textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 5. jún 2020 | meniny: Laura
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

05. 06. 2020
Lekáreň Dr. Max, Antona Bernoláka 2135/2, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
06. 06. 2020
Lekáreň SCHNEIDER, OC MIRAGE, A. Hlinku 7/B, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Stavovce severozápadného Slovenska Budatínsky hrad, Žilina

Otvárame leto v eXtreme parku eXtreme park Žilina

Virtuálna komnata Youtube kanál Považské múzeum v Žiline

FRICKObrothers On Air Nová synagóga v Žiline (12:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Projekt We are 854 years old - the joint celebration

We are 854 years old - the joint celebration - grant z Visegradského fondu

Město Třinec získalo grant na projekt „We are 854 years old - the joint celebration“ ve výši 11 tis. EURO z Mezinárodního visegrádského fondu, Standardní granty.
 
www.visegradfund.org
  
Název projektu: "We are 854 years old - the joint celebration"
Dotace byla získána: Mezinárodní visegrádský fond, Základní grantové programy, Standardní granty
 
Celkové náklady projektu: 30 - 40 tis. EURO
Dotace: 11 tis. EURO
 
 
Předkladatel žádosti: město Třinec
Partneři: město Bielsko-Biała, město Žilina
Období realizace projektu: 1/2016 - 12/2016

Cíl projektu
společnou oslavou narozenin 3 měst rozšířit povědomí 3 národů o městech, která k sobě mají velice blízko a to nejen geograficky. Netradiční (zábavnou) formou informovat veřejnost o krásách, zajímavostech, osobnostech, tradicích a jiných specifikách Třince, Bielsko-Białe a Žiliny a přispět tím k rozvoji přeshraniční spolupráce a podněcování obyvatel k návštěvě těchto měst.
Aktivity projektu
1. Výroba videodokumentů (1-11/2016)
O každém městě bude natočeno 6 krátkých dokumentů (rozsah jednoho dokumentu o všech 3 městech cca 6 min.), které budou veřejnosti představeny během slavnostního večera v Třinci (viz aktivita 2). Po skončení projektu budou materiály partnerům volně k dispozici (na DVD) k dalšímu šíření a využití, ať už k prezentačním nebo jiným účelům.
Každý dokument bude zaměřen na určité téma (kultura, sport, historie/tradice, krásy a zajímavosti, osobnosti, soutěžní kvíz apod.).
 
2. Společná kulturní akce v Třinci (soutěžní vystoupení & koncert), (2-11/2016)
Půjde o jednodenní kulturně-zábavní akci za účasti všech partnerů. Akce se bude konat v 11/2016 v Třinci. Bude společným završením celoročních narozeninových oslav všech tří měst a snad i počátkem nové tradice (pokud se akce osvědčí, mohlo by se jednat o první ročník putovní akce mezi 3 městy/regiony).
Akce bude mít 2 části:
a) soutěžně-zábavní část inspirovaná evropskou soutěží Hry bez hranic. Každé město sestaví z místních osobností pětičlenný tým pod patronací starosty/primátora, který ho bude reprezentovat v 6 soutěžních disciplínách (kulturní vystoupení, sportovní vystoupení, folklorní vystoupení, vystoupení osobností podnikatelského sektoru, vystoupení mladých talentů a znalostní kvíz pro starosty měst).
b) kulturní část - slavnostní večer bude završen hudebním koncertem 3 mezinárodních osobností, které mají spojitost s partnerskými městy  daným městem a jsou poměrně známé i v dalších zemích.
Akce bude veřejně přístupná.
Role partnerů: partneři vytvoří soutěžní týmy a zajistí přípravu jednotlivých vystoupení pro první část večera. Zabezpečí rovněž dopravu týmu a případných pozvaných hostů do Třince a zpět na vlastní náklady.
 
Bližší informace poskytne:
Iveta Stoszková, odbor KVM MěÚ Třinec, tel. 558 306 106, email: iveta.stoszkova@trinecko.cz
Ing. Monika Byrtusová, odbor KVM MěÚ Třinec, tel. 558 306 239, email: monika.byrtusova@trinecko.cz
 
Piotr Gibiec, Główny Specjalista, Wydział Promocji Miasta, tel.: +48 33 4701 239, tel. kom.: +48 600 004 256
Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 5, 43-300 Bielsko-Biała
www.bielsko-biala.pl, email: p.gibiec@um.bielsko.pl
Ing. Milan Lipka, odbor projektov EÚ, MěÚ v Žilině, tel: +421 41  7063 410,  www.zilina.sk, e-mail:milan.lipka@zilina.sk
 
 
Předkladatel žádosti: město Třinec - logo města
 
 
www.trinecko.cz
 
Partneři:
město Bielsko-Biała - logo města:
www.bielsko-biala.pl
 
 
město Žilina - logo města:
 
 
 
www.zilina.sk

 
 
 
 
 
 

We are 854 years old - the joint celebration - grant z Funduszu Wyszehradzkiego

 
Miasto Trzyniec uzyskało dotację na projekt „We are 854 years old - the joint celebration“ w wysokości 11 tysięcy EURO z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, Standardowe Granty.
 
www.visegradfund.org
 
Nazwa projektu: "We are 854 years old - the joint celebration"
Dotację uzyskano: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Programy Grantowe, Standardowe Granty
 
Całkowite koszty projektu: 30 - 40 tysięcy EURO
Dotacje: 11 tysięcy EURO
 
Wnioskodawca: miasto Trzyniec
Partnerzy: miasto Bielsko-Biała, miasto Żylina
Okres realizacji projektu: 1/2016 - 12/2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cel projektu
Poprzez wspólne świętowanie urodzin trzech miast rozpowszechnianie trzem narodom wiedzy o tych miastach, których to więzy są bardzo bliskie, i to nie tylko w ramach położenia geograficznego. Przekazanie społeczeństwu nietradycyjną formą (formą rozrywki) informacji o urokach, atrakcjach, osobistościach i tradycjach oraz o innych specyfikach Trzyńca, Bielska-Białej i Żyliny oraz przyczynienie się tym samym do rozwoju współpracy transgranicznej oraz zachęcanie mieszkańców do odwiedzenia tych miast.
 
Działania w ramach projektu:
1. Produkcja filmów dokumentalnych wideo (1-11/2016)
O każdym mieście zostanie nakręconych sześć krótkich filmów dokumentalnych (czas jednego filmu o wszystkich trzech miastach około 6 min.), które zostaną zaprezentowane publicznie podczas wieczoru galowego w Trzyńcu (patrz działanie 2). Po zakończeniu projektu, materiały będą dostępne dla partnerów za darmo (na DVD) w celu dalszego rozpowszechniania i użytkowania do prezentacji lub innych celów. Każdy dokument będzie skoncentrowany na dany temat (np. kultura, sport, historia/tradycje, uroki i atrakcje, osobistości, konkurs/kwiz, itp.). Partnerzy będą uczestniczyć w komentowaniu treści filmów dokumentalnych wideo i w wyborze lokalnych atrakcji/specyfik, zapewnią niezbędne zezwolenia na kręcenie w wybranych miejscach. Filmy dokumentalne wykona/wykonają zewnętrzny wykonawca.
 
2. Wspólna impreza kulturalna w Trzyńcu (spektakl konkursowy & koncert), (2-11/2016)
Będzie to jednodniowa impreza kulturalna i rozrywkowa z udziałem wszystkich partnerów. Impreza odbędzie się w Trzyńcu w 11/2016. Będzie ona wspólnym zakończeniem całorocznych obchodów urodzinowych wszystkich trzech miast, a może też początkiem nowej tradycji (jeżeli impreza okaże się sukcesem, może być to pierwsza edycja cyklicznej imprezy w ramach tych 3 miast/regionów).
Program będzie składać się z dwóch części:
a) część konkursowo-rozrywkowa inspirowana europejskim turniejem „Gry bez granic”. Każde miasto utworzy zespół z pięciu lokalnych osobistości pod patronatem burmistrza/prezydenta, który będzie reprezentować go w 6 dyscyplinach konkurencyjnych (pokazy kulturalne, pokazy sportowe, występy folklorystyczne, przedstawienia osobistości ze sfery biznesowej, występy młodych talentów i konkurs wiedzy dla burmistrzów/prezydentów miast).
b) część kulturalna - wieczór galowy zakończy się koncertem muzyki 3 międzynarodowych osobistości, które mają związek z danym miastem i są całkiem dobrze znane w innych krajach.
Impreza będzie otwarta dla publiczności.
 
Rola partnerów: partnerzy utworzą konkurencyjne zespoły i zapewnią przygotowanie pojedynczych występów dla pierwszej części wieczoru. Zapewnią one również zespołowi i ewentualnym zaproszonym gościom transport do Trzyńca i z powrotem na własny koszt.
 
W celu uzyskania więcej informacji prosimy o kontakt:
Iveta Stoszková, odbor KVM MěÚ Třinec, tel. 558 306 106, e-mail: iveta.stoszkova@trinecko.cz
Ing. Monika Byrtusová, odbor KVM MěÚ Třinec, tel. 558 306 239, e-mail: monika.byrtusova@trinecko.cz
 
Piotr Gibiec, Główny Specjalista, Wydział Promocji Miasta, tel.: +48 33 4701 239, tel. kom.: +48 600 004 256
Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 5, 43-300 Bielsko-Biała
www.bielsko-biala.pl, email: p.gibiec@um.bielsko.pl
Ing. Milan Lipka, odbor projektov EÚ, MěÚ v Žilině, tel: +421 41  7063 410,  www.zilina.sk, e-mail:milan.lipka@zilina.sk
 
Wnioskodawca: miasto Trzyniec - znak miasta:
www.trinecko.cz
Partnerzy:
miasto Bielsko-Biała - znak miasta:
www.bielsko-biala.pl
miasto Żylina - znak miasta:
www.zilina.sk
Zdroj: http://www.trinecko.cz/visegrad/.