textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | štvrtok 14. november 2019 | meniny: Irma
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

14. 11. 2019
EKOLEKÁREŇ, HM TESCO, Košická 3, 01001 Žilina / 16:00 - 22:30
15. 11. 2019
Lekáreň AUPARK, OC AUPARK, Veľká Okružná 59A, 01001 Žilina / 16:00 - 22:30

celý rozpis
kam dnes

30 ROKOV PO... mesto Žilina

Výstava AJ TAK ŽILI... Úrad Žilinského samosprávneho kraja (08:00-15:00)

SYMPÓZIUM O NÁDEJI - ČO MI DÁVA SILU ŽIŤ

Výstava Fotolitera 2019/II. Krajská knižnica, Žilina (07:00-18:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

  


Úradné oznamy

Bližšie informácie k návrhom všeobecne záväzných nariadení TU

  Rok 2019

 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 14. 11. 2019 ( PDF )
  Oznámenie o uložení písomností občanom s trvalým pobytom Žilina zo dňa 14.11.2019
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 14. 11. 2019 - 29. 11. 2019 ( PDF )
  (4496) Oznámenie č. 18179/2019-59069/2019-OSP-DB (Žilina)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 14. 11. 2019 - 29. 11. 2019 ( PDF )
  (4497) Územné rozhodnutie č. 14779/2019-48238/2019-OSP-ZI (Žilina)
   
 • Mesto Prievidza, 14. 11. 2019 - 29. 11. 2019 ( PDF )
  (4498) VV zn. 2.2.4-7178-2019/109329
   
 • SSD, a.s., 14. 11. 2019 - 27. 11. 2019 ( PDF )
  (4499) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 27.11.2019 (Budatín)
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 14. 11. 2019 - 2. 12. 2019 ( PDF )
  (4500) Návrh VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2018 o výške fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku...
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 14. 11. 2019 - 2. 12. 2019 ( PDF )
  (4501) Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách..
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 14. 11. 2019 - 2. 12. 2019 ( PDF )
  (4502) Návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 14. 11. 2019 - 2. 12. 2019 ( PDF )
  (4503) Návrh VZN o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 14. 11. 2019 - 2. 12. 2019 ( PDF )
  (4504) Návrh VZN o dani za ubytovanie
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 14. 11. 2019 - 2. 12. 2019 ( PDF )
  (4505) Návrh VZN o poplatku
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 14. 11. 2019 - 2. 12. 2019 ( PDF )
  (4506) Návrh VZN, ktorým sa určujú Pravidlá participatívneho rozpočtu mesta Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 14. 11. 2019 - 2. 12. 2019 ( PDF )
  (4507) Návrh VZN o dani z nehnuteľností, dane za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné...
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 14. 11. 2019 - 2. 12. 2019 ( PDF )
  (4508) Zámer odpredať a prenajať majetok Mesta Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 14. 11. 2019 - 2. 12. 2019 ( PDF )
  (4509) Návrh plánu kontrolnej činnosti HK mesta Žiina na I. polrok 2020
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 14. 11. 2019 - 2. 12. 2019 ( PDF )
  (4510) Návrh programového rozpočtu na rok 2020-2022 1/2
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 14. 11. 2019 - 2. 12. 2019 ( PDF )
  (4510) Návrh programového rozpočtu na rok 2020-2022 2/2
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 14. 11. 2019 - 2. 12. 2019 ( PDF )
  (4524) Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj
   
 • Mesto Žilina - odbor ekonomický, 13. 11. 2019 - 28. 11. 2019 ( PDF )
  (4476) Oznámenie o mieste uloženia Výzvy na zaplatenie dane za psa za rok 2019
   
