textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | streda 23. august 2017 | meniny: Filip

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

23. 08. 2017
Lekáreň RONDEL, Hálkova 26, 01001 Žilina
24. 08. 2017
Lekáreň CLAUDIUS GALENUS, Vojtecha Spanyola 8633/43P, 01001 Žilina

celý rozpis
čo sa v Žiline urobilo
Press Primátor na aktuálne témy Prednosta Mestského úradu v Žiline informuje Stretnutia občanov s vedením mesta Radničné noviny mesta Žilina Kronika mesta Žilina Osobnosti mesta Žilina Žilinský mládežnícky parlament Spolupráca s partnerskými mestami Žiliny Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Žilina Staršie články ďalšie články
plaváreň

23. 08. 2017 | 06.00-20.00
(06.00-08.00 7 dr.,08.30-12.00 7 dr.,12.00-13.00 6 dr.,14.00-15.00 7 dr.,17.00-19.00 6 dr.,)

24. 08. 2017 | 06.00-20.00
(08.30-11.00 7 dr.,11.00-11.30 5 dr.,11.30-12.00 4 dr.,12.00-12.30 6 dr.,12.30-13.00 7 dr.,17.00-18.00 6 dr.,)

celý program
kam dnes

Umenie na hrade – Čas výletov Strečno

Premietanie: Zväčšenina/ Blow-Up ( Michelangelo Antonioni, 1966) Rosenfeldov palác (19:00)

Wired vs. Wireless (Wifi) Budatínsky hrad, Žilina

DH Predmierčanka Sad SNP, Žilina (16:30)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.


Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


Úradné oznamy

  Rok 2017

 • DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ OBČANOM S TRVALÝM POBYTOM "ŽILINA", 22. 8. 2017 ( PDF )
  OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - ZOZNAM OBČANOV
   
 • Mesto Žilina - odbor právny a majetkový, 22. 8. 2017 - 7. 9. 2017 ( PDF )
  (3276) Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom
   
 • Mesto Žilina - odbor ekonomický, 22. 8. 2017 - 6. 9. 2017 ( PDF )
  (3277) Rozhodnutia o vyrubení úroku z omeškania nedoplatkov na dani z nehnuteľností - Zoznam
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 22. 8. 2017 - 6. 9. 2017 ( PDF )
  (3278) Oznámenie o začatí stavebného konania č. 5292/2017-39556/2017-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 22. 8. 2017 ( PDF )
  (3279) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia č. 13587/2017-39858/2017-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 22. 8. 2017 ( PDF )
  (3280) Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie č. 13588/2017-39859/2017-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 22. 8. 2017 ( PDF )
  (3281) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia č. 13733/2017-40252/2017-OSP-PA
   
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu, 21. 8. 2017 - 5. 9. 2017 ( PDF )
  (3259) Ľudmila Droppová, nar. 1973
   
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu, 21. 8. 2017 - 5. 9. 2017 ( PDF )
  (3260) Gabriel Novák, nar. 1967
   
 • Okresný úrad Žilina, 21. 8. 2017 - 5. 9. 2017 ( PDF )
  (3269) Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby č. OU-ZA-OSZP3-2017/003215-005/Han
   
 • Ministersto dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 21. 8. 2017 - 5. 9. 2017 ( PDF )
  (3270) Rozhodnutie č. 18687/2017-SCDPK-55754
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 21. 8. 2017 - 5. 9. 2017 ( PDF )
  (3272) Oznámenie o začatí konania č. 10385/2017-39698/2017-OSP-VL
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 21. 8. 2017 - 5. 9. 2017 ( PDF )
  (3273) Oznámenie o začatí kolaudačného konania č. 12029/2017-34974/2017-OSP-DU
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 21. 8. 2017 ( PDF )
  (3274) Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia č. 13258/2017-39648/2017-OSP-ŠI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 21. 8. 2017 - 5. 9. 2017 ( PDF )
  (3275) Oznámenie o začatí stavebného konania č. 13569/2017-39531/2017-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 18. 8. 2017 - 4. 9. 2017 ( PDF )
  (3246) Zrušenie TP - Ing. Vladimír Knapec
   
 • Okresný úrad, Žilina, 18. 8. 2017 - 4. 9. 2017 ( PDF )
  (3251) Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-ZA-OVBP2-2017/033723/KUL
   
 • Okresný úrad, Žilina, 18. 8. 2017 - 4. 9. 2017 ( PDF )
  (3252) Rozhodnutie č. OU-ZA-OSZP3-2017/018219-009/Han
   
 • Voľby do orgánov samosprávnych krajov, 18. 8. 2017 - 6. 10. 2017 ( PDF )
  (3258) Delegačné listiny - Okrskové volebné komisie
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 17. 8. 2017 - 28. 8. 2017 ( PDF )
  (3238) Voľné pracovné miesto - OSaB - zdravotný pracovník pre denný stacionár Nám. J. Borodáča
   
