streda 26. apríl 2017 | meniny: Jaroslava

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

26. 04. 2017
Lekáreň PARACELSUS, Bratislavská 1, 01001 Žilina
27. 04. 2017
Lekáreň RONDEL, Hálkova 26, 01001 Žilina

celý rozpis
čo sa v Žiline urobilo
Press Primátor na aktuálne témy Prednosta Mestského úradu v Žiline informuje Stretnutia občanov s vedením mesta Radničné noviny mesta Žilina Kronika mesta Žilina Osobnosti mesta Žilina Žilinský mládežnícky parlament Spolupráca s partnerskými mestami Žiliny Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Žilina Staršie články ďalšie články
plaváreň

26. 04. 2017 | 06.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.00-07.30 6 dr.,07.30-08.00 4 dr.,08.00-09.00 4 dr.,/šírka 09.00-09.30 3 dr.,/šírka 09.30-10.00 5 dr.,/šírka 10.00- -11.00 4 dr.,/šírka 11.00-12.00 5 dr.,/šírka 12.00-13.00 3 dr.,/šírka 14.00-15.00 6 dr.,)

26. 04. 2017 | 18.00-20.30 večerné plávanie

27. 04. 2017 | 06.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.30-08.00 5 dr.,08.00-08.30 3 dr.,/šírka 08.30- -09.00 5 dr.,/šírka 09.00-09.30 4 dr.,/šírka 09.30-11.00 5 dr.,/šírka 11.00-12.00 3 dr.,/šírka 12.00-13.00 6 dr.,/šírka 13.00-13.30 7 dr., /šírka 13.30-14.00 6 dr.,/šírka 14.00-15.00 8 dr.,/šírka)

celý program
kam dnes

AJ DVAJA SÚ RODINA Cinemax, Žilina (18:30)

Chatrč Cinemax, Žilina (15:30)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


Úradné oznamy

  Rok 2017

 • DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ OBČANOM S TRVALÝM POBYTOM "ŽILINA", 25. 4. 2017 ( PDF )
  OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - ZOZNAM OBČANOV
   
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu, 25. 4. 2017 - 10. 5. 2017 ( PDF )
  (1526) Stanislav Hamarčák, nar. 1963
   
 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 25. 4. 2017 - 10. 5. 2017 ( PDF )
  (1527) Oznámenie o začatí konania č. 15146/2017/SCDPK-30097
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 25. 4. 2017 - 10. 5. 2017 ( PDF )
  (1533) Oznámenie o oboznámení s podkladmi rozhodnutia č. 1247/2017-20079/2017-OSP-AD
   
 • Mesto Žilina - Odbor dopravy, 24. 4. 2017 - 9. 5. 2017 ( PDF )
  (1500) Oznámenie o začatí stavebného konania č. 5922/2017-7013/2017/OD/Mo
   
 • Notársky úrad - JUDr. zuzana Kolembusová, 24. 4. 2017 - 9. 5. 2017 ( PDF )
  (1506) Vyhláška o upovedomení dediča - Margita Halgašová rod. Krajčiová
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 24. 4. 2017 - 9. 5. 2017 ( PDF )
  (1507) Oznámenie o doposlaní stavebného povolenia verejnou vyhláškou č. 126/2017-19050/2017-OSP-AD
   
 • Mesto Žilina - Odbor ekonomický, 21. 4. 2017 - 9. 5. 2017 ( PDF )
  (1490) Oznámenie o mieste uloženia rozhodnutia na zaplatenie dane za psa za rok 2017
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 21. 4. 2017 - 9. 5. 2017 ( PDF )
  (1491) Zrušenie TP - Peter Trojan
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 21. 4. 2017 - 9. 5. 2017 ( PDF )
  (1492) Zrušenie TP - Andrea Záňová
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 21. 4. 2017 - 9. 5. 2017 ( PDF )
  (1493) Zrušenie TP - Jozef Pastorek
   
 • Mesto Žilina - Odbor právny a majetkový, 21. 4. 2017 - 9. 5. 2017 ( PDF )
  (1495) Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 21. 4. 2017 - 9. 5. 2017 ( PDF )
  (1496) Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby č. 1219/2017-18789/2017-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 21. 4. 2017 - 9. 5. 2017 ( PDF )
  (1497) Oznámenie o začatí územného konania č. 847/2017-13369/2017-OSP-AD
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 21. 4. 2017 - 9. 5. 2017 ( PDF )
  (1498) Oznámenie o začatí stavebného konania č. 6680/2017-19140/2017-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 21. 4. 2017 - 9. 5. 2017 ( PDF )
  (1499) Oznámenie o začatí územného konania č. 2440/2017-19671/2017-OSP-MLA
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 20. 4. 2017 - 5. 5. 2017 ( PDF )
  (1473) Zrušenie TP - Peter Korenčiak
   
 • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., 20. 4. 2017 - 28. 4. 2017 ( PDF )
  (1474) Oznámenie o výluke na trati Žilina - Rajec
   
 • AUKCIE LEGAL s.r.o., 20. 4. 2017 - 18. 5. 2017 ( PDF )
  (1475) Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 06/2015
   
 • DUPOS dražobná, spol. s r.o., 20. 4. 2017 - 15. 5. 2017 ( PDF )
  (1476) Oznámenie o dobrovoľnej dražbe zn. DU-POS DD 237/2016
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 19. 4. 2017 - 4. 5. 2017 ( PDF )
  (1430) Zrušenie TP - Eva Belancová
   
 • Mesto Žilina - Odbor právny a majetkový, 19. 4. 2017 - 5. 5. 2017 ( PDF )
  (1453) Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom
   
 • Mesto Žilina - Odbor právny a majetkový, 19. 4. 2017 - 5. 5. 2017 ( PDF )
  (1454) Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom
   
 • Mesto Žilina - Odbor právny a majetkový, 19. 4. 2017 - 5. 5. 2017 ( PDF )
  (1455) Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom
   
 • Mesto Žilina - Odbor právny a majetkový, 19. 4. 2017 - 5. 5. 2017 ( PDF )
  (1456) Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom
   
 • Mesto Žilina - Odbor životného prostredia, 19. 4. 2017 - 4. 5. 2017 ( PDF )
  (1464) Oznámenie - Zmena a Doplnok č. 6 Územného plánu obce Rosina
   
 • Mesto Žilina - Odbor dopravy, 19. 4. 2017 - 4. 5. 2017 ( PDF )
  (1465) Oznámenie o začatí stavebného konania č. 6517/2017-317/2017/OD/Mo
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 19. 4. 2017 - 4. 5. 2017 ( PDF )
  (1466) Oznámenie o začatí územného konania č. 5432/2017-18647/2017-OSP-DRA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 19. 4. 2017 - 4. 5. 2017 ( PDF )
  (1467) Oznámenie o začatí stavebného konania č. 5673/2017-16568/2017-OSP-DU
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 19. 4. 2017 - 4. 5. 2017 ( PDF )
  (1467) Oznámenie o začatí stavebného konania č. 5673/2017-16568/2017-OSP-DU
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 19. 4. 2017 - 4. 5. 2017 ( PDF )
  (1468) Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby č. 6078/2017-18779/2017-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 19. 4. 2017 - 4. 5. 2017 ( PDF )
  (1469) Oznámenie o začatí stavebného konania č. 1755/2017-18650/2017-OSP-MLA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 19. 4. 2017 - 4. 5. 2017 ( PDF )
  (1470) Územné rozhodnutie č. 2401/2017-14829/2017-OS-BO
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 19. 4. 2017 ( PDF )
  (1471) Zverejnenie kópie návrhu na predĺženie platnosti územného rozhodnutia č.1127/2017-19100/2017-OSP--DRA
   
 • Okresný úrad Žilina, 18. 4. 2017 - 3. 5. 2017 ( PDF )
  (1425) Rozhodnutie č. OU-ZA-OSZP3-2017/003962-005/Dur
   
 • Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, 18. 4. 2017 - 3. 5. 2017 ( PDF )
  (1426) Rozhodnutie č. 09579/2017/SCDPK/26842
   
 • Daňový úrad Žilina, 18. 4. 2017 - 3. 5. 2017 ( PDF )
  (1427) VV - APPLE fruit SK s.r.o.
   
