tlač, návrat 01.06.2009 | Peter Hapčo

Objavovanie Žiliny a okolia + FOTOGALÉRIA

Počas troch dní ( 16.5., 22.5. a 23.5. 2009) sa v Žiline uskutočnil vzdelávací cyklus „Objavovanie Žiliny a okolia“, ktorý bol určený pre sprievodcov v cestovnom ruchu, pedagogických pracovníkov ZŠ/SŠ a do vyčerpania kapacity i pre verejnosť. Ambíciou cyklu bolo oboznámiť účastníkov s neznámymi resp. menej známymi pamiatkami, objektmi, dokumentmi, faktami i udalosťami, ktoré sa viažu k mestu Žilina a zároveň obohatiť produktové portfólio služieb Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina.

Vzdelávací cyklus pozostával zo seminára a interaktívnych prehliadok, bezprostredne súvisiacich s  prezentovanými témami. Ing. Pavel Frankl, predseda Židovskej náboženskej obce v Žiline, na seminári i v rámci interaktívnej prehliadky na židovskom cintoríne oboznámil zúčastnených s históriou a osudmi Židov v Žiline, p. Alica Muchalová previedla záujemcov Múzeom židovskej kultúry a zaujímavým spôsobom priblížila židovskú kultúru a náboženstvo. Témou prednášky Mgr. Dany Doricovej bola prechádzka pamiatkami výtvarnej histórie Žiliny, doplnená interaktívnou prehliadkou prvej barokovej stavby sakrálneho charakteru v Žiline – Kostola sv. Barbory. Funkcionalistickú architektúru, jej autorov i jednotlivé funkcionalistické objekty v meste priblížil zúčastneným Ing. arch. Dušan Mellner. V tejto súvislosti zdôraznil, že Žilina je významným centrom funkcionalistickej architektúry. PhDr. Marián Mrva zaujal prítomných svojim príspevkom na tému Známa Neznáma Žilina. Ako uviedol, i menej známe fakty a udalosti sú súčasťou dejín mesta Žiliny.

„Vzdelávací cyklus, ktorý bol spolufinancovaný mestom Žilina, sa stretol s pozitívnym ohlasom. Nakoľko v poslednom období narastá záujem o prehliadky mesta, TIK mesta Žilina plánuje vo svojich vzdelávacích aktivitách pokračovať tak, aby sa prehliadky mesta stali atraktívnejšími a boli obohatené o nové témy. Zároveň ďakujeme lektorom za spracovanie inovatívnych tém a verejnosti za prejavený záujem o mesto Žilina,“ uviedla Alena Reháková, riaditeľka TIK.

článok bol zobrazený 2593 krát zdroj: www.zilina.sk

Fotogaléria k článku

SQL chyba