piatok 18. apríl 2014 | meniny: Valér
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

18. 04. 2014
lekáreň SCHNEIDER, A. Hlinku 7/B, OC MIRAGE
19. 04. 2014
lekáreň U DOBRÉHO PASTIERA, Smreková 39, Solinky

celý rozpis
plaváreň

18. 04. 2014 | 07.00-20.00
(07.00-09.00 7 dr.,09.00-10.00 5 dr.,14.00-15.00 7 dr.,17.00-18.00 7 dr.,)

19. 04. 2014 | 07.00-20.00

celý program
kam dnes

Výstava historika Dušana Halaja Krajská knižnica, Žilina

Cililing a pirátska víla 3D Multikino City Cinemas, Žilina (14:20)

3 dni na zabitie Cinemax, Žilina (20:20)

Noe 3D (slovenský dabing) Cinemax, Žilina (17:20)

ďaľšie podujatia
počasie
dnes pre Žilinu
Partly Cloudy Tmin 6 °C
Tmax 17 °C
zajtra pre Žilinu
Mostly Cloudy Tmin 4 °C
Tmax 19 °C
viac o počasí
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Dokumenty k programu MZ

  Rok 2014

 • 37. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1, 19. 3. 2014 ( RTF , PDF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 37. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 19. 3. 2014 ( RTF , PDF )
  (Správa o výsledkoch kontrol)
   
 • 37. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 19. 3. 2014 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie členov grantových komisií mesta na rok 2014)
   
 • 37. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 19. 3. 2014 ( RTF , PDF )
  (Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie Malá Fatra za rok I. polrok)
   
 • 37. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 19. 3. 2014 ( RTF , PDF )
  (Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Žilbyt, s r.o. za IV. štvrťrok 2013)
   
 • 37. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 19. 3. 2014 ( RTF , PDF )
  (Informácia o výsledkoch hospodárenia Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za rok 2013 – predbežná)
   
 • 37. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 19. 3. 2014 ( PDF )
  (Správa o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina za rok 2013)
   
 • 37. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 19. 3. 2014 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt rekonštrukcie kultúrnej pamiatky Rosenfeldov palác)
   
 • 37. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 19. 3. 2014 ( PDF )
  (Zadanie urbanistickej štúdie Považský Chlmec – Predný lán)
   
 • 37. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.10, 19. 3. 2014 ()
  (Územný plán zóny Žilina Centrum Rudiny I – Na Hlinách – mat. č. 19/2014 - Uzemny_plan_zony_Zilina_Centrum_Rudiny_I (ZIP))
   
 • 37. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.11, 19. 3. 2014 ( PDF )
  (Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Žilina Centrum Rudiny I – Na Hlinách Žilina)
   
 • 37. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.12, 19. 3. 2014 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie odkúpenia náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261-2011 Z.z.)
   
 • 37. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.13, 19. 3. 2014 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie Všeobecného záväzného nariadenia mesta Žilina o spôsobe prideľovania nájomných bytov)
   
 • 37. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.14, 19. 3. 2014 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie zámeru predaja nebytového priestoru č. 12)
   
 • 37. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.15, 19. 3. 2014 ( PDF )
  (Nakladanie s majetkom mesta – mat. č. 24/2014)
   
 • 37. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.16, 19. 3. 2014 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie doplnenia zriaďovacej listiny Mestského divadla Žilina)
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 25. 2. 2014 ( RTF , PDF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 25. 2. 2014 ( PDF )
  (Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi mestom Žilina a Cirkevným zborom evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Žilina z dôvodu hodného osobitného zreteľa)
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 25. 2. 2014 ( RTF , PDF )
  (Návrh na uzatvorenie podnájomnej zmluvy medzi Mestom Žilina a Základnou školou internátnou pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou Jamník)
   
 • 35. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1 , 29. 1. 2014 ( RTF , PDF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 35. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 29. 1. 2014 ( RTF , PDF )
  (Správa o výsledkoch kontrol)
   
 • 35. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 29. 1. 2014 ( RTF , PDF )
  (Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina za rok 2013)
   
 • 35. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 29. 1. 2014 ( PDF )
  (Rozpočet mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7-2013 – Informatívna správa)
   
 • 35. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 29. 1. 2014 ( RTF , PDF )
  (Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti MsHK Žilina, a.s. za obdobie september - november 2013)
   
 • 35. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 29. 1. 2014 ( RTF , PDF )
  (Návrh na vyplatenie mimoriadnej odmeny prvej zástupkyni primátora mesta Žilina za rok 2013)
   
 • 35. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 29. 1. 2014 ( RTF , PDF )
  (Návrh na elokáciu Základnej umeleckej školy, Gaštanová 8327-56A, 010 07 Žilina)
   
 • 35. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 29. 1. 2014 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie odkúpenia náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261-2011 Z.z.)
   
 • 35. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 29. 1. 2014 ( PDF )
  (Návrh na uzatvorenie zmluvy medzi mestom Žilina a Cirkevným zborom evanjelickej církvi a.v. na Slovensku Žilina z dôvodu hodného osobitného zreteľa)
   
 • Rok 2013

 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1 , 11. 12. 2013 ( RTF , PDF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 11. 12. 2013 ( PDF )
  (Správa o výsledkoch kontrol)
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 11. 12. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskej rady v Žiline na rok 2014)
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 11. 12. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh na vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Žilina)
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 11. 12. 2013 ( RTF , PDF )
  (Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline)
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 11. 12. 2013 ( PDF )
  (Rozpočet Mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6-2013)
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 11. 12. 2013 ( RTF , PDF )
  (Odborné stanovisko hlavného kontrolóra Mesta Žilina k návrhu programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2014 – 2016)
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 11. 12. 2013 ( PDF )
  (Návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2014 – 2016)
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 11. 12. 2013 ( RTF , PDF )
  (Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2014 – zásady stanovenia ich použitia a výšky)
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.10, 11. 12. 2013 ( RTF , PDF )
  (Vyradenie majetku)
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.11, 11. 12. 2013 ( PDF )
  (Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia Dopravného podniku mesta Žiliny, s.r.o. sumárne za I. – III. kvartál 2013)
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.12, 11. 12. 2013 ( RTF , PDF )
  (Informácia k plneniu uznesenia č. 164-2013)
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.13, 11. 12. 2013 ( PDF )
  (Návrh programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina na roky 2014 – 2020)
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.14, 11. 12. 2013 ( PDF )
  (Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2014 – 2018)
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.15, 11. 12. 2013 ( PDF )
  (Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine ÚSMEV – zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb, Osiková 26, 010 01 Žilina)
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.16, 11. 12. 2013 ( RTF , PDF )
  (Analýza ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina)
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.17, 11. 12. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie uzatvorenia dodatkov k zriaďovacím listinám MŠ a ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina)
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.18, 11. 12. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh VZN Mesta Žilina o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2014 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia)
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.19, 11. 12. 2013 ( PDF )
  (Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení názvov ulíc v meste Žilina – v mestskej časti Zástranie)
   
 • 34. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.20, 11. 12. 2013 ( PDF )
  (Nakladanie s majetkom mesta)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1 , 30. 10. 2013 ( RTF , PDF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 30. 10. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na I. polrok)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 30. 10. 2013 ( RTF , PDF )
  (Správa o výsledkoch kontrol)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 30. 10. 2013 ( PDF )
  (Informatívna správa k vydaniu Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 30. 10. 2013 ( RTF , PDF )
  (Správa o oceňovaní osobností mesta Žilina za rok 2012)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 30. 10. 2013 ( PDF )
  (Rozpočet Mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.5-2013)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 30. 10. 2013 ( PDF )
  (Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2013)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 30. 10. 2013 ( ZIP )
  (Výročná správa konsolidovaného celku Mesta Žilina za rok 2012 – mat. č. 110/2013)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 30. 10. 2013 ( PDF )
  (Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Žilina)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.10, 30. 10. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh na doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva Žilina č. 70-2013)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.11, 30. 10. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh na uznesenie MZ Žilina k projektu Florbal pomáha prekonávať hranice)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.12, 30. 10. 2013 ( PDF )
  (Informácia o výsledkoch hospodárenia Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za tretí kvartál roku 2013)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.13, 30. 10. 2013 ( RTF , PDF )
  (Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Žilbyt s.r.o. za III. štvrťrok 2013)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.14, 30. 10. 2013 ( RTF , PDF )
  (Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti MsHK Žilina, a.s. za obdobie jún – august 2013)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.15, 30. 10. 2013 ( RTF , PDF )
  (Výročná správa spoločnosti MsHK Žilina, a.s. za hospodársky rok 2012-2013)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.16, 30. 10. 2013 ( RTF , PDF )
  (Informatívna správa o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina za III. štvrťrok 2013)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.17, 30. 10. 2013 ( PDF )
  (Zadanie pre Územný plán zóny Žilina Centrum – Rudiny I – Na Hlinách)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.18, 30. 10. 2013 ( PDF )
  (Zadanie Urbanistickej štúdie zóny Hájik – Hradisko)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.19, 30. 10. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh VZN Žilina, ktorým sa mení VZN č. 10-2013 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.20, 30. 10. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie VZN, ktorým sa dopĺňa VZN č. 5-2012 ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.21, 30. 10. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie VZN, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre Trhovisko na Ranči pri Oškerde)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.22, 30. 10. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie VZN, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostné trhy mesta Žilina)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.23, 30. 10. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 25-2012 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.24, 30. 10. 2013 ( PDF )
  (Správa k protestu prokurátora proti VZN Mesta Žilina č. 21-2012 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.25, 30. 10. 2013 ( PDF )
  (Správa k protestu prokurátora proti VZN Mesta Žilina č. 18-2011 o verejných kultúrnych podujatiach)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.26, 30. 10. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie VZN Mesta Žilina o zrušení všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 18-2011)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.27, 30. 10. 2013 ( PDF )
  (Nakladanie s majetkom mesta)
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1 , 3. 9. 2013 ( RTF , PDF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 3. 9. 2013 ( RTF , PDF )
  (Správa o výsledkoch kontrol)
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 3. 9. 2013 ( PDF )
  (Rozpočet Mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4-2013)
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 3. 9. 2013 ( PDF )
  (Návrh na uzatvorenie zmluvy o spolupráci medzi Mestom Žilina a Er-ka Kreo, s.r.o.)
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 3. 9. 2013 ( RTF , PDF )
  (Informatívna správa o činnosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra za I. polrok 2013)
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 3. 9. 2013 ( PDF )
  (Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia dopravného podniku Mesta Žiliny, s.r.o. sumárne za I. a I. a II kvartál 2013)
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 3. 9. 2013 ( RTF , PDF )
  (Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za II. štvrťrok 2013)
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 3. 9. 2013 ( RTF , PDF )
  (Informatívna správa o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina za II. štvrťrok 2013)
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 3. 9. 2013 ( RTF , PDF )
  (Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Žilbyt, s.r.o. za II. štvrťrok 2013)
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.10, 3. 9. 2013 ( RTF , PDF )
  (Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti MsHK, a.s. za obdobie marec – máj 2013)
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.11, 3. 9. 2013 ( PDF )
  (Územný generel dopravy mesta Žilina – Zadanie)
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.12, 3. 9. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o finančný príspevok na projekt s názvom „Zachovanie kultúrnych tradícií našich predkov v slovensko-českom pohraničí“)
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.13, 3. 9. 2013 ( PDF )
  (Návrh na schválenie zabezpečenia financovania prevádzky riešenia vytvoreného v rámci projektu „Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline“)
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.14, 3. 9. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie výšky ročného nájomného v náhradných nájomných bytoch obstaraných z dotácie podľa zákona)
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.15, 3. 9. 2013 ( RTF , PDF )
  (Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline)
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.16, 3. 9. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o organizácii miestneho referenda v meste Žilina)
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.17, 3. 9. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh VZN Mesta Žilina o zrušení Základnej školy, Rybie námestie 1, Žilina a Školskej jedálne)
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.18, 3. 9. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh zmeny všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 2-2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2013 na žiaka)
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.19, 3. 9. 2013 ( RTF , PDF )
  (Personálna zmena v obchodnej spoločnosti MsHK Žilina, a.s.)
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.20, 3. 9. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh VZN Mesta Žilina o podmienkach vylepovania plagátov)
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.21, 3. 9. 2013 ( PDF )
  (Nakladanie s majetkom mesta)
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1, 19. 6. 2013 ( RTF , PDF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 19. 6. 2013 ( RTF , PDF )
  (Informatívna správa o výsledku kontroly najvyššieho kontrolného úradu SR v kontrolovanom subjekte Mesto Žilina a o prijatých opatreniach)
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 19. 6. 2013 ( RTF , PDF )
  (Správa o výsledkoch kontrol)
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 19. 6. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2013)
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 19. 6. 2013 ( RTF , PDF )
  (Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Žilina k návrhu Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2012)
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 19. 6. 2013 ()
  (Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2012 ( formát pdf))
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 19. 6. 2013 ( PDF )
  (Rozpočet Mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3-2013)
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 19. 6. 2013 ( PDF )
  (Informatívna správa k vydaniu Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline)
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 19. 6. 2013 ( RTF , PDF )
  (Doplnok k zriaďovacej listine Mestského divadla Žilina)
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.10, 19. 6. 2013 ( RTF , PDF )
  (Informatívna správa o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestského divadla Žilina za I. štvrťrok 2013)
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.11, 19. 6. 2013 ( PDF )
  (Personálna zmena v spoločnosti Mestská krytá plaváreň, s.r.o.)
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.12, 19. 6. 2013 ( PDF )
  (Informatívna správa o výsledkoch činnosti a hospodárenia Mestskej krytej plavárne, s.r.o. za I. štvrťrok 2013)
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.13, 19. 6. 2013 ( RTF , PDF )
  (Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2012)
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.14, 19. 6. 2013 ( PDF )
  (Vyúčtovanie príspevku zo služieb vo verejnom záujme na prevádzku MHD v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r. o. za rok 2012)
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.15, 19. 6. 2013 ( PDF )
  (Zámer financovania obnovy vozidlového parku na rok 2014)
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.16, 19. 6. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh podmienok na vypracovanie súťažných podkladov na dodávateľa PPP projektu pre správu a prevádzku parkovísk na sídlisku Solinky)
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.17, 19. 6. 2013 ()
  (Územný plán Mesta Žilina – Zmeny a doplnky číslo 1 ( formát zip))
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.18, 19. 6. 2013 ( PDF )
  (Návrh VZN ktoré mení VZN č. 4-2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina)
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.19, 19. 6. 2013 ( PDF )
  (Zadanie urbanistickej štúdie Mojšova Lúčka – IBV Kopanica)
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.20, 19. 6. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh na zrušenie zariadenia dočasného bývania, na ul. Predmestská 1610-86, Žilina)
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.21, 19. 6. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina)
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.22, 19. 6. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina, ktorým sa mení VZN č. 2-2013 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2013)
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.23, 19. 6. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie zmeny všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 21-2009 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta)
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.24, 19. 6. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh na zverenie nehnuteľného majetku do správy Úsmev – zariadeniu pre seniorov a domovu sociálnych služieb, Osiková 26, 010 01 Žilina)
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.25, 19. 6. 2013 ( PDF )
  (Návrh na schválenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže)
   