 • SSE, a.s., 17. 8. 2017 - 11. 9. 2017 ( PDF )
  (3239) Oznámenie o odstávke elektrickej energie - september 2017
   
 • Mesto Žilina - Odbor životného prostredia, 17. 8. 2017 - 7. 9. 2017 ( PDF )
  (3240) Oznámenie - Urnový háj Žilina - Bytčica
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 17. 8. 2017 - 4. 9. 2017 ( PDF )
  (3241) Stavebné povolenie č. 8797/2017-38469/2017-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 17. 8. 2017 - 4. 9. 2017 ( PDF )
  (3242) Územné rozhodnutie č. 6967/2017-38572/2017-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 17. 8. 2017 - 4. 9. 2017 ( PDF )
  (3243) Územné rozhodnutie č. 1951/2017-38452/2017-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 17. 8. 2017 - 4. 9. 2017 ( PDF )
  (3245) Zrušenie TP - Peter Čambal
   
 • Daňový úrad, Žilina, 16. 8. 2017 - 31. 8. 2017 ( PDF )
  (3229) VV - GEVARA s.r.o.
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 16. 8. 2017 - 31. 8. 2017 ( PDF )
  (3230) Stavebné povolenie č. 6082/2017-38348/2017-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 16. 8. 2017 - 31. 8. 2017 ( PDF )
  (3231) Stavebné povolenie č. 11244/2017-38340/2017-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 16. 8. 2017 - 31. 8. 2017 ( PDF )
  (3232) Oznámenie o začatí stavebného konania č. 11153/2017-39239/2017-OSP-DRA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 16. 8. 2017 ( PDF )
  (3233) Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie č. 11153/2017-39202/2017-OSP-DRA
   
 • Okresný úrad, Žilina, 15. 8. 2017 - 30. 8. 2017 ( PDF )
  (3218) Rozhodnutie č. OU-ZA-OSZP3-2017/018219-008/Han
   
 • Platiť sa oplatí, s.r.o., 15. 8. 2017 - 18. 9. 2017 ( PDF )
  (3219) Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. DD PSO061/17
   
 • Daňový úrad, Žilina, 15. 8. 2017 - 30. 8. 2017 ( PDF )
  (3220) VV - Jana Nováková
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 15. 8. 2017 - 30. 8. 2017 ( PDF )
  (3221) Oznámenie o začatí územného konania č. 7021/2017-35907/2017-OS-DB
   
 • Daňový úrad, Žilina, 14. 8. 2017 - 30. 8. 2017 ( PDF )
  (3196) VV - MARTIRON s.r.o.
   
 • Daňový úrad, Žilina, 14. 8. 2017 - 30. 8. 2017 ( PDF )
  (3197) VV - H.S.P. s.r.o.
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 14. 8. 2017 - 30. 8. 2017 ( PDF )
  (3205) Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby č. 1219/2017-35538/2017-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 14. 8. 2017 - 30. 8. 2017 ( PDF )
  (3206) Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia č. 13262/2017-38506/2017-OSP-PA
   
 • Voľné pracovné miesto, 11. 8. 2017 - 23. 8. 2017 ( PDF )
  (3172) Odbor sociálny a bytový - administratívny zamestnanec
   
 • Okresný úrad Žilina, 11. 8. 2017 - 28. 8. 2017 ( PDF )
  (3173) Oznámenie o odvolaní proti rozhodnutiu č. X-84/17
   
 • Okresný úrad Žilina, 11. 8. 2017 - 28. 8. 2017 ( PDF )
  (3174) Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-ZA-OVBP2-2017/033732/BAT
   
 • Mestské zastupiteľstvo v Žiline, 11. 8. 2017 - 28. 8. 2017 ( PDF )
  (3175) Dochádzka poslancov z mimoriadneho zasadnutia MZ v Žiline konaného dňa 10.08.2017
   
 • Mestské zastupiteľstvo v Žiline, 11. 8. 2017 - 28. 8. 2017 ( PDF )
  (3176) Hlasovanie poslancov z mimoriadneho zasadnutia MZ v Žiline konaného dňa 10.08.2017
   
 • Mestské zastupiteľstvo v Žiline, 11. 8. 2017 - 28. 8. 2017 ( PDF )
  (3177) Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia MZ v Žiline konaného dňa 10.08.2017
   
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu, 10. 8. 2017 - 25. 8. 2017 ( PDF )
  (3152) Miroslav Ondruš, nar. 1979
   
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu, 10. 8. 2017 - 25. 8. 2017 ( PDF )
  (3153) Frátriková 7x
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 9. 8. 2017 - 24. 8. 2017 ( PDF )
  (3116) Zrušenie TP - Lukáš Poláček
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 9. 8. 2017 - 24. 8. 2017 ( PDF )
  (3117) Zrušenie TP - Marián Zavadzan
   
