nedeľa 4. december 2016 | meniny: Barbora, Barbara

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

04. 12. 2016
EKOLEKÁREŇ HM TESCO, Košická 3, 01001 Žilina
05. 12. 2016
Lekáreň Dr. Max, Romualda Zaymusa 8727/12, 01001 Žilina

celý rozpis
čo sa v Žiline urobilo
Press Primátor na aktuálne témy Prednosta Mestského úradu v Žiline informuje Stretnutia občanov s vedením mesta Radničné noviny mesta Žilina Kronika mesta Žilina Osobnosti mesta Žilina Žilinský mládežnícky parlament Spolupráca s partnerskými mestami Žiliny Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Žilina Staršie články ďalšie články
plaváreň

04. 12. 2016 | 06.00-20.00
(08.30-10.00 6 dr.,10.00-12.00 4,5 dr.,/šírka)

05. 12. 2016 | SANITÁRNY DEŇ

celý program
kam dnes

Ľudová strava Budatínsky hrad, Žilina

Vianočný Malý trh Nová synagóga v Žiline (10:00-17:00)

ZÁZRAČNÁ BATERKA ( 3 +) Bábkové divadlo, Žilina (16:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


Úradné oznamy

  Rok 2016

 • DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ OBČANOM S TRVALÝM POBYTOM "ŽILINA", 2. 12. 2016 ( PDF )
  OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY - ZOZNAM OBČANOV
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 2. 12. 2016 - 19. 12. 2016 ( PDF )
  (6229) Oznámenie o zrušení TP - Ladislav Spáda
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 2. 12. 2016 - 19. 12. 2016 ( PDF )
  (6230) Oznámenie o zrušení TP - Ján Bratek
   
 • Mesto Žilina - Odbor právny a majetkový, 2. 12. 2016 - 19. 12. 2016 ( PDF )
  (6231) Oznámenie o zámere prenajať majetok priamym prenájmom
   
 • SSE, a.s., 2. 12. 2016 - 16. 12. 2016 ( PDF )
  (6241) Oznámenie o odstávke elektrickej energie 16.12.2016
   
 • SSE, a.s., 2. 12. 2016 - 19. 12. 2016 ( PDF )
  (6242) Oznámenie o odstávke elektrickej energie 19.12.2016
   
 • ŽILBYT, s.r.o., 2. 12. 2016 - 31. 12. 2016 ( PDF )
  (6249) Voľné pracovné miesto - vodár-kúrenár
   
 • ŽILBYT, s.r.o., 2. 12. 2016 - 31. 12. 2016 ( PDF )
  (6250) Voľné pracovné miesto - maliar, obkladač
   
 • Daňový úrad Žilina, 1. 12. 2016 - 16. 12. 2016 ( PDF )
  (6210) VV - BIO-PEL EU, s.r.o., č. 104354452/2016
   
 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 1. 12. 2016 - 16. 12. 2016 ( PDF )
  (6211) Rozhodnutie č. 24483/2016/SCDPK/71309
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 30. 11. 2016 ( PDF )
  (6162) Územné rozhodnutie č. 14515/2016-64972/2016-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 30. 11. 2016 - 15. 12. 2016 ( PDF )
  (6163) Územné rozhodnutie č. 14515/2016-64972/2016-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 30. 11. 2016 - 15. 12. 2016 ( PDF )
  (6164) Oznámenie o začatí stavebného konania č. 20359/2016-68052/2016-OSP-DRA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 30. 11. 2016 - 15. 12. 2016 ( PDF )
  (6165) Oznámenie o začatí stavebného konania č. 20344/2016-67408/2016-OSP-AD
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 30. 11. 2016 - 15. 12. 2016 ( PDF )
  (6166) Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia č. 18157/2016-67672/2016-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 30. 11. 2016 - 15. 12. 2016 ( PDF )
  (6167) Stavebné povolenie č. 16215/2016-67471/2016-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 30. 11. 2016 - 15. 12. 2016 ( PDF )
  (6168) Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania č. 17095/2016-68194/2016-OSP-ŠI
   
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu, 29. 11. 2016 - 14. 12. 2016 ( PDF )
  (6153) Miroslav Greschner, nar. 1977
   
 • Odbor životného prostredia, 29. 11. 2016 - 14. 12. 2016 ( PDF )
  (6156) Oznámenie - Územný plán zóny Žilina - Žilinská univerzita
   
 • Okresný úrad Žilina, 29. 11. 2016 - 14. 12. 2016 ( PDF )
  (6158) Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-ZA-OVBP2-2016/045688/KUL
   
