textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | nedeľa 29. november 2020 | meniny: Vratko
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

29. 11. 2020
EKOLEKÁREŇ, HM TESCO, Košická 3, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
30. 11. 2020
Lekáreň Dr. Max, Národná 11, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Z dediny či z mesta, do skrine sa zmestia Budatínsky hrad, Žilina

Elity Kysúc kaštieľ Radoľa

JAN RAJLICH ML. – PLAGÁTY Rosenfeldov palác

ZARIAĎME SI PALÁC U vás doma

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Ostatné dokumenty

  Rok 2011

 • Zapisnica zo zasadnutia financnej komisie 12_2_2011 ( PDF )
   
 • Kontainer-1 ( RTF )
   
 • Kontainer-2 ( RTF )
   
 • Kontainer-3 ( RTF )
   
 • Kontainer-4 ( RTF )
   
 • Kontainer-5 ( RTF )
   
 • Kontainer-6 ( RTF )
   
 • Kontainery-komplet ( RTF )
   
 • Štatistika o počte obyvateľov mesta Žilina k 28.02.2011 - PDF ( PDF )
   
 • Štatistika o počte obyvateľov mesta Žilina k 28.02.2011 ( MS Excel )
   
 • Sčítací komisári ( RTF )
   
 • žiadosť o vymenovanie do funkcie sčítacieho komisára ( RTF )
   
 • Harmonogram stretnutí poslancov výboru č. 1 s občanmi ( PDF )
   
 • Pravidelné stretnutia poslancov za volebný obvod 4 Vlčince s občanmi ( PDF )
   
 • Harmonogram stretnutí poslancov za volebný obvod č. 6 s občanmi ( MS Excel )
   
 • Plán stretávania sa poslancov za volebný obvod č. 7 s občanmi ( PDF )
   
 • Harmonogram poslaneckých dní volebného obvodu č. 8 ( PDF )
   
 • Štatistika o počte obyvateľov mesta Žilina k 31.01.2011 ( MS Excel )
   
 • Zápis do 1. ročníka ZŠ mesta Žilina ( MS Excel )
   
 • Štatistika o počte obyvateľov mesta Žilina k 31.12.2010 ( MS Excel )
   
 • Rok 2010

 • Podrobný cestovný poriadok liniek MHD počas vianočných a novoročných sviatkov ( PDF )
   
 • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. - Ponúkané služby ( PDF )
   
 • Štatistika o počte obyvateľov mesta Žilina k 30.11.2010 ( MS Excel )
   
 • Štatistika o počte obyvateľov mesta Žilina k 31.10.2010 ( MS Excel )
   
 • Žiadatelia o nájomné byty s nižším štandardom bl. B2 ( MS Excel )
   
 • Štatistika o počte obyvateľov mesta Žilina ( MS Excel )
  september
   
 • Petícia za dostavbu diaľnic ( RTF )
   
 • Prihláška do minigrantového programu Žilinského komunitného fondu ( RTF )
   
 • Sprava o cinnosti OSR za rok 2009 ( RTF )
   
 • Plán zasadnutí Obecnej školskej rady v Žiline na rok 2010 ( RTF )
   
 • Zasadnutie komisie - 10.08.2010 ( PDF )
   
 • Zasadnutie komisie - 23.09.2010 ( PDF )
   
 • Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline ( PDF )
   
 • Tlačivo na nahlasovanie škôd ( RTF )
   
 • Volebný obvod číslo 1 ( PDF )
   
 • Volebný obvod číslo 2 ( PDF )
   
 • Volebný obvod číslo 3 ( PDF )
   
 • Volebný obvod číslo 4 ( PDF )
   
 • Volebný obvod číslo 5 ( PDF )
   
 • Volebný obvod číslo 6 ( PDF )
   
 • Volebný obvod číslo 7 ( PDF )
   
 • Volebný obvod číslo 8 ( PDF )
   
