textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | nedeľa 16. jún 2019 | meniny: Blanka, Bianka
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

16. 06. 2019
EKOLEKÁREŇ, HM TESCO, Košická 3, 01001 Žilina / 9:00 - 20:00
16. 06. 2019
Lekáreň Dr. Max, Vojtecha Spanyola 41/A, 01001 Žilina / 7:00 - 9:00
16. 06. 2019
Lekáreň BENU, OC Dubeň, Vysokoškolákov 52, 01008 Žilina / 9:00 - 20:00
16. 06. 2019
Lekáreň Dr. Max, Vojtecha Spanyola 41/A, 01001 Žilina / 20:00 - 22:30
16. 06. 2019
Lekáreň AUPARK, OC AUPARK, Veľká Okružná 59A, 01001 Žilina / 9:00 - 20:00
16. 06. 2019
Lekáreň Dr. Max, Vysokoškolákov 37, 01001 Žilina / 9:00 - 20:00
16. 06. 2019
Lekáreň SCHNEIDER, OC MIRAGE, A. Hlinku 7/B, 01001 Žilina / 9:00 - 20:00
17. 06. 2019
Lekáreň SCHNEIDER, OC MIRAGE, A. Hlinku 7/B, 01001 Žilina / 16:00 - 22:30

celý rozpis
plaváreň

16. 06. 2019 | 18.00-20.00

17. 06. 2019 | 06.00-15.00
(08.00-09.00 5 dr/šírka., 09.00-10.00 7 dr./šírka 09.00-09.30 3,5 dr.,/šírka 10.00- 12.00 4 dr.,/šírka 12.00-13.00 7 dr., 14.00-15.00 6 dr.)

celý program
kam dnes

4 krajiny Budatínsky hrad (kaplnka), Žilina

TVORY SLOVENSKÉ Makovického dom v Žiline (08:00-16:00)

Letný SWAP Stanica Žilina-Záriečie, Žilina (13:00-18:00)

OTCOVIA DEŤOM 2019 športová hala Bôrik ("korytnačka") (10:00-18:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

  


Úradné oznamy

  Rok 2019

 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 14. 6. 2019 ( PDF )
  Oznámenie o uložení písomností občanom s trvalým pobytom Žilina zo dňa 14.06.2019
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 14. 6. 2019 - 1. 7. 2019 ( PDF )
  (2250) Oznámenie o zrušení TP - Dušan Ovčiarka
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 14. 6. 2019 - 1. 7. 2019 ( PDF )
  (2251) Oznámenie č. 9415/2019-27581/2019-OSP-KU (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 14. 6. 2019 - 1. 7. 2019 ( PDF )
  (2252) Oznámenie č. 9616/2019-28628/2019-OSP-VL (k. ú. Strážov, Závodie)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 14. 6. 2019 ( PDF )
  (2253) Územné rozhodnutie č. 7570/2019-28365/2019-OSP-PA (k. ú. Budatín)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 14. 6. 2019 - 1. 7. 2019 ( PDF )
  (2254) Rozhodnutie č. 4135/2019-27910/2019-OSP-PA (k. ú. Bytčica)
   
 • Mesto Žilina - odbor životného prostredia, 13. 6. 2019 - 28. 6. 2019 ( PDF )
  (2239) Oznámenie "Územný plán obce Turie"
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 13. 6. 2019 ( PDF )
  (2248) Kolaudačné rozhodnutie č. 6495/2019-27534/2019-OSP-PA (k. ú. Trnové)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 13. 6. 2019 - 28. 6. 2019 ( PDF )
  (2249) Rozhodnutie č. 501/2019-26886/2019-OSP-BO (k. ú. Trnové)
   
 • SSD, a.s., 12. 6. 2019 - 19. 6. 2019 ( PDF )
  (2221) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 19.06.2019
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 12. 6. 2019 - 27. 6. 2019 ( PDF )
  (2222) Rozhodnutie č. 2551/2019-24711/2018-OSP-ŠI (k. ú. Žilina)
   
 • Min. dopravy a výstavby SR, 12. 6. 2019 - 27. 6. 2019 ( PDF )
  (2223) Oznámenie č. 17897/2019/SCDPK/46061
   
 • Mesto Žilina - odbor životného prostredia, 12. 6. 2019 - 27. 6. 2019 ( PDF )
  (2238) Oznámenie "Nový zdroj ŽT, a.s. - PPC 25 Mwe"
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 11. 6. 2019 - 20. 6. 2019 ( PDF )
  (2207) Voľné pracovné miesto - Odbor investičný - odborný referent špecialista (zastupovanie počas dlhodobej PN)
   