 • 31. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.26, 19. 6. 2013 ()
  (Nakladanie s majetkom mesta ( formát zip))
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 30. 5. 2013 ( RTF , PDF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 30. 5. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh zmeny Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Žiline)
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 30. 5. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh zmeny Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline)
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 30. 5. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh na zmenu zriaďovateľa zariadenia sociálnych služieb Úsmev – zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, so sídlom Osiková č. 26, Žilina)
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 30. 5. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o zrušení Centra voľného času, Horný Val 24, Žilina, rozpočtovej organizácie)
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline, 30. 5. 2013 ( PDF )
  (Vyhodnotenie pripomienok k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o zrušení Centra voľného času, Horný Val 24, Žilina, rozpočtovej organizácie)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1, 2. 5. 2013 ( RTF , PDF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 2. 5. 2013 ( RTF , PDF )
  (Správa o výsledkoch kontrol)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 2. 5. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh na zmenu uznesenia č. 19-2013)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 2. 5. 2013 ( RTF , PDF )
  (Zmena Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Žiline)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 2. 5. 2013 ( RTF , PDF )
  (Zmena Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 2. 5. 2013 ( RTF , PDF )
  (Plat primátora mesta Žilina)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 2. 5. 2013 ( RTF , PDF )
  (Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Žilbyt, s.r.o. za I. štvrťrok 2013)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 2. 5. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 47-2013)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 2. 5. 2013 ( RTF , PDF )
  (Systém odmeňovania členov štatutárnych orgánov spoločností pod majetkovou a manažérskou kontrolou Mesta Žilina)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.10, 2. 5. 2013 ( RTF , PDF )
  (Koncepcia riešenia statickej dopravy na sídliskách v meste Žilina)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.11, 2. 5. 2013 ( PDF )
  (Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení názvu ulice v meste Žilina)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.12, 2. 5. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o odpadoch)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.13, 2. 5. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie zmeny všeobecne záväzného nariadenia číslo 3-2012 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.14, 2. 5. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie zrušenia obchodnej verejnej súťaže na predaj lesného pozemku v k. ú. Turie)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.15, 2. 5. 2013 ( PDF )
  (Nakladanie s majetkom)
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1, 12. 3. 2013 ( RTF , PDF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 12. 3. 2013 ( PDF )
  (Informatívna správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline)
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 12. 3. 2013 ( PDF )
  (Informácia o začatí kontroly vykonávanej z podnetu primátora na základe podozrenia z nedbalého alebo protiprávneho konania na základe podania č. C-9802)
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 12. 3. 2013 ( PDF )
  (Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na I. polrok 2013)
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 12. 3. 2013 ( PDF )
  (Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina za rok 2012)
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 12. 3. 2013 ( PDF )
  (Správa o výsledku kontroly)
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 12. 3. 2013 ( RTF , PDF )
  (Analýza súčasného stavu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina)
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 12. 3. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh VZN Mesta Žilina o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2013 na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia)
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 12. 3. 2013 ( PDF )
  (Rozpočet Mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2-2013)
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.10, 12. 3. 2013 ( RTF , PDF )
  (Zámer modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia)
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.11, 12. 3. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie členov grantových komisií mesta na rok 2013)
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.12, 12. 3. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie odkúpenia náhradných nájomných bytov podľa zákona č. 261-2011 Z. z.)
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.13, 12. 3. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení názvu ulíc v meste Žilina)
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.14, 12. 3. 2013 ( PDF )
  (Správa k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Žilina č. 3-2011 o chove vodení a držaní psov na území Mesta Žilina)
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.15, 12. 3. 2013 ( RTF , PDF )
  (Správa k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej polície Žilina)
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.16, 12. 3. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie zmeny všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 19-2007 o používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej polície Žilina)
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.17, 12. 3. 2013 ( PDF )
  (Návrh na schválenie zámeru predaja pozemkov)
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.18, 12. 3. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie uzatvorenia dodatku č. 1 k Zmluve o vymedzení vzájomných vzťahov)
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.19, 12. 3. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh na vysporiadanie vzájomných vzťahov medzi Mestom Žilina a skupinou SIRS)
   
 • 28. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.20, 12. 3. 2013 ( PDF )
  (Nakladanie s majetkom mesta)
   
 • 27. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1, 22. 1. 2013 ( RTF , PDF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 27. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 22. 1. 2013 ( RTF , PDF )
  (Zahájenie vykonávanie kontrol)
   
 • 27. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 22. 1. 2013 ( PDF )
  (Informatívna správa o výsledku Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky z kontroly hospodárenia)
   
 • 27. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 22. 1. 2013 ( PDF )
  (Rozpočet mesta Žilina na rok 2012 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4-2012 – Informatívna správa)
   
 • 27. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 22. 1. 2013 ( RTF , PDF )
  (Rozpočet mesta Žilina na rok 2013 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1-2013)
   
 • 27. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 22. 1. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrhu na zaplatenie členského poplatku Mesta Žilina do oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra na rok 2013)
   
 • 27. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 22. 1. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie metodickej pomôcky pre určovanie cien pri predaji pozemkov vo vlastníctve Mesta Žilina a jeho mestských častí s limitovanou výmerou)
   
 • 27. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 22. 1. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie bezodplatného prevzatia verejného osvetlenia „IBV Žilina – Budatín, 20 RD“)
   
 • 27. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 22. 1. 2013 ( PDF )
  (Návrh na schválenie zámeru predaja pozemku KN E parcely č. 1628-1 lesné pozemky o výmere 89 425 m2 v K.Ú. Turie)
   
 • 27. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.10, 22. 1. 2013 ( RTF , PDF )
  (Správa k protestu prokurátora proti VZN mesta Žilina č. 15-2012 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov)
   
 • 27. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.11, 22. 1. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie zmeny VZN mesta Žilina č. 15-2012 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov)
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 3. 1. 2013 ( RTF , PDF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 3. 1. 2013 ( RTF , PDF )
  (Návrh na vykonanie voľby hlavného kontrolóra mesta Žilina (Materiál je verejne čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle §9 zákona číslo 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.))
   
 • Rok 2012

 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1, 12. 12. 2012 ( RTF , PDF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 12. 12. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskej rady v Žiline na rok 2013)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 12. 12. 2012 ( PDF )
  (Návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2013)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 12. 12. 2012 ()
  (Výročná správa konsolidovaného celku Mesta Žilina za rok 2011 Formát PDF)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 12. 12. 2012 ( RTF , PDF )
  (Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2013 – zásady stanovenia ich použitia a výšky)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 12. 12. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 12. 12. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh VZN, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Žilina)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 12. 12. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh na prijatie nehnuteľného daru od Ruskej federácie – oplotenie vojenského cintorína na Bôriku)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 12. 12. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o nájme objektov vybudovaných v rámci Vodného diela Žilina a príslušných pozemkov)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.10, 12. 12. 2012 ( PDF )
  (Nakladanie s majetkom mesta)
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline, 7. 12. 2012 ( RTF , PDF )
  (Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za pred. automaty a dani za nev. hracie prístroje)
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 4. 12. 2012 ( RTF , PDF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 4. 12. 2012 ( RTF , PDF )
  (Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta Žilina)
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 4. 12. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje)
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 4. 12. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh VZN o poplatku)
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 4. 12. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh VZN Mesta Žilina, ktorým sa mení VZN č. 27-2011 o výške dotácie na prevádzku a mzdy v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy na rozpočtový rok 2012)
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 4. 12. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh VZN Mesta Žilina, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 28-2011 o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rozpočtový rok 2012)
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1, 13. 11. 2012 ( RTF , PDF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 13. 11. 2012 ( RTF , PDF )
  (Informácia o zmene v zložení poslaneckých klubov v Mestskom zastupiteľstve v Žiline)
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 13. 11. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 104-2011 v bode II. a zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 83-2012)
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 13. 11. 2012 ( PDF )
  (Rozpočet Mesta Žilina na rok 2012 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením)
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 13. 11. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh na odpis nezaradeného majetku)
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 13. 11. 2012 ( RTF , PDF )
  (Ocenenie osobností mesta Žilina za rok 2011)
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 13. 11. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh na zrušenie uznesenia č. 25-2012)
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 13. 11. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie účasti Mesta Žilina v Združení Horné Považie)
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 13. 11. 2012 ( PDF )
  (Nakladanie s majetkom mesta)
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1, 16. 10. 2012 ( RTF , PDF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 16. 10. 2012 ( RTF , PDF )
  (Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina)
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 16. 10. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh na uvoľnenie z výkonu funkcie sobášiacich a poverenie výkonom funkcie sobášiacej)
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 16. 10. 2012 ( PDF )
  (Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2012)
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 16. 10. 2012 ( PDF )
  (Návrh VZN o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina)
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 16. 10. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh na odporučenie vzdania sa odmeny za výkon funkcie poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline za mesiac november 2012)
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 16. 10. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh na určenie miesta zverejňovania písomností, týkajúcich sa pozemkových úprav v katastrálnom území Zástranie)
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 16. 10. 2012 ( PDF )
  (Nakladanie s majetkom mesta)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1, 11. 9. 2012 ( RTF , PDF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 11. 9. 2012 ( PDF )
  (Informatívna a Kontrolná správa o stave plnenia uznesení MZ v Žiline)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 11. 9. 2012 ( PDF )
  (Zmena Tarify MHD v Žiline od 1.10.2012 (rozšírenie platnosti SMS cestovného lístka a EPL cestovného lístka na nočné spoje))
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 11. 9. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh na zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva v Žiline č. 104-2011 v bode II.)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 11. 9. 2012 ( RTF , PDF )
  (Zmena Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 11. 9. 2012 ( PDF )
  (Rozpočet mesta Žilina na rok 2012 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2-2012)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 11. 9. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie dodatku k zriaďovacej listine Centra voľného času Spektrum Žilina v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 11. 9. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 11. 9. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh VZN mesta Žilina o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.10, 11. 9. 2012 ( PDF )
  (Požiadavky na spracovanie dokumentácie - Územný plán mesta Žilina - Zmeny a doplnky číslo 1)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.11, 11. 9. 2012 ( PDF )
  (Návrh VZN o určení názvu ulíc v meste Žilina a jeho mestských častiach - (úpravy niektorých názvov ulíc) (pokračovanie ulíc - Antona Bernoláka, Dunajská))
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.12, 11. 9. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh na odpis pohľadávok)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.13, 11. 9. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky za účelom rekonštrukcie Národnej ulice v Žiline)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.14, 11. 9. 2012 ( RTF , PDF )
  (Personálna zmena v záujmovom združení právnických osôb Vedecko - technologický park Žilina)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.15, 11. 9. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh transformácie príspevkovej organizácie Mestská krytá plaváreň na spoločnosť s ručením obmedzeným so 100 % majetkovou účasťou mesta)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.16, 11. 9. 2012 ( PDF )
  (Nakladanie s majetkom mesta)
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1, 13. 6. 2012 ( RTF , PDF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 13. 6. 2012 ( ZIP )
  (2. Informatívna správa o výsledkoch kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012 – mat. č. 56/2012 )
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 13. 6. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na 2. polrok 2012)
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 13. 6. 2012 ( RTF , PDF )
  (Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2011)
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 13. 6. 2012 ( PDF )
  (Zámer financovania obnovy trolejbusového vozidlového parku Dopravného podniku mesta Žiliny, s.r.o.)
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 13. 6. 2012 ( PDF )
  (Informatívna správa o pripravovaných zmenách v statickej doprave v meste Žilina v zóne plateného parkovania)
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 13. 6. 2012 ( RTF , PDF )
  (Personálna zmena v komisii Mestského zastupiteľstva v Žiline)
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 13. 6. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh VZN o zrušení všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 3-1996)
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 13. 6. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh VZN o výške príspevku na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni)
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.10, 13. 6. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí)
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.11, 13. 6. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole)
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.12, 13. 6. 2012 ( PDF )
  (Návrh na schválenie uzatvorenia dodatku k zriaďovacej listine Základnej školy, Rybné námestie 1, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina)
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.13, 13. 6. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh VZN Mesta Žilina o spôsobe prideľovania nájomných bytov)
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.14, 13. 6. 2012 ( PDF )
  (Zadanie urbanistickej štúdiu Bánová – Pánske lány)
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.15, 13. 6. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže)
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.16, 13. 6. 2012 ( RTF , PDF )
  (Správa k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Žilina č. 3-2011 o chove, vodení a držaní psov na území Mesta Žilina)
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.17, 13. 6. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh VZN Mesta Žilina, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 3-2011 o chove, vodení a držaní psov na území Mesta Žilina)
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.18, 13. 6. 2012 ( RTF , PDF )
  (Správa k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Žilina č. 6-2011 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov)
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.19, 13. 6. 2012 ( PDF )
  (Návrh VZN Mesta Žilina o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov)
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.20, 13. 6. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie zmeny všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 21-2009 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina)
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.21, 13. 6. 2012 ( PDF )
  (Návrh na schválenie zámeru predaja pozemku KN E parcely č. 1253 T.T.P. o výmere 111 453 m2 v k. ú. Zástranie)
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.22, 13. 6. 2012 ( PDF )
  (Nakladanie s majetkom mesta)
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 30. 5. 2012 ( RTF , PDF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej ko misie)
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 30. 5. 2012 ( RTF , PDF )
  (2. Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát v Mestskom zastupiteľstve v Žiline – mat. č. 55/2012 )
   