 • Oznámenie o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov pre zber nadrozmerných komunálnych odpadov v meste Žilina ( PDF )
   
 • Kandidát na primátora ( PDF )
   
 • Kandidát na poslanca ( PDF )
   
 • Mestská volebná komisia ( PDF )
   
 • Termíny zasadnutí MZ v Žiline ( PDF )
   
 • Prihláška do minigrantového programu Žilinského komunitného fondu ( RTF )
   
 • Štatistika o počte obyvateľov mesta Žilina ( MS Excel )
  (august)
   
 • Štatistika o počte obyvateľov mesta Žilina ( MS Excel )
  (júl)
   
 • Žiadosť o pridelenie bytu s nižším štandardom ( PDF )
   
 • Potvrdenie na dane ( PDF )
   
 • Potvrdenie - na účely pridelenia Mestského nájomného bytu ( PDF )
   
 • Mesačný rozpis ( PDF )
   
 • Dotazník k žiadosti o pridelenie nájomného bytu s nižším štandardom v meste Žilina ( PDF )
   
 • Okrsky na konanie referenda a miestnosti na hlasovanie v meste Žilina ( PDF )
   
 • Územie okrskov na konanie referenda a miestnosti na hlasovanie v každom z nich v meste Žilina ( PDF )
   
 • Zoznam vyžrebovaných žiadateľov o 1 - izbové nájomné byty ( MS Excel )
   
 • Zoznam žiadateľov do žrebovania o nájomné byty ( MS Excel )
   
 • Rok 2009

 • Výsledky - Žilinský komunitný fond 2009 - 1. kolo ( PDF )
   
 • Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline ( PDF )
   
 • Poriadok odmeňovania ( PDF )
   
 • Dodatok č. 1 k Poriadku odmeňovania ( PDF )
   
 • Poverenia ( PDF )
  poverenia zamestnancov Mestskej polície
   
 • Grantový systém Mesta Žilina - výsledky hodnotiacich komisií 2009 ( PDF )
  projekty typu B
   
 • Dražba ( PDF )
  1-izbový byt č. 47
   
 • Dražba ( PDF )
  garsónka č. 147
   
 • Dražba ( PDF )
  garsónka č. 233
   
 • Grantový systém Mesta Žilina - výsledky hodnotiacich komisií 2009 ( PDF )
   
 • Grantový systém mesta Žilina pre rok 2009 ( PDF )
  Zoznam prijatých žiadostí projektov typu A
   
 • Zoznam čistiacich potrieb ( RTF , MS Word )
   
 • Žilina Beskydy ( PDF )
   
 • Rok 2008

 • Zákon o organizovaní verejných, telovýchovných, športových a turistických podujatí ( PDF )
   
 • Zoznam vyžrebovaných žiadateľov o nájomné byty ( PDF )
   
 • zoznamy žiadateľov o nájomné byty ( MS Excel )
   
 • Prihlasovanie ( RTF , MS Word )
   
 • Prihlasovanie - príloha ( RTF , MS Word )
   
 • Oznámenie o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov pre zber nadrozmerných komunálnych opadov v meste Žilina ( RTF , MS Word )
   
 • Veľké zmeny na železničnej trati Žilina - Čadca ( RTF , MS Word )
   
 • Euro - naša mena ( RTF , MS Word , PDF )
   
 • Mimoriadnym vlakom na púť do Turzovky na horu Živčaková ( RTF , MS Word )
   
 • Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina ( MS Word , PDF )
  titulná strana
   
 • Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina ( MS Word , PDF )
  časť A - Analýzy
   
 • Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina ( MS Word , PDF )
  časť B - Stratégia rozvoja mesta Žilina
   
 • Príloha 1 ( MS Excel )
  k programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina
   
 • Príloha 2 ( MS Excel )
  k programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina
   
 • Zoznam vyžrebovaných žiadateľov o 2-izbové nájomné byty ( MS Excel )
   