 • SSD, a.s., 13. 11. 2019 - 28. 11. 2019 ( PDF )
  (4477) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 28.11.2019 (Hliny, Bytčica)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 12. 11. 2019 - 27. 11. 2019 ( PDF )
  (4439) Oznámenie č. 14292/2019-59048/2019-OSP-ZI (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 12. 11. 2019 - 27. 11. 2019 ( PDF )
  (4440) Oznámenie č. 11881/2019-58604/2019-OSP-DB (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 12. 11. 2019 - 27. 11. 2019 ( PDF )
  (4441) Oznámenie č. 11880/2019-58607/2019-OSB-DB (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 12. 11. 2019 - 27. 11. 2019 ( PDF )
  (4442) Oznámenie č. 16260/2019-58610/2019-OSP-DB
   
 • Mesto Žilina - odbor životného prostredia, 12. 11. 2019 - 27. 11. 2019 ( PDF )
  (4443) Oznámenie č. 17434/2019-58959/2019-OŽP-SKU
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 12. 11. 2019 - 21. 11. 2019 ( PDF )
  (4444) Výberové konanie - člen predstavenstva spoločnosti MsHK Žilina, a. s.
   
 • Mesto Žilina - odbor školstva a mládeže, 12. 11. 2019 - 3. 12. 2019 ( PDF )
  (4445) Oznámenie o vyhlásení výberového konania - riaditeľka MŠ, Puškinova 3A, Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor školstva a mládeže, 12. 11. 2019 - 3. 12. 2019 ( PDF )
  (4446) Oznámenie o vyhlásení výberového konania - riaditeľka ZŠ s MŠ, Školská 49, Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 12. 11. 2019 - 27. 11. 2019 ( PDF )
  (4447) Oznámenie o zrušení TP - Damián Kuštek
   
 • Daňový úrad, Žilina, 12. 11. 2019 - 27. 11. 2019 ( PDF )
  (4448) VV č. 102501785/2019
   
 • Dražobná spoločnosť, a.s., Bratislava, 12. 11. 2019 - 27. 11. 2019 ( PDF )
  (4449) Oznámenie o upustení od dražby - DD 302/2019
   
 • SSD, a.s., 12. 11. 2019 - 27. 11. 2019 ( PDF )
  (4450) Oznámenie o prerušní distribúcie elektriny - 27.11.2019 (Budatín)
   
 • SSD, a.s., 12. 11. 2019 - 27. 11. 2019 ( PDF )
  (4451) Oznámenie o prerušní distribúcie elektriny - 27.11.2019 (Budatín)
   
 • Okresný úrad, Žilina, 11. 11. 2019 - 26. 11. 2019 ( PDF )
  (4434) Informácia č. OU-ZA-OVBP2/V/2019/046656-002/DAA, OU-ZA-OVBP2/V/2019/046656-002/DAA
   
 • SSD, a.s., 11. 11. 2019 - 22. 11. 2019 ( PDF )
  (4435) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 22.11.2019 (Bánová)
   
 • SSD, a.s., 11. 11. 2019 - 26. 11. 2019 ( PDF )
  (4436) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 26.11.2019 (Budatín, Staré mesto, Zádubnie)
   
 • Okresný súd, Žilina, 11. 11. 2019 - 11. 11. 2020 ( PDF )
  (4438) VV v konaní o vyhlásenie za mŕtveho zn. 9Ps/12/2019 5119208965
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 8. 11. 2019 - 25. 11. 2019 ( PDF )
  (4420) Oznámenie č. 12315/2019-58657/2019-OSP-AD (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 8. 11. 2019 - 25. 11. 2019 ( PDF )
  (4421) Upovedomenie o oprave chyby v písaní č. 6396/2019-48172/2019-OSP-ŠI (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 8. 11. 2019 - 25. 11. 2019 ( PDF )
  (4422) Kolaudačné rozhodnutie č. 1522/2019-47666/2019-OSP-PA (k. ú. Považský Chlmec)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 8. 11. 2019 - 25. 11. 2019 ( PDF )
  (4423) VV č. 12193/2019-58704/2019-OSP-BO (k. ú. Trnové)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 8. 11. 2019 - 25. 11. 2019 ( PDF )
  (4424) Územné rozhodnutie č. 15617/2019-54808/2019-OSP-MLA (k. ú. Bánová)
   
 • SSD, a.s., 8. 11. 2019 - 25. 11. 2019 ( PDF )
  (4425) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 25.11.2019 (Bytčica)
   
 • Slovenská lesnícka spoločnosť, a.s., 8. 11. 2019 - 25. 11. 2019 ( PDF )
  (4426) Oznámenie o prerokovaní návrhu hospodárskych opatrení...
   
