textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | streda 19. september 2018 | meniny: Konštantín
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
plaváreň

19. 09. 2018 | 06.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.30-08.00 6 dr.,08.00-09.30 5 dr.,/šírka 09.30- -10.00 7 dr.,/šírka 10.30-11.00 8 dr.,/šírka 11.00-12.30 5 dr.,/šírka 12.30-13.00 5,5 dr.,/šírka 13.00-13.30 8,5 dr.,/šírka 14.00-15.00 7 dr.,)

19. 09. 2018 | 18.00-20.30 večerné plávanie

20. 09. 2018 | 06.00-20.00

20. 09. 2018 | ŽILINSKÁ PLAVECKÁ ŠTAFETA - 10. ROČNÍK

celý program
kam dnes

Deň čistého ovzdušia Námestie A. Hlinku (08:00-18:00)

Expozícia originálnych ikon M. R. Štefánika 33

CONT ART Rosenfeldov palác

TRIEDNY NEPRIATEĽ Mestské divadlo Žilina (19:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


tlač, návrat 12.03.2018 | Mgr. Barbora Zigová – hovorkyňa mesta Žilina

Hlavný kontrolór zavádza a tvrdí polopravdy a domnienky

Vedenie mesta Žilina reaguje na nedávne vyhlásenia hlavného kontrolóra o dôvodoch vzdania sa funkcie a na „otvorený list“ zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra adresovaný poslancom mestského zastupiteľstva v Žiline. V záujme mesta je objasniť nepravdivé tvrdenia týchto zamestnancov, pretože Žilinčania nesmú byť zavádzaní klamnými informáciami.

Hlavný kontrolór mesta Peter Miko sa rozhodol vzdať funkcie, čo učinil písomne dňa 18.1.2018 s tým, že toto rozhodnutie robí k 1.5.2018. Vo svojom liste, ktorý doručil primátorovi mesta Igorovi Chomovi, nepomenoval žiadne konkrétne dôvody. V odvysielanej reportáži však odzneli hneď dva dôvody, prvým bolo sťahovanie celého útvaru do nových priestorov na mestskom úrade a druhým dôvodom boli platové pomery. Nezmienil sa však o stretnutí s primátorom, ktorý mu niekoľkokrát zdôraznil, že nemá voči jeho práci žiadne výhrady, že je s výkonom jeho práce spokojný a rovnako, že nepokladá jeho predčasný odchod za správny a požiadal ho, aby prehodnotil svoje rozhodnutie.

Odchodom niektorých pracovísk klientskeho centra z prízemia MsÚ sa uvoľnili priestory, ktoré je možné využiť na to, aby všetci zamestnanci úradu boli sústredení na jednom mieste. Budova na Hornom Vale, v ktorej v súčasnosti sídli aj útvar hlavného kontrolóra, bola vždy len dočasným riešením z dôvodu dovtedy nevyhovujúcej kapacity budovy mestského úradu. Je teda prirodzené, že ak to kapacitné podmienky dovoľujú, zamestnávateľ chce mať svojich zamestnancov pod jednou strechou. Navyše, spomínané priestory v budove úradu poskytujú vhodnejšie pracovné podmienky, sú modernejšie, lepšie zabezpečené, klimatizované, s elektronickým vedením dochádzky namiesto súčasnej papierovej, pričom zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra (ÚHK) by nemuseli pri kontrolnej činnosti dochádzať do budovy mestského úradu, pretože všetky kontrolované zložky aj s dokumentáciou by mali priamo v budove úradu. Rovnako nie je pravda, že zo strany vedenia mesta nedošlo k žiadnej snahe o diskusiu, naopak, prednosta úradu doteraz pravidelne komunikuje s pracovníčkami ÚHK a bola im ponúknutá možnosť predniesť svoje požiadavky na dispozičnú úpravu priestorov, kde budú po novom sídliť. Považujeme teda všetky argumenty za malicherné a neopodstatnené.

Ďalším dôvodom na odchod hlavného kontrolóra, ktorý niekoľkokrát zaznel z jeho úst, je nenavýšenie platov zamestnancom ÚHK. Úlohou vedenia úradu je zabezpečiť rovnaký prístup k odmeňovaniu všetkých zamestnancov. Vzhľadom k tomu, že v návrhu kontrolóra išlo o celkovú zmenu tried, čo by znamenalo zvýšenie miezd nielen zamestnancom odboru kontroly, ale aj všetkým ostatným zamestnancom úradu, a čo by malo vážny dopad na rozpočet mesta, primátor prehodnotil svoj postoj a napokon k tejto zmene nepristúpil. Mzdové podmienky majú všetci zamestnanci mestského úradu rovnaké a vedenie mesta nebude robiť rozdiely medzi kontrolórmi a ostatnými úradníkmi.

Navyše, od nového roka sa v súvislosti s nárastom minimálnej mzdy upravoval poriadok odmeňovania a všetkým zamestnancom sa platy zvyšovali. Zákon o ochrane osobných údajov nedovoľuje zverejniť platy pracovníčok kontroly, no podľa štatistických údajov predstavovala priemerná hrubá mesačná mzda troch zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra za rok 2017 sumu približne 1 260 eur.

Považujeme za neprofesionálne, aby pán hlavný kontrolór a zamestnankyne jeho útvaru takýmto hrubým vydieraním a neetickým konaním kazili meno ostatných zamestnancov Mestského úradu v Žiline. Ako môže občan po tak neskutočne negativistickom postoji v otvorenom liste podpísaných zamestnancov ÚHK, založenom na dojmoch a pocitoch vôbec čo i len dúfať v profesionálny a objektívny výkon kontroly? Preto sa chceme zastať všetkých lojálnych zamestnancov, ktorí pracujú často v oveľa náročnejších podmienkach a ďakujeme im za ich prácu. Samozrejme, sme otvorení na korektnú diskusiu na tému pracovných podmienok.

článok bol zobrazený 968 krát zdroj: www.zilina.sk