 • Zoznam vyžrebovaných žiadateľov o 3-izbové nájomné byty ( MS Excel )
   
 • Zoznam vyžrebovaných žiadateľov o bezbariérové nájomné byty ( MS Excel )
   
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na II. polrok 2008 ( RTF , MS Word )
   
 • Zoznam žiadateľov zaradených do žrebovania o mestské nájomné byty ( MS Excel )
   
 • Prihláška do volieb na zástupcu volebného obvodu ( RTF , MS Word )
   
 • Audit mesta Žilina, jún 2007 ( PDF )
  Správa z forezného auditu ekonomických a právnych dopadov vybraných projektov mesta Žilina
   
 • Návrh Pravidiel volieb Žilinského mládežníckeho parlamentu ( PDF )
   
 • Návrh Štatútu Žilinského mládežníckeho parlamentu ( PDF )
   
 • Návrh rokovacieho poriadku Žilinského mládežníckeho parlamentu ( PDF )
   
 • Stanovisko mesta Žilina k stavbe AUPARK ŽILINA - SHOPPING CENTER ohľadom súladu stavby s územným plánom ( PDF )
   
 • príloha č. 1 ( PDF )
  časť výkresu č. 3.1. v mierke 1:5000, výrez centra na formát A4, časť legendy vo formáte A4
   
 • príloha č. 2 ( PDF )
  textová časť sprievodnej správy ÚPN-SÚ Žilina strany č. 68, č. 106, č. 107
   
 • príloha č. 3 ( RTF , MS Word )
  VZN mesta Žilina č. 3/1994
   
 • príloha č. 4 ( PDF )
  situačný výkres priložený k územnému rozhodnutiu č. C-3856/2006-Db z 22.5.2006
   
 • Stanovisko mesta Žilina k odvolaniu proti rozhodnutiu číslo 51/2008/Kž zo dňa 12.03.2008 ( RTF , MS Word )
   
 • Odpoveď od AUPARK HOLDING, a.s. na výzvu na preukázanie osoby stavebníka ( MS Word , PDF )
   
 • Prihláška ( RTF , MS Word )
  VYUŽÍVANIE PROGRESÍVNYCH METÓD A FORIEM PRÁCE V EDUKAČNOM PROCESE
   
 • Rozhodnutie ( RTF , MS Word )
  Mesto Žilina Odbor stavebný a životného prostredia, Námestie obetí komunizmu č.1, 010 01 Žilina
   
 • Cyklotrasy v Žiline ( RTF , MS Word )
  Štúdia
   
 • Cyklotrasy v Žiline ( PDF )
  Mapa
   
 • Smernica prednostu mestského úradu o postupe pri zabezpečovaní, kontrole a financovaní komunálnych služieb v meste Žilina ( RTF , MS Word )
   
 • Rok 2007

 • Zoznam vyžrebovaných žiadateľov o 3 - izbové nájomné byty ( MS Excel , PDF )
  vyžrebované 04.12.2007
   
 • Zoznam vyžrebovaných žiadateľov o 2 - izbové nájomné byty ( MS Excel , PDF )
  vyžrebované 04.12.2007
   
 • Organizačný poriadok Mestského úradu v Žiline ( RTF , MS Word , PDF )
   
 • ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA MESTSKÉHO ÚRADU V ŽILINE ( RTF , MS Word , PDF )
   
 • Zoznam žiadateľov o 2 - izbové byty ( MS Excel , PDF )
   
 • Zoznam žiadateľov o 3 - izbové byty ( MS Excel , PDF )
   
 • Zoznam prijatých a vybavených žiadostí od 01.09. 2007 ( RTF , MS Word )
   
 • Oznámenie o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov pre zber nadrozmerných komunálnych opadov v meste Žilina ( RTF , MS Word )
   
 • PLÁN PRÁCE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA, MESTSKEJ RADY A KOMISIÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA NA 2. POLROK 2007 ( RTF , MS Word )
   