 • 18. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 15. 5. 2012 ( RTF , PDF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 18. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 15. 5. 2012 ( RTF , PDF )
  (Kontrolná a informatívna správa o stave plnenia uznesení MZ v Žiline)
   
 • 18. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 15. 5. 2012 ( RTF , PDF )
  (Informatívna správa o výsledku kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2012)
   
 • 18. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 15. 5. 2012 ( PDF )
  (Správa o činnosti a hospodárení príspevkových organizácií mesta Žilina za rok 2011 Mestského divadla, Mestskej krytej plavárne)
   
 • 18. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 15. 5. 2012 ( RTF , PDF )
  (Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Žilina za rok 2011)
   
 • 18. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 15. 5. 2012 ( PDF )
  (Záverečný účet mesta za rok 2011)
   
 • 18. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 15. 5. 2012 ( PDF )
  (Rozpočet Mesta Žilina na rok 2012 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1-2012)
   
 • 18. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 15. 5. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh VZN o špecifikácii platieb miestnych daní a miestneho poplatku ktorým sa dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia Mesta Žilina, týkajúce sa miestnych daní)
   
 • 18. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 15. 5. 2012 ()
  (Informatívna správa o pripravovaných zmenách v statickej doprave v meste Žilina v zóne plateného parkovania(Formát PDF))
   
 • 18. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 15. 5. 2012 ( PDF )
  (Vyúčtovanie príspevku objednávateľa a preukázateľnej straty z poskytnutých dopravných služieb vo verejnom záujme za rok 2011 spoločnosťou Dopravný podnik)
   
 • 18. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 15. 5. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh na zrušenie uznesenia č. 34-2011)
   
 • 18. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 15. 5. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh VZN o určení a názvu ulice a verejného priestranstva v meste Žilina (Blankytná, Chlmecké námestie, Katedrálne námestie))
   
 • 18. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 16, 15. 5. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva Žilina č. 4-2012)
   
 • 18. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 17, 15. 5. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 32-2012)
   
 • 18. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 18, 15. 5. 2012 ( PDF )
  (Nakladanie s majetkom mesta)
   
 • 18. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 15, 15. 5. 2012 ( RTF , PDF )
  (Personálne zmeny v obchodných spoločnostiach s úča sťou Mesta Žilina)
   
 • 18. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 15. 5. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh VZN, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 7-2011 o podmienkach, spôsobe poskytovania sociálnej služby v jedálni a výške úhrady za stravný lístok v jedálni)
   
 • 18. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 15. 5. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh VZN mesta Žilina o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 10. 4. 2012 ( RTF , PDF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie )
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 10. 4. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh na doplnenie člena Mestskej rady v Žiline)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 10. 4. 2012 ( RTF , PDF )
  (Plat primátora mesta Žilina)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 10. 4. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným Žilinská správcovská spoločnosť, s.r.o. (skrátene ŽSS, s.r.o.))
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 10. 4. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh na prevod správy majetku Mesta Žilina z Centra voľného času SPEKTRUM na Mestské divadlo Žilina)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 10. 4. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie Poverenia primátora mesta vrátiť časť NFP a učiniť ďalšie právne kroky za účelom minimalizácie dopadov na Mesto Žilina)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 10. 4. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh všeobecne záväzného nariadenia ktorým sa určujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žilina)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7 - príloha č.1, 10. 4. 2012 ( PDF )
  (trhoviská I-IV)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7 - príloha č.2, 10. 4. 2012 ( PDF )
  (trhovisko V)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7 - príloha č.3, 10. 4. 2012 ( PDF )
  (VP - Hlinkovo námestie)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7 - príloha č.4, 10. 4. 2012 ( PDF )
  (VP - Hurbanova)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7 - príloha č.5, 10. 4. 2012 ( PDF )
  (MČ Trnové)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7 - príloha č.6, 10. 4. 2012 ( PDF )
  (MČ Vranie)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7 - príloha č.7, 10. 4. 2012 ( PDF )
  (MČ Vlčince I)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7 - príloha č.8, 10. 4. 2012 ( PDF )
  (MČ Vlčince II)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7 - príloha č.9, 10. 4. 2012 ( PDF )
  (MČ Vlčince III)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7 - príloha č.10, 10. 4. 2012 ( PDF )
  (MČ Solinky)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 10. 4. 2012 ( PDF )
  (Nakladanie s majetkom mesta)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 14. 3. 2012 ( RTF , PDF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie )
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 14. 3. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie členov grantových komisií mesta na rok 2012 – mat. č. 17/2012)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 14. 3. 2012 ( RTF , PDF )
  (Informácia o zrušení uznesenia komisie finančnej MZ o minimálnej cene pozemkov – mat. č. 18/2012)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 14. 3. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o nájme objektov vybudovaných v rámci Vodného diela Žilina a príslušných pozemkov – mat. č. 19/2012)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 14. 3. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie zámeru predaja budovy Materskej školy Bytčica – mat. č. 20/2012)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 14. 3. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže – mat. č. 21/2012)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 14. 3. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie zámeru revitalizácie tenisového ihriska na sídlisku Vlčince – mat. č. 22/2012)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 14. 3. 2012 ( PDF )
  (Informatívna správa k plneniu uznesenia č. 8/2012 - mat. č. 23/2012)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 14. 3. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Výstavba kompostárne pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) v Žiline“ v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok s relevanciou k Lokálnym stratégiám komplexného prístupu, Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 4 Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ: 4.4 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov, kód výzvy: OPŽP-PO4-11-4-LSKxP – mat. č. 24/2012)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 14. 3. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina – mat. č. 25/2012)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 14. 3. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Žilina – mat. č. 26/2012 | prílohy Formát ZIP)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 14. 3. 2012 ( PDF )
  (Nakladanie s majetkom mesta – mat. č. 27/2012)
   
 • 15. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 15. 2. 2012 ( RTF , PDF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie )
   
 • 15. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 15. 2. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke Mesta Žilina)
   
 • 15. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 15. 2. 2012 ( RTF , PDF )
  (Informatívna správa o stave plnenia uznesení MZ v Žiline)
   
 • 15. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 15. 2. 2012 ( RTF , PDF )
  (Informatívna správa o výsledku kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. a 2. polrok 2011 a 1. polroka 2012)
   
 • 15. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 15. 2. 2012 ( RTF , PDF )
  (Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011)
   
 • 15. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 15. 2. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh na zmenu v pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2012)
   
 • 15. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 15. 2. 2012 ( PDF )
  (Prerokovanie správy NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v obchodných spoločnostiach subjektov - košielka)
   
 • 15. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 15. 2. 2012 ( PDF )
  (Územný plán mesta Žilina - grafická časť Územný plán Mesta Žilina (194MB) (format ZIP))
   
 • 15. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 15. 2. 2012 ( PDF )
  (Návrh všeobecne záväzného nariadenia o záväzných častiach Územného plánu mesta Žilina )
   
 • 15. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 15. 2. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Žilina)
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 17. 1. 2012 ( RTF , PDF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 17. 1. 2012 ( PDF )
  (Rozpočet mesta Žilina na rok 2011 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4-2011 – Informatívna správa)
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 17. 1. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh na zmenu termínu vyrovnania straty z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy za roky 2009 a 2010)
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 17. 1. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh na zmenu výšky minimálneho nájomného za pozemky pod letnými terasami v meste Žilina)
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 17. 1. 2012 ( PDF )
  (Návrh na schválenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže)
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 17. 1. 2012 ( RTF , PDF )
  (Návrh všeobecne záväzného nariadenia o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení Mesta Žilina)
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 17. 1. 2012 ( PDF )
  (Nájom nehnuteľností pre Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Žilina)
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 17. 1. 2012 ( PDF )
  (Informatívna správa k vydaniu Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline)
   
 • Rok 2011

 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 14. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 14. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  (Informatívna správa o výsledku kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. a 2. polrok 2011)
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 14. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  (Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na 1. polrok 2012)
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 14. 12. 2011 ( PDF )
  (Rozpočet mesta Žilina na rok 2011 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3-2011)
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 14. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  (Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2012 – zásady stanovenia ich použitia a výšky)
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 14. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  (Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2012 v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy)
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 14. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  (Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o výške dotácie na prevádzku a mzdy na rok 2012 na žiaka)
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 14. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  (Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2012-2014)
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 14. 12. 2011 ( PDF )
  (Návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2012 – 2014)
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 14. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  (Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskej rady v Žiline na rok 2012)
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 14. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  (Návrh na založenie a vstup mesta Žilina do oblastnej organizácie cestovného ruchu založenej podľa príslušných ustanovení zákona)
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 14. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  (Správa k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Žilina č. 10-2011 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina)
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 14. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie zámeru prenechania nehnuteľností mesta do nájmu formou obchodnej verejnej súťaže)
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 14. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  (Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 15-2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty)
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 15, 14. 12. 2011 ( PDF )
  (Nakladanie s majetkom mesta)
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod. č.1, 12. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod. č.2, 12. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  (Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností)
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod. č.3, 12. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  (Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dani za psa)
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod. č.4, 12. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  (Návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žilina)
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod. č.5, 12. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  (Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje)
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod. č.6, 12. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  (Návrh všeobecne záväzného nariadenia o dani za ubytovanie)
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline, 12. 12. 2011 ( RTF , PDF )
  (Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN o dani z nehnutelnosti, o poplatku za KO a DSO a za psa)
   
 • 11. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 16. 11. 2011 ( RTF , PDF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 11. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 16. 11. 2011 ( RTF , PDF )
  (Informatívna správa o stave plnenia uznesení MZ v Žiline)
   
 • 11. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 16. 11. 2011 ( RTF , PDF )
  (Informatívna správa o výsledku kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. a 2. polrok 2011)
   
 • 11. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 16. 11. 2011 ( RTF , PDF )
  (Zmena Organizačného poriadku Mestskej polície Žilina)
   
 • 11. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 16. 11. 2011 ( RTF , PDF )
  (Analýza stavu spolupráce mesta Žilina so spoločnosťou BYTTERM, a.s. a návrh spôsobu transformácie správy bytov a nebytových priestorov)
   
 • 11. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 16. 11. 2011 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie zrušenia Turistickej informačnej kancelárie Mesta Žilina, príspevkovej organizácie)
   
 • 11. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 16. 11. 2011 ( RTF , PDF )
  (Návrh na zmenu výšky minimálneho nájomného za pozemky pod predajnými stánkami (zariadeniami) dlhodobého charakteru v Meste Žilina)
   
 • 11. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 16. 11. 2011 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie zámeru prenechania obslužno-technického objektu v lesoparku Chrasť do nájmu a Návrh na schválenie zámeru prenechania nebytových priestorov)
   
 • 11. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 16. 11. 2011 ( RTF , PDF )
  (Plány umiestnenia hrobových miest na pohrebiskách v Meste Žilina na mapách (Prílohy k materiálu (mapy) sú v prípade záujmu dostupné k nahliadnutiu na odbore dopravy a údržby pohrebísk))
   
 • 11. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 16. 11. 2011 ( RTF , PDF )
  (Projekt Intenzifikácia separovaného zberu komunálneho odpadu v meste Žilina)
   
 • 11. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 16. 11. 2011 ( RTF , PDF )
  (Návrh VZN, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 5 - 2011o dani za užívanie verejného priestranstva)
   
 • 11. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 16. 11. 2011 ( RTF , PDF )
  (Návrh VZN Mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 15 - 2009 o udržiavaní všeobecnej čistoty)
   
 • 11. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 16. 11. 2011 ( RTF , PDF )
  (Návrh VZN mesta Žilina o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom)
   
 • 11. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 16. 11. 2011 ( PDF )
  (Nakladanie s majetkom mesta)
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 11. 10. 2011 ( RTF , PDF )
  (Informatívna správa o výsledku kontrol vykonaných v zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. a 2. polrok 2011)
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 11. 10. 2011 ( PDF )
  (Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Žilina k 30.06.2011)
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 11. 10. 2011 ( PDF )
  (Výročná správa konsolidovaného celku Mesta Žilina za rok 2010)
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 11. 10. 2011 ( RTF , PDF )
  (Návrh na schválenie zámeru vstupu mesta Žilina do oblastnej organizácie cestovného ruchu v zmysle §14 zákona č. 91-2010 o podpore cestovného ruchu)
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 11. 10. 2011 ( PDF )
  (Návrh VZN Mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina o podmienkach umiestňovania, povoľovania)
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 11. 10. 2011 ( RTF , PDF )
  (Návrh všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni)
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 11. 10. 2011 ( RTF , PDF )
  (Návrh všeobecne záväzného nariadenia o verejných kultúrnych podujatiach, voľných pouličných aktivitách a hudobnej produkcii na letných terasách na území mesta Žilina)
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 11. 10. 2011 ( PDF )
  (Nakladanie s majetkom mesta)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 19. 9. 2011 ( RTF )
  (Informatívna správa o stave plnenia uznesení MZ v Žiline)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 19. 9. 2011 ( RTF )
  (Informatívna správa o výsledku kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. a 2. polrok 2011)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 19. 9. 2011 ( RTF )
  (Prerokovanie správy NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými - košielka)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 19. 9. 2011 ( PDF )
  (Prerokovanie správy NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými - vlastný materiál)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 19. 9. 2011 ( RTF )
  (Osobnosti mesta Žilina – ocenenie)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 19. 9. 2011 ( PDF )
  (Rozpočet mesta Žilina na rok 2011 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2-2011)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 19. 9. 2011 ( RTF )
  (Informácia o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou mesta)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 19. 9. 2011 ( RTF )
  (Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti s účasťou mesta Žilina)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 19. 9. 2011 ( RTF )
  (Návrh na vymenovanie zástupcov mesta do orgánov Žilinského komunitného fondu, N.F.)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 19. 9. 2011 ( PDF )
  (Odporučenie stratégie a návrh cieľov na najbližšie obdobie pre DPMŽ s.r.o.)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 19. 9. 2011 ( PDF )
  (Tarifa mestskej hromadnej dopravy v Žiline)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 19. 9. 2011 ( RTF )
  (Možnosti riešenia odpadového hospodárstva mesta Žilina na roky 2012 – 2020)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 19. 9. 2011 ( PDF )
  (Požiadavka na výstavbu oplotenia detského ihriska)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 19. 9. 2011 ( RTF )
  (Návrh na založenie nadácie Žilinský lesopark, ktorej jediným zakladateľom bude Mesto Žilina, a to za účelom revitalizácie Žilinského lesoparku a na úkony s tým súvisiace)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 15, 19. 9. 2011 ( RTF )
  (Návrh na schválenie zámeru revitalizácie tenisového ihriska na sídlisku Vlčince)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 16, 19. 9. 2011 ( RTF )
  (Správa k protestu prokurátora proti VZN mesta Žilina č. 11-2011 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 17, 19. 9. 2011 ( RTF )
  (Návrh VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 18, 19. 9. 2011 ( RTF )
  (Návrh VZN o zariadení dočasného bývania)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 19, 19. 9. 2011 ( RTF )
  (Návrh VZN o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Žilina)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 20, 19. 9. 2011 ( RTF )
  (Návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 21, 19. 9. 2011 ( PDF )
  (Nakladanie s majetkom Mesta Žilina)
   