 • Okresný úrad Žilina, 29. 11. 2016 - 14. 12. 2016 ( PDF )
  (6159) Rozhodnutie č. OU-ZA-OSZP3-2016/040537-003/Kri
   
 • Okresný úrad Žilina, 29. 11. 2016 - 14. 12. 2016 ( PDF )
  (6160) Rozhodnutie č. OU-ZA-OSZP3-2016/040536-003/Kri
   
 • Okresný úrad Žilina, 29. 11. 2016 - 14. 12. 2016 ( PDF )
  (6161) Rozhodnutie č. X-163/16
   
 • Okresný úrad Žilina, 28. 11. 2016 - 13. 12. 2016 ( PDF )
  (6129) Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-ZA-OVBP2/V/2016/045734/045744/To, V/2016/045746/045742/To
   
 • Daňový úrad Žilina, 28. 11. 2016 - 13. 12. 2016 ( PDF )
  (6130) VV - STAVIZOL-PS s.r.o., č. 104346958/2016
   
 • Daňový úrad Žilina, 28. 11. 2016 - 13. 12. 2016 ( PDF )
  (6131) VV - KAVO-TECH spol. s r.o., č. 104338957/2016
   
 • Žilinská dražobná s.r.o., 28. 11. 2016 - 23. 12. 2016 ( PDF )
  (6132) Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 11. 2016 - 13. 12. 2016 ( PDF )
  (6133) Stavebné povolenie č. 15064/2016-66729/2016-OSP-ŠI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 11. 2016 - 13. 12. 2016 ( PDF )
  (6134) Oznámenie o začatí územného konania č. 13429/2016-67457/2016-OS-DB
   
 • Obec Porúbka - Stavebný úrad, 28. 11. 2016 - 13. 12. 2016 ( PDF )
  (6135) Oznámenie o začatí územného konania č. 19576/2016-67615/2016-OSP-MLA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 11. 2016 - 13. 12. 2016 ( PDF )
  (6136) Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia č. 18140/2016-64644/2016-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 11. 2016 ( PDF )
  (6137) Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia a súvisiacich dokumentov č.1871/2016-67752/2016-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Odbor životného prostredia, 25. 11. 2016 - 12. 12. 2016 ( PDF )
  (6116) Rozhodnutie č. 6821-34446/2016/Pat/773670114/KR-IP
   
 • Mesto Žilina - Odbor životného prostredia, 25. 11. 2016 - 12. 12. 2016 ( PDF )
  (6117) Rozhodnutie č. 7354-35472/2016/Pat/773670114/Z2
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 25. 11. 2016 - 12. 12. 2016 ( PDF )
  (6118) Oznámenie o začatí stavebného konania č. 1871/2016-67317/2016-OSP-ZI
   
 • Okresný úrad Žilina, 25. 11. 2016 - 12. 12. 2016 ( PDF )
  (6123) Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-ZA-OVBP2-2016/044639/KUL
   
 • Mesto Žilina - Mestské zastupiteľstvo, 24. 11. 2016 - 12. 12. 2016 ( PDF )
  (6081) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na I. polrok 2017
   
 • Mesto Žilina - Mestské zastupiteľstvo, 24. 11. 2016 - 12. 12. 2016 ( PDF )
  (6082) VZN ktorým sa dopĺňa VZN č. 5/2016
   
 • Mesto Žilina - Mestské zastupiteľstvo, 24. 11. 2016 - 12. 12. 2016 ( PDF )
  (6083) Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 8/2016
   
 • Mesto Žilina - Mestské zastupiteľstvo, 24. 11. 2016 - 12. 12. 2016 ( PDF )
  (6084) Návrh VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy,..
   
 • Mesto Žilina - Mestské zastupiteľstvo, 24. 11. 2016 - 12. 12. 2016 ( PDF )
  (6085) Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 25/2012
   
 • Mesto Žilina - Mestské zastupiteľstvo, 24. 11. 2016 - 12. 12. 2016 ( PDF )
  (6086) Návrh VZN o odpadoch
   
 • Mesto Žilina - Mestské zastupiteľstvo, 24. 11. 2016 - 12. 12. 2016 ( PDF )
  (6087) Zámer odpredať, prenajať, zameniť majetok mesta Žilina
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 24. 11. 2016 - 9. 12. 2016 ( PDF )
  (6110) Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania č. 20144/2016-67053/2016-OSP-MLA
   
 • Oznámenie o zrušení trvalého pobytu, 23. 11. 2016 - 8. 12. 2016 ( PDF )
  (6071) Petra Lásková, nar. 1986
   
 • Mesto Žilina - Odbor životného prostredia, 22. 11. 2016 - 7. 12. 2016 ( PDF )
  (6034) Oznámenie - Zmena a doplnok č.1 územného plánu obce Lietava
   