 • Mesto Žilina - odbor právny a majetkový, 11. 6. 2019 - 26. 6. 2019 ( PDF )
  (2208) Oznámenie o priamom predaji majetku mesta
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 11. 6. 2019 - 26. 6. 2019 ( PDF )
  (2209) Stavebné povolenie č. 7262/2019-25951/2019-OSP-DB
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 11. 6. 2019 - 26. 6. 2019 ( PDF )
  (2210) Rozhodnutie č. 5261/2019-26747/2019-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 10. 6. 2019 - 19. 6. 2019 ( PDF )
  (2192) Voľné pracovné miesto - Odbor sociálny a bytový - odborný referent
   
 • SSD, a.s., 10. 6. 2019 - 26. 6. 2019 ( PDF )
  (2193) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 26.06.2019
   
 • SSD, a.s., 10. 6. 2019 - 26. 6. 2019 ( PDF )
  (2194) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 26.06.2019
   
 • Daňový úrad, Žilina, 10. 6. 2019 - 25. 6. 2019 ( PDF )
  (2195) VV č. 101368922/2019
   
 • Okresný úrad, Žilina, 10. 6. 2019 - 25. 6. 2019 ( PDF )
  (2197) Rozhodnutie č. OU-ZA-OVBP2-2019/003572-1/Pál
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 7. 6. 2019 - 25. 6. 2019 ( PDF )
  (2178) Návrh plánu kontrolnej činnosti HK mesta Žilina na II. polrok 2019
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 7. 6. 2019 - 25. 6. 2019 ( PDF )
  (2179) Návrh VZN o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach...
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 7. 6. 2019 - 25. 6. 2019 ( PDF )
  (2180) Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2016 o určení pravidiel času predaja...
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 7. 6. 2019 - 25. 6. 2019 ( PDF )
  (2181) Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva...
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 7. 6. 2019 - 25. 6. 2019 ( PDF )
  (2182) Návrh VZN o podmienkach poskytovania finančných príspevkov mesta Žilina na vykonávanie opatrení...
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 7. 6. 2019 - 25. 6. 2019 ( PDF )
  (2183) Návrh VZN o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v meste Žilina...
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 7. 6. 2019 - 25. 6. 2019 ( PDF )
  (2184) Návrh VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina - Bulvár..
   
 • SSD, a.s., 7. 6. 2019 - 24. 6. 2019 ( PDF )
  (2186) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 24.06.2019
   
 • Okresný súd, Žilina, 7. 6. 2019 - 8. 6. 2020 ( PDF )
  (2187) Vyhláška v konaní o vyhlásenie za mŕtveho zn. 30Ps/20
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 6. 6. 2019 - 21. 6. 2019 ( PDF )
  (2177) Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania - č.s.:5210/2019-27632/2019-OSP-BO
   
 • Mesto Žilina - odbor ekonomický, 6. 6. 2019 - 21. 6. 2019 ( PDF )
  (2176) Oznámenie o mieste uloženia Rozhodnutia o vyrúbení úroku z omeškania dane za psa za rok 2014
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 6. 6. 2019 - 21. 6. 2019 ( PDF )
  (2175) Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia MZ, konaného dňa 03.06.2019
   
 • Mesto Žilina - odbor právny a majetkový, 6. 6. 2019 - 21. 6. 2019 ( PDF )
  (2174) Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 5. 6. 2019 - 20. 6. 2019 ( PDF )
  (2154) Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Iveta Legerská, Vanesa Púčková, Sarah Púčková, Mário Púček
   
 • Mesto Žilina - odbor právny a majetkový, 5. 6. 2019 - 20. 6. 2019 ( PDF )
  (2155) Verejná vyhláška - Oznámenie o uložení písomnosti - Jozef Baláž, Revolučná 870/2, Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 5. 6. 2019 - 20. 6. 2019 ( PDF )
  (2160) Dochádzka poslancov z mimoriadneho zasadnutia MZ v Žiline, konaného dňa 03.06.2019
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 5. 6. 2019 - 20. 6. 2019 ( PDF )
  (2161) Hlasovanie poslancov z mimoriadneho zasadnutia MZ v Žiline, konaného dňa 03.06.2019
   
 • Mesto Žilina - odbor právny a majetkový, 5. 6. 2019 - 25. 6. 2019 ( PDF )
  (2162) Zámer odpredať, prenajať a zameniť majetok Mesta Žilina (osobitný zreteľ)
   
 • Daňový úrad Žilina, 5. 6. 2019 - 20. 6. 2019 ( PDF )
  (2164) Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností - pre DOM SNOV s.r.o., písomnosť č. 101207611/2019
   
 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 5. 6. 2019 - 20. 6. 2019 ( PDF )
  (2165) Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením - "Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka-Žilina", II. etapa
   