 • 7. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 23. 6. 2011 ( RTF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 7. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 23. 6. 2011 ( RTF )
  (Informatívna správa o výsledku kontrol vykonaných v zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2011 )
   
 • 7. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 23. 6. 2011 ( RTF )
  (Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na 2. polrok )
   
 • 7. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 23. 6. 2011 ( PDF )
  (Prerokovanie Správy NKÚ SR o výsledku kontroly účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systém pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne )
   
 • 7. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 23. 6. 2011 ( RTF )
  (Plat primátora mesta Žilina )
   
 • 7. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 23. 6. 2011 ( RTF )
  (Zrušenie spoločností Govinvest I, s.r.o. a Govinvest II, s.r.o. s )
   
 • 7. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 23. 6. 2011 ( RTF )
  (Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2010 )
   
 • 7. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 23. 6. 2011 ( PDF )
  (Správa o činnosti a hospodárení príspevkových organizácií Mesta Žilina za rok 2011 – Mestského divadla, Mestskej krytej plavárne, Turistickej informačnej kancelárie )
   
 • 7. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 23. 6. 2011 ( PDF )
  (Vyúčtovanie straty z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. za rok 2010 )
   
 • 7. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 23. 6. 2011 ( RTF )
  (Informácia o výsledkoch hospodárenia spoločností s majetkovou účasťou Mesta )
   
 • 7. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 23. 6. 2011 ( RTF )
  (Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Mesta Žilina za rok 2010 )
   
 • 7. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 23. 6. 2011 ( RTF )
  (Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2010 )
   
 • 7. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 23. 6. 2011 ( PDF )
  (Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2010 - vlastný materiál)
   
 • 7. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 23. 6. 2011 ( RTF )
  (Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina, ktorým sa určujú podmienky, spôsob poskytovania sociálnej služby v jedálni a výška úhrady za stravný lístok v jedálni )
   
 • 7. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 23. 6. 2011 ( RTF )
  (Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o poskytovaní starostlivosti v detských jasliach a úhradách za poskytovanú starostlivosť v detských jasliach )
   
 • 7. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 15, 23. 6. 2011 ( RTF )
  (Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby )
   
 • 7. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 16, 23. 6. 2011 ( PDF )
  (Návrh VZN o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina )
   
 • 7. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 17, 23. 6. 2011 ( PDF )
  (Návrh VZN o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina )
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 24. 5. 2011 ( PDF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 24. 5. 2011 ( RTF )
  (Informatívna správa o stave plnenia uznesení MZ v Žiline )
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 24. 5. 2011 ( RTF )
  (Zmena Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Žiline )
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 24. 5. 2011 ( RTF )
  (Zmena Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Žiline - vlastný materiál)
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 24. 5. 2011 ( RTF )
  (Zmena Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline )
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 24. 5. 2011 ( RTF )
  (Zmena Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline - vlastný materál )
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 24. 5. 2011 ( RTF )
  (Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline )
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 24. 5. 2011 ( RTF )
  (Arieh Klein – udelenie ocenenia „Čestný občan mesta Žilina )
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 24. 5. 2011 ( RTF )
  (Hospodárenie Mesta v rozpočtovom provizóriu v roku 2011 )
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 24. 5. 2011 ( RTF )
  (Zníženie základného imania spoločnosti ŽILINA REAL, s.r.o. )
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 24. 5. 2011 ( PDF )
  (Vyúčtovanie straty z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. za rok 2009 )
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 24. 5. 2011 ( RTF )
  (Návrh VZN o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina )
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 24. 5. 2011 ( RTF )
  (Návrh VZN o úprave správneho poplatku za zvláštne užívanie pozemných komunikácií )
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 24. 5. 2011 ( RTF )
  (Návrh VZN o dani za užívanie verejného priestranstva )
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 24. 5. 2011 ( RTF )
  (Návrh VZN Mesta Žilina o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov )
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 15, 24. 5. 2011 ( PDF )
  (Nakladanie s majetkom mesta )
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 24. 5. 2011 ( PDF )
  (Rozpočet Mesta Žilina na rok 2011 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2011 )
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 11. 4. 2011 ( RTF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 11. 4. 2011 ( RTF )
  (Možnosti riešenia Odpadového hospodárstva mesta Žilina do budúcnosti )
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 11. 4. 2011 ( RTF )
  (Definitívne vysporiadanie objektu Doškoľovacieho strediska Mesta Žilina v Gbeľanoch)
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 11. 4. 2011 ( PDF )
  (Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov )
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 11. 4. 2011 ( PDF )
  (Nakladanie s majetkom mesta (odpredaj, zámena a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina) )
   
 • 4. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 15. 3. 2011 ( RTF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 4. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 15. 3. 2011 ( RTF )
  (Kontrolná správa plnenia uznesení MZ v Žiline)
   
 • 4. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 15. 3. 2011 ( RTF )
  (Návrh na vymenovanie riaditeľa Mestského divadla )
   
 • 4. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 15. 3. 2011 ( PDF )
  (Organizačný poriadok, Štatút, Pracovný poriadok, Platový poriadok MP v Žiline )
   
 • 4. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 15. 3. 2011 ( RTF )
  (Rokovací poriadok Mestskej rady v Žiline )
   
 • 4. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 15. 3. 2011 ( RTF )
  (Rokovací poriadok Mestskej rady v Žiline - vlastný materiál)
   
 • 4. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 15. 3. 2011 ( RTF )
  (Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline )
   
 • 4. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 15. 3. 2011 ( RTF )
  (Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline - vlastný materiál)
   
 • 4. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 15. 3. 2011 ( RTF )
  (Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Návrhu programového rozpočtu na rok 2011 – 2013, Mesto Žilina )
   
 • 4. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 15. 3. 2011 ( RTF )
  (Návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2011 – 2013 )
   
 • 4. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 15. 3. 2011 ( PDF )
  (Návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2011 – 2013 - materiál)
   
 • 4. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 15. 3. 2011 ( RTF )
  (Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2011 – zásady stanovenia ich použitia a výšky )
   
 • 4. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 15. 3. 2011 ( RTF )
  (Návrh na schválenie členov grantových komisií mesta na rok 2011 )
   
 • 4. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 15. 3. 2011 ( RTF )
  (Repatriácia vkladov Mesta Žilina v spoločnostiach Govinvest I, s.r.o. a Govinvest II, s.r.o. za účelom vrátenia návratnej finančnej výpomoci Ministerstvu financií SR)
   
 • 4. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 15. 3. 2011 ( RTF )
  (Návrh na zmenu výšky minimálneho nájomného za pozemky pod letnými terasami v meste Žilina )
   
 • 4. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 15. 3. 2011 ( RTF )
  (Návrh na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Životné prostredie pre projekt: „Považský Chlmec – stoková sieť“ )
   
 • 4. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 15, 15. 3. 2011 ( RTF )
  (Nakladanie s majetkom mesta (kúpa, odpredaj, zámena a prenájom nehnuteľností Mesta Žilina) )
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 16. 2. 2011 ( RTF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 16. 2. 2011 ( RTF )
  (Nastúpenie náhradníka na uprázdnený mandát v Mestskom zastupiteľstve v Žiline)
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 16. 2. 2011 ( RTF )
  (Kontrolná správa plnenia uznesení MZ v Žiline)
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 16. 2. 2011 ( RTF )
  (Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina za rok 2010)
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 16. 2. 2011 ( RTF )
  (Personálne zmeny v komisiách Mestského zastupiteľstva v Žiline)
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 16. 2. 2011 ( RTF )
  (Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 24/2011)
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 16. 2. 2011 ( RTF )
  (Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 9/2009 zo dňa 26.01.2009)
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 16. 2. 2011 ( RTF )
  (Harmonogram stretnutí poslancov výborov v mestských častiach s občanmi – informatívna správa)
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 16. 2. 2011 ( RTF )
  (Návrh na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Životné prostredie pre projekt: „Považský Chlmec – stoková sieť“ )
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 16. 2. 2011 ( RTF )
  (Schválenie uzatvorenia zmluvy o spolupráci so SEVAK, a.s. - Schválenie uzatvorenia Zmluvy o budúcej zmluve o nájme verejnej kanalizácie a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve o odpredaji verejnej kanalizácie )
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 16. 2. 2011 ( RTF )
  (Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 21/2009, upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina)
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 16. 2. 2011 ( RTF )
  (Nakladanie s majetkom mesta - Návrh na schválenie zámeru odpredaja nehnuteľného majetku mesta Žilina formou dobrovoľnej dražby)
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 16. 2. 2011 ( RTF )
  (Nakladanie s majetkom mesta - Odpredaj a prenájom nehnuteľnostá Mesta Žilina)
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 16. 2. 2011 ( RTF )
  (Personálne zmeny v obchodných spoločnostiach s účasťou Mesta Žilina )
   
 • 2. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 20. 1. 2011 ( RTF )
  (Informácia o poverení zástupcu primátora zastupovaním primátora mesta Žilina)
   
 • 2. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 20. 1. 2011 ( RTF )
  (Informácia o vymenovaní prednostu Mestského úradu v Žiline)
   
 • 2. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 20. 1. 2011 ( RTF )
  (Návrh na poverenie poslanca mestského zastupiteľstva zvolávaním a vedením zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline v osobitných prípadoch)
   
 • 2. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 20. 1. 2011 ( RTF )
  (Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2010 - Štatút mesta Žilina)
   
 • 2. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 20. 1. 2011 ( RTF )
  (Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline)
   
 • 2. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 20. 1. 2011 ( RTF )
  (Návrh na schválenie odmeny zástupcu primátora)
   
 • 2. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 20. 1. 2011 ( RTF )
  (Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline)
   
 • 2. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 20. 1. 2011 ( RTF )
  (Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskej rady v Žiline na rok 2011)
   
 • 2. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 20. 1. 2011 ( RTF )
  (Kontrolná správa plnenia uznesení MZ v Žiline)
   
 • 2. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 20. 1. 2011 ( RTF )
  (Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na I. polrok 2011)
   
 • 2. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 15, 20. 1. 2011 ( RTF )
  (Návrh na odvolanie a následné vymenovanie náčelníka mestskej polície)
   
 • 2. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 16, 20. 1. 2011 ( RTF )
  (Návrh na vymenovanie riaditeľa mestského divadla)
   
 • 2. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 18, 20. 1. 2011 ( PDF )
  (Rozpočet mesta Žilina na rok 2010 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2010 – informatívna správa)
   
 • 2. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 20. 1. 2011 ( RTF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 2. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 20. 1. 2011 ( RTF )
  (Informácia o zložení poslaneckých klubov v Mestskom zastupiteľstve v Žiline)
   
 • 2. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 20. 1. 2011 ( RTF )
  (Návrh na zriadenie Mestskej rady v Žiline )
   
 • 2. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 20. 1. 2011 ( RTF )
  (Návrh na zriadenie komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline)
   
 • Rok 2010

 • Ustanovujúce zasadnutie MZ v Žiline, 22. 12. 2010 ( RTF )
  (Schválený program)
   
 • Ustanovujúce zasadnutie MZ v Žiline, 16. 12. 2010 ( PDF )
  (Návrh platu primátora mesta)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline, 20. 10. 2010 ( RTF )
  (Schválený program)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 13. 10. 2010 ( RTF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 13. 10. 2010 ( RTF )
  (Kontrolná správa plnenia uznesení MZ v Žiline)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 13. 10. 2010 ( RTF )
  (II. zmena a doplnenie Organizačného poriadku Mestskej polície v Žiline)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 13. 10. 2010 ( RTF )
  (Informácia o vydaní Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 13. 10. 2010 ( RTF )
  (Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Žilina k 30.06.2010)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 13. 10. 2010 ( PDF )
  (Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Žilina k 30.06.2010 - materiál)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 13. 10. 2010 ( RTF )
  (Správa o pripravenosti škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mesta Žilina v školskom roku 2010/2011)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 13. 10. 2010 ( RTF )
  (Návrh na schválenie uzatvorenie dodatkov k zriaďovacím listinám ZŠ, SSŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 13. 10. 2010 ( RTF )
  (Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2010 – 2013)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 13. 10. 2010 ( PDF )
  (Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2010 – 2013 - materiál)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 13. 10. 2010 ( RTF )
  (Návrh VZN o správe, tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Žilina)
   
 • 33. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 13. 10. 2010 ( RTF )
  (Nakladanie s majetkom mesta (odpredaj a zámena nehnuteľností Mesta Žilina))
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline , 31. 8. 2010 ( PDF )
  (Schválený program)
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 25. 8. 2010 ( PDF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 25. 8. 2010 ( PDF )
  (Kontrolná správa plnenia uznesení MZ v Žiline)
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 25. 8. 2010 ( PDF )
  (Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline)
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 25. 8. 2010 ( PDF )
  (Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Žilina)
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 25. 8. 2010 ( PDF )
  (Určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre voľby do orgánov samosprávy obcí 27.11.2010)
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 25. 8. 2010 ( PDF )
  (Návrh na schválenie - Zmluva o partnerstve medzi mestom Plzeň a mestom Žilina)
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 25. 8. 2010 ( PDF )
  (Návrh verejných priestranstiev pre voľný pohyb psov)
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 25. 8. 2010 ( PDF )
  (Návrh verejných priestranstiev pre voľný pohyb psov - Príloha č. 1)
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 25. 8. 2010 ( PDF )
  (Návrh verejných priestranstiev pre voľný pohyb psov - Príloha č. 2)
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 25. 8. 2010 ( PDF )
  (Návrh verejných priestranstiev pre voľný pohyb psov - Príloha č. 3)
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 25. 8. 2010 ( PDF )
  (Návrh verejných priestranstiev pre voľný pohyb psov - Príloha č. 4)
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 25. 8. 2010 ( PDF )
  (Informatívna správa k plneniu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 80/2010)
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 25. 8. 2010 ( PDF )
  (Výročná správa MsHK Žilina, a.s.)
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 25. 8. 2010 ( PDF )
  (Výročná správa MsHK Žilina, a.s. - Vlastný materiál)
   
