textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | štvrtok 22. apríl 2021 | meniny: Slavomír
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

22. 04. 2021
Lekáreň na Bulvári, s.r.o., Antona Bernoláka 3722/54, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
23. 04. 2021
Lekáreň MEDISALUS, Vojtecha Spanyola 8187, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

SYMPÓZIUM O NÁDEJI web a facebook KrKS v Žiline

Juraj Gábor: Sphéra Nová synagóga v Žiline

Glitch Krajská knižnica, Žilina

Čítajte s nami - Urob niečo pre svoju planétu U vás doma

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

tlač, návrat 04.04.2012 | PhDr. Pavol Čorba

Rebel alebo svedok Kristovho Evanjelia? + FOTOGALÉRIA

Hosťom nedávnej diskusie žilinskej Nadácie POLIS bol známy rakúsky kňaz Helmut Schüller. Iniciátor farárskeho hnutia a výzvy k neposlušnosti voči pápežovi, hovorí: „Za najväčší škandál cirkvi nepovažujem to, že je rozdelená na východnú a západnu, protestantskú a katolícku a iné denominácie, ale to, že z nej ľudia v húfoch utekajú, že ich nedokážeme udržať, inšpirovať, že sa v nej necítia doma a že jej vyčítajú štrukturálne zvyky a formy, ktoré nemajú s podstatou jej bytia nič spoločné.“ Podujatie s názvom “O potrebe obnovy katolíckej cirkvi alebo píše Rakúsko cirkevné dejiny” moderoval a tlmočil publicista a teológ Peter Žaloudek.

Helmut Schüller má za sebou klasickú kňazskú formáciu: pôsobil ako kaplán, duchovný pre mládež, riaditeľ charity, generálny vikár viedenskej arcidiecézy, ombudsman pre obete sexuálneho zneužitia v cirkvi. Dnes je farár v obci Probstdorf. Okrem toho prednáša etiku na Ekonomickej univerzite vo Viedni a je duchovným pre vysokoškolských študentov. V roku 2006 založil Iniciatívu farárov. Za svoju doterajšiu činnosť bol odmenený tohtoročnou medzinárodnou cenou, ktorú každoročne udeľuje švajčiarska Nadácia Herberta Haaga osobám bojujúcim za dosiahnutie väčšej slobody v cirkvi, inšpirujúc sa pritom myšlienkami a posolstvom Evanjelia. 

Iniciatíva farárov vznikla ako spontánna reakcia niektorých kňazov na súčasny stav cirkvi v Rakúsku, kde z roka na rok mimoriadne ubúda počet kňazov. Biskupi sa ich nedostatok snažia nahrádzať kňazmi z cudzích krajín, prevažne z Poľska, Indie a niektorých afrických krajín. Pritom však dochádza k problémom. Na jednej strane sa cudzí kňazi chovajú k rakúskym veriacim cudzo – nielenže dobre neovládajú reč, ale hlavne nedokážu vniknúť do mentality a prejavov religiozity Rakúšanov. „Liturgie takýchto kňazov často pripomínajú teatrálne vystúpenie hercov v divadle vykonávajúcich určité mytologické úkony, nie však duchovných, ktorí spolucítia s potrebami ľudí dnešnej doby a dnešnej rakúskej spoločnosti a slávia s nimi eucharistiu ako centrum a zdroj živého spoločenstva veriacich" uviedol Schüller ako jednu z argumentácii pri ohlásení "Výzvy k neposlušnosti" minulý rok. Na druhej strane je Rakúsko tradične katolíckou krajinou. Štúdium teológie tu má vysokú spoločenskú váhu, len na Viedenskej univerzite študuje tento školský rok skoro 1000 študentov. Títo ľudia však vykonávajú rozličné povolania a teológiu študujú často ako druhý študijný odbor.