 • Okresný úrad, Žilina, 9. 8. 2017 - 24. 8. 2017 ( PDF )
  (3118) Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-ZA-OVBP2-2017/033503/BAT
   
 • Daňový úrad, Žilina, 9. 8. 2017 - 24. 8. 2017 ( PDF )
  (3119) VV - Miloslav Lobotka
   
 • Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 9. 8. 2017 - 24. 8. 2017 ( PDF )
  (3120) Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením č. 21081/2017/SCDPK/49279
   
 • Mesto Žilina - Odbor dopravy, 9. 8. 2017 - 24. 8. 2017 ( PDF )
  (3128) Oznámenie o doplnení podkladov pre stavebné povolenie a pokračovanie stavebného konania č. 5187/2017-7404/2017/OD/Mo-pokr.
   
 • Mesto Žilina - Odbor životného prostredia, 4. 8. 2017 - 16. 9. 2017 ( PDF )
  (3032) Oznámenie - Zber elektro-odpadu
   
 • Mesto Žilina - Odbor životného prostredia, 2. 8. 2017 - 22. 10. 2017 ( PDF )
  (2924) Oznámenie o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov pre zber objemných komunálnych odpadov v meste Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 31. 7. 2017 ( PDF )
  (2851) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia č. 12525/2017-36300/2017-OSP-PA
   
 • Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, 31. 7. 2017 ( PDF )
  (2853) Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
   
 • Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiline, 28. 7. 2017 - 7. 5. 2018 ( PDF )
  (2825) Verejný opis veci č. ORPZ-ZA-OPP3-250/2017-P
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 7. 2017 ( PDF )
  (2826) Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie č. 12239/2017-36326/2017-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 7. 2017 ( PDF )
  (2827) Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie č. 12237/2017-36049/2017-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 7. 2017 ( PDF )
  (2828) Zverejnenie kópie návrhu o vydanie územného rozhodnutia č. 7021/2017-35906/2017-OS-DB
   
 • Voľby do orgánov samosprávnych krajov, 27. 7. 2017 - 4. 11. 2017 ( PDF )
  (2808) VZN č. 15/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území Mesta Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 27. 7. 2017 ( PDF )
  (2810) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia č. 12482/2017-36224/2017-OSP-PA
   
 • Daňový úrad Žilina, 21. 7. 2017 - 21. 9. 2017 ( PDF )
  (2722) Dražobná vyhláška na predaj nehnuteľnosti
   
 • SSE, a.s., 18. 7. 2017 - 30. 8. 2017 ( PDF )
  (2622) Odstávka elektrickej energie - august 2017
   
 • Voľby do orgánov samosprávnych krajov, 30. 6. 2017 - 4. 11. 2017 ( PDF )
  (2388) Informácie pre voliča o dátume a čase konania volieb do orgánov samosprávnych krajov
   
 • Voľby do orgánov samosprávnych krajov, 30. 6. 2017 - 4. 11. 2017 ( PDF )
  (2397) Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
   
 • Mesto Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, 15. 6. 2017 ( PDF )
  (2169) Odbor sociálny a bytový - opatrovateľ/ka/
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 9. 6. 2017 ( PDF )
  (2123) Územné rozhodnutie č. 4224/2017-23618/2017-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 2. 6. 2017 ( PDF )
  (2046) Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie a súvisiacich dokumentov č. 9351/2017-27555/2017-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 7. 3. 2017 ( PDF )
  (907)Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia a súvisiacich dokumentov č. 4224/2017-12619/2017-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 27. 2. 2017 ( PDF )
  (775) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia č. 3765/2017-10844/2017-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 17. 1. 2017 ( PDF )
  (138) Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie a súvisiacich dokumentov č. 239/2017-1356/2017-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 12. 1. 2017 ( PDF )
  (109) Voľné pracovné miesto - hlásateľ/ka - Trnové, Rosinky
   
 • Mesto Žilina - Mestské zastupiteľstvo, 2. 1. 2017 - 4. 12. 2017 ( PDF )
  (16) Harmonogram zasadnutí MZ a MR v Žiline na rok 2017
   
 • Rok 2016

 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 11. 2016 ( PDF )
  (6137) Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia a súvisiacich dokumentov č.1871/2016-67752/2016-OSP-ZI
   
 • Voľné pracovné miesto, 19. 10. 2016 ( PDF )
  (5498) Hlásateľ, hlásateľka v mestskom rozhlase v mestskej časti Bytčica
   
 • Rok 2012

 • Straty a nálezy, 6. 7. 2012 ( PDF )
  (1260) Oznámenie
   
 • Rok 2011

 • Cenová kalkulácia ku krátkodobému prenájmu, 16. 8. 2011 ( PDF )
  (1317) zasadačiek na MsÚ Žilina platná od 01.09.2011
   
 • Cenová kalkulácia na prenájom tribúny, 4. 5. 2011 ( PDF )
  (695) platná od 01.05.2011