 • 32. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 25. 8. 2010 ( PDF )
  (Nakladanie s majetkom Mesta Žilina)
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline , 23. 7. 2010 ( PDF )
  (Schválený program)
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 15. 7. 2010 ( RTF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 15. 7. 2010 ( RTF )
  (Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2009)
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 15. 7. 2010 ( PDF )
  (Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2009 - materiál)
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 15. 7. 2010 ( RTF )
  (Rozpočet mesta Žilina na rok 2010 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2010)
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 15. 7. 2010 ( MS Excel )
  (Rozpočtové opatrenie č. 1/2010 - 1. úprava rozpočtu na rok 2010)
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 15. 7. 2010 ( RTF )
  (Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia č. 72/2010 nepodpísaním)
   
 • Mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 15. 7. 2010 ( PDF )
  (Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia č. 72/2010 nepodpísaním - text oznámenia)
   
 • 30. zasadnutie MZ v Žiline , 29. 6. 2010 ( PDF )
  (Schválený program)
   
 • 30. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 24. 6. 2010 ( RTF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 30. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 24. 6. 2010 ( RTF )
  (KONTROLNÁ SPRÁVA PLNENIA UZNESENÍ MZ V ŽILINE)
   
 • 30. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 24. 6. 2010 ( PDF )
  (NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA ŽILINA NA 2. POLROK 2010)
   
 • 30. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 24. 6. 2010 ( RTF )
  (SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE ŽILINA ZA ROK 2009 - Vyhodnotenie plnenia uznesení č. 27/2010 a č. 58/2010 z 29. zasadnutia)
   
 • 30. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 24. 6. 2010 ( RTF )
  (ŠTATÚT MESTA ŽILINA)
   
 • 30. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 24. 6. 2010 ( RTF )
  (ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU MESTA ŽILINA ZA ROK 2009)
   
 • 30. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 24. 6. 2010 ( RTF )
  (ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA ŽILINA ZA ROK 2009)
   
 • 30. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 24. 6. 2010 ( PDF )
  (Záverečný účet za rok 2009 - materiál)
   
 • 30. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 24. 6. 2010 ( RTF )
  (ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2010 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 1/2010 )
   
 • 30. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 24. 6. 2010 ( MS Excel )
  (Rozpočet mesta Žilina na rok 2010 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 2010 - príloha)
   
 • 30. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 24. 6. 2010 ( RTF )
  (NA SCHVÁLENIE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA, KTORÝM SA MENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 7/2009 O PODMIENKACH UMIESTŇOVANIA, POVOĽOVANIA A PREVÁDZKOVANIA SEZÓNNYCH VONKAJŠÍCH OBSLUŽNÝCH ZARIADENÍ NA ÚZEMÍ MESTA ŽILINA)
   
 • 30. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 24. 6. 2010 ( RTF )
  (NÁVRH NA SCHVÁLENIE UZATVORENIA DODATKOV K ZRIAĎOVACÍM LISTINÁM ZŠ, ZŠ S MŠ, ZUŠ A CVČ V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA ŽILINA)
   
 • 30. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 24. 6. 2010 ( RTF )
  (Návrh na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok - Zelené oázy v mestách)
   
 • 30. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 24. 6. 2010 ( RTF )
  (NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA ŽILINA)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline, 22. 4. 2010 ( RTF )
  (Schválený program)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 14. 4. 2010 ( RTF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 14. 4. 2010 ( RTF )
  (Kontrolná správa plnenia uznesení MZ v Žiline - mat. č. 25/2010)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 14. 4. 2010 ( RTF )
  (Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina za rok 2009 - mat. č. 26/2010)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 14. 4. 2010 ( RTF )
  (Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2009 - mat. č. 27/2010)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 14. 4. 2010 ( PDF )
  (Správa o činnosti Mestského divadla Žilina za rok 2009 - mat. č. 28/2010)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 14. 4. 2010 ( PDF )
  (Správa o hospodárení, činnosti a plnení rozpočtu TIK mesta Žilina, príspevkovej organizácie, za rok 2009 - mat. č. 29/2010)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 14. 4. 2010 ( PDF )
  (Správa o činnosti a hospodárení Mestskej krytej plavárne za obdobie 1.1.2009-31.12.2009 - mat. č. 30/2010)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 14. 4. 2010 ( RTF )
  (Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Návrh Programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2010 – 2012 - mat. č. 31/2010)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 14. 4. 2010 ( PDF )
  (Návrh programového rozpočtu na rok 2010-2012 - vlastný materiál)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 14. 4. 2010 ( RTF )
  (Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2010 – 2012 - mat. č. 32/2010)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 14. 4. 2010 ( RTF )
  (Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach – zásady stanovenia ich použitia a výšky - mat. č. 33/2010)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 14. 4. 2010 ( RTF )
  (Informatívna správa o priebehu prípravy komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2010-2013 - mat. č. 34/2010)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 14. 4. 2010 ( RTF )
  (Informácia o vzdaní sa funkcie likvidátorky Reštaurácie, š.p. „v likvidácii“- mat. č. 35/2010)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 14. 4. 2010 ( PDF )
  (Informatívna správa k plneniu uznesenia č. 6/2010 - mat. č. 36/2010)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 14. 4. 2010 ( RTF )
  (Návrh na schválenie uzatvorenia dodatkov k zriaďovacím listinám materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina - mat. č. 37/2010)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 15, 14. 4. 2010 ( RTF )
  (Návrh zadania pre vypracovanie urbanistickej štúdie IBV – Trnovka - mat. č. 38/2010)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 16, 14. 4. 2010 ( RTF )
  (Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2007 o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápisu do Zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina - mat. č. 39/2010)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 17, 14. 4. 2010 ( RTF )
  (Návrh na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu cezhraničnej spolupráce Česko – Slovenská republika 2007-2013, v rámci druhej výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok, ktorá bola vyhlásená 05.02.2010, pre projekt: „Zelené oázy v mestách“ - mat. č. 40/2010)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 18, 14. 4. 2010 ( RTF )
  (Návrh na schválenie - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z ROP, Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry CR, oblasť podpory 3.2b – Neinvestičné aktivity v CR, pre projekt: „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina“ - mat. č. 41/2010)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 19, 14. 4. 2010 ( RTF )
  (Návrh na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodárky rast, v rámci výzvy s kódom KaHR-22VS-1001, pre projekt: „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina“ - mat. č. 42/2010)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 20, 14. 4. 2010 ( RTF )
  (Návrh na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Životné prostredie, v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok s kódom OPŽP-PO4-10-1, ktorá bola vyhlásená 1.2.2010, pre projekt: „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu formou riadenej aeróbnej fermentácie v meste Žilina“ - mat. č. 43/2010)
   
 • 29. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 21, 14. 4. 2010 ( PDF )
  (Nakladanie s majetkom mesta Žilina - mat. č. 44/2010)
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 4. 3. 2010 ( RTF )
  (PREROKOVANIE VÝSTUPOV Z KONTROLY NKÚ SR, KTORÚ NKÚ USKUTOČNIL V MESTE ŽILINA V ROKU 2009 NA ZÁKLADE KOMPLETNÝCH MATERIÁLOV Z KONTROLY NKÚ SR)
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 4. 3. 2010 ( RTF )
  (PREROKOVANIE VÝSTUPOV Z KONTROLY NKÚ SR, KTORÚ NKÚ USKUTOČNIL V MESTE ŽILINA V ROKU 2009 NA ZÁKLADE KOMPLETNÝCH MATERIÁLOV Z KONTROLY NKÚ SR - Príloha)
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 4. 3. 2010 ( PDF )
  (PREROKOVANIE VÝSTUPOV Z KONTROLY NKÚ SR, KTORÚ NKÚ USKUTOČNIL V MESTE ŽILINA V ROKU 2009 NA ZÁKLADE KOMPLETNÝCH MATERIÁLOV Z KONTROLY NKÚ SR - vlastný materiál)
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 4. 3. 2010 ( RTF )
  (ROZPOČET MESTA NA ROK 2010)
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 4. 3. 2010 ( PDF )
  (ROZPOČET MESTA NA ROK 2010 - Materiál + Prílohy)
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 4. 3. 2010 ( RTF )
  (NÁVRH NA ZRIADENIE PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE MESTA ŽKC)
   
 • Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 4. 3. 2010 ( RTF )
  (Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu )
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline, 15. 2. 2010 ( RTF )
  (Schválený program)
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 11. 2. 2010 ( RTF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 11. 2. 2010 ( RTF )
  (Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline - mat. č. 1/2010)
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 11. 2. 2010 ( RTF )
  (Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline - Príloha - Informatívna správa o výsledkoch kontrol)
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 11. 2. 2010 ( RTF )
  (Prerokovanie Správy NKÚ o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v Meste Žilina - mat. č. 2/2010)
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 11. 2. 2010 ( PDF )
  (Prerokovanie správy NKÚ - vlastný materiál)
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 11. 2. 2010 ( RTF )
  (Prerokovanie správy NKÚ SR - Príloha - stanovisko HK)
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 11. 2. 2010 ( RTF )
  (Rozpočet mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2009 – informatívna správa - mat. č. 3/2010)
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 11. 2. 2010 ( MS Excel )
  (Rozpočet mesta Žilina na rok 2009 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5 2009 - Príloha)
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 11. 2. 2010 ( RTF )
  (Návrh VZN mesta Žilina o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina (Námestie Žilinskej synody) a o doplnení VZN č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina - mat. č. 4/2010)
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 11. 2. 2010 ( PDF )
  (Návrh VZN mesta Žilina o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina (Námestie Žilinskej synody) a o doplnení VZN č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina - Príloha)
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 11. 2. 2010 ( RTF )
  (Návrh VZN mesta Žilina o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mesta Žilina - mat. č. 5/2010)
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 11. 2. 2010 ( RTF )
  (Návrh VZN mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Žilina č. 7/2009 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území Mesta Žilina - mat. č. 6/2010)
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 11. 2. 2010 ( RTF )
  (Správa k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Žilina č. 4/2007 o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápisu do Zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina - mat. č. 7/2010)
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 11. 2. 2010 ( RTF )
  (Informácia o riešení prípadu Kapolka - mat. č. 8/2010)
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 11. 2. 2010 ( RTF )
  (Informatívna správa o plnení uznesení č. 142/2009, č. 143/2009, č. 144/2009 a č. 145/2009 - mat. č. 9/2010)
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 11. 2. 2010 ( PDF )
  (Štúdia revitalizácie sadu mieru – informatívna správa - mat. č. 10/2010)
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 11. 2. 2010 ( RTF )
  (Informácia o príprave zavedenia elektronického verejného obstarávania, vrátane elektronických aukcií v podmienkach Mesta Žilina - mat. č. 11/2010)
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 11. 2. 2010 ( RTF )
  (Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie mesta Žilinské kultúrne centrum - mat. č. 12/2010)
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 11. 2. 2010 ( RTF )
  (Návrh na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013, v rámci 2. výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok, ktorá bola vyhlásená 11.1.2010, pre projekt: „Zachovanie kultúrneho dedičstva našich predkov v PL-SK pohraničí“ - mat. č. 13/2010)
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 15, 11. 2. 2010 ( RTF )
  (Návrh na vypracovanie štúdie verejných priestorov určených pre voľný pohyb psov - mat. č. 14/2010)
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 16, 11. 2. 2010 ( RTF )
  (Návrh - zmena zástupcov mesta v štatutárnych a dozorných orgánoch právnických osôb - mat. č. 15/2010)
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 17, 11. 2. 2010 ( RTF )
  (Návrh - prevod správy majetku Mesta Žilina Centru voľného času, Pivovarská 1, Žilina - mat. č. 16/2010)
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 18, 11. 2. 2010 ( RTF )
  (Návrh - vysporiadanie pozemkov v areáli DPMŽ, I. etapa – schválenie zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách - mat. č. 17/2010)
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 19, 11. 2. 2010 ( RTF )
  (Schválenie uzatvorenia zmluvy o odkúpení hnuteľného majetku a schválenie uzatvorenia dodatku k zmluve o poskytovaní služby verejného osvetlenia mesta Žilina - mat. č. 18/2010)
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 20, 11. 2. 2010 ( RTF )
  (Návrh na prevod nehnuteľností - mat. č. 19/2010)
   
 • 26. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 21, 11. 2. 2010 ( RTF )
  (Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina - mat. č. 20/2010)
   
