textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | nedeľa 24. január 2021 | meniny: Timotej
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

24. 01. 2021
Lekáreň MELISA, Jána Milca 741/27, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
25. 01. 2021
Lekáreň Dr. Max, OC MAX, Prielohy 907/9, 01007 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Z dediny či z mesta, do skrine sa zmestia Budatínsky hrad, Žilina

Elity Kysúc kaštieľ Radoľa

Mojmír Vlkolaček Krajská knižnica, Žilina

Požehnané Vianoce Sobášny palác, Bytča

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Ako prebiehala rekonštrukcia

 

Problém rozbitej dlažby na Národnej ulici je známy už niekoľko rokov, ale nikto z kompetentných tomu dlho nevenoval pozornosť. Súčasné vedenie mesta na čele s primátorom Igorom Chomom robí všetko pre to, aby bola Národná ulica opäť reprezentatívnou „bránou“ do historického centra Žiliny.

 
Rekonštrukcia pešej zóny na Národnej ulici bude ukončená v letných mesiacoch.
Obsah:
V akom stave bola Národná ulica pred začiatkom rekonštrukcie
Ako prebieha rekonštrukcia Národnej ulice
Prečo sa musia vymeniť niektoré stromy
Ako bude vyzerať obnovená Národná ulica
Dobrovoľná verejná zbierka
Súvisiace články
 

V akom stave bola Národná ulica pred začiatkom rekonštrukcie

 
 
Pôvodná dlažba na Národnej ulici z roku 1992 bola po každej zime v čoraz horšom stave. Jej stav zhoršovala voda, mráz a ťažké vozidlá zásobovania prevádzok na ulici. Poškodené dlaždice sa nedali nahradiť, preto boli diery po chýbajúcej dlažbe zaliate betónom, čím sa zabezpečila schodnosť Národnej ulice. Ťažké vozidlá by sa tam mali objavovať iba vo výnimočných prípadoch. Zásobovanie je už teraz riešené z okolitých ulíc a dvorov mimo Národnej ulice.
       
 

Ako prebieha rekonštrukcia Národnej ulice

 
Rekonštrukcia pešej zóny začala obnovou inžinierskych sietí, ako prvé boli v apríli opravované rozvody spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (SEVAK), potom nasledovala spoločnosť Žilinská teplárenská, a.s. a Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP). Po obnove inžinierskych sietí pristupuje Mesto Žilina k samotnej rekonštrukcii pešej zóny a k obnove stromoradia.
 
„K rekonštrukcii pristupujeme zodpovedne a navrhli sme ju tak, aby o pár rokov nebolo znovu nutné riešiť havarijný stav dlažby. Okrem dlažby sa bude rekonštruovať aj osvetlenie, lavičky, odpadkové koše a iné doplnky pešej zóny. Verím, že vynovená Národná ulica bude opäť ukážkovou „vstupnou bránou“ do historického centra, za ktorú sa nebudeme musieť hanbiť, a že prechádzka po nej zanechá dobrý dojem v každom Žilinčanovi i návštevníkovi nášho mesta,“ konštatuje primátor mesta Žilina Igor Choma.  
 
Júl 2013
 
V súčasnosti sa dokončujú zemné práce pre elektroinštaláciu, kanalizačné a vodovodné prípojky, technológie obelisku, zhotovenie novej konštrukcie spevnených plôch pred podchodom k železničnej stanici. Ďalej je potrebné vyhotoviť vyrovnávajúcu vrstvu, na ktorú sa bude pokladať dlažba s „podsypom“. Dlažba bude žulová, momentálne sa prepravuje z Číny, odkiaľ bola objednaná z dôvodu výhodnejšej ceny. Zhotoviteľ, ako víťaz verejného obstarávania, má právo sa rozhodnúť, odkiaľ objedná požadovanú dlažbu, samozrejme musí splniť zadané podmienky čo sa týka rozmeru, farby, kvality. Pre doplnenie uvádzame, že rekonštrukcia Národnej ulice bola realizovaná verejnou súťažou s elektronickou aukciou, súťaže sa zúčastnilo 9 uchádzačov a následne aukciou došlo k úspore 189 000 € oproti projektovanej cene. Táto elektronická aukcia bola prvá svojho druhu na stavebné práce v meste Žilina.  
 
Práce mali byť skončené v polovici augusta, z dôvodu dlhšieho termínu dodania žulovej dlažby sa termín pravdepodobne predĺži. Predbežný dátum prvého dovozu dlažby na stavenisko je druhý augustový týždeň. Dlažba sa musí dovážať postupne, pretože z hľadiska logistiky je potrebné zabezpečiť prepravu a uskladnenie značného množstva žuly a to ovplyvňuje jej dodávku.
 