 • Daňový úrad, Žilina, 8. 11. 2019 - 25. 11. 2019 ( PDF )
  (4427) VV č. 102491560/2019
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 7. 11. 2019 - 22. 11. 2019 ( PDF )
  (4389) Oznámenie o zrušení TP - Martin Leško
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 7. 11. 2019 - 22. 11. 2019 ( PDF )
  (4390) Stavebné povolenie č. 15484/2019-47351/2019-OSP-ŠI (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 7. 11. 2019 - 22. 11. 2019 ( PDF )
  (4391) Stavebné povolenie č. 13565/2019-47283/2019-OSP-ŠI (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 7. 11. 2019 - 22. 11. 2019 ( PDF )
  (4392) Územné rozhodnutie č. 8512/2019-47366/2019-OSP-ZI (k. ú. Bytčica)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 7. 11. 2019 - 22. 11. 2019 ( PDF )
  (4393) Stavebné povolenie č. 15411/2019-47348/2019-OSP-ŠI (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 7. 11. 2019 - 22. 11. 2019 ( PDF )
  (4394) Územné rozhodnutie č. 12662/2019-46950/2019-OSP-KU (k. ú. Žilina)
   
 • SSD, a.s., 7. 11. 2019 - 20. 11. 2019 ( PDF )
  (4413) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 20.11.2019 (Bytčica, Hliny)
   
 • Mesto Žilina - odbor životného prostredia, 6. 11. 2019 - 27. 11. 2019 ( PDF )
  (4361) Oznámenie - "Územný plán obce Gbeľany, návrh"
   
 • Mesto Žilina - odbor životného prostredia, 6. 11. 2019 - 21. 11. 2019 ( PDF )
  (4362) Oznámenie o mieste uloženia nedoručených písomností - Sidónia Senková
   
 • Okresný úrad, Žilina, 6. 11. 2019 - 21. 11. 2019 ( PDF )
  (4364) Informácia č. OU-ZA-OVBP2-2019/046655/AJA
   
 • SSD, a.s., 6. 11. 2019 - 21. 11. 2019 ( PDF )
  (4365) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 21.11.2019 (Bytčica, Hliny)
   
 • Okresný úrad v Žiline, 5. 11. 2019 - 20. 11. 2019 ( PDF )
  (4335) Rozhodnutie, číslo: OU-ZA-OSZP3-2019/004598-011/Han
   
 • Daňový úrad Žilina, 5. 11. 2019 - 20. 11. 2019 ( PDF )
  (4334) Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - MADETRANS spol. s r.o., Žilina
   
 • Daňový úrad Žilina, 5. 11. 2019 - 20. 11. 2019 ( PDF )
  (4333) Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - MJJOB, s. r. o., Žilina
   
 • Daňový úrad Žilina, 5. 11. 2019 - 20. 11. 2019 ( PDF )
  (4332) Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Edita Brezániová
   
 • Stredoslovenská distribučná, a.s., 5. 11. 2019 - 20. 11. 2019 ( PDF )
  (4331) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - Bánová, Hliny, Bytčica
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 5. 11. 2019 - 29. 2. 2020 ( PDF )
  (4330) Voľby do NR SR - Informácie pre voliča
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 5. 11. 2019 - 29. 2. 2020 ( PDF )
  (4329) Rozhodnutie Predsedu NR SR zo 4.11.2019 o vyhlásení volieb do NR SR dňa 29.02.2020
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 5. 11. 2019 - 10. 1. 2020 ( PDF )
  (4328) Voľby do NR SR 29.02.2020 - voľba poštou
   
