textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | nedeľa 19. január 2020 | meniny: Drahomíra, Mário

Mesto

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

19. 01. 2020
Lekáreň SALVE, Alexandra Rudnaya 3619, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
20. 01. 2020
Lekáreň PRI STAREJ PK, Bratislavská 6, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Výstava Vianoce v Kaštieli kaštieľ Radoľa

ČIČMANY, ČIČMANY CHIMÁRNA DEDINA: RADENOV Čičmany

Filemon alebo OzlomKŔŔK domov (4+) Bábkové divadlo, Žilina (16:00)

Výstava V sieti Budatínsky hrad, Žilina (09:00-17:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

  


Konanie v mene Mesta ŽIlina, jeho orgánov a organizačných jednotiek

 1. Primátor mesta je oprávnený v mene Mesta Žilina konať a rozhodovať vo všetkých veciach správy mesta okrem tých, ktoré sú zákonom alebo štatútom mesta vyhradené Mestskému zastupiteľstvu v Žiline a zastupovať Mesto Žilina vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám.
   
 2. Primátora mesta zastupuje zástupca primátora v rozsahu určenom primátorom mesta v písomnom poverení.
   
 3. V mene Mesta Žilina je oprávnený vystupovať a konať aj ten, komu primátor mesta v mene Mesta Žilina udelil na to písomné splnomocnenie. Splnomocnenie obsahuje identifikáciu splnomocnenca podľa osobitných právnych predpisov, vymedzenie účelu, na ktorý sa splnomocnenie vydáva a určenie rozsahu oprávnení, ktorými splnomocnenec disponuje (úkony, ku ktorým je splnomocnený). Splnomocnenie môže tiež obsahovať údaj o časovom obmedzení splnomocnenia, ak sa vydáva na určitý čas. Toto splnomocnenie sa bez osobných údajov splnomocneného umiestni do 3 dní od jeho vystavenia na internetovej stránke mesta Žilina a bude na nej umiestnené až do doby skončenia jeho platnosti.
   
 4. Primátorom mesta písomne poverení zamestnanci Mesta Žilina môžu rozhodovať o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy a plniť úlohy mesta podľa osobitných právnych predpisov .
   
 5. V mene organizácií Mesta Žilina, obchodných spoločností a právnických osôb zriadených a založených Mestom Žilina a organizačných jednotiek Mesta Žilina sú oprávnení konať ich vedúci (riaditelia) a vedúci zamestnanci v rozsahu svojich kompetencií určených organizačnými predpismi mesta.