Mesto Žilina urobí všetko pre to, aby bola rekonštrukcia dokončená čo najskôr. Uvedomujeme si, že rekonštrukcia ulice so sebou prináša dočasné zhoršené podmienky pre prevádzky aj občanov. Prechádzajúci stav Národnej ulice bol dlhodobo nevyhovujúci a veríme, že podnikatelia aj občania chápu, že rekonštrukcia je nevyhnutná. Po jej skončení získajú všetci nielen krajší vzhľad ulice, ale aj zlepšenie podmienok podnikania a vynovená pešia zóna sa opäť stane výstavnou bránou do historického centra mesta.
 
August 2013
 
Zhotoviteľ stavby Cesty Nitra, a.s. zabezpečil dodávku žuly u dodávateľa Kamenárstvo GRANITI, s.r.o., Žilina. Na Národnej ulici bude položená žulová dlažba o rozmere 50x50x6 cm v celkovej ploche 4 500 m2 v troch farebných odtieňoch. Uvedené množstvo predstavuje 270 m3 žulového materiálu, ktorý dodávateľ žuly dovezie v 29 lodných kontajneroch. Desať kontajnerov je vyvezených na stavbe a realizuje sa „pokládka“, ďalších 10 kontajnerov bolo dovezených do Žiliny do piatku 23.8.2013. Posledných 9 kontajnerov dorazilo do prístavu v Nemecku vo štvrtok 22.8.2013. Po vyložení a preclení budú dopravené na Slovensko. V Žiline by mali byť v priebehu 35. týždňa (26.8.2013 – 30.8.2013). Veľkou časovou položkou je lodná doprava materiálu od výrobcu k odberateľovi, ktorá trvá 35 dní za predpokladu, že nedôjde k zdržaniu pri vykládke a preclievaní materiálu, čo sa nedá žiadnym spôsobom ovplyvniť. „Pokládka“ žulovej dlažby v uvedenom množstve si tiež vyžaduje určitý čas. Vysúťažená cena celého diela je 632 500 € bez DPH (= 759 000 € s DPH), z čoho dodávka žulovej dlažby vrátane „pokládky“ je 265 000 €. Predpokladaný termín kolaudácie je v polovici mesiaca september 2013.
 
       
 

Prečo sa musia vymeniť niektoré stromy

Popri rekonštrukcii pešej zóny na Národnej ulici v Žiline sa obnoví aj zeleň. Prázdne miesta po odumretých stromoch a niekoľko kusov najviac poškodených jaseňov a čerešní nahradia nové stromy.

„Chcem zdôrazniť, že mojou prioritou je nielen udržanie existujúcej verejnej mestskej zelene, ale aj jej obnova a rozširovanie. K výmene niekoľkých stromov na Národnej ulici pristupujeme po dlhých úvahách aj na základe dendrologického prieskumu, ktorý jednoznačne preukázal odumieranie a poškodenie niekoľkých stromov. Samozrejme ponecháme zdravé stromy a nahradíme len najviac poškodené stromy,“ zdôvodňuje primátor mesta Žilina.
 

Ako bude vyzerať obnovená Národná ulica

Spracovaná projektová dokumentácia – projekt na realizáciu stavby, rieši kompletnú celkovú rekonštrukciu uvedeného priestoru pešieho pohybu, od podchodu pod Hviezdoslavovou ulicou až po napojenie na Námestie Andreja Hlinku, vrátane kríženia Národnej ulice s Ulicou Jána Milca.
 
Funkčné a dispozičné riešenie
Základná koncepcia a kladenie kamennej dlažby v rozmere 500x500mm vychádza z kríženia osí ulíc Národná a Jána Milca a z jestvujúcej zelene – stromoradia, pričom celý riešený priestor je rozdelený do 12-tich opakujúcich sa modulov tak, aby začínali pri Námestí Andreja Hlinku, končili pri podchode pod Hviezdoslavovou ulicou a začlenili časť Ulice Jána Milca do jednotného urbanisticko-architektonického celku. Dvanásť modulov je ďalej rozdelených do 24 základných opakujúcich sa buniek rozšírených o priestor pred podchodom pred železničnou stanicou. Každý modul je doplnený objektmi mobiliáru – lavičkami, parkovým sedením, odpadkovým košom, pitnou fontánkou, stojanom na bicykle, orientačným systémom, zahradzovacím stĺpikom a ochrannou mrežou ku stromom.
Súčasťou funkčného a dispozičného riešenia je aj nový návrh osvetlenia, ktorý vychádza zo základného modulového riešenia a mobiliáru. Navrhnutých je 13 stožiarových svietidiel doplnených dvojicou bodových svietidiel pre smerové nasvietenie fasády domov a možnosť napojenia ďalšieho osvetlenia (vianočná výzdoba). V 6 moduloch je osvetľovací stožiar doplnený osvetľovacím telesom v telese dlažby. Celý systém osvetlenia je doplnený podsvietením stromoradia pri vstupoch na ulicu a v krížení ulíc Národnej a Ulice Jána Milca.
 
Architektonické riešenie
Základom celkového architektonického riešenia je kamenná dlažba – štvorec v rozmere 500x500mm s hrúbkou 60mm. Navrhnutá je žula s protišmykovou úpravou v troch farebných odtieňoch. Základom je bledošedá, doplnená šedou a tehlovošedou, všetko usporiadané do základnej grafickej bunky, opakujúcej sa v modulovej skladbe, ktorá súčasne vymedzuje smer pohybu a priestorové členenie. Súčasťou je i úprava pre vedenie zrakovo postihnutých, riešená vpravo od žľabu.
Architektonický a farebný výraz kamennej dlažby je doplnený tvarom a farbou mobiliáru, kde
prevláda šedá farba v dvoch odtieňoch, ktorá je použitá aj pri osvetľovacích prvkoch.
 
Autor vizualizácií: Ing. arch. Ľubomír Kružel
     
 
  
 

Dobrovoľná verejná zbierka

 
Rekonštrukciu bude Mesto hradiť z vlastných finančných zdrojov, ale uvíta aj spolufinancovanie. Mesto Žilina vyhlásilo dobrovoľnú verejnú zbierku, do ktorej sa môžu zapojiť všetci lokálpatrioti, podnikatelia aj občania v období od 10. októbra 2012 do 31. augusta 2013. Ako prvý prispel do zbierky primátor mesta, ktorý sa vzdal jedného primátorského platu v prospech rekonštrukcie Národnej ulice.
 
Ľubovoľnú čiastku je možné zaslať na účet č. 5030373994/0900 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. Ak pôjde o fyzickú osobu, ako variabilný symbol uvedie svoje rodné číslo; ak pôjde o právnickú osobu, ako variabilný symbol uvedie svoje IČO a do poznámky sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby.

„Každý darca bude zaznamenaný na pamätnej tabuli, ktorá bude osadená na zrekonštruovanej Národnej ulici a všetkým okoloidúcim bude pripomínať, že v našom meste pôsobia a žijú štedrí Žilinčania, ktorým nie je ľahostajné, v akom prostredí žijú,“ obracia sa na žilinskú verejnosť primátor mesta Žilina Igor Choma. „Preto budem rád, ak aj môj primátorsky plat poslúži tomuto účelu prospešnému širokej verejnosti,“ dodáva primátor.
 

September 2013

Žilinčania sa po dlhých rokoch opäť dočkali novej Národnej ulice

Žilinčania sa po dlhých rokoch opäť dočkali reprezentatívnej „brány“ do historického centra Žiliny, za ktorú by sa nemuselo hanbiť žiadne európske mesto podobnej veľkosti. Národná ulica bola za účasti primátora mesta Žilina Igora Chomu v pondelok 23. septembra 2013 slávnostne odovzdaná do užívania širokej verejnosti. 

Mesto Žilina získalo rekonštrukciou Národnej ulice krajší vzhľad a vynovená pešia zóna sa opäť stala výstavnou bránou do historického centra mesta.


 

Súvisiace články

 

 

Žilinčania sa po dlhých rokoch opäť dočkali novej Národnej ulice (23.09.2013)

Žilinčania sa po dlhých rokoch opäť dočkali reprezentatívnej „brány“ do historického centra Žiliny, za ktorú by sa nemuselo hanbiť žiadne európske mesto podobnej veľkosti.

 
Poďakovanie darcom, ktorí prispeli na rekonštrukciu Národnej ulice (03.09.2013)

Okrem vyčlenených financií z rozpočtu Mesta sa na financovanie rekonštrukcie podieľali so sponzorskými finančnými príspevkami aj právnické a fyzické osoby.

 
 
Po obnove inžinierskych sietí pristupuje Mesto Žilina k samotnej rekonštrukcii pešej zóny a k obnove stromoradia.
 
 
Všetci lokálpatrioti, podnikatelia aj občania môžu na obnovu "vstupnej brány" do centra Žiliny zaslať ľubovoľnú čiastku.
 
Vedenie mesta Žilina na čele s primátorom Igorom Chomom od začiatku robí všetko pre to, aby bola Národná ulica opäť reprezentatívnou „bránou“ do historického centra.
 
 
 
Zlý stav dlažby na Národnej ulici dlhodobo trápi a hnevá Žilinčanov. Celkový vzhľad ulice je zlou vizitkou nášho mesta.