 • Zoznam uchádzačov o 2- izbový byt- vyžrebované 14.06.2007 ( MS Excel )
   
 • Zoznam uchádzačov o 3- izbový byt- vyžrebované 14.06.2007 ( MS Excel )
   
 • Zoznam uchádzačov o 2 izbové byty ( MS Excel )
   
 • Zoznam uchádzačov o 3 izbové byty ( MS Excel )
   
 • Oznámenie - sadzba dane z nehnuteľností pre kalendárny rok 2007 sa nemení ( RTF , MS Word )
   
 • Rok 2006

 • Obytný komplex TOP Žilina ( ZIP )
  hlavná strana, titulka, mapa, foto (1,5 MB)
   
 • Obytný komplex TOP Žilina ( ZIP )
  kapitoly 1-10 (1,5 MB)
   
 • Obytný komplex TOP Žilina ( ZIP )
  prílohy 1-5 (5,9 MB)
   
 • Obytný komplex TOP Žilina ( ZIP )
  prílohy 6-10 (9,6 MB)
   
 • Obytný komplex TOP Žilina ( ZIP )
  prílohy 11-20 (6,3 MB)
   
 • VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline 2. decembra 2006 ( RTF , MS Word )
   
 • VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby primátora mesta v Žiline 2. decembra 2006 ( RTF , MS Word )
   
 • Oznámenie o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov pre zber nadrozmerných komunálnych odpadov v meste Žilina. ( RTF , MS Word )
   
 • Zber elektricého a elektronického odpadu,pneumatík a akumulátorov - jeseň 2006 ( MS Excel )
   
 • Zberný dvor odpadov Žilina – Jánošíkova ul. ( MS Word , PDF )
   
 • Zberný dvor odpadov Žilina – Vlčince III. – Zvolenská ul. ( ZIP )
  (veľkosť 11 MB!!!)
   
 • Zpracovanie stavebných odpadov - Považský Chlmec ( MS Word , PDF )
   
 • Zberný dvor odpadov Žilina – Solinky – Javorová ul. ( MS Word , PDF )
   
 • Bytový dom Žilina, Vlčince, ul. Obchodná p.č. 7930/46 KN ( ZIP )
  titulka, obsah, čast I, III, situácia-m 1-500, príloha zoznam (1,1 MB)
   
 • Bytový dom Žilina, Vlčince, ul. Obchodná p.č. 7930/46 KN ( ZIP )
  príloha text (4,2 MB)
   
 • Bytový dom Žilina, Vlčince, ul. Obchodná p.č. 7930/46 KN ( ZIP )
  príloha obrázky (2,5 MB)
   
 • SKLADOVANIE ODPADOV ZO ŽELEZNÝCH A NEŽELEZNÝCH KOVOV ( RTF , MS Word )
  DV METAL, s.r.o Výkupňa kovového odpadu k.ú. Bytčica
   
 • Rozšírenie jestvujúcej skládky nie nebezpečných odpadov ŽILINA - POVAŽSKÝ CHLMEC ( RTF , MS Word , PDF )
  titulné hodnotenie
   
 • Rozšírenie jestvujúcej skládky nie nebezpečných odpadov ŽILINA - POVAŽSKÝ CHLMEC ( RTF , MS Word , PDF )
  titulné zhrnutie
   
 • Rozšírenie jestvujúcej skládky nie nebezpečných odpadov ŽILINA - POVAŽSKÝ CHLMEC ( RTF , MS Word )
  Žilina EIA obsah
   
 • Rozšírenie jestvujúcej skládky nie nebezpečných odpadov ŽILINA - POVAŽSKÝ CHLMEC ( MS Word , PDF )
  Žilina EIA
   
 • Rozšírenie jestvujúcej skládky nie nebezpečných odpadov ŽILINA - POVAŽSKÝ CHLMEC ( ZIP )
  Príloha 1
   