 • Mesto Žilina - Odbor životného prostredia, 22. 11. 2016 - 7. 12. 2016 ( PDF )
  (6035) Oznámenie - D1 Hričovské podhradie - Lietavská Lúčka
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 22. 11. 2016 - 7. 12. 2016 ( PDF )
  (6036) Oznámenie o zrušení TP - František Turoň
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 22. 11. 2016 - 7. 12. 2016 ( PDF )
  (6037) Oznámenie o zrušení TP - Dušan Sobola
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 22. 11. 2016 - 7. 12. 2016 ( PDF )
  (6038) Oznámenie o zrušení TP - Ing. Ján Rendek, Marek Rendek
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 22. 11. 2016 - 7. 12. 2016 ( PDF )
  (6039) Oznámenie o zrušení TP - Tomáš Chudej, Veronika Chudejová, Alexandra Chudejová
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 22. 11. 2016 - 7. 12. 2016 ( PDF )
  (6061) Predloženie odvolania a odstúpenie kompletného spisu č. 12782/2016
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 22. 11. 2016 - 7. 12. 2016 ( PDF )
  (6062) Stavebné povolenie č. 15427/2016-65813/2016-OSP-DRA
   
 • Mesto Žilina - Mestské zastupiteľstvo, 22. 11. 2016 - 12. 12. 2016 ( PDF )
  (6063) Návrh programového rozpočtu na rok 2017-2019
   
 • Aukcie Legal s.r.o., 22. 11. 2016 - 20. 12. 2016 ( PDF )
  (6064) Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. 08/2016
   
 • Okresný úrad Žilina, 22. 11. 2016 - 7. 12. 2016 ( PDF )
  (6065) Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-ZA-OVBP2/V/2016/045370-002/DAA.... 045378-002/DAA ....045388-002/DAA
   
 • Daňový úrad Žilina, 22. 11. 2016 - 7. 12. 2016 ( PDF )
  (6066) VV - ŠTAFL, s.r.o., č. 104302958/2016
   
 • Daňový úrad Žilina, 22. 11. 2016 - 7. 12. 2016 ( PDF )
  (6067) VV - AMD, s.r.o., č. 104302868/2016
   
 • Daňový úrad Žilina, 22. 11. 2016 - 7. 12. 2016 ( PDF )
  (6067) VV - AMD, s.r.o., č. 104302868/2016
   
 • Daňový úrad Žilina, 22. 11. 2016 - 7. 12. 2016 ( PDF )
  (6068) VV - ARISS architects, s.r.o., č. 104302668/2016
   
 • Daňový úrad Žilina, 22. 11. 2016 - 7. 12. 2016 ( PDF )
  (6069) VV - HOTEL.SK, s.r.o., č. 104304360/2016
   
 • Dražby a reality - PAMAŠA, s.r.o., 22. 11. 2016 - 7. 12. 2016 ( PDF )
  (6070) Oznámenie o upustení od dražby č. A 27/2016
   
 • Okresný úrad Žilina, 21. 11. 2016 - 6. 12. 2016 ( PDF )
  (6027) Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-ZA-OVBP2-2016/44499/BAT
   
 • Okresný úrad Žilina, 21. 11. 2016 - 6. 12. 2016 ( PDF )
  (6028) Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-ZA-OVBP2-2016/044648/KUL
   
 • LICITOR group, a.s., 21. 11. 2016 - 21. 12. 2016 ( PDF )
  (6029) Oznámenie o dražbe č. D 2050316
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 21. 11. 2016 - 6. 12. 2016 ( PDF )
  (6030) Stavebné povolenie č. 17834/2016-65366/2016-OSP-DRA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 21. 11. 2016 - 6. 12. 2016 ( PDF )
  (6031) Územné rozhodnutie č. 16532/2016-63871/2016-OSP-BO
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 21. 11. 2016 - 6. 12. 2016 ( PDF )
  (6032) Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby č. 13078/2016-65444/2016-OSP-VL
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 21. 11. 2016 - 6. 12. 2016 ( PDF )
  (6033) Územné rozhodnutie č. 10173/2016-63724/2016-OSP-BAB
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 18. 11. 2016 - 5. 12. 2016 ( PDF )
  (6004) Oznámenie o zrušení TP - Peter Tichý
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 18. 11. 2016 - 5. 12. 2016 ( PDF )
  (6005) Oznámenie o zrušení TP - Ing. Kvetoslava Drážovská
   
 • Okresný úrad Žilina, 18. 11. 2016 - 5. 12. 2016 ( PDF )
  (6006) Rozhodnutie č. OU-ZA-OVBP2-2016/042427/KRA
   
