textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | streda 21. február 2018 | meniny: Eleonóra
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

21. 02. 2018
Lekáreň RONDEL, Hálkova 26, 01001 Žilina
22. 02. 2018
Lekáreň CLAUDIUS GALENUS, Vojtecha Spanyola 8633/43P, 01001 Žilina

celý rozpis
plaváreň

21. 02. 2018 | 06.00-17.30
(06.00-07.00 7 dr.,08.00-09.00 5 dr.,09.00-10.00 4 dr.,10.00-11.00 6 dr.,14.00-15.00 6 dr.,15.00- 15.30 5 dr.,15.30-16.30 6 dr.,16.30- 17.00 5 dr.,17.00-17.30 3 dr.,)

21. 02. 2018 | 18.00-20.30 večerné plávanie

22. 02. 2018 | 06.00-20.00
(08.00-08.30 5 dr.,08.30-10.00 5 dr.,10.00-11.00 6 dr.,14.00-15.00 7 dr.,15.00-15.30 6 dr.,15.30-17.00 7 dr.,18.00-19.00 6 dr.,/šírka 19.00-20.00 4 dr.,/šírka)

celý program
kam dnes

Toto je múzeum – 75 rokov PMZA Budatínsky hrad, Žilina

Poézia & performancia. Východoeurópska perspektíva Nová synagóga v Žiline

Zábavno-náučná hodina dejepisu a fyziky v múzeu dopravy Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

Ašot Haas/ INSIDE Rosenfeldov palác (09:00-16:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


tlač, návrat 11.08.2017 | Radničné noviny

Pohybové krúžky v CVČ, Kuzmányho 105, Žilina budú pokračovať

Počas viac ako 60-ročnej existen­cie Centra voľného času Kuzmányho 105, Žilina dosiahlo mnoho z jeho krúžkov v rámci Slovenska, ako i celej Európy vynikajúce výsledky. Je však existencia krúžkov ohrozená zmenami vo vedení? Krúžky Žilinské mažoret­ky Diana, Tanečné divad­lo Diana (TD) a Detský folklórny súbor Lieska (DFS) neprechádzajú pod nového zriaďovateľa.
 
V súčasnosti sa medzi verejnosťou a naj­mä rodičmi detí, ktoré navštevujú pohybové krúžky v CVČ Kuzmányho 105, Žilina šíria informácie o odchode týchto krúžkov pod nového zriaďovateľa. Je však potrebné uviesť na pravú mieru skutočnosť, že aj napriek personálnym zmenám vo vedení krúžkov neprechádzajú Žilinské mažoretky Diana, DFS Lieska a TD Diana pod nového zriaďovateľa, ale pokraču­jú pod hlavičkou Centra voľného času, Kuzmányho 105 a mesta Žilina, s rov­nakými názvami a pod ve­dením nových pedagógov.
 
„Dôvodom sú teda zmeny v personálnom obsadení vedúcich a trénerov. Čiže akékoľvek informácie o ru­šení krúžkov pôsobiacich v našom centre nie sú prav­divé. Žilinské mažoretky Diana, TD Diana a DFS Lieska budú aj v novom školskom roku 2017/2018 naďalej pokračovať vo svo­jej činnosti a verím, že úspešne,“ konštatuje riadi­teľka CVČ, Kuzmányho 105 Marianna Bohačia­ková.
 
Spomínané krúžky majú za sebou bohatú históriu a na svojom konte množstvo úspechov, ktorými robia dobré meno nielen centru voľného času, ale aj svojmu zriaďovateľovi.
 
Žilinské mažoretky Diana
Diany oslávili minulý rok 25 rokov svojej existencie. V roku 2016 získali titul Majsteriek sveta v kategórii Senior baton veľká formá­cia. Tento rok vycestovali na Majstrovstvá Európy do Talianska, kde získali titul Maj­ster Európy 2017 JUNIOR BATON VEĽKÁ FORMÁ­CIA, titul Majster Európy 2017 SENIOR FLAG VEĽKÁ FORMÁCIA, titul Vicemajster Európy 2017 JUNIOR MINI BATON, ti­tul Vicemajster Európy 2017 SENIOR TRIO BATON, ti­tul Vicemajster Európy 2017 SÓLO 2 BATON SENIOR a 7. miesto KADET MINI BATON. Veľkým úspechom bolo predovšetkým víťazstvo titulu Majster Európy 2017 SENIOR FLAG VEĽKÁ FORMÁCIA. Diany súťažili vo svojej dlhoročnej histórii po prvýkrát v tejto kategórii a hneď stáli na najvyššom stupni víťazov. Od jeho zalo­ženia vedie súbor Ľudmila Štefková a pod jej vedením získali Diany ocenenia a ti­tuly na domácej pôde i v za­hraničí. V tomto duchu chcú pokračovať aj naďalej.

 
Detský folklórny súbor Lieska
Lieska začala písať svoju históriu ešte ako folklór­no-tanečný krúžok. Jeho za­kladateľkami boli tanečné pedagogičky, choreografky a zároveň vedúce súboru Eva Tkáčová a Hana Bielesc­hová. Ich prvá tanečná cho­reografia vznikla na jeseň v roku 1975. Po jej úspechu nasledovali ďalšie, ktoré predstavovali najmä folklór z blízkeho okolia, napr. Pod oknom – tance a spevy z Terchovej, Fašiangy, Turí­ce – metlový, lopatový, kožušený a zbojnícky tanec z Považského Chlmca. Po­čas svojej existencie mal súbor viacero vedúcich, ak­tuálne je ňou Viera Hriechová. Pod vedením spo­mínaných, ale aj ďalších vedúcich súbor úspešne po­kračuje v ľudových tradíciách, uchováva ľudové tan­ce, piesne a zvyky najmä zo žilinského regiónu. Počas svojej činnosti členovia súboru mnohokrát vycesto­vali do viacerých kútov Slo­venska i zahraničia, aby prezentovali svoje centrum či samotnú Žilinu. Aktuál­ne má súbor viac ako 100 členov vo veku od 4 do 15 rokov.

 
„V tomto prípade nejde o vedenie či trénerov, ale o samotné deti, našu mlá­dež, náš obraz... Podstatné je, aby v rámci svojho času netrávili hodiny za počítač­mi a elektronikou, ale mali športové a spoločenské vyži­tie. Verím, že aj v novom školskom roku bude na rôznych súťažiach a poduja­tiach mnoho desiatok detí úspešne prezentovať práve žltozelenú farbu,“ dodal primátor Igor Choma.
 
NOVÉ ČLENKY/ČLENO­VIA SA NA JEDNOTLIVÉ KRÚŽKY MÔŽU PRIHLÁSIŤ OD 1. SEPTEMBRA 2017.
 
Prihlasovací formulár nájdete na webovej stránke: www.cvczilina.sk v sekcii „PRIHLÁŠKY“. 

článok bol zobrazený 543 krát zdroj: Radničné noviny