradné oznamy

Bližšie informácie k návrhom všeobecne záväzných nariadení TU
Úradne oznamy – Stavebný úrad TU

  Rok 2021

 • Mesto Žilina - Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia, 26. 2. 2021 - 15. 3. 2021 ( PDF )
  (534) Výzva na odstránenie motorového vozidla pre neznámych majiteľov motorových vozidiel, č.s.: 2981/2021-7327/2021-OSVPŽP-GAB
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 26. 2. 2021 - 15. 3. 2021 ( PDF )
  (535) Dochádzka poslancov - 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, konané dňa 25.02.2021
   
 • SSD, a.s., 26. 2. 2021 - 15. 3. 2021 ( PDF )
  (536) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 15.03.2021 (Vlčince)
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 25. 2. 2021 ( PDF )
  Oznámenie o uložení písomností občanom s trvalým pobytom Žilina zo dňa 25.02.2021
   
 • SSD, a.s., 25. 2. 2021 - 12. 3. 2021 ( PDF )
  (521) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 12.03.2021 (Bytčica)
   
 • Daňový úrad Žilina, 25. 2. 2021 - 12. 3. 2021 ( PDF )
  (527) VV č.: 100310336/2021 - Marián Dombi
   
 • Krajský pamiatkový úrad Žilina, 25. 2. 2021 - 12. 3. 2021 ( PDF )
  (528) VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutie č.: KPUZA-2020/19796-14/105259/KOP, k.ú. Budatín, Brodno, Vranie
   
 • SSD, a.s., 23. 2. 2021 - 10. 3. 2021 ( PDF )
  (497) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 10.03.2021 (Bytčica)
   
 • Daňový úrad Žilina, 23. 2. 2021 - 10. 3. 2021 ( PDF )
  (514) VV č.: 100268788/2021, JUMPER SK s.r.o.
   
 • Daňový úrad Žilina, 23. 2. 2021 - 10. 3. 2021 ( PDF )
  (515) VV č.: 100282118/2021, Jozef Povinec
   
 • Daňový úrad Žilina, 23. 2. 2021 - 10. 3. 2021 ( PDF )
  (516) VV č.: 100275778/2021, Garant reality, s.r.o.
   
 • Okresný úrad Žilina, 19. 2. 2021 - 8. 3. 2021 ( PDF )
  (452) Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania č.: OU-ZA-OVBP2-2021/006613-002, Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, k.ú. Bánová
   
 • Daňový úrad Žilina, 19. 2. 2021 - 8. 3. 2021 ( PDF )
  (453) VV č.: 100265742/2021- KOMPLEKSA-DEVELOPMENT, s.r.o.
   
 • Poľovnícka spoločnosť Vreteň, Kysucké Nové Mesto, 18. 2. 2021 - 20. 3. 2021 ( PDF )
  (450) Verejná vyhláška - Oznámenie o výplate náhrady za postúpenie užívania spoločného poľovného revíru Poľana - Veľký Vreteň za rok 2021
   
 • LICITOR group, a.s., Žilina, 18. 2. 2021 - 5. 3. 2021 ( PDF )
  (449) Oznámenie o zmarení dražby (D 5090620)
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 18. 2. 2021 - 26. 2. 2021 ( PDF )
  (451) Pozvánka na 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktoré sa uskutoční formou videokonferencie dňa 25.02.2021
   
 • SSD, a.s., 17. 2. 2021 - 4. 3. 2021 ( PDF )
  (432) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 04.03.2021 (Považský Chlmec)
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 17. 2. 2021 - 4. 3. 2021 ( PDF )
  (439) Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Milan Baranovič
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 17. 2. 2021 - 3. 3. 2021 ( PDF )
  (441) Oznam o 1 voľnom pracovnom mieste - Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia – Referent správy zelene
   
 • Daňový úrad Žilina, 17. 2. 2021 - 4. 3. 2021 ( PDF )
  (442) VV č.:100251637/2021 - MBK Technik s.r.o.
   
 • Daňový úrad Žilina, 16. 2. 2021 - 3. 3. 2021 ( PDF )
  (431) VV č.: 100239321/2021 - MEGARENT, s.r.o.
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 15. 2. 2021 - 5. 3. 2021 ( PDF )
  (421) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Odbor správy verejného priestranstva a ŽP - servisný robotník
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 15. 2. 2021 - 8. 3. 2021 ( PDF )
  (422) Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Útvar hlavného kontrolóra - referent-kontrolór
   
 • SSD, a.s., 12. 2. 2021 - 1. 3. 2021 ( PDF )
  (412) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 01.03.2021 (Staré mesto)
   
 • Okresný úrad Žilina, 12. 2. 2021 - 1. 3. 2021 ( PDF )
  (413) Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania č.:OU-ZA-OVBP2-2021/006007-002, Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, k.ú. Bánová
   
 • SSD, a.s., 11. 2. 2021 - 26. 2. 2021 ( PDF )
  (390) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 26.02.2021 (Zástranie)
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 11. 2. 2021 - 26. 2. 2021 ( PDF )
  (392) Oznámenie o zrušení TP - Jozef Kotrbanec
   
 • SEVAK a.s., Žilina, 11. 2. 2021 - 28. 2. 2021 ( PDF )
  (391) Upozornenie na riziko zamrznutia nezabezpečených vodomerov a vnútorných vodovodných inštalácií vzhľadom k prebiehajúcim mrazom
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 9. 2. 2021 - 26. 2. 2021 ( PDF )
  (367) Návrh VZN o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápise do Zoznamu pamätihodností mesta Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 9. 2. 2021 - 26. 2. 2021 ( PDF )
  (368) Návrh VZN o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 9. 2. 2021 - 26. 2. 2021 ( PDF )
  (369) Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina a o zmene niektorých VZN
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 9. 2. 2021 - 26. 2. 2021 ( PDF )
  (370) Návrh VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 9. 2. 2021 - 26. 2. 2021 ( PDF )
  (371) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2019 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina v znení VZN č. 11/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 18/2019
   
 • Mesto Žilina - odbor právny, majetkový a verejné obstarávanie, 4. 2. 2021 - 26. 2. 2021 ( PDF )
  (330) Zámer odpredať a prenajať majetok mesta Žilina
   
 • Rok 2020

 • Štatistický úrad SR, 29. 12. 2020 - 11. 1. 2022 ( PDF )
  (3849) Štatistické zisťovanie - Informácia
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 19. 6. 2020 ( PDF )
  (1694) VV č. 3529/2020-155091/2020-SU-PA (k. ú. Budatín)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 5. 5. 2020 ( PDF )
  (1239) Stavebné povolenie č. 4228/2020-9645/2020/SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo-SP-pokrč.
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 20. 4. 2020 ( PDF )
  (1121) Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby v zmysle § 35 ods. 2 stavebného zákona - Obytný súbor Bôrik, zn.: 2836/2020-74799/2020-SU-AD, k.ú. Žilina. Zverejnené do doby právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby.
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 14. 2. 2020 ( PDF )
  (526) Verejná vyhláška č. 3130/2020/SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo
   
 • Rok 2019

 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 21. 10. 2019 ( PDF )
  (4126) Verejná vyhláška - zn. 15264/2019-46412/2019-OSP-PA, toto oznámenie sa zverejňuje od začatia spojeného územného a stav. konania až do jeho právoplatného ukončenia
   
 • Mesto Žilina - odbor dopravy, 3. 9. 2019 ( PDF )
  (3366) VV č. 7630/2018-2811/2018/OD/Mo
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 23. 8. 2019 ( PDF )
  (3210) Oznam ku Všeobecným záväzným nariadeniam mesta Žilina, Informácia je zverejnená na neobmedzenú dobu
   
 • Mesto Žilina - referát krízového riadenia, CO, OPP a BOZP, 22. 2. 2019 ( PDF )
  (749) Odporúčanie pre obyvateľov mesta a zamestnancov MSÚ - doručovanie zásielok s podozrivým obsahom
   
 • Mesto Žilina - odbor dopravy, 11. 1. 2019 ( PDF )
  (107) Zverejnenie kópie žiadosti č. 173/2019-55428/2018/OD/Mo
   
 • Rok 2018

 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 23. 5. 2018 ( PDF )
  (1812) Verejná vyhláška č. 9332/2018-31824/2018-OSP-TRB
   
 • Rok 2017

 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 7. 2017 ( PDF )
  (2828) Zverejnenie kópie návrhu o vydanie územného rozhodnutia č. 7021/2017-35906/2017-OS-DB
   
 • Rok 0

 • , 0. 0. 0000 ()
   
 • , 0. 0. 0000 ()