tlač, návrat 26.09.2005 | Radoslav Cech

Labyrint, centrum pohybu a tanca

Labyrint, centrum pohybu a tanca, Kuzmányho 6 (za Bábkovým divadlom) Žilina


Žilina - Matky s deťmi, ale aj samotné deti či rodičia - pre tých všetkých otvára tento rok Centrum pohybu a tanca Labyrint nové zaujímavé aktivity. V Žiline budú môcť tráviť voľný čas rôznorodými cvičeniami, masážami, tancom, jogou a klubom rodičov a detí, ale napríklad aj gravidjogou, tvorivými dielňami pre deti s akrobatickými cvičeniami, žonglovaním či výrobou hračiek.

"V novej sezóne 2005 - 2006 chceme ešte viac rozvinúť možnosti trávenia voľného času pre matky a ich deti, pričom ponuku našich aktivít sme výrazne rozšírili," hovorí koordinátorka projektov občianskeho združenia Tanečné divadlo alternatív (TDA) Dana Oslicová. OZ TDA zastrešuje aktivity centra Labyrint už od roku 2003, kedy tento priestor vznikol. Centrum je podľa nej otvoreným priestorom pre sebarealizáciu, tvorenie, experiment, ale aj vzdelávanie a komunikáciu. TDA zabezpečuje výučbu rôznych tanečných a pohybových techník pre deti, mládež a dospelých, s dôrazom na rozvoj a realizáciu osobnosti, ako aj zdravotný aspekt týchto aktivít.
"Máme otvorené dvere pre širokú vekovú kategóriu návštevníkov, prakticky od 3 rokov až do 70. Aj tým sa snažíme odstraňovať generačné a sociálne bariéry, poskytovať priestor pre rôznorodé stretnutia," opisuje štatutárna zástupkyňa OZ TDA Zuzana Lásková. Centrum v širokej škále ponúka Klub pre matky s deťmi do 4 rokov , pod vedením eurytmikov Eleny a Wolfganga Schmutz. Avšak malé deti sa môžu realizovať napríklad aj v krúžku tanečno-pohybovej prípravy či v tanečnom divadle. Stredajšie stretnutia patria Kung fu pod vedením Jána Hrankaya, okrem skupiny pre mládež a dospelých vytvorili aj krúžok Kung fu pre deti od 4 rokov. V kategórii aktivít pre mládež a dospelých sú to ďalej brušné tance, krúžky Taoistického Tai Chi, ale aj ohňové experimentálne divadlo Mauna Kea, ktoré je už Žilinčanom známe z rôznych verejných vystúpení.
V tejto sezóne plánujú ešte bohatšie využiť doobedný čas. "Najnovšie nám pribudli zaujímavé cvičenia pre zdravý psycho-motorický vývin dieťaťa pod názvom Baby fit," hovorí Dana Oslicová. "Ide o 3-mesačný kurz pre matky s deťmi od 6 - 12 mesiacov a od 1 - 3 rokov, ktorý sa začína od októbra." Cvičenie na fitloptách, hry s pesničkami, jednoduchými tančekmi, masážmi pod vedením lektorky Anny Mamojkovej má inšpirovať rodičov ku každodenným hrám s dieťaťom a tým k upevňovaniu a prehlbovaniu vzťahu s dieťaťom. Mamojková vedie aj krúžky takzvanej gravidjogy: "Okrem klasickej jogy, ktorá je praktickým a účinným prostriedkom na uvoľnenie, bude medzi novinkami aj gravidjoga pre tehotné matky. Toto cvičenie pôsobí na chrbticu, ktorú rastúci plod zaťažuje, pomáha pri ťažkostiach v tehotenstve, učí správne dýchať a prináša pocit spokojnosti, odbúrava únavu. Ženy sa naučia relaxovať a poznať svoje telo, čím pozitívne ovplyvnia aj svoje bábätká - pokoj, ktorý dieťa získa v matkinom tele sa prejaví aj po narodení." Dana Oslicová dodáva: "Podobne pomáhajú organizmu zbaviť sa nečistôt a cudzorodých látok aj masáže, ktoré pod vedením Mariána Adamca uvádzame v tejto sezóne. Ide o spôsob prevencie proti ochoreniam a poruchám rôzneho druhu, napríklad pohybového aparátu, nervovej napätosti, tráviacich ťažkostiach, celkovej oslabenosti organizmu."

Kontakt: tda@tda.sk
Dana Oslicová: tel.: 0903 033 551
Monika Čutková , tel.: 0903 567 225

článok bol zobrazený 4631 krát zdroj: zilina.sk

Fotogaléria k článku

SQL chyba