Sú síce činní vo svojich farských spoločenstvách, no ich potenciál nie je využitý. „II. vatikánsky koncil bol okrem iného výnimočný v tom, že otvoril cestu pôsobenia laikov a postavil ich tak na jednu, tú istú plnohodnotnú úroveň s klérom. Nadišiel čas, aby sme v kontexte dnešnej doby a situácie na konkrétnom mieste za účelom slávenia a sprostredkovania eucharistie všetkým pokrsteným a hľadajúcim ponúkli a umožnili angažovaným laikom prevziať úlohy v cirkevných spoločenstvách, ktoré až donedávna boli rezervované len kňazom. Slávenie eucharistie ako centra a podstaty spoločenstva musí mať prednosť pred disciplinárnymi nariadeniami, určujúcimi napr. povinný celibát ako podmienku. Takéto nariadenia nie sú opodstatnené ani biblicky, ani telogicky, ba dokonca nemajú svoje korene ani v tradícii prvých kresťanov. Farárska iniciatíva nie je vzburou „proti“, ale „za“. Pre kresťana, ktorý chce nasledovať Evanjelium Ježiša Krista, je poslušnosť hlasu svedomia najvyššou prioritou. Toto musíme akceptovať všetci bez rozdielu – laici – klérus – hierarchia – pápež,“ bolo posolstvo Helmuta Schüllera v Žiline.

Reakcie publika boli rôzne. Časť veriacich, ktorí sa cítia byť povolaní brániť zabehnuté praktiky cirkvi a zabrániť akýmkoľvek snahám o jej obnovu, kládla otázky, ktorými chcela vytknúť Schüllerovi odbočenie od cesty tradície. Schüller na ne reagoval slovami Jána XXIII., ktorému mnohí z vatikánskej kúrie vyčítali zvolanie II. vatikánskeho koncilu: "Bez slov vtedy prišiel k oknu, dokorán ho otvoril a povedal: Chcem, aby sem do miestnosti, do cirkvi, začal znovu prúditť čerstvý a svieži vzduch…duch Boží." Časť pléna bola otvorenou diskusiou o problémoch súčasnej cirkvi potešená, lebo takéto diskusie vôbec neexistujú. "Ste našou nádejou….", "...tak ako sa mení civilné právo a neustále prispôsobuje podmienkam doby, tak by malo byť legitímne môcť meniť a prispôsobovať i cirkevné právo.” Inými slovami tak zaznievalo nebazírovať na požiadavkach, ktoré nie sú konformné s duchom Evanjelia. Iskru a radosť v očiach bolo možné postrehnúť u ľudí v publiku, ktorí sa cítili byť nepriamo oslovení myšlienkami Helmuta Schüllera, keď hovoril o tom, že rozvedení znovuzosobášení majú rovnakú šancu a právo pristupovať k sviatostiam, ak sa cirkev znovu naučí dívať na ich konkrétne situácie pohľadom milosrdenstva a lásky, teda uhlom pohľadu, ktorý bol typický pre Ježiša Krista.

Záznam z diskusie je možné pozrieť cez stránku www.facebook.com/nadaciapolis

Foto: Nadácia POLIS / Ľubo Bechný

Fotogaléria

Rebel alebo svedok Kristovho Evanjelia? + FOTOGALÉRIA Rebel alebo svedok Kristovho Evanjelia? + FOTOGALÉRIA Rebel alebo svedok Kristovho Evanjelia? + FOTOGALÉRIA Rebel alebo svedok Kristovho Evanjelia? + FOTOGALÉRIA Rebel alebo svedok Kristovho Evanjelia? + FOTOGALÉRIA Rebel alebo svedok Kristovho Evanjelia? + FOTOGALÉRIA Rebel alebo svedok Kristovho Evanjelia? + FOTOGALÉRIA Rebel alebo svedok Kristovho Evanjelia? + FOTOGALÉRIA Rebel alebo svedok Kristovho Evanjelia? + FOTOGALÉRIA Rebel alebo svedok Kristovho Evanjelia? + FOTOGALÉRIA Rebel alebo svedok Kristovho Evanjelia? + FOTOGALÉRIA Rebel alebo svedok Kristovho Evanjelia? + FOTOGALÉRIA Rebel alebo svedok Kristovho Evanjelia? + FOTOGALÉRIA Rebel alebo svedok Kristovho Evanjelia? + FOTOGALÉRIA Rebel alebo svedok Kristovho Evanjelia? + FOTOGALÉRIA

článok bol zobrazený 6142 krát zdroj: www.zilina.sk