 • SSE, a.s., 18. 4. 2017 - 15. 5. 2017 ( PDF )
  (1428) Oznámenie o odstávke elektrickej energie - máj 2017
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 18. 4. 2017 - 3. 5. 2017 ( PDF )
  (1429) Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby č. 827/2017-18317/2017-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - Odbor životného prostredia, 13. 4. 2017 - 4. 5. 2017 ( PDF )
  (1402) Oznámenie - Filtračné a analyzačné technológie pre opätovné použitie odpadových olejov
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 13. 4. 2017 - 28. 4. 2017 ( PDF )
  (1403) Zrušenie TP - Norbert Šoffa
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 13. 4. 2017 - 28. 4. 2017 ( PDF )
  (1404) Zrušenie TP - Magdaléna Rezáková
   
 • Mesto Žilina - Odbor životného prostredia, 13. 4. 2017 - 28. 4. 2017 ( PDF )
  (1409) Oznámenie - Rekonštrukcia hydrolýzy peria - Výroba tekutého organického keratínového hnojiva
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 13. 4. 2017 - 28. 4. 2017 ( PDF )
  (1411) Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby č. 705/2017-6660/2017-OSP-VL
   
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky, 12. 4. 2017 - 31. 5. 2017 ( PDF )
  (1384) Zisťovanie informácií o využívaní informačných a komunikačných technológií
   
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky, 12. 4. 2017 - 29. 5. 2017 ( PDF )
  (1385) Zisťovanie informácií o príjmoch a životných podmienkach domácností
   
 • Mesto Žilina - Odbor právny a majetkový, 12. 4. 2017 - 28. 4. 2017 ( PDF )
  (1386) Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 12. 4. 2017 - 27. 4. 2017 ( PDF )
  (1387) Stavebné povolenie č. 1370/2017-17141/2017-OSP-BO
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 12. 4. 2017 - 27. 4. 2017 ( PDF )
  (1388) Stavebné povolenie č. 1389/2017-17306/2017-OSP-BO
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 12. 4. 2017 - 27. 4. 2017 ( PDF )
  (1389) Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením č. 2408/2017-17243/2017-OSP-BO
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 12. 4. 2017 - 27. 4. 2017 ( PDF )
  (1390) Oznámenie o začatí stavebného konania č. 6123/2017-17676/2017-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 12. 4. 2017 - 27. 4. 2017 ( PDF )
  (1391) Oznámenie o oboznámení s podkladmi rozhodnutia a nariadenie ústneho pojednávania č. 6369/2017-18290/2017-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 12. 4. 2017 - 27. 4. 2017 ( PDF )
  (1392) Oznámenie o začatí spojeného stavebného a územného konania a nariadenie ústneho pojednávania č. 5668/2017-18480/2017-OSP-BO
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 12. 4. 2017 - 27. 4. 2017 ( PDF )
  (1393) Územné rozhodnutie č. 295/2017-17080/2017-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - Odbor dopravy, 12. 4. 2017 - 27. 4. 2017 ( PDF )
  (1400) Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania č. 6420/2017-12712/2017/OD/Mo
   
 • Mesto Žilina - Odbor dopravy, 12. 4. 2017 - 27. 4. 2017 ( PDF )
  (1401) Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a upustenie od ústneho pojednávania č. 3489/2017-6914/2017/OD/Mo
   
 • Mesto Žilina - Odbor dopravy, 11. 4. 2017 - 26. 4. 2017 ( PDF )
  (1368) Upovedomenie o oprave chyby v písaní č. 1647/2017-3224/2017/OD/Mo-SP/oprava
   
 • Mesto Žilina - Odbor právny a majetkový, 11. 4. 2017 - 27. 4. 2017 ( PDF )
  (1372) Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom
   
 • Mesto Žilina - Odbor ekonomický, 11. 4. 2017 - 26. 4. 2017 ( PDF )
  (1373) Oznámenie o mieste uloženia - Rozhodnutia na zaplatenie dane z nehnuteľností na rok 2017
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 11. 4. 2017 - 26. 4. 2017 ( PDF )
  (1378) Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. 4222/2017-16047/2017-OSP-BAB
   
 • Mesto Žilina - Odbor životného prostredia, 11. 4. 2017 - 26. 4. 2017 ( PDF )
  (1379) Oznámenie - Územný plán obce - Gbeľany, návrh
   
 • Mesto Žilina - Odbor životného prostredia, 11. 4. 2017 - 29. 4. 2017 ( PDF )
  (1380) Oznámenie o hromadnom očkovaní psov a mačiek proti besnote
   
 • Platiť sa oplatí s.r.o., 4. 4. 2017 - 28. 4. 2017 ( PDF )
  (1240) Oznámenie o dobrovoľnej dražbe zn. DD PSO245/16
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 4. 4. 2017 ( PDF )
  (1291) Stavebné povolenie č. 1720/2017-15345/2017-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 4. 4. 2017 ( PDF )
  (1292) Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie a súvisiacich dokumentov č. 5676/2017-17353/2017-OSP-PA
   