 • Rok 2009

 • 25. zasadnutie MZ v Žiline, 14. 12. 2009 ( RTF )
  (Schválený program)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 10. 12. 2009 ( RTF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 10. 12. 2009 ( RTF )
  (Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 10. 12. 2009 ( RTF )
  (Správa z vykonaného preverenia skutočností pre naplnenie Uznesenia č. 112/2009 k Návrhu na odvolanie Michala Horeckého z funkcie viceprimátora mesta Žilina)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 10. 12. 2009 ( RTF )
  (Správa z vykonaného preverenia skutočností pre naplnenie Uznesenia č. 113/2009 ku Kontrolnej správe o plnení uznesení MsZ v Žiline)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 10. 12. 2009 ( RTF )
  (Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina na 1. polrok 2010)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 10. 12. 2009 ( RTF )
  (Prerokovanie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 124/2009 pozastaveného primátorom mesta Žilina)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 10. 12. 2009 ( RTF )
  (Informatívna správa o činnosti TIK mesta Žilina, p.o., za rok 2008)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 10. 12. 2009 ( RTF )
  (Návrh VZN o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina a o doplnení VZN č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 10. 12. 2009 ( RTF )
  (Návrh VZN o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina a o doplnení VZN č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina - príloha dôvodovej správy)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 10. 12. 2009 ( PDF )
  (Návrh VZN o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina a o doplnení VZN č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina - Príloha VZN)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 10. 12. 2009 ( RTF )
  (Návrh VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 10. 12. 2009 ( RTF )
  (Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 6/2009 o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 10. 12. 2009 ( RTF )
  (Návrh VZN upravujúceho zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 10. 12. 2009 ( RTF )
  (Návrh VZN o dani z nehnuteľností)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 10. 12. 2009 ( RTF )
  (Návrh VZN o dani za ubytovanie)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 10. 12. 2009 ( RTF )
  (Návrh VZN o dani za psa)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 15, 10. 12. 2009 ( RTF )
  (Návrh VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 16, 10. 12. 2009 ( RTF )
  (Návrh VZN o odpadoch)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 17, 10. 12. 2009 ( RTF )
  (Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žilina)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 18, 10. 12. 2009 ( RTF )
  (Rozpočet mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2009)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 19, 10. 12. 2009 ( RTF )
  (Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu – Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2010-2012)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 20, 10. 12. 2009 ( PDF )
  (Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2010 – 2012)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 21, 10. 12. 2009 ( RTF )
  (Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2010 – Zásady stanovenia ich použitia a výšky)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 22, 10. 12. 2009 ( RTF )
  (Návrh na zriadenie príspevkovej organizácie mesta Žilinské kultúrne centrum)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 23, 10. 12. 2009 ( RTF )
  (Návrh hamornogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskej rady v Žiline v roku 2010)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 24, 10. 12. 2009 ( RTF )
  (Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 25, 10. 12. 2009 ( RTF )
  (Rokovací poriadok výborov v mestských častiach mesta Žilina)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 26, 10. 12. 2009 ( RTF )
  (Ocenenie osobností mesta Žilina za rok 2009)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 27, 10. 12. 2009 ( RTF )
  (Návrh na vymenovanie predsedov a členov grantových komisií mesta na rok 2010)
   
 • 25. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 28, 10. 12. 2009 ( RTF )
  (Lokálna stratégia komplexného prístupu s názvom „Sociálna inklúzia marginalizovanej rómskej komunity v meste Žilina“)
   
 • 24. zasadnutie MZ v Žiline, 19. 10. 2009 ( RTF )
  (Schválený program)
   
 • 24. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 12. 10. 2009 ( RTF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 24. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 12. 10. 2009 ( RTF )
  (Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline)
   
 • 24. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 12. 10. 2009 ( PDF )
  (Správa o činnosti Mestského divadla Žilina v sezóne 2008_2009)
   
 • 24. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 12. 10. 2009 ( PDF )
  (Doplnenie Tarify mestskej hromadnej dopravy v Žiline o predaj cestovných lístkov)
   
 • 24. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 12. 10. 2009 ( RTF )
  (Správa o pripravenosti škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mesta Žilina v školskom roku 2009_2010)
   
 • 24. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 12. 10. 2009 ( PDF )
  (Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Žilina k 30.06.2009)
   
 • 24. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 12. 10. 2009 ( RTF )
  (Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Rozpočet mesta Žilina na rok 2009 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4_2009)
   
 • 24. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 12. 10. 2009 ( RTF )
  (Rozpočet mesta Žilina na rok 2009 - zmena rozpočtovým opatrením č. 4_2009)
   
 • 24. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 12. 10. 2009 ( MS Excel )
  (Rozpočet mesta Žilina na rok 2009 - zmena rozpočtovým opatrením č. 4_2009 - Príloha)
   
 • 24. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 12. 10. 2009 ( RTF )
  (Návrh V ZN o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a poriadku na území mesta Žilina)
   
 • 24. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 12. 10. 2009 ( RTF )
  (Návrh VZN, ktorým sa určujú podmienky, spôsob poskytovania stravovania a výška úhrady za stravný lístok v jedálni)
   
 • 24. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 12. 10. 2009 ( RTF )
  (Návrh VZN o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305_2005 Z. z.)
   
 • 24. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 12. 10. 2009 ( RTF )
  (Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z ROP - Stavebné úpravy národnej kultúrnej pamiatky - BURIANOVA VEŽA na ul. Horný Val v Žiline)
   
 • 24. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 12. 10. 2009 ( RTF )
  (Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z ROP - Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky v meste Žilina - Rosenfeldov palác)
   
 • 24. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 12. 10. 2009 ( RTF )
  (Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Informatizácie spoločnosti - Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline)
   
 • 23. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline - Schválený program, 28. 8. 2009 ( RTF )
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 14. 8. 2009 ( RTF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 14. 8. 2009 ( RTF )
  (Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline)
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 14. 8. 2009 ( RTF )
  (Rokovací poriadok Mestskej rady v Žiline)
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 14. 8. 2009 ( PDF )
  (Správa o činnosti a hospodárení Mestskej krytej plavárne v Žiline za obdobie 01.01.2008-31.12.2008)
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 14. 8. 2009 ( RTF )
  (Rozpočet Mesta Žilina na rok 2009 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 2009- informatívna správa)
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 14. 8. 2009 ( MS Excel )
  (Rozpočet Mesta Žilina na rok 2009 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 2009 - Príloha)
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 14. 8. 2009 ( RTF )
  (Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Rozpočet Mesta Žilina na rok 2009 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 2009)
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 14. 8. 2009 ( MS Excel )
  (Rozpočet Mesta Žilina na rok 2009 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 2009 - Príloha)
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 14. 8. 2009 ( RTF )
  (Rozpočet Mesta Žilina na rok 2009 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3 2009)
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 14. 8. 2009 ( RTF )
  (Návrh VZN o určení názvu ulíc v meste Žilina)
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 14. 8. 2009 ( PDF )
  (Návrh VZN o určení názvu ulíc v meste Žilina - Prílohy.doc)
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 14. 8. 2009 ( RTF )
  (Návrh VZN o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole)
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 14. 8. 2009 ( RTF )
  (Návrh VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí)
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 14. 8. 2009 ( RTF )
  (Návrh VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole)
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 14. 8. 2009 ( RTF )
  (Návrh VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času)
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 14. 8. 2009 ( RTF )
  (Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Žilina a ich zápis do zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina)
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 14. 8. 2009 ( PDF )
  (Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Žilina a ich zápis do zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina - evidenčné listy)
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 14. 8. 2009 ( RTF )
  (Projekt Revitalizácia pozemných komunikácií v Meste Žilina - skrátenie doby financovania)
   
 • 23. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 15, 14. 8. 2009 ( RTF )
  (Návrh na odkúpenie nehnuteľností)
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 22. 6. 2009 ( RTF )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 22. 6. 2009 ( RTF )
  (Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline)
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 22. 6. 2009 ( RTF )
  (Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2009)
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 22. 6. 2009 ( ZIP )
  (Správa o činnosti a hospodárení Mestskej krytej plavárne v Žiline za obdobie 1.1.2008-31.12.2008)
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 22. 6. 2009 ( RTF )
  (Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2008)
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 22. 6. 2009 ( RTF )
  (Návrh na poverenie výkonom funkcie sobášiaceho)
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 22. 6. 2009 ( RTF )
  (Návrh VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni)
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 22. 6. 2009 ( PDF )
  (Návrh VZN o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina)
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 22. 6. 2009 ( RTF )
  (Návrh VZN o určení a zmene názvu ulíc v meste Žilina (Okrová, Sivá, Na Veľký Diel))
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 22. 6. 2009 ( PDF )
  (PRÍLOHA)
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 22. 6. 2009 ( RTF )
  (Návrh VZN, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina)
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 22. 6. 2009 ( RTF )
  (Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 - infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou, Školská 49, Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“)
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 22. 6. 2009 ( RTF )
  (Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 - infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova, Žilina“)
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 22. 6. 2009 ( RTF )
  (Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 - infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná, Žilina“)
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 22. 6. 2009 ( RTF )
  (Návrh zmluvy o výkone vo verejnom záujme)
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 15, 22. 6. 2009 ( RTF )
  (Návrh na vysporiadanie pozemkov pod trolejbusovým depom)
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 16, 22. 6. 2009 ( RTF )
  (Určenie všeobecnej hodnoty pozemkov vo vlastníctve mesta Žilina)
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 17, 22. 6. 2009 ( RTF )
  (Návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej nájomnej zmluve)
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 18, 22. 6. 2009 ( RTF )
  (Projekt „Revitalizácia pozemných komunikácií v Meste Žilina“)
   
 • 22. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 19, 22. 6. 2009 ( RTF )
  (Návrh na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 24. 4. 2009 ( RTF )
  (Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 24. 4. 2009 ( RTF )
  (Žiadosť o schválenie dodatku k zriaďovacej listine (rozšírenie oprávnenia na podnikateľskú činnosť) Turistickej informačnej kancelárie (TIK) Mesta Žilina, príspevkovej organizácie, Republiky 1, 010 01 Žilina)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 24. 4. 2009 ( RTF )
  (Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 24. 4. 2009 ( RTF )
  (Koncepcia zníženia základného imania v spoločnosti MsHK Žilina, a.s. a spätného prevodu nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti na Mesto Žilina)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 24. 4. 2009 ( RTF )
  (Personálne návrhy v MsHK Žilina, a.s.)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 24. 4. 2009 ( RTF )
  (Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Žilina za rok 2008)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 24. 4. 2009 ( PDF )
  (Záverečný účet mesta Žilina za rok 2008)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 24. 4. 2009 ( RTF )
  (Stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Rozpočet mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2009)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 24. 4. 2009 ( ZIP )
  (Rozpočet Mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2009)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 24. 4. 2009 ( RTF )
  (Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č. 8/1996 o odchyte a likvidácii túlavých zvierat – činnosti mestského šarhu na území mesta Žilina a VZN č. 7/1996 o chove a držaní zvierat na území mesta Žilina)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 24. 4. 2009 ( RTF )
  (Návrh VZN, ktorým sa určujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, úhrada za opatrovateľskú službu a podmienky a úhrada za donášku stravy)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 24. 4. 2009 ( RTF )
  (Prevod akcií Mesta Žilina v Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s. na Slovenskú republiku v zastúpení Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 24. 4. 2009 ( RTF )
  (Projekt multifunkčného športového areálu na Karpatskej)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 15, 24. 4. 2009 ( RTF )
  (Súhrnná správa o stave ochrany pred požiarmi v meste Žilina za rok 2008)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 16, 24. 4. 2009 ( PDF )
  (Koncepcia rozvoja kultúry v meste Žilina a návrh systémových opatrení)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 17, 24. 4. 2009 ( RTF )
  (Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova, Žilina“)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 18, 24. 4. 2009 ( RTF )
  (Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Kvalitnejšie vzdelávanie na ZŠ Limbová, Žilina prostredníctvom jej rekonštrukcie a modernizácie“)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 19, 24. 4. 2009 ( RTF )
  (Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná, Žilina“)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 20, 24. 4. 2009 ( RTF )
  (Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Gaštanová, Žilina“)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 21, 24. 4. 2009 ( RTF )
  (Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školu, Školská 49, Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 22, 24. 4. 2009 ( RTF )
  (Návrh na odpredaj a kúpu nehnuteľností mesta Žilina)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 24. 4. 2009 ( MS Excel )
  (Príloha č. 1 k Projektu multifunkčného športového areálu na Karpatskej)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 24. 4. 2009 ( MS Excel )
  (Príloha č. 2 k Projektu multifunkčného športového areálu na Karpatskej)
   
 • 21. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 24. 4. 2009 ( PDF )
  (Príloha č. 3 k Projektu multifunkčného športového areálu na Karpatskej)
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 25. 2. 2009 ( RTF , MS Word )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 25. 2. 2009 ( RTF , MS Word )
  (Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline)
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 25. 2. 2009 ( RTF , MS Word )
  (Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina za rok 2008)
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 25. 2. 2009 ( RTF , MS Word )
  (Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu mesta Žilina)
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 25. 2. 2009 ( PDF )
  (Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu mesta Žilina - príloha)
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 25. 2. 2009 ( RTF , MS Word )
  (Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2009 – zásady stanovenia ich použitia a výšky)
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 25. 2. 2009 ( RTF , MS Word )
  (Upozornenie prokurátora č. Pd 245/08-13 zo dňa 16.1.2009)
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 25. 2. 2009 ( RTF , MS Word )
  (Správa k protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/1996 o odchyte a likvidácii túlavých zvierat – činnosti mestského šarhu na území mesta Žilina)
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 25. 2. 2009 ( RTF , MS Word )
  (Správa k protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2008 o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina)
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 25. 2. 2009 ( RTF , MS Word )
  (Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Kvalitnejšie vzdelávanie na ZŠ Limbová, Žilina prostredníctvom jej rekonštrukcie a modernizácie“)
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 25. 2. 2009 ( RTF , MS Word )
  (Návrh na prevod výkonu správy parkoviska spolu s parkovacím zariadením pred budovou MsÚ)
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 25. 2. 2009 ( RTF , MS Word )
  (Návrh na prevod výkonu správy budovy Horný Val)
   
 • 20. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 25. 2. 2009 ( RTF , MS Word )
  (Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina)
   
 • 19. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 21. 1. 2009 ( RTF , MS Word )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 19. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 21. 1. 2009 ( RTF , MS Word )
  (Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline)
   
 • 19. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 21. 1. 2009 ( RTF , MS Word )
  (Správa o počte nevyužívaných budov, ktoré sú v majetku Mesta Žilina)
   
 • 19. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 21. 1. 2009 ( RTF , MS Word )
  (Správa o kontrole použitia finančných prostriedkov v rámci údržby mestských komunikácií)
   
 • 19. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 21. 1. 2009 ( MS Word , PDF )
  (Štatút mesta Žilina)
   
 • 19. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 21. 1. 2009 ( RTF , MS Word )
  (Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žiline)
   
 • 19. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 21. 1. 2009 ( RTF , MS Word )
  (Návrh na zmenu Poriadku odmeňovania dodatkom č. 1)
   
 • 19. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 21. 1. 2009 ( RTF , MS Word )
  (Rozpočet Mesta Žilina na rok 2008 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2008 – informatívna správa)
   
 • 19. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 21. 1. 2009 ( MS Excel )
  (Príloha k Rozpočtu Mesta Žilina na rok 2008 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6 2008 )
   
 • 19. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 21. 1. 2009 ( RTF , MS Word )
  (Všeobecne záväzné nariadenie o podnikateľskej činnosti a určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Žilina)
   
 • 19. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 21. 1. 2009 ( RTF , MS Word )
  (Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina)
   
 • 19. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 21. 1. 2009 ( RTF , MS Word )
  (Návrh na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Žilina)
   
 • 19. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 21. 1. 2009 ( ZIP )
  (Plán činnosti Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, príspevkovej organizácie, na rok 2009)
   