 • Mesto Žilina - odbor ekonomický, 4. 11. 2019 - 19. 11. 2019 ( PDF )
  (4303) Oznámenie o mieste uloženia písomností - Miloš Rovňan
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 4. 11. 2019 - 19. 11. 2019 ( PDF )
  (4304) Oznámenie o zrušení TP - Igor Šteiner
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 4. 11. 2019 - 19. 11. 2019 ( PDF )
  (4305) Oznámenie o zrušení TP - Jakub Bohyník
   
 • Mesto Žilina - odbor životného prostredia, 4. 11. 2019 - 4. 12. 2019 ( PDF )
  (4306) Zverejnenie a výzva (VAS, s.r.o. - Krematórium pre zvieratá)
   
 • Daňový úrad, Žilina, 4. 11. 2019 - 9. 12. 2019 ( PDF )
  (4307) Dražobná vyhláška č. 102399882/2019
   
 • SSD, a. s., 4. 11. 2019 - 19. 11. 2019 ( PDF )
  (4313) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 19.11.2019 (Hliny, Bytčica)
   
 • SSD, a. s., 4. 11. 2019 - 19. 11. 2019 ( PDF )
  (4314) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 19.11.2019 (Bánová)
   
 • Mgr. Bernard Janík, súdny exekútor, 4. 11. 2019 - 20. 11. 2019 ( PDF )
  (4315) Dražobná vyhláška č. EX 4384/2013-38
   
 • JUDr. Hulmanová Janušová, súdny ex., 4. 11. 2019 - 21. 11. 2019 ( PDF )
  (4316) Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti zn. EX 48/2015-57
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 31. 10. 2019 - 15. 11. 2019 ( PDF )
  (4266) Oznámenie o zrušení TP - Rudolf Zemčík
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 31. 10. 2019 - 15. 11. 2019 ( PDF )
  (4267) Oznámenie o zrušení TP - Ing. Janka Rosinčinová
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 31. 10. 2019 - 15. 11. 2019 ( PDF )
  (4268) Oznámenie o zrušení TP - Peter Hrabčák, Žaneta Hrabčáková, Peter Hrabčák...
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 31. 10. 2019 - 15. 11. 2019 ( PDF )
  (4269) Oznámenie o zrušení TP - Pavol Michalovič
   
 • SSD, a. s., 31. 10. 2019 - 15. 11. 2019 ( PDF )
  (4270) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 15.11.2019 (Závodie, Strážov)
   
 • SSD, a.s., 31. 10. 2019 - 15. 11. 2019 ( PDF )
  (4271) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 15.11.2019 (Závodie)
   
 • SSD, a.s., 30. 10. 2019 - 14. 11. 2019 ( PDF )
  (4250) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 14.11.2019 (Staré mesto, Strážov)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 30. 10. 2019 - 14. 11. 2019 ( PDF )
  (4264) Územné rozhodnutie č. 11276/2019-42414/2019-OSP-BO (k. ú. Trnové)
   
 • Okresný úrad, Žilina, 30. 10. 2019 - 14. 11. 2019 ( PDF )
  (4265) Rozhodnutie č. OU-ZA-OSZP3-2019/013435-005/Ros
   
 • Mesto Žilina - odbor právny a majetkový, 29. 10. 2019 - 14. 11. 2019 ( PDF )
  (4237) Oznámenie o zámere predať majetok priamym predajom
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 25. 10. 2019 - 22. 11. 2019 ( PDF )
  (4217) Oznámenie o vyhlásení výberového konania na voľné pracovné miesto: Riaditeľ/riaditeľka Útvaru hlavného architekta mesta Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor životného prostredia, 25. 10. 2019 - 15. 11. 2019 ( PDF )
  (4218) Oznámenie - "Územný plán obce Snežnica"
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 23. 10. 2019 ( PDF )
  (4168) Verejná vyhláška - zn. 15498/2019-46910/2019-OSP-PA (zverejnené odo dňa začatia spojeného územného a stavebného konania až do jeho právoplatného ukončenia)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 23. 10. 2019 ( PDF )
  (4169) Verejná vyhláška - zn. 15446/2019-46961/2019-OSP-PA (zverejnené odo dňa začatia stavebného konania až do jeho právoplatného ukončenia)
   