 • Platiť sa oplatí s.r.o., 3. 4. 2017 - 28. 4. 2017 ( PDF )
  (1235) Oznámenie o dobrovoľnej dražbe zn. DD PSO003/17
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 30. 3. 2017 ( PDF )
  (1215) Zverejenenie kópie žiadosti o stavebné povolenie č. 2469/2017-16459/2017-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 28. 3. 2017 - 30. 4. 2017 ( PDF )
  (1176) Upozornenie - Zabezpečenie ochrany lesov a lesných porastov pred požiarmi v roku 2017
   
 • Dražobník, s.r.o., 24. 3. 2017 - 27. 4. 2017 ( PDF )
  (1121) Oznámenie o dražbe zn. 137/2016
   
 • LICITOR group, a.s., 21. 3. 2017 - 3. 5. 2017 ( PDF )
  (1076) Oznámenie o dražbe č. D 200717
   
 • LICITOR group, a.s., 20. 3. 2017 - 27. 4. 2017 ( PDF )
  (1060) Oznámenie o opakovanej dražbe č. D 5090117
   
 • SSE, a.s., 17. 3. 2017 - 28. 4. 2017 ( PDF )
  (1048) Odstávka elektrickej energie - apríl 2017
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 7. 3. 2017 ( PDF )
  (907)Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia a súvisiacich dokumentov č. 4224/2017-12619/2017-OSP-ZI
   
 • Odbor životného prostredia, 7. 3. 2017 - 28. 5. 2017 ( PDF )
  (912) Oznámenie o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov pre zber objemných komunálnych odpadov v meste Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 1. 3. 2017 ( PDF )
  (835) Zverejnenie kópie žiadosti o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením č. 3340/2017-11333/2017-OSP-DRA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 27. 2. 2017 ( PDF )
  (775) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia č. 3765/2017-10844/2017-OSP-ZI
   
 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina, 21. 2. 2017 ( PDF )
  (722) Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat č. 487/2017
   
 • Štatistický úrad SR, 14. 2. 2017 - 30. 4. 2017 ( PDF )
  (633) Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2017
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 8. 2. 2017 ( PDF )
  (482) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia č. 1720/2017-4874/2017-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 1. 2. 2017 ( PDF )
  (366) Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia č.54/2017-3434/2017-OSP-ŠI
   
 • Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina, 1. 2. 2017 ( PDF )
  (368) Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat č. 4554/2017, 4557/2017
   
 • Štatistický úrad Slovenskej republiky, 25. 1. 2017 - 30. 4. 2017 ( PDF )
  (252) Zisťovanie informácií o príjmoch fyzických osôb
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 17. 1. 2017 ( PDF )
  (138) Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie a súvisiacich dokumentov č. 239/2017-1356/2017-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 12. 1. 2017 ( PDF )
  (109) Voľné pracovné miesto - hlásateľ/ka - Trnové, Rosinky
   
 • Mesto Žilina - Mestské zastupiteľstvo, 2. 1. 2017 - 4. 12. 2017 ( PDF )
  (16) Harmonogram zasadnutí MZ a MR v Žiline na rok 2017
   
 • Rok 2016

 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 11. 2016 ( PDF )
  (6137) Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia a súvisiacich dokumentov č.1871/2016-67752/2016-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 18. 11. 2016 ( PDF )
  (6011) Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia č. 9232/2016-42201/2016-OSP-BAB
   
 • Voľné pracovné miesto, 19. 10. 2016 ( PDF )
  (5498) Hlásateľ, hlásateľka v mestskom rozhlase v mestskej časti Bytčica
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 23. 8. 2016 ( PDF )
  (4704) Stavebné povolenie č. 12824/2016-40560/2016-OSP-BAB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 11. 7. 2016 ( PDF )
  (3857) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie stavebného povolenia
   
 • Obvodné oddelenie PZ Žilina - západ, 18. 5. 2016 - 18. 5. 2017 ( PDF )
  (2811) Verejný opis veci - oznámenie
   
 • Rok 2012

 • Straty a nálezy, 6. 7. 2012 ( PDF )
  (1260) Oznámenie
   
 • Rok 2011

 • Cenová kalkulácia ku krátkodobému prenájmu, 16. 8. 2011 ( PDF )
  (1317) zasadačiek na MsÚ Žilina platná od 01.09.2011
   
 • Cenová kalkulácia na prenájom tribúny, 4. 5. 2011 ( PDF )
  (695) platná od 01.05.2011