 • Rok 2008

 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Správa o výsledku kontroly použitia dotácií z vlastných zdrojov mesta vykonanej zo strany NKÚ)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na I. polrok 2009)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Návrh harmonogramu zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady v Žiline na rok 2009)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Tarifa mestskej hromadnej dopravy v Žiline)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Návrh programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2009 a viacročný rozpočet na roky 2009-2011)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 3. 12. 2008 ( PDF )
  (Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2009-2011)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Správa o plnení úloh súvisiacich so zavedením eura v podmienkach mesta Žilina)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Návrh VZN o určení času a miesta zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Návrh VZN, ktorým sa určujú obvody základných škôl v Žiline)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Všeobecne záväzné nariadenie o dani za psa)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 15, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  (VZN o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 16, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  (VZN o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území mesta Žilina)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 17, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word , MS Excel )
  (Návrh na udelenie čestného občianstva mesta Žilina a vyznamenania mesta – verejné uznanie za zásluhy)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 18, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 19, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Návrh na vymenovanie predsedov a členov grantových komisií mesta na rok 2009)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 20, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Informatívna správa o priebehu projektu „Progresívne opatrenia pre spoločnosti (firmy) na zvýšenie používania hromadnej dopravy zo strany ich zamestnancov – Benefit“)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 21, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky pre projekt: „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných prímestských častí Mesta Žilina“)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 22, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1. – infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova, Žilina“)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 23, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná, Žilina“)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 24, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Návrh na prevod majetkovej účasti (obchodného podielu) Mesta Žilina v spoločnosti MIS Žilina, s.r.o. na spoločnosť ITS, spol. s.r.o.)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 25, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Návrh na zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 26, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Návrh na prevod verejného osvetlenia do nájmu)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 27, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Návrh na odpredaj mestských bytov formou dražby)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 28, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 29, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľností Mesta Žilina)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 30, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Návrh na určenie odmeny pre zástupcu primátora)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 3. 12. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Zmena a doplnenie Organizačného poriadku Mestskej polície v Žiline)
   
 • 17. zasadnutie MZ v Žiline, 3. 12. 2008 ( PDF )
  (Správa o výsledku kontroly použitia dotácií z vlastných príjmov mesta Žilina poskytnutých právnickým osobám na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov a na podporu podnikania a zamestnanosti)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Správa o výsledku kontroly vykonanej zo strany Najvyššieho kontrolného úradu SR v Meste Žilina, prijatých opatreniach a ich následného plnenia)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Správa o kontrole prác vykonaných na cintorínoch v prímestských častiach)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Žilina a ich zápis do zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 9. 10. 2008 ( MS Word , PDF )
  (Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Žilina a ich zápis do zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina - Ciachovňa)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 9. 10. 2008 ( MS Word , PDF )
  (Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Žilina a ich zápis do zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina - Dom Smútku)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 9. 10. 2008 ( MS Word , PDF )
  (Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Žilina a ich zápis do zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina - Krytá plaváreň)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 9. 10. 2008 ( MS Word , PDF )
  (Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Žilina a ich zápis do zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina - Mestská vila na Hálkovej)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 9. 10. 2008 ( MS Word , PDF )
  (Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Žilina a ich zápis do zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina - Obytný dom)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 9. 10. 2008 ( MS Word , PDF )
  (Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Žilina a ich zápis do zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina - Spojené elektrárne SZ Slovenska)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 9. 10. 2008 ( MS Word , PDF )
  (Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Žilina a ich zápis do zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina - Športová hala)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Koncepcia rozvoja mesta Žiliny v oblasti tepelnej energetiky)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Koncepcia rozvoja IS MsÚ v Žiline)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 9. 10. 2008 ( MS Word , PDF )
  (Správa o činnosti MsHK Žilina, a.s.)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Zmena v orgánoch obchodnej spoločnosti s účasťou Mesta Žilina)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.10, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Doplnenie správy o činnosti Mestského divadla Žilina v sezóne 2007/2008)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.11, 9. 10. 2008 ( ZIP )
  (Správa o činnosti Mestskej krytej plavárne Žilina za obdobie 1.1.-31.8.2008)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.12, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Informatívna správa o činnosti TIK mesta Žilina, p. o., za I. polrok 2008)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.13, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Správa o pripravenosti škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mesta Žilina v školskom roku 2008/2009)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.14, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Rozpis položky nájom rozpočtu Centra voľného času na obdobie od 1.9.2008 do 31.12.2008)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.15, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Žilina k 30.6.2008)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.15, 9. 10. 2008 ( MS Word , PDF )
  (Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Žilina k 30.6.2008 - Príloha č. 1)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.15, 9. 10. 2008 ( MS Word , PDF )
  (Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Žilina k 30.6.2008 - Príloha č. 2)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.15, 9. 10. 2008 ( MS Excel )
  (Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Žilina k 30.6.2008 - Prílohy)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.16, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Rozpočet mesta Žilina na rok 2008 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2008)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.17, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Rozpočet mesta Žilina na rok 2008 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2008)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.17, 9. 10. 2008 ( MS Excel )
  (Rozpočet mesta Žilina na rok 2008 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2008 - Príloha)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.18, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Správa o plnení úloh súvisiacich so zavedením eura v podmienkach mesta Žilina)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.19, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Návrh VZN Mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Žilina č. 6/1992)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.20, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Návrh VZN Mesta Žilina, ktorým sa mení VZN Mesta Žilina č. 14/2007 )
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.21, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Zmena Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Žilina)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.22, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Výška spolufinancovania na realizáciu projektu „Lepšie služby verejnosti v meste Žilina prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov v treťom sektore a samospráve“)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.23, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Dohoda o spolupráci medzi mestami Žilina (Slovenská republika) a Plzeň (Česká republika))
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.24, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Dohoda o spolupráci partnerských miest uzatvorená medzi Mestom Žilina (Slovenská republika) a Mestom Czechowice-Dziedzice (Poľská republika))
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.25, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Ocenenie osobností Mesta Žilina pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Žiline)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.26, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.27, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Prevod správy nehnuteľného majetku Mesta Žilina Byttermu, a.s. Žilina)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.28, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Návrh zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnému majetku)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.29, 9. 10. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina)
   
 • 16. zasadnutie MZ v Žiline, 9. 10. 2008 ( PDF )
  (Správa o výsledku kontroly uplatňovania práv mesta ako vlastníka obchodnej spoločnosti a kontroly hospodárenia obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto vlastnícky podiel)
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline)
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Správa o činnosti Mestskej polície Žilina za I. polrok 2008)
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Správa o činnosti Mestského divadla Žilina v sezóne 2007/2008)
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 6. 8. 2008 ( MS Word , PDF )
  (Rekonštrukcia zastávkových označníkov MHD v Žiline)
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 6. 8. 2008 ( MS Word , PDF )
  (Projekt presťahovania autobusovej dopravy z ulice Košická do areálu na ulici Kvačalova)
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Rozpočet Mesta Žilina na rok 2008 - 4. zmena)
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Zmena rozpočtu mesta Žilina na rok 2008 rozpočtovým opatrením č. 4/2008)
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Správa o plnení úloh súvisiacich so zavedením eura v podmienkach mesta Žilina)
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.10, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Informatívna správa k protestu prokurátora)
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.11, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Návrh VZN o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina)
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.12, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Návrh VZN o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole)
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.13, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Návrh VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole)
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.14, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Návrh VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni)
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.15, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Návrh VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí)
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.16, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Návrh VZN o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času)
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.17, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Návrh na zriadenie Centra voľného času, Pivovarská 1, Žilina, Rozpočtovej organizácie)
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.18, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Projekt „Progresívne opatrenia pre spoločnosti (firmy) na zvýšenie používania hromadnej dopravy zo strany ich zamestnancov – Benefit“ – Nenávratný finančný príspevok z programu „Intelligent Energy Europe“, oblasť „Energy and Transport – STEER“)
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.19, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzdelávania pre projekt „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy s materskou školou, Školská 49, Žilina, za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“)
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.20, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Recyklačného fondu, pre projekt „Intenzifikácia separovaného zberu v meste Žilina“)
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.21, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Informatívna správa o ukončenom projekte „Územná prognóza strategického rozvoja mesta Žilina“)
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.22, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Poriadok odmeňovania)
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.24, 6. 8. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina)
   
 • 14. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.23, 6. 8. 2008 ( PDF )
  (Koncepcia rozvoja odborov Mestského úradu v Žiline do roku 2010)
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1, 11. 6. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie)
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 11. 6. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline)
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 11. 6. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na II. polrok 2008)
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 11. 6. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Súhrnná správa o stave ochrany pred požiarmi v meste Žilina za rok 2007)
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 11. 6. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Rozpočet mesta Žilina na rok 2008 – 2.zmena)
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 11. 6. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Finančné vysporiadanie výsledku hospodárenia mesta Žilina za rok 2007)
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.10, 11. 6. 2008 ( RTF , MS Word , MS Excel )
  (Rozpočet Mesta Žilina na rok 2008 – 2. zmena)
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.11, 11. 6. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Správa o plnení úloh súvisiacich so zavedením eura v podmienkach mesta Žilina)
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.12, 11. 6. 2008 ( PDF )
  (Návrh na zmenu zriaďovateľa Súkromného centra voľného času, Pivovarská 1, 010 01 Žilina)
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.13, 11. 6. 2008 ( PDF )
  (Návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení)
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.14, 11. 6. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Žiadosť o schválenie dodatku k zriaďovacej listine TIK mesta Žilina, p.o.)
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.15, 11. 6. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Všeobecne záväzné nariadenie o chove, vodení a držaní psov na území mesta Žilina)
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.16, 11. 6. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Všeobecne záväzné nariadenie o dani za užívanie verejného priestranstva a o správnom poplatku za zvláštne užívanie pozemných komunikácií)
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.17, 11. 6. 2008 ( RTF , MS Word , PDF )
  (Aktualizácia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina 2008-2013)
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.18, 11. 6. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Deklarácia o partnerstve a spolupráci medzi mestami Žilina a Frýdek – Místek /ČR/)
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.19, 11. 6. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Návrh na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina)
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.20, 11. 6. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Návrh na dlhodobý prenájom pozemkov Mesta Žilina)
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.21, 11. 6. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Návrh na prevod nájmu verejného osvetlenia)
   
 • 13. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 11. 6. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Plán práce Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady na II. polrok 2008)
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 2, 9. 4. 2008 ( RTF , MS Word )
  ( Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zatsupiteľstva v Žiline)
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 3, 9. 4. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Súhrnná správa o stave ochrany pred požiarmi v meste Žilina za rok 2007)
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 4, 9. 4. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Návrh Doplnenie štatútu Mestskej polície Žilina)
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 5, 9. 4. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Tarifa mestskej hromadnej dopravy v Žiline)
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 6, 9. 4. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Vysporiadanie pohľadávky DPMŽ, s.r.o. voči Mestu Žilina)
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 7, 9. 4. 2008 ( RTF , MS Word )
  (VZN o spôsobe prideľovania nájomných bytov s nižšim štandardom)
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 8, 9. 4. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Vyhodnotenie zimnej údržby komunikácií v meste Žilina za zimné obdobie)
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 9, 9. 4. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Informatívna správa k protestu prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva)
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 10, 9. 4. 2008 ( RTF , MS Word , PDF )
  (VZN o určení a zmene názvu ulíc v meste Žilina)
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 9. 4. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Návrh na vykonanie voľby hlavného kontrolóra mesta Žilina)
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 9. 4. 2008 ( PDF )
  (príloha 1)
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 11, 9. 4. 2008 ( PDF )
  (príloha 2)
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 12, 9. 4. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu a záverečného účtu Mesta Žilina za rok 2007)
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 9. 4. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Záverečný účet mesta Žilina za rok 2007)
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 13, 9. 4. 2008 ( MS Excel )
  (PLNENIE ROZPOČTU MESTA ŽILINA ZA ROK 2007)
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 9. 4. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Rozpočet mesta Žilina na rok 2008 - 1. zmena)
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 14, 9. 4. 2008 ( MS Excel )
  (Rozpočet na rok 2008 - 1. zmena)
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 15, 9. 4. 2008 ( RTF , MS Word )
  (1. Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina)
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 15, 9. 4. 2008 ( RTF , MS Word )
  (2. Návrh na prenájom nehnuteľností Mesta Žilina)
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 16, 9. 4. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Analýza územného plánu Mesta Žilina vo vzťahu k výstavbe objektu AUPARK ŽILINA-SHOPPING CENTER)
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 17, 9. 4. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Správa o plnení úloh súvisiach so zavedením eura v podmienkach mesta Žilina)
   
 • 12. zasadnutie MZ v Žiline - bod č. 1, 9. 4. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Program)
   
 • Mimoriande zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 4. 3. 2008 ( RTF , MS Word )
  (pozn.: Zvolávam mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline )
   
 • Mimoriande zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, bod č. 1, 4. 3. 2008 ( RTF , MS Word )
  (pozn.: Dohoda o spolupráci partnerských miest uzatvorená medzi)
   
 • Mimoriande zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, bod č. 2, 4. 3. 2008 ( RTF , MS Word )
  (pozn.: Plán Mesta Žilina na zavedenie eura)
   
 • Mimoriande zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, bod č. 3, 4. 3. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 - infraštruktúry vzdelávania pre projekt „Zvýšenie energetickej hospodárnosti a rozšírenie ZŠ Námestie mladosti 1, Žilina za účelom zlepšenia kvality vzdelávania“)
   
 • Mimoriande zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, bod č. 4, 4. 3. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 - infraštruktúry vzdelávania pre projekt „Zvýšenie kvality služieb vzdelávania a zlepšenie energetickej hospodárnosti prostredníctvom rekonštrukcie ZŠ V. Javorku 32, Žilina“)
   