 • Okresný úrad Žilina, 18. 11. 2016 - 5. 12. 2016 ( PDF )
  (6007) Rozhodnutie č.OU-ZA-OVBP2-2016/035420-4/Pál
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 18. 11. 2016 - 5. 12. 2016 ( PDF )
  (6008) Oznámenie o začatí územného konania č. 19309/2016-66143/2016-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 18. 11. 2016 - 5. 12. 2016 ( PDF )
  (6009) Oznámenie o začatí stavebného konania č.15066/2016-63416/2016-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 18. 11. 2016 - 5. 12. 2016 ( PDF )
  (6010) Oznámenie o začatí kolaudačného konania č. 16585/2016-66062/2016-OSP-AD
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 18. 11. 2016 ( PDF )
  (6011) Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia č. 9232/2016-42201/2016-OSP-BAB
   
 • Odbor životného prostredia, 16. 11. 2016 - 7. 12. 2016 ( PDF )
  (5984) Oznámenie - Výroba kovových komponentov a povrchová úprava kovov
   
 • Dražby a aukcie, s.r.o., 16. 11. 2016 - 13. 12. 2016 ( PDF )
  (5995) Oznámenie o dražbe č. 160042
   
 • Public Auction, s.r.o., 10. 11. 2016 - 13. 12. 2016 ( PDF )
  (5859) Oznámenie o dobrovoľnej dražbe zn. DD 43/2016
   
 • Public Auction, s.r.o., 10. 11. 2016 - 13. 12. 2016 ( PDF )
  (5860) Oznámenie o dobrovoľnej dražbe zn. DD 49/2016
   
 • Mesto Žilina - Útvar hlavného kontrolóra, 10. 11. 2016 - 12. 12. 2016 ( PDF )
  (5867) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na I. polrok 2017
   
 • Mesto Žilina - Odbor vnútorných vecí, 3. 11. 2016 - 18. 12. 2016 ( PDF )
  (5768) Oznámenie o termínoch úplnej uzávierky cesty I.triedy I/18 - obec Strečno
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 28. 10. 2016 ( PDF )
  (5692) Rozhodnutie o povolení zmeny stavby č. 14421/2016-61734/2016-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Vyhlásenie mimoriadnej situácie, 21. 10. 2016 ( PDF )
  (5550) Vyhlásenie mimoriadnej situácie - Bratislavská ulica
   
 • Voľné pracovné miesto, 19. 10. 2016 ( PDF )
  (5498) Hlásateľ, hlásateľka v mestskom rozhlase v mestskej časti Bytčica
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 11. 10. 2016 ( PDF )
  (5381) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie územného rozhodnutia č.5614/2016-47057/2016-OSP-PA
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 19. 9. 2016 ( PDF )
  (5063) Územné rozhodnutie č. 12782/2016-43601/2016-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 23. 8. 2016 ( PDF )
  (4704) Stavebné povolenie č. 12824/2016-40560/2016-OSP-BAB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 22. 8. 2016 ( PDF )
  (4668) Zverejnenie kópie žiadosti o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením č. 14421/2016-40684/2016-OSP-ZI
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 19. 8. 2016 ( PDF )
  (4630) Zverejnenie kópie návrhu o vydanie územného rozhodnutie č. 14515/2016-41062/2016-OS-DB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 15. 8. 2016 ( PDF )
  (4500) Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie územného rozhodnutia č. 12782/2016-OSP-TRB
   
 • Mesto Žilina - Stavebný úrad, 11. 7. 2016 ( PDF )
  (3857) Zverejnenie kópie návrhu na vydanie stavebného povolenia
   
 • Obvodné oddelenie PZ Žilina - západ, 18. 5. 2016 - 18. 5. 2017 ( PDF )
  (2811) Verejný opis veci - oznámenie
   
 • Verejný opis veci, 8. 4. 2016 - 28. 2. 2017 ( PDF )
  (2126) Obvodné oddelenie PZ Žilina - východ
   
 • Oznámenie o uložení zásielky, 22. 1. 2016 - 12. 12. 2016 ( PDF )
  (312) Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskej rady v Žiline na rok 2016
   
 • Rok 2012

 • Straty a nálezy, 6. 7. 2012 ( PDF )
  (1260) Oznámenie
   
 • Rok 2011

 • Cenová kalkulácia ku krátkodobému prenájmu, 16. 8. 2011 ( PDF )
  (1317) zasadačiek na MsÚ Žilina platná od 01.09.2011
   
 • Cenová kalkulácia na prenájom tribúny, 4. 5. 2011 ( PDF )
  (695) platná od 01.05.2011