 • Mesto Žilina - odbor školstva a mládeže, 23. 10. 2019 - 14. 11. 2019 ( PDF )
  (4170) Výberové konanie - riaditeľ/ka ZŠ s MŠ Brodňanská 110/7, Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor školstva a mládeže, 23. 10. 2019 - 14. 11. 2019 ( PDF )
  (4171) Výberové konanie - riaditeľ/ka Centra voľného času, Kuzmányho 105, Žilina
   
 • Mesto Rajec - SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok, 21. 10. 2019 - 15. 11. 2019 ( PDF )
  (4123) Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Žilina (ústne pojednávanie dňa 15.11.2019 v budove MSÚ Žilina)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 21. 10. 2019 ( PDF )
  (4126) Verejná vyhláška - zn. 15264/2019-46412/2019-OSP-PA, toto oznámenie sa zverejňuje od začatia spojeného územného a stav. konania až do jeho právoplatného ukončenia
   
 • Dražby a aukcie, s.r.o, 18. 10. 2019 - 18. 11. 2019 ( PDF )
  (4098) Oznámenie o dražbe č. 190049
   
 • JUDr. Alexandra Vrlíková - notár, 17. 10. 2019 - 18. 11. 2019 ( PDF )
  (4095) Uznesenie v dedičskej veci - Ladislav Kysela
   
 • JUDr. Alexandra Vrlíková - notár, 17. 10. 2019 - 18. 11. 2019 ( PDF )
  (4096) Uznesenie v dedičskej veci - Ing. Pavol Kapusta
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 16. 10. 2019 ( PDF )
  (4049) VV č. 14695/2019-41083/2019-OSP-PA (k. ú. Budatín)
   
 • Mesto Žilina - odbor životného prostredia, 15. 10. 2019 - 30. 11. 2019 ( PDF )
  (4013) Oznámenie o celomestskej deratizácií - od 21.10.2019 do 30.11.2019
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 11. 10. 2019 ( PDF )
  (3949) Rozhodnutie č. 6437/2019-44270/2019-OSP-PA (k. ú. Budatín)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 3. 9. 2019 ( PDF )
  (3365) Územné rozhodnutie č. 10056/2019-36952/2019-OSP-BAB (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - odbor dopravy, 3. 9. 2019 ( PDF )
  (3366) VV č. 7630/2018-2811/2018/OD/Mo
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 28. 8. 2019 ( PDF )
  (3262) VV č. 2967/2019-38929/2019-OSP-BO (k. ú. Mojšova Lúčka)
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 23. 8. 2019 ( PDF )
  (3210) Oznam ku Všeobecným záväzným nariadeniam mesta Žilina, Informácia je zverejnená na neobmedzenú dobu
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 20. 8. 2019 - 2. 1. 2020 ( PDF )
  (3128) Harmonogram Mestského zastupiteľstva v Žiline na rok 2019
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 14. 8. 2019 ( PDF )
  (3030) VV č. 13156/2019-37113/2019-OSP-PA (k. ú. Budatín)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 29. 7. 2019 ( PDF )
  (2760) Kolaudačné rozhodnutie č. 2709/2019-34660/2019-OSP-BAB
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 12. 7. 2019 ( PDF )
  (2556) VV č. 6437/2019-32768/2019-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 18. 6. 2019 ( PDF )
  (2293) Zverejnenie kópie návrhu o vydanie územného rozhodnutia - Istrofinal Elektrárne s.r.o., č.s.: 10056/2019-29172/2019-OSP-BAB. Dokument bude zverejnený do nadobudnutia jeho právoplatnosti.
   