 • Rozšírenie jestvujúcej skládky nie nebezpečných odpadov ŽILINA - POVAŽSKÝ CHLMEC ( ZIP )
  Príloha 2
   
 • Rozšírenie jestvujúcej skládky nie nebezpečných odpadov ŽILINA - POVAŽSKÝ CHLMEC ( ZIP )
  Príloha 3a (1,5 MB)
   
 • Rozšírenie jestvujúcej skládky nie nebezpečných odpadov ŽILINA - POVAŽSKÝ CHLMEC ( ZIP )
  Príloha 3b (1,0 MB)
   
 • Rozšírenie jestvujúcej skládky nie nebezpečných odpadov ŽILINA - POVAŽSKÝ CHLMEC ( ZIP )
  Príloha 4
   
 • Rozšírenie jestvujúcej skládky nie nebezpečných odpadov ŽILINA - POVAŽSKÝ CHLMEC ( MS Word , PDF )
  Príloha 5
   
 • Rozšírenie jestvujúcej skládky nie nebezpečných odpadov ŽILINA - POVAŽSKÝ CHLMEC ( MS Word , PDF )
  Príloha 6
   
 • Univerzitné mestečko - Veľký Diel ( ZIP )
  1. časť (1 MB): hlavná stránka + logo, titulná originál, prílohy 15,16,17
   
 • Univerzitné mestečko - Veľký Diel ( ZIP )
  2.časť (1,7 MB): obsah, kapitoly 1 až 10
   
 • Univerzitné mestečko - Veľký Diel ( ZIP )
  3.časť (1,5 MB): Mapa3 VD parcely
   
 • Univerzitné mestečko - Veľký Diel ( ZIP )
  4.časť (1,4 MB): Príloha 01 VD koord
   
 • Univerzitné mestečko - Veľký Diel ( ZIP )
  5.časť (2,5 MB): Príloha 02 09 VD
   
 • Univerzitné mestečko - Veľký Diel ( ZIP )
  6.časť (1,4 MB): Príloha 10 14 VD
   
 • Univerzitné mestečko - Veľký Diel ( ZIP )
  7.časť (7,0 MB): Príloha 16 HS1
   
 • SUNGHWOO HITECH ( ZIP )
  titulná strana + foto
   
 • SUNGHWOO HITECH ( RTF , MS Word )
  hluková štúdia
   
 • SUNGHWOO HITECH ( RTF , MS Word )
  obsah
   
 • SUNGHWOO HITECH ( ZIP )
  kapitola 1 až 8 (1,4 MB)
   
 • SUNGHWOO HITECH ( RTF , MS Word )
  rozptylová štúdia
   
 • Správa EIA OC Žilina (1,9 MB) ( ZIP )
  obsahuje: fotodokumentáciu, mapu situácia, mapu situácia s dopravným napojením, správa EIA OC Žilina fin, textová príloha 1 rozptylová štúdia
   
 • Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2006 ( RTF , MS Word )
   
 • Právoplatné rozhodnutie č.2006/48/770470104/11-Pt ( RTF , MS Word )
   
 • Polyfunkčný komplex EUROPALACE Ulica Vysokoškolákov Žilina-Vlčince ( ZIP )
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 • ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2006
  Správa o návrhu rozpočtu mesta Žilina na rok 2006
  ( RTF , MS Word )
   
 • Rozpočet príjmov a výdavkou na rok 2006 ( MS Excel )
   
 • Návrh rozpočtu pre školstvo na rok 2006 prenesené a originálne kompetencie ( MS Excel )
   
 • Správa o rozpočte mesta Žiliny na rok 2006 – 1.zmena ( RTF , MS Word )
   
 • Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2006 - 1.zmena ( MS Excel )
   
 • Správa o rozpočte mesta Žiliny na rok 2006 – 2.zmena ( RTF , MS Word )
   
 • Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2006 - 2.zmena ( MS Excel )
   
