textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | štvrtok 24. máj 2018 | meniny: Ela
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

24. 05. 2018
Lekáreň MELISA, Jána Milca 741/27, 01001 Žilina
25. 05. 2018
Lekáreň MANDRAGORA, Hlinská 8850/12A, 01001 Žilina

celý rozpis
kam dnes

Univerzum / Karol Weisslechner Rosenfeldov palác (09:00-16:00)

Dalibor Bača: Definitívne nedokončené Nová synagóga v Žiline (13:00-19:00)

Andrej Hvizdák Podlučinský Krajská knižnica, Žilina

Expozícia originálnych ikon M. R. Štefánika 33

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


tlač, návrat 08.02.2018 | Mgr. Lucia Káčerová - sociálny pedagóg

Projekt „Bezpečná škola“

Pre zlepšenie implementácie a účinnosti prevencie si naša škola stanovila 4 princípy, ktoré by mali ovplyvniť chod i klímu školy. Touto filozofiou školy sledujeme napĺňanie základných potrieb bezpečia a lásky našich detí. Rovnako chceme zabezpečiť zdravý vývin žiakov a budovanie základných spoločenských hodnôt dôležitých pre spokojný život.

Súčasťou tohto projektu bola i protidrogová prevencia žiakov 7. ročníka
V rámci prevencie sociálno-patologických javov sa u žiakov siedmeho ročníka realizovala v mesiacoch október až január protidrogová prevencia. Jej hlavným cieľom nebolo žiakov len upozorniť a informovať o rizikách a nebezpečenstvách zneužívania drog, ale aj rozvíjať u žiakov sociálne zručnosti, ako: efektívnu komunikáciu, empatiu, či asertívne správanie.

Prevencia sa realizovala zážitkovou formou prostredníctvom voľnočasových aktivít v priebehu štyroch stretnutí po troch vyučovacích hodinách. Každé stretnutie bolo zamerané na určitú oblasť protidrogovej prevencie. Úlohou žiakov počas prvého stretnutia bolo najmä spoznávať samých seba a pracovať na svojom sebavedomí. Na druhom stretnutí sa žiaci oboznámili s rôznymi dôsledkami drog na život človeka. Cieľom tretieho stretnutia bolo informovať žiakov o druhoch drog ale aj o negatívnych, či pozitívnych účinkoch. Na poslednom stretnutí prostredníctvom rôznych modelových situácií si žiaci nacvičovali sociálne zručnosti – najmä ako povedať nie, keď nám niekto ponúkne drogu.

Záverom celej protidrogovej prevencie bola žiacka konferencia s názvom Bojujeme proti drogám, ktorá sa konala 30.1.2018 v školskej jedálni. Na tejto konferencií sa nám predstavili všetci žiaci siedmeho ročníka, ktorí absolvovali protidrogovú prevenciu. Žiaci sa ešte na začiatku prevencie rozdelili na  skupiny po 4-5 žiakov a každá skupina si vybrala jednu z problematík drogovej závislostí, na ktorú si vytvorila v priebehu výtvarných hodín plagát. Na tejto konferencií sa nám každá skupina predstavila spolu so svojím plagát a informovala nás o danej problematike. 

Fotogaléria

Projekt „Bezpečná škola“ Projekt „Bezpečná škola“

článok bol zobrazený 393 krát zdroj: www.zskarpatska.edupage.org/