 • Mimoriande zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, bod č. 5, 4. 3. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 - infraštruktúry vzdelávania pre projekt „Rekonštrukciou a modernizáciou Materskej školy Jarná v Žiline k zníženiu energetickej náročnosti a zlepšeniu výchovného prostredia detí“)
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 8. 2. 2008 ( PDF )
  (Doplnenie navrhu na odpredaj nehnutelnosti)
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 5. 2. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline)
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 5. 2. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Ž i l i n a)
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 5. 2. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na 1.polrok 2008)
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 5. 2. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Informatívna správa o súčasnom stave sociálnej politiky v meste Žilina)
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 5. 2. 2008 ( MS Word , PDF )
  (Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky)
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 5. 2. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Správa k žiadostiam o poskytnutie dotácie v súlade s výnosom MVaRR SR zo 07.12.2006 č. V-1/2006 v znení výnosu MVaRR SR z 28. novembra 2007 č. V-1/2007 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania a o poskytnutie úverov a nenávratného príspevku ŠFRB v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 523/2004 Z.z., zákona č. 536/2004 Z.z. a Správa k žiadostiam o poskytnutie dotácie v súlade s výnosom MVaRR SR zo 07.12.2006 č. V-1/2006 v znení výnosu MVaRR SR z 28. novembra 2007 č. V-1/2007 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania a o poskytnutie úverov a nenávratného príspevku ŠFRB v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 523/2004 Z.z., zákona č. 536/2004 Z.z. a zákona č. 349/2007 Z.z.. (Stavba bytových domov na sídlisku Žilina Hájik – 2. Stavba))
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 5. 2. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Správa k žiadostiam o poskytnutie dotácie v súlade s výnosom MVaRR SR zo 07.12.2006 č. V-1/2006 v znení výnosu MVaRR SR z 28. novembra 2007 č. V-1/2007 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania a o poskytnutie úverov a nenávratného príspevku ŠFRB v súlade so zákonom NR SR č. 607/2003 Z.z. o štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 523/2004 Z.z., zákona č. 536/2004 Z.z. a zákona č. 349/2007 Z.z.. (Stavba bytového domu na Bratislavskej ulici v Žiline))
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 5. 2. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľnosti Mesta Žilina)
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 5. 2. 2008 ( RTF , MS Word )
  (Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina )
   
 • 10. zasadnutie MZ v Žiline, 23. 1. 2008 ( RTF , MS Word , PDF )
  (Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na 1.polrok 2008)
   
 • Rok 2007

 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word , MS Excel )
  (Návrh rozpočtu na rok 2008 - 2010)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  (ZMENA ROZPOČTU MESTA ŽILINA NA ROK 2007 ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Všeobecne záväzné nariadenie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Všeobecne záväzné nariadenie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  (NARIADENIE o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  (DODATOK k VZN č. 9/2001 o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území mesta Žilina)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Materiál na rokovanie pre MZ - dodatok nar. č.9 r.2001)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Doplnok ÚPN–SÚ Žilina – IBV Považský Chlmec - Materiál na rokovanie MZ - hlavička)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Doplnok ÚPN–SÚ Žilina – IBV Považský Chlmec - dôvodová_správa)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Doplnok ÚPN–SÚ Žilina – IBV Považský Chlmec - pripomienky + vyhodnotenie)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Doplnok ÚPN–SÚ Žilina – IBV Považský Chlmec - VZN návrh)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Všeobecne záväzné nariadenie mesta o používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej polície Žilina - materiál)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Všeobecne záväzné nariadenie mesta o používaní iných výstrojných súčiastok príslušníkmi Mestskej polície Žilina)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.10, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach pre rok 2008 – zásady stanovenia ich použitia a výšky.)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.11, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Návrh na zástupcov mesta do orgánov spoločnosti Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o.)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.14, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  (PLÁN PRÁCE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA A MESTSKEJ RADY NA I. POLROK 2008)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.15, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Návrh na prevod správy budovy na Predmestskej ul. č. s. 1610)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.16, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.17, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľností Mesta Žilina)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.12, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Návrh na vymenovanie členov grantových komisií na rok 2008)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.13, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Návrh na vymenovanie zástupcov mesta do orgánov Žilinského kumunitného fondu, n.f.)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.1, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline)
   
 • 9. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 4. 12. 2007 ( RTF , MS Word )
  (S T A N O V I S K O hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Mesta Žilina na roky 2008-2010 a návrhu rozpočtu Mesta Žilina na rok 2008)
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 24. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Návrh poslanca Patrika Gromu)
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 24. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Návrh poslanca Patrika Gromu)
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 24. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Návrh poslanca Patrika Gromu)
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  (VZN o dani z nehnuteľností - doplnené)
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  (VZN o spôsobe prideľovania nájomných bytov - doplnené)
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Návrh na úpravu ekonomického nájmu v bezbariérových bytoch)
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  (ŽIADOSŤ O ZMENU NÁZVU ŠKOLY ZÁKLADNÁ ŠKOLA , DO STOŠKY 8, 010 04 ŽILINA)
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Ž i l i n e)
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Organizačný poriadok Mestského úradu v Žiline)
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  (ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA MESTSKÉHO ÚRADU V ŽILINE)
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Návrh na dlhodobý prenájom nehnuteľnosti Mesta Žilina)
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina)
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Zásady prevádzkovania pohrebísk Žilina - doplnené)
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Informatívna správa o vecnom odpočte plnenia mimoriadnych úloh primátora a zástupcu primátora v prvom polroku 2007 )
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Informatívna správa o príprave na údržbu komunikácií v zimnom období 2007 – 2008)
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  (NÁVRH NA VYMENOVANIE DO FUNKCIE RIADITEĽA MESTSKÉHO DIVADLA V ŽILINE)
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( ZIP )
  (Správa o činnosti Mestskej krytej plavárne a Športcentra 1.1. – 30.6.2007)
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Návrh na zmenu rozpočtu Dotácia spojená s prevádzkou a činnosťou MsHK Žilina)
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Správa o činnosti MsHK Žilina a.s.)
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Predaj akcií Dexia Banka)
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Prevzatie úveru od Žilinskej parkovacej spoločnosti s.r.o.)
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  (NÁVRH NA VYMENOVANIE DO FUNKCIE RIADITEĽA TURISTICKEJ INFORMAČNEJ KANCELÁRIE MESTA ŽILINA)
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Informácia k poslaneckému návrhu o doplnenie webovej stránky mesta Žilina o ďalšie informácie a poskytovanie informácií o službách spojených s údržbou vykonávaných pre mesto Žilina)
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 19. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Dodatok k VZN č.9/2004)
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 12. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Zmena rozpočtu Mesta Žilina na rok 2007)
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 12. 10. 2007 ( MS Excel )
  (Zmena rozpočtu Mesta Žilina na rok 2007 - tabuľka)
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 12. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  (VZN - požiarny poriadok mesta)
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 12. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  (VZN - O reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina)
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 12. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  (VZN - ktorým sa mení spôsob určenia úhrady a výška úhrady za stravný lístok v jedálni pre dôchodcov)
   
 • 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, 12. 10. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina o zriadení Zariadenia dočasného bývania)
   
 • Štatút Mestskej polície Žilina - príloha č.5, 23. 8. 2007 ( MS Excel )
  (Grafické vyobrazenie hodností používaných v MP Žilina)
   
 • ORGANIZAČNÝ PORIADOK Mestskej polície Žilina - schéma, 23. 8. 2007 ( MS Excel )
   
 • Návrh na zriadenie Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, príspevkovej organizácie - hlavička, 23. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
   
 • Návrh na zriadenie Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, príspevkovej organizácie - uznesenie, 23. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
   
 • Návrh na zriadenie Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, príspevkovej organizácie, 23. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Dôvodová správa, ZRIAĎOVACIA LISTINA, ŠTATÚT)
   
 • Návrh na zriadenie Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, príspevkovej organizácie, 23. 8. 2007 ( MS Excel )
  (Rozpočet 2007 a 2008)
   
 • Návrh na zriadenie Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, príspevkovej organizácie, 23. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Zmluva o prevode správy majetku Mesta Žiliny č. 139/Právne/2007)
   
 • SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKÉHO DIVADLA, 23. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
  (hlavička)
   
 • SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKÉHO DIVADLA, 23. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Návrh na uznesenie)
   
 • SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKÉHO DIVADLA, 23. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Správa - 2006-2007)
   
 • SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKÉHO DIVADLA, 23. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Činnosť Mestského divadla v - ku správe)
   
 • Návrh na odvolanie riaditeľky Mestského divadla v Žiline Ing. Eleny Dikošovej dňom 31. 08. 2007, 23. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
   
 • NÁVRH NA VYPLATENIE ODMIEN PRIMÁTOROVI MESTA, ZÁSTUPCOVI PRIMÁTORA MESTA A HLAVNÉMU KONTROLÓROVI MESTA ŽILINA, 23. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
   
 • Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline, 23. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
   
 • Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Ž i l i n a za prvý polrok 2007, 23. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
   
 • Prehľad podaných sťažností, žiadostí a petícií za prvý polrok 2007, 23. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
   
 • ORGANIZAČNÝ PORIADOK Mestskej polície Žilina, 20. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
   
 • Platový poriadok Mestskej polície Žilina, 20. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
   
 • Štatút Mestskej polície Žilina, 20. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
   
 • ŠTATÚT, ORGANIZAČNÝ PORIADOK, PLATOVÝ PORIADOK, MESTSKEJ POLÍCIE V ŽILINE, 20. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline)
   
 • PLNENIE ROZPOČTU MESTA ŽILINA K 30.6.2007, 17. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
  (VZOR hlavičky mat. na rokovanie)
   
 • PLNENIE ROZPOČTU K 30.6.2007, 17. 8. 2007 ( MS Excel )
   
 • Plnenie rozpočtu Mesta Žilina k 30.6. 2007 - konečná správa, 17. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
   
 • Zásady hospodárenia s majetkom mesta Žilina, 17. 8. 2007 ( RTF , MS Word )
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 25. 6. 2007 ( RTF , MS Word )
  (kontrola plnenia uznesení MZ)
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 25. 6. 2007 ( RTF , MS Word )
  (správa o činnoti MP za rok 2006)
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 25. 6. 2007 ( RTF , MS Word )
  (VZN opatrovateľská služba)
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 25. 6. 2007 ( RTF , MS Word )
  (zásady hosp. s majetkom mesta)
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 25. 6. 2007 ( RTF , MS Word )
  (VZN pamätihodnosti)
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 25. 6. 2007 ( RTF , MS Word )
  (VZN o dezinsekcii a deratizácii)
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 25. 6. 2007 ( RTF , MS Word )
  (úprava ekonomického nájmu bytov)
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.12, 25. 6. 2007 ( RTF , MS Word )
  (predaj akcií Letisko Žilina)
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.13, 25. 6. 2007 ( RTF , MS Word )
  (predaj akcií Garáže Žilina)
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.14, 25. 6. 2007 ( RTF , MS Word )
  (memorandum o spoločnom postupe medzi mestom ZA a SIRS)
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.15, 25. 6. 2007 ( RTF , MS Word )
  (plán práce MR, MZ a kom. MZ)
   
 • 6. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.16, 25. 6. 2007 ( RTF , MS Word )
  (plán práce hlavného kontrolóra)
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 17. 4. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Kontrólna správa o plnení uznesení MZ)
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 17. 4. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Správa o plnení rozpočtu - 1. časť)
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 17. 4. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Správa o plnení rozpočtu - 2. časť)
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 17. 4. 2007 ( MS Excel )
  (Správa o plnení rozpočtu - 3. časť)
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 17. 4. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Záverečný účet - stanovisko)
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 17. 4. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Správa o činnosti DPMŽ - 1. časť)
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 17. 4. 2007 ( MS Word , PDF )
  (Správa o činnosti DPMŽ - 2. časť)
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 17. 4. 2007 ( RTF , MS Word )
  (VZN o spôsobe prideľovania nájomných bytov)
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 17. 4. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Zmena štatútu M ZA)
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 17. 4. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Celkový model štruktúry a riadenia MsHK- 1. časť)
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 17. 4. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Celkový model štruktúry a riadenia MsHK Žilina - 2. časť)
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 17. 4. 2007 ( MS Excel )
  (Rozpočet sumárna tabuľka - 3. časť)
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 17. 4. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Organizačný poriadok MsHK - 4. časť)
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 17. 4. 2007 ( MS Excel )
  (Organizačná štruktúra MsHK - 5. časť)
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.9, 17. 4. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Grantové komisie pre rok 2007)
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.10, 17. 4. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Personálne zmeny v OS s podielom M ZA)
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.11, 17. 4. 2007 ( MS Word , PDF )
  (Návrh na vymenovanie náčelníka MP)
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.13, 17. 4. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Návrh zliav v MHD - 1. časť)
   
 • 5. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.13, 17. 4. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Návrh zliav v MHD - 2. časť)
   
 • 4. mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 23. 3. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Prijatie úveru)
   
 • 4. mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 23. 3. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Vymenovanie riad. MKP)
   
 • 4. mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 23. 3. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Odvolanie náčelníka MP)
   
 • 4. mimoriadne zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 23. 3. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Personálna zmena v DR spol. SEVAK)
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.2, 23. 2. 2007 ( RTF , MS Word )
  (kontrolná správa - kontrolór)
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.3, 23. 2. 2007 ( RTF , MS Word )
  (stanovisko k rozpočtu)
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 23. 2. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Správa o hospodárení organizácií školstva zriadených Mestom Žilina)
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 23. 2. 2007 ( MS Excel )
  (Správa o hospodárení organizácií školstva zriadených Mestom Žilina)
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 23. 2. 2007 ( MS Excel )
  (Správa o hospodárení organizácií školstva zriadených Mestom Žilina)
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.4, 23. 2. 2007 ( MS Excel )
  (Správa o hospodárení organizácií školstva zriadených Mestom Žilina)
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 23. 2. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Súhrnná správa o stave ochrany pred požiarmi v meste Žilina za rok 2006 - časť 1.)
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 23. 2. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Súhrnná správa o stave ochrany pred požiarmi v meste Žilina za rok 2006 - časť 2.)
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.5, 23. 2. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Súhrnná správa o stave ochrany pred požiarmi v meste Žilina za rok 2006 - časť 3.)
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.6, 23. 2. 2007 ( RTF , MS Word )
  (správa o činnosti - kontrolór)
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.7, 23. 2. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Informatívna správa o súčasnom stave sociálnej politiky v meste)
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.8, 23. 2. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Návrh na zmenu výšky nájomného za pozemky pod sezónnym posedením (letné terasy) v meste Žilina)
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.10, 23. 2. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Útvar hlavného architekta mesta Žilina)
   
 • 3. zasadnutie MZ v Žiline - bod č.11, 23. 2. 2007 ( RTF , MS Word )
  (Návrh na zmenu Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline)
   

Zobraziť dokumenty z archívu