textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | nedeľa 24. január 2021 | meniny: Timotej
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

24. 01. 2021
Lekáreň MELISA, Jána Milca 741/27, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
25. 01. 2021
Lekáreň Dr. Max, OC MAX, Prielohy 907/9, 01007 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Foto Rek, tajomstvo jedného kufra Budatínsky hrad (kaplnka), Žilina

Elity Kysúc kaštieľ Radoľa

Požehnané Vianoce Sobášny palác, Bytča

Mojmír Vlkolaček Krajská knižnica, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

tlač, návrat 13.07.2009 | Peter Hapčo

Spotrebiteľská poradňa – Správcovia bytov nie sú vaši nadriadení

V poslednom čase dostávame do poradne sťažnosti o neúmerných poplatkoch za jednoduché administratívne služby žilinského Byttermu. Napríklad, ak vlastník predáva byt a pre katastrálny úrad potrebuje potvrdenie o zaplatení všetkých poplatkov, za vypísanie takéhoto dokladu si Bytterm, a.s. účtuje 33,19 eur. Ak je byt k určitému termínu vysporiadaný a nový vlastník je už zaregistrovaný, Bytterm, a.s. pýta od starého vlastníka zálohovú platbu na ďalšie tri mesiace.

Ako sa brániť proti takýmto nehoráznym nárokom správcu bytu?

Existuje predsa Zmluva o správe bytu, ktorá obsahuje všetky náležitosti vzťahu správcu a vlastníka bytu. Ak takáto zmluva neobsahuje uvedené požiadavky správcu, nemôže ich od vlastníka žiadať. Naopak, zálohové platby za služby sa platia podľa zmluvy mesiac vopred a teda pri predaji bytu má vlastník nárok na vrátenie tejto vopred zaplatenej zálohy. Správca je tiež povinný do 31. mája predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok, najmä o finančnom hospodárení a o stave spoločných častí a zariadení domu, ako aj o ďalších podstatných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu. Vlastník bytu si musí uvedomiť, že správca na základe zmluvy iba vykonáva služby tak, aby bol zabezpečený komfort jeho bývania. Nesmie si nechať vnútiť jeho vlastné podmienky. Ak akákoľvek zmena nebola odsúhlasená väčšinou vlastníkov v dome, nemôže svojvoľne stanovovať rôzne poplatky a vyhrážať sa sankciami.

Základom správy je zabezpečenie dodávok energií a ďalších médií pre spravovaný objekt. Ide o dodávku vody, elektrickej energie, servis výťahových zariadení, vykurovanie domu, príprava teplej úžitkovej vody. Tiež zabezpečenie revízie a pravidelných prehliadok technických zariadení a odstraňovanie zistených chýb.

Do 31. mája obdržali vlastníci bytov a nájomníci aj vyúčtovanie nákladov za uplynulý rok. Niektorí boli prekvapení vysokými nedoplatkami a zostali bezradní, čo s tým. Sú presvedčení, že nedoplatky sú neoprávnené a nevedia ako sa brániť. V prvom rade je potrebné túto chybu reklamovať, najlepšie do 30 dní od obdržania vyúčtovania priamo u správcu. Ak správca nie je ochotný adekvátne posúdiť sťažnosť a vlastník s vysvetlením nie je spokojný, v prípade dodávky tepla sa môže obrátiť na krajský inšpektorát Štátnej energetickej inšpekcie, v prípade ostatných služieb na príslušný krajský inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie. Ak má pochybnosť, či cena za energie stanovená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví nie je dodržaná, môže sa zo sťažnosťou obrátiť priamo na ÚRSO. Ak sme naozaj presvedčení, že pri vyúčtovaní sme boli poškodení, máme to potvrdené odborníkmi i kontrolnými orgánmi a správca nerešpektuje tieto skutočnosti, nezostáva nám nič iné, len podať žalobu na súd.

Vždy však musíme mať na zreteli, že správca nie je náš nadriadený, ale iba spravuje náš majetok. Napokon je už v súčasnosti dosť odborne zdatných firiem, ktoré po dohode so všetkými vlastníkmi v dome môžeme požiadať o správu nášho majetku.

Margita Palušová, Spotrebiteľská informačná agentúra

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Rady a informácie zo Spotrebiteľskej poradne zriadenej v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline sú publikované v regionálnych médiách a na webovej stránke mesta www.zilina.sk. Mesto Žilina zriadilo Spotrebiteľskú poradňu v klientskom centre v novembri 2008 za účelom poradiť občanom vo veciach reklamácií, hrozieb exekúcie, či iných spotrebiteľských otázok. Poradňu je možné navštíviť osobne, kontaktovať telefonicky, alebo mailom.

Spotrebiteľská poradňa je k dispozícii vždy v pondelok od 11.00 do 14.00 h a v stredu od 13.00 do 16.00 h v klientskom centre Mestského úradu v Žiline. Kontaktovať je možné na čísle 041/706 35 16, 0908 532 572, alebo na mailovej adrese spotrebitel@zilina.sk.

článok bol zobrazený 7340 krát zdroj: www.zilina.sk