textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | streda 14. november 2018 | meniny: Irma
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

14. 11. 2018
Lekáreň ŽILPO s.r.o., Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina
15. 11. 2018
Lekáreň apoteka, BILLA Vlčince, Obežná 8777, 01008 Žilina

celý rozpis
plaváreň

14. 11. 2018 | 06.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.30-09.00 6 dr.,09.00-09.30 5 dr.,/šírka 09.30- -10.00 6 dr.,/šírka 10.00-10.30 5,5 dr.,/šírka 10.30-11.00 4 dr.,/šírka 11.00-12.00 6 dr.,/šírka 12.00-12.30 7,5 dr.,/šírka 14.00-14.30 7 dr., 14.30-15.00 5 dr.,)

14. 11. 2018 | 18.00-20.30 večerné plávanie

15. 11. 2018 | 06.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.30-08.30 7 dr.,09.30-10.00 8 dr.,/šírka 10.00- 11.00 6,5 dr.,/šírka 11.00-12.00 8,5 dr.,/šírka 13.00-14.00 6 dr., 14.00-15.00 7 dr.,)

celý program
kam dnes

PREMIETANIE: S LÁSKOU VINCENT (R. D. KOBIELA, H. WELCHMAN, 2017) Rosenfeldov palác (18:00)

Mesiac fotografie v Makovického dome Makovického dom v Žiline (08:00-16:00)

Posledná československá výstava v Žiline Nová synagóga v Žiline

UHORSKÝ PALATÍN JURAJ TURZO – RENESANČNÝ ČLOVEK Sobášny palác, Bytča

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


tlač, návrat 08.02.2018 | Mgr. Lucia Káčerová - sociálny pedagóg

Projekt „Bezpečná škola“

Pre zlepšenie implementácie a účinnosti prevencie si naša škola stanovila 4 princípy, ktoré by mali ovplyvniť chod i klímu školy. Touto filozofiou školy sledujeme napĺňanie základných potrieb bezpečia a lásky našich detí. Rovnako chceme zabezpečiť zdravý vývin žiakov a budovanie základných spoločenských hodnôt dôležitých pre spokojný život.

Súčasťou tohto projektu bola i protidrogová prevencia žiakov 7. ročníka
V rámci prevencie sociálno-patologických javov sa u žiakov siedmeho ročníka realizovala v mesiacoch október až január protidrogová prevencia. Jej hlavným cieľom nebolo žiakov len upozorniť a informovať o rizikách a nebezpečenstvách zneužívania drog, ale aj rozvíjať u žiakov sociálne zručnosti, ako: efektívnu komunikáciu, empatiu, či asertívne správanie.

Prevencia sa realizovala zážitkovou formou prostredníctvom voľnočasových aktivít v priebehu štyroch stretnutí po troch vyučovacích hodinách. Každé stretnutie bolo zamerané na určitú oblasť protidrogovej prevencie. Úlohou žiakov počas prvého stretnutia bolo najmä spoznávať samých seba a pracovať na svojom sebavedomí. Na druhom stretnutí sa žiaci oboznámili s rôznymi dôsledkami drog na život človeka. Cieľom tretieho stretnutia bolo informovať žiakov o druhoch drog ale aj o negatívnych, či pozitívnych účinkoch. Na poslednom stretnutí prostredníctvom rôznych modelových situácií si žiaci nacvičovali sociálne zručnosti – najmä ako povedať nie, keď nám niekto ponúkne drogu.

Záverom celej protidrogovej prevencie bola žiacka konferencia s názvom Bojujeme proti drogám, ktorá sa konala 30.1.2018 v školskej jedálni. Na tejto konferencií sa nám predstavili všetci žiaci siedmeho ročníka, ktorí absolvovali protidrogovú prevenciu. Žiaci sa ešte na začiatku prevencie rozdelili na  skupiny po 4-5 žiakov a každá skupina si vybrala jednu z problematík drogovej závislostí, na ktorú si vytvorila v priebehu výtvarných hodín plagát. Na tejto konferencií sa nám každá skupina predstavila spolu so svojím plagát a informovala nás o danej problematike. 

Fotogaléria

Projekt „Bezpečná škola“ Projekt „Bezpečná škola“

článok bol zobrazený 609 krát zdroj: www.zskarpatska.edupage.org/