 • Mesto Žilina - odbor životného prostredia, 4. 6. 2019 - 19. 6. 2019 ( PDF )
  (2125) Oznámenie - "Územný plán mesta Žilina - Zmeny a doplnky č. 7 (6b)"
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 4. 6. 2019 - 19. 6. 2019 ( PDF )
  (2126) Rozhodnutie č. 3983/2019-25983/2019-OSP-ŠI
   
 • Okresný úrad, Žilina, 4. 6. 2019 - 19. 6. 2019 ( PDF )
  (2127) Informácia č. OU-ZA-OVBP2-2019/025466/AJA
   
 • Daňový úrad, Žilina, 4. 6. 2019 - 19. 6. 2019 ( PDF )
  (2128) VV č. 101295432/2019
   
 • Daňový úrad, Žilina, 4. 6. 2019 - 18. 6. 2019 ( PDF )
  (2129) VV č. 101283771/2019
   
 • SSD, a.s., 4. 6. 2019 - 20. 6. 2019 ( PDF )
  (2131) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 20.6.2019
   
 • Mesto Žilina - odbor dopravy, 3. 6. 2019 - 18. 6. 2019 ( PDF )
  (2101) Žiadosť č. 9184/2019-26791/2019/OD-Mo
   
 • Licitor group, a. s., 3. 6. 2019 - 26. 6. 2019 ( PDF )
  (2102) Oznámenie o opakovanej dražbe č. D5090219
   
 • Okresný úrad, Žilina, 3. 6. 2019 - 18. 6. 2019 ( PDF )
  (2103) Rozhodnutie č. OU-ZA-OVBP2-2019/014682-5/Pál
   
 • Okresný úrad, Žilina, 3. 6. 2019 - 18. 6. 2019 ( PDF )
  (2104) Informácia č. OU-ZA-OVBP2-2019/024418/AJA
   
 • Okresný úrad, Žilina, 3. 6. 2019 - 18. 6. 2019 ( PDF )
  (2105) Informácia č. OU-ZA-OVBP2-2019/025179/BAT
   
 • Mesto Žilina - odbor dopravy, 3. 6. 2019 - 18. 6. 2019 ( PDF )
  (2106) Kolaudačné rozhodnutie č. 6834/2019-20028/2019/OD/Mo-KR
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 3. 6. 2019 - 18. 6. 2019 ( PDF )
  (2107) Stavebné povolenie č. 4493/2019-25423/2019-OSP-PRL (k. ú. Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 3. 6. 2019 - 18. 6. 2019 ( PDF )
  (2108) Rozhodnutie č. 121/2019-23921/2019-OSP-ŠI (k. ú. Žilina)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 3. 6. 2019 ( PDF )
  (2109) Rozhodnutie č. 121/2019-23921/2019-OSP-ŠI (k. ú. Žilina)
   
 • SSD, a.s., 31. 5. 2019 - 20. 6. 2019 ( PDF )
  (2085) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 19.06.2019 - 20.6.2019
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 31. 5. 2019 - 17. 6. 2019 ( PDF )
  (2086) Oznámenie č. 6496/2019-26641/2019-OSP-VL (k. ú. Bánová)
   
 • Okresný úrad, Žilina, 31. 5. 2019 - 17. 6. 2019 ( PDF )
  (2087) Rozhodnutie č. OU-ZA-OSZP3-2019/020847-003/Ros
   
 • Okresný úrad, Žilina, 31. 5. 2019 - 17. 6. 2019 ( PDF )
  (2088) Informácia č. OU-ZA-OVBP2-2019/0249551/AJA
   
 • Daňový úrad, Žilina, 31. 5. 2019 - 17. 6. 2019 ( PDF )
  (2089) VV č. 101283960/2019
   
 • Daňový úrad, Žilina, 31. 5. 2019 - 17. 6. 2019 ( PDF )
  (2090) VV č. 101273640/2019
   
 • SSD, a.s., 30. 5. 2019 - 17. 6. 2019 ( PDF )
  (2069) Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 17.06.2019
   
 • ŽSS Slovensko, národný dopravca, 28. 5. 2019 ( PDF )
  (2017) Výluky - Žilina - Bytčica - Lietavská Lúčka
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 28. 5. 2019 - 27. 6. 2019 ( PDF )
  (2019) Oznámenie - Územný plán Mesta Žilina - Zmeny a doplnky číslo 7 (6b)
   
 • AUKCIE LEGAL, s.r.o., 23. 5. 2019 - 18. 6. 2019 ( PDF )
  (1949) Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 1/16
   