 • Správa o rozpočte mesta Žiliny na rok 2006 – 3.zmena ( RTF , MS Word )
   
 • Rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2006 - 3.zmena ( MS Excel )
   
 • Rok 2005

 • Správa o plnení rozpočtu mesta Žiliny za rok 2005 a záverečný účet mesta Žiliny za rok 2005 ( RTF , MS Word )
   
 • Plnenie rozpočtu za rok 2005 ( MS Excel )
   
 • POSKYTNUTÉ PRÍSPEVKY PRÁVNICKÝM A FYZICKÝM OSOBÁM ( MS Excel )
   
 • Rekapitulácia úverov k 31.12. 2005 ( MS Excel )
   
 • Plnenie rozpočtu - školstvo ( MS Excel )
   
 • ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2005
  Výkazy za MŠ, ZŠ a školské zariadenia za 1.polrok 2005
  ( MS Excel )
   
 • Správa o plnení rozpočtu mesta Žiliny za I.polrok 2005 a zmeny rozpočtu mesta Žiliny na rok 2005 - II.zmena ( RTF , MS Word )
   
 • Plnenenie rozpočtu (plus II. zmena) ( MS Excel )
   
 • I.zmena rozpočtu 2005 ( RTF , MS Word , MS Excel )
   
 • Rozpočet OK+PK na FO ( MS Excel )
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 • Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Žiliny ( RTF , MS Word )
   
 • Úrad na ochranu osobných údajov SR ( RTF , MS Word )
   
 • Rok 2004

 • PLNENIE ROZPOČTU MESTA ŽILNA V ROKU 2004 - Správa o plnení rozpočtu mesta Žiliny za rok 2004 a záverečný účet mesta Žiliny za rok 2004 ( RTF , MS Word )
   
 • Čerpanie výdavkov za MŠ, ZŠ a školské zariadenia v roku 2004 ( MS Excel )
   
 • Plnenie príjmov ( MS Excel )
   
 • Príspevky poskytnuté fyzickým a právnickým osobám za rok 2004, ktoré pôsobia na území mesta Žilina ( RTF , MS Word )
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 • AUPARK Žilina SHOPPING CENTER - zámer
  dokumentácia - časť 0,A,B
  ( ZIP )
   
 • dokumentácia - časť C - I až V ( ZIP )
   
 • dokumentácia - časť C - VI až XIV ( ZIP )
   
 • obrazová príloha ( ZIP )
   
 • Rok 2003

 • Závod na výrobu automobilov Žilina - zámer ( MS Word , PDF )
  titulná strana
   
 • Obsah ( RTF , MS Word )
   
 • Základné údaje o navrhovateľovi ( RTF , MS Word )
   
 • Základné údaje o zámere ( RTF , MS Word )
   
 • Základne informácie o súčasnom stave životného prostredia dotknutého územia ( RTF , MS Word )
   
 • Základné údaje o predpokladaných vplyvoch činnosti na životné prostredie a možnostiach opatrení na ich zmiernenie ( RTF , MS Word )
   
 • Doplňujúce informácie k zámeru ( RTF , MS Word )
   
 • Miesto a dátum vypracovania zámeru ( RTF , MS Word )
   
 • Obr. 1 Lokalizácia závodu v rámci Európy ( RTF , MS Word , PDF )
   
 • Obr. 2 Poloha AZ v rámci regiónu severného Slovenska ( RTF , MS Word , PDF )
   
 • Obr. 3 Prehľadná situácia ( RTF , MS Word , PDF )
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina ( RTF , MS Word )
   
 • titulná strana ( RTF , MS Word )
  k programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina
   
 • príloha č. 1 ( RTF , MS Word )
  k programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina
   
 • príloha č. 2 ( MS Excel )
  k programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina
   
 • príloha č. 4 ( RTF , MS Word )
  k programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina
   

Zobraziť dokumenty z archívu