textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | nedeľa 24. január 2021 | meniny: Timotej
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

24. 01. 2021
Lekáreň MELISA, Jána Milca 741/27, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
25. 01. 2021
Lekáreň Dr. Max, OC MAX, Prielohy 907/9, 01007 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Mojmír Vlkolaček Krajská knižnica, Žilina

Požehnané Vianoce Sobášny palác, Bytča

Elity Kysúc kaštieľ Radoľa

Z dediny či z mesta, do skrine sa zmestia Budatínsky hrad, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

tlač, návrat 02.06.2009 | Peter Hapčo

Spotrebiteľská poradňa – Čo všetko platíme v cene elektriny

S potešením môžeme konštatovať, že časy, kedy bolo možné nakúpiť elektrinu len od jedného dodávateľa a len za podmienok, ktoré on stanovil, sú definitívne preč. Podľa informácií Ministerstva hospodárstva SR na webovej stránke Úradu pre reguláciu sieťových odvetví by sme mali nájsť zoznam subjektov, ktoré majú platné povolenie na dodávku elektriny a platný cenník elektriny pre domácnosť. (Mne sa to zatiaľ nepodarilo. Skúste, možno budete šikovnejší.) My sa teraz bližšie pozrieme, z čoho vlastne pozostáva cena, ktorú platíme v zálohových platbách a v konečnom vyúčtovaní. To si z faktúry samozrejme neprečítame.

Silová elektrina – elektrina, ktorú skutočne spotrebujeme.
Fixná cena za rezervovanú kapacitu. Určuje sa pre malých odberateľov podľa veľkosti ich ističa, ktorý je umiestnený pred elektromerom.
Za straty. Pri prenose a distribúcii elektriny zákonite vznikajú straty. Náklady spojené s týmito stratami sú tiež súčasťou ceny elektriny.
Prevádzkovanie systému – do tejto položky ÚRSO zahŕňa rôzne iné náklady, ako je napríklad podpora slovenských baníkov. Všetci spotrebitelia elektriny sa takto skladajú na dotáciu, bez ktorej by bolo uhlie zo slovenských baní drahé a nepredajné.
Spotrebná daň – túto daň však neplatia domácnosti, vzťahuje sa len na podnikateľov.

Cena za silovú elektrinu je určovaná na trhu. Konkrétne ceny na Slovensku sú veľmi závislé od cien na medzinárodných trhoch, najmä na burze v Lipsku. A cena elektriny na burze zase väčšinou závisí od ceny ropy. Ak cena ropy rastie, zvyšuje sa aj cena elektriny. Výnimku z trhovej tvorby cien predstavuje v roku 2009 na Slovensku elektrina pre domácnosti a drobných podnikateľov, kde cenu určil administratívnym spôsobom ÚRSO.
Ostatné zložky ceny určuje štát. ÚRSO určuje cenu prenosových a distribučných služieb, ako aj položky „straty“ a „prevádzkovanie systému“. Výšku spotrebnej dane určuje Národná rada SR, ale jej minimálne sadzby sú dané pravidlami EÚ.

Keďže trh s elektrinou je súčasťou jednotného európskeho trhu, základné pravidlá sú spoločné pre všetky členské štáty EÚ. Pre riadenie trhu s energiou sú na Slovensku najdôležitejšie tieto normy: zákon č. 656/2004 o energetike, zákon č. 276/2001 o regulácii v sieťových odvetviach, nariadenie vlády SR č. 317/2007, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou. V § 14 tohto nariadenia dáva vláda jednoznačne záruky, že nikto bez elektriny nezostane. Na základe tohto paragrafu v prípade problémov alternatívneho dodávateľa elektriny je povinný tradičný dodávateľ prevziať jeho záväzky a pokračovať v dodávaní elektriny.

V súčasnosti prebieha v inštitúciách Európskej únie schvaľovanie tzv. 3. liberalizačného balíčka pre vnútorný trh s elektrinou a plynom. Nová európska legislatíva posilní práva spotrebiteľov. Navrhovaná úprava spresňuje lehotu na vykonanie zmeny dodávateľa na tri týždne a lehotu na doručenie záverečného vyúčtovania po tejto zmene na 6 týždňov, ukladá dodávateľovi povinnosť poskytovať všetky údaje o spotrebe a ustanovuje nezávislé mechanizmy riešenia sťažností a mimosúdneho urovnávania sporov.

Zostáva už len veriť, že sa táto právna úprava premietne čo najskôr aj do našich noriem.

Margita Palušová, Spotrebiteľská informačná agentúra

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Rady a informácie zo Spotrebiteľskej poradne zriadenej v Klientskom centre Mestského úradu v Žiline sú publikované v regionálnych médiách a na webovej stránke mesta www.zilina.sk. Mesto Žilina zriadilo Spotrebiteľskú poradňu v klientskom centre v novembri 2008 za účelom poradiť občanom vo veciach reklamácií, hrozieb exekúcie, či iných spotrebiteľských otázok. Poradňu je možné navštíviť osobne, kontaktovať telefonicky, alebo mailom.

Spotrebiteľská poradňa je k dispozícii vždy v pondelok od 11.00 do 14.00 h a v stredu od 13.00 do 16.00 h v klientskom centre Mestského úradu v Žiline. Kontaktovať je možné na čísle 041/706 35 16, 0908 532 572, alebo na mailovej adrese spotrebitel@zilina.sk.

článok bol zobrazený 6058 krát zdroj: www.zilina.sk