 • Okresný súd, Žilina, 7. 6. 2019 - 8. 6. 2020 ( PDF )
  (2187) Vyhláška v konaní o vyhlásenie za mŕtveho zn. 30Ps/20
   
 • ŽSS Slovensko, národný dopravca, 28. 5. 2019 ( PDF )
  (2017) Výluky - Žilina - Bytčica - Lietavská Lúčka
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 3. 4. 2019 ( PDF )
  (1278) VV č. 5788/2019-17128/2019-OSP-PA (k.ú. Budatín)
   
 • Mesto Žilina - referát krízového riadenia, CO, OPP a BOZP, 22. 2. 2019 ( PDF )
  (749) Odporúčanie pre obyvateľov mesta a zamestnancov MSÚ - doručovanie zásielok s podozrivým obsahom
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 22. 2. 2019 ( PDF )
  (750) VV č. 351/2019-6813/2019-OSP-AD
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 8. 2. 2019 ( PDF )
  (576) Verejná vyhláška č. 2033/2019-4794/019-OSP-PA, k.ú. Budatín
   
 • Ministerstvo vnútra SR, 23. 1. 2019 ( PDF )
  () Jednotné európske číslo tiesňového volania
   
 • Mesto Žilina - odbor dopravy, 11. 1. 2019 ( PDF )
  (107) Zverejnenie kópie žiadosti č. 173/2019-55428/2018/OD/Mo
   
 • Rok 2018

 • Štatistický úrad SR, 18. 12. 2018 - 31. 12. 2019 ( PDF )
  (4837) Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 14. 12. 2018 ( PDF )
  (4792) Zverejnenie kópie žiadosti o stav. povolenie č. 19750/2018-62457/2018-OSP-DRA
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 26. 10. 2018 ( PDF )
  (4133) Územné rozhodnutie č. 10429/2018-46894/2018-OSP-MLA
   
 • Mesto Žilina - úsek prednostu, 23. 10. 2018 ( PDF )
  (4084) - Informácia o spracovaní osobných údajov - Mesto Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 19. 10. 2018 ( PDF )
  (4042) - Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia a súvisiacich dokumentov, č.s. 5648/2018-53923/2018-OSP-MLA (zverejňuje sa do doby právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby)
   
 • Mesto Žilina - odbor dopravy, 28. 9. 2018 ( PDF )
  (3712) - Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie v zmysle § 58a ods. 3 stavebného zákona, č.s. 16370/2018-47900/2018/OD/Mo (zverejnené odo dňa začatia stavebného konania až do jeho právoplatného ukončenia)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 19. 7. 2018 ( PDF )
  (2638) VV č. 10429/2018-40680/2018-OSP-MLA
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 23. 5. 2018 ( PDF )
  (1812) Verejná vyhláška č. 9332/2018-31824/2018-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 29. 3. 2018 ( PDF )
  (1149) Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stav. povolenia VV č.:5084/2018-23356/2018-OSP-MLA.Dokument bude zverejnený na úradnej tabuli až do nadobudnutia jeho právoplatnosti.
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 13. 2. 2018 ( PDF )
  (506) verejná vyhláška č. 277/2018-6646/2018-OSP-AD - právoplatné ukončenie
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 16. 1. 2018 ( PDF )
  (133) Územné rozhodnutie č. 3765/2017-62563/2017-OSP-ZI
   
 • Rok 2017

 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 7. 2017 ( PDF )
  (2828) Zverejnenie kópie návrhu o vydanie územného rozhodnutia č. 7021/2017-35906/2017-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 27. 2. 2017 ( PDF )
  (775) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia č. 3765/2017-10844/2017-OSP-ZI
   
 • Rok 0

 • , 0. 0. 0000 ()
   
 • , 0. 0. 0000 ()