 • Mesto Žilina - odbor životného prostredia, 21. 5. 2019 - 22. 6. 2019 ( PDF )
  (1920) Oznámenie o rozmiestnení VKK pre zber objemných komunálnych odpadov v meste Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 7. 5. 2019 ( PDF )
  (1770) VV č. 7570/2019-22448/2019-OSP-PA (k.ú. Budatín)
   
 • Mesto Žilina - odbor vnútorných vecí, 26. 4. 2019 - 31. 12. 2019 ( PDF )
  (1562) Harmonogram MZ v Žiline na rok 2019, schválený dňa 15.04.2019
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 4. 4. 2019 ( PDF )
  (1298) Zverejnenie kópie žiadosti č. 121/2019-17287/2019-OSP-ŠI
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 3. 4. 2019 ( PDF )
  (1278) VV č. 5788/2019-17128/2019-OSP-PA (k.ú. Budatín)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 28. 3. 2019 ( PDF )
  (1189) VV č. 5309/2019-15679/2019-OSP-PA (k. ú. Budatín)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 19. 3. 2019 ( PDF )
  (1054) VV č. 4786/2019-14021/2019-OSP-PA, K.ú. Budatín
   
 • Mesto Žilina - referát krízového riadenia, CO, OPP a BOZP, 22. 2. 2019 ( PDF )
  (749) Odporúčanie pre obyvateľov mesta a zamestnancov MSÚ - doručovanie zásielok s podozrivým obsahom
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 22. 2. 2019 ( PDF )
  (750) VV č. 351/2019-6813/2019-OSP-AD
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 8. 2. 2019 ( PDF )
  (576) Verejná vyhláška č. 2033/2019-4794/019-OSP-PA, k.ú. Budatín
   
 • Štatistický úrad SR, 6. 2. 2019 - 28. 6. 2019 ( PDF )
  (539) Oznam - Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)
   
 • Ministerstvo vnútra SR, 23. 1. 2019 ( PDF )
  () Jednotné európske číslo tiesňového volania
   
 • Mesto Žilina - odbor dopravy, 11. 1. 2019 ( PDF )
  (107) Zverejnenie kópie žiadosti č. 173/2019-55428/2018/OD/Mo
   
 • Rok 2018

 • Štatistický úrad SR, 18. 12. 2018 - 31. 12. 2019 ( PDF )
  (4837) Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 14. 12. 2018 ( PDF )
  (4792) Zverejnenie kópie žiadosti o stav. povolenie č. 19750/2018-62457/2018-OSP-DRA
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 26. 10. 2018 ( PDF )
  (4133) Územné rozhodnutie č. 10429/2018-46894/2018-OSP-MLA
   
 • Mesto Žilina - úsek prednostu, 23. 10. 2018 ( PDF )
  (4084) - Informácia o spracovaní osobných údajov - Mesto Žilina
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 19. 10. 2018 ( PDF )
  (4042) - Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia a súvisiacich dokumentov, č.s. 5648/2018-53923/2018-OSP-MLA (zverejňuje sa do doby právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby)
   
 • Mesto Žilina - odbor dopravy, 28. 9. 2018 ( PDF )
  (3712) - Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie v zmysle § 58a ods. 3 stavebného zákona, č.s. 16370/2018-47900/2018/OD/Mo (zverejnené odo dňa začatia stavebného konania až do jeho právoplatného ukončenia)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 19. 7. 2018 ( PDF )
  (2638) VV č. 10429/2018-40680/2018-OSP-MLA
   
 • Mesto Žilina - odbor sociálny, zdravotný a bytový, 29. 5. 2018 ( PDF )
  (1863) Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník (TSP)
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 23. 5. 2018 ( PDF )
  (1812) Verejná vyhláška č. 9332/2018-31824/2018-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 29. 3. 2018 ( PDF )
  (1149) Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stav. povolenia VV č.:5084/2018-23356/2018-OSP-MLA.Dokument bude zverejnený na úradnej tabuli až do nadobudnutia jeho právoplatnosti.
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 13. 2. 2018 ( PDF )
  (506) verejná vyhláška č. 277/2018-6646/2018-OSP-AD - právoplatné ukončenie
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 24. 1. 2018 ( PDF )
  (237) Verejná vyhláška č. 1529/2018-3043/2018-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - odbor stavebný, 16. 1. 2018 ( PDF )
  (133) Územné rozhodnutie č. 3765/2017-62563/2017-OSP-ZI
   
 • Rok 2017

 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 7. 2017 ( PDF )
  (2828) Zverejnenie kópie návrhu o vydanie územného rozhodnutia č. 7021/2017-35906/2017-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 27. 2. 2017 ( PDF )
  (775) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia č. 3765/2017-10844/2017-OSP-ZI
   
 • Rok 0

 • , 0. 0. 0000 ()
   
 • , 0. 0. 0000 ()