textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | sobota 28. november 2020 | meniny: Henrieta
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

28. 11. 2020
Lekáreň BENU, HM Tesco Hliny, Obvodová 8640, 01007 Žilina / 20:00 - 22:00
29. 11. 2020
EKOLEKÁREŇ, HM TESCO, Košická 3, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Z dediny či z mesta, do skrine sa zmestia Budatínsky hrad, Žilina

November – mesiac fotografie