textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 4. december 2020 | meniny: Barbora, Barbara
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

04. 12. 2020
Lekáreň SCHNEIDER, OC MIRAGE, A. Hlinku 7/B, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
05. 12. 2020
Lekáreň Poštová, Poštová 1, 01008 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Vianoce 2020 Krajská knižnica, Žilina

Elity Kysúc kaštieľ Radoľa

Architekti opäť v knižnici Krajská knižnica, Žilina

SÁM SEBE SÁM Mestské divadlo Žilina (19:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Úradné oznamy

Bližšie informácie k návrhom všeobecne záväzných nariadení TU
Úradne oznamy – Stavebný úrad TU

  Rok 2020

 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 4. 12. 2020 ( PDF )
  Oznámenie o uložení písomností občanom s trvalým pobytom Žilina zo dňa 04.12.2020
   
 • Daňový úrad Žilina, 4. 12. 2020 - 21. 12. 2020 ( PDF )
  (3556) VV č. 101873468/2020 - Ján Bratek
   
 • Daňový úrad Žilina, 4. 12. 2020 - 21. 12. 2020 ( PDF )
  (3557) VV č. 101871537/2020 - Ľudovít Jonáš
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 4. 12. 2020 - 21. 12. 2020 ( PDF )
  (3558) Oznámenie o zrušení TP - František Chrobák
   
 • Daňový úrad Žilina, 3. 12. 2020 - 18. 12. 2020 ( PDF )
  (3550) VV č. 101863679/2020 - JP&K s.r.o.
   
 • Daňový úrad Žilina, 3. 12. 2020 - 18. 12. 2020 ( PDF )
  (3551) VV č. 101869603/2020 - Ľubomír Čermák
   
 • Daňový úrad Žilina, 3. 12. 2020 - 18. 12. 2020 ( PDF )
  (3552) VV č. 101871747/2020 - Adam Košša
   
 • Daňový úrad Žilina, 3. 12. 2020 - 18. 12. 2020 ( PDF )
  (3553) VV č. 101861222/2020 - Tomáš Vlček
   
 • Daňový úrad Žilina, 3. 12. 2020 - 18. 12. 2020 ( PDF )
  (3554) VV č. 101829444/2020 - Michal Jiriček
   
 • Daňový úrad Žilina, 3. 12. 2020 - 18. 12. 2020 ( PDF )
  (3555) VV č. 101868424/2020 - Marián Dombi
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 2. 12. 2020 - 17. 12. 2020 ( PDF )
  (3533) Oznámenie o zrušení TP - Jana Kopasová, Kristína Kopasová, Erika Kopasová
   
 • DUPOS dražobná, spol. s r.o., 2. 12. 2020 - 17. 12. 2020 ( PDF )
  (3538) Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č.: DU-POS DD 101/2019, konajúcej sa dňa 17.12.2020 o 11,00 hod.
   
 • Daňový úrad Žilina, 2. 12. 2020 - 17. 12. 2020 ( PDF )
  (3539) Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti č. 101839144/2020 - Michal Úkrop
   
 • Daňový úrad Žilina, 2. 12. 2020 - 17. 12. 2020 ( PDF )
  (3540) Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti č. 101800616/2020 - Branislav Škulec
   
 • Okresný úrad Žilina, 2. 12. 2020 - 17. 12. 2020 ( PDF )
  (3541) Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-ZA-OVBP2-2020/046504-002
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 1. 12. 2020 - 16. 12. 2020 ( PDF )
  (3519) Oznámenie o zrušení TP - Ľudmila Bališová
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 1. 12. 2020 - 16. 12. 2020 ( PDF )
  (3520) Oznámenie o zrušení TP - Nina Nociarová, Kristína Nociarová, Ján Lukáč
   
 • Daňový úrad Žilina, 1. 12. 2020 - 16. 12. 2020 ( PDF )
  (3521) VV č.101838923/2020 - Miroslav Mokriš
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 1. 12. 2020 - 10. 12. 2020 ( PDF )
  (3522) Oznam o 1 voľnom pracovnom mieste - Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ: Referent mzdového účtovníctva
   
 • SSD, a.s., 30. 11. 2020 - 15. 12. 2020 ( PDF )
  (3493) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 15.12.2020 (Hliny, ul. Severná)
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 30. 11. 2020 - 15. 12. 2020 ( PDF )
  (3505) Oznámenie o zrušení TP - Štefan Rác
   
 • Okresný úrad Žilina, 30. 11. 2020 - 15. 12. 2020 ( PDF )
  (3506) Oznámenie o pokračovaní stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania, Rozšírenie splaškovej kanalizácie, SO 08 Rozšírenie vodovodnej siete, č. OU-ZA-OSZP3-2020/030952-004/Ros, k.ú. Bytčica
   
 • SSD, a.s., 27. 11. 2020 - 14. 12. 2020 ( PDF )
  (3482) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 14.12.2020 (Vlčince)
   
 • Okresný úrad Žilina, 27. 11. 2020 - 14. 12. 2020 ( PDF )
  (3483) Oznámenie - revitalizácia Bytčického potoka - objekt SO 2, č.: OU-ZA-OSZP3-2020/044978-002/Ros, k.ú. Bytčica
   
 • Daňový úrad Žilina, 27. 11. 2020 - 14. 12. 2020 ( PDF )
  (3484) VV č.101803932/2020 - Vladimír Panák
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 26. 11. 2020 - 14. 12. 2020 ( PDF )
  (3455) Zámer odpredať, prenajať a zameniť majetok Mesta Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 26. 11. 2020 - 14. 12. 2020 ( PDF )
  (3454) Návrh programového rozpočtu na rok 2021 - 2023
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 26. 11. 2020 - 14. 12. 2020 ( PDF )
  (3453) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2021
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 26. 11. 2020 - 11. 12. 2020 ( PDF )
  (3452) Oznámenie o zrušení TP - Dušan Puraš
   
 • SSD, a.s., 26. 11. 2020 - 11. 12. 2020 ( PDF )
  (3451) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 11.12.2020 (Vlčince)
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 26. 11. 2020 - 14. 12. 2020 ( PDF )
  (3471) Návrh VZN o odpadoch, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2018 o odpadoch v znení VZN č. 8/2020
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 25. 11. 2020 - 7. 12. 2020 ( PDF )
  (3436) Oznam o 1 voľnom pracovnom mieste - Odbor právny, majetkový a verejného obstarávania - referent pozemkovej a majetkovej agendy
   
 • SSD, a.s., 24. 11. 2020 - 9. 12. 2020 ( PDF )
  (3413) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 09.12.2020 (Trnové)
   
 • SSD, a.s., 23. 11. 2020 - 8. 12. 2020 ( PDF )
  (3397) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 08.12.2020 (Zádubnie)
   
 • Okresný úrad Žilina, 23. 11. 2020 - 8. 12. 2020 ( PDF )
  (3403) Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stav. povolenia na vodnú stavbu - Žilina, Bytčica - revitalizácia Bytčického potoka, č.: OU-ZA-OSZP3-2020/044978-002, k.ú. Bytčica
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 20. 11. 2020 - 7. 12. 2020 ( PDF )
  (3389) Oznámenie o zrušení TP - Marta Katrencová, Eva Skupňová, Miroslav Katrenec, Michal Katrenec, Peter Skupeň
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 20. 11. 2020 - 7. 12. 2020 ( PDF )
  (3390) Oznámenie o zrušení TP - Róbert Škulec
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 20. 11. 2020 - 7. 12. 2020 ( PDF )
  (3391) Oznámenie o zrušení TP - Simona Grešáková
   
 • SSD, a.s., 20. 11. 2020 - 7. 12. 2020 ( PDF )
  (3392) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 07.12.2020 (Zádubnie)
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ, 19. 11. 2020 - 4. 12. 2020 ( PDF )
  (3378) Oznam o 1 voľnom pracovnom mieste - Odbor investičný - referent agendy realizácií investícií
   
 • Okresný úrad Žilina, 19. 11. 2020 - 4. 12. 2020 ( PDF )
  (3362) Rozhodnutie č..OU-ZA-OSZP3-2020/037225-004/Val, k.ú. Žilina, Strážov
   
 • Mgr. Bernard Janík, súdny exekútor Žilina, 18. 11. 2020 - 13. 1. 2021 ( PDF )
  (3356) Dražobná vyhláška o dražbe nehnuteľností, EX 1617/2013-308
   
 • Mgr. Bernard Janík, súdny exekútor Žilina, 28. 10. 2020 - 15. 12. 2020 ( PDF )
  (3120) Dražobná vyhláška o dražbe nehnuteľnosti, EX 866/2017-116
   
 • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, 18. 9. 2020 ( PDF )
  (2608) Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia. Opatrenie bude zverejnené do jeho odvolania.
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 19. 6. 2020 ( PDF )
  (1694) VV č. 3529/2020-155091/2020-SU-PA (k. ú. Budatín)
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 5. 5. 2020 ( PDF )
  (1239) Stavebné povolenie č. 4228/2020-9645/2020/SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo-SP-pokrč.
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 20. 4. 2020 ( PDF )
  (1121) Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby v zmysle § 35 ods. 2 stavebného zákona - Obytný súbor Bôrik, zn.: 2836/2020-74799/2020-SU-AD, k.ú. Žilina. Zverejnené do doby právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby.
   
 • Vláda Slovenskej republiky, 12. 3. 2020 ( PDF )
  (897) Schválenie návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území SR
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 14. 2. 2020 ( PDF )
  (526) Verejná vyhláška č. 3130/2020/SÚ-ŠSÚ-doprava/Mo
   
 • Okresný súd, Žilina, 20. 1. 2020 - 31. 1. 2021 ( PDF )
  (150) VV v konaní o vyhlásenie za mŕtveho - Ing. Richard Stehlík
   
 • Rok 2019

 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 17. 12. 2019 - 31. 12. 2020 ( PDF )
  (4999) Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2020
   
 • Štatistický úrad SR, 10. 12. 2019 - 11. 1. 2021 ( PDF )
  (4869) Oznam Štatistického úradu SR - Štatistické zisťovanie RÚ - od 09.12.2019 do 11.01.2021
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 21. 10. 2019 ( PDF )
  (4126) Verejná vyhláška - zn. 15264/2019-46412/2019-OSP-PA, toto oznámenie sa zverejňuje od začatia spojeného územného a stav. konania až do jeho právoplatného ukončenia
   
 • Mesto Žilina - odbor dopravy, 3. 9. 2019 ( PDF )
  (3366) VV č. 7630/2018-2811/2018/OD/Mo
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 23. 8. 2019 ( PDF )
  (3210) Oznam ku Všeobecným záväzným nariadeniam mesta Žilina, Informácia je zverejnená na neobmedzenú dobu
   
 • ŽSS Slovensko, národný dopravca, 28. 5. 2019 ( PDF )
  (2017) Výluky - Žilina - Bytčica - Lietavská Lúčka
   
 • Mesto Žilina - referát krízového riadenia, CO, OPP a BOZP, 22. 2. 2019 ( PDF )
  (749) Odporúčanie pre obyvateľov mesta a zamestnancov MSÚ - doručovanie zásielok s podozrivým obsahom
   
 • Ministerstvo vnútra SR, 23. 1. 2019 ( PDF )
  () Jednotné európske číslo tiesňového volania
   
 • Mesto Žilina - odbor dopravy, 11. 1. 2019 ( PDF )
  (107) Zverejnenie kópie žiadosti č. 173/2019-55428/2018/OD/Mo
   
 • Rok 2018

 • Mesto Žilina - úsek prednostu, 23. 10. 2018 ( PDF )
  (4084) - Informácia o spracovaní osobných údajov - Mesto Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 23. 5. 2018 ( PDF )
  (1812) Verejná vyhláška č. 9332/2018-31824/2018-OSP-TRB
   
 • Rok 2017

 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 7. 2017 ( PDF )
  (2828) Zverejnenie kópie návrhu o vydanie územného rozhodnutia č. 7021/2017-35906/2017-OS-DB
   
 • Rok 0

 • , 0. 0. 0000 ()
   
 • , 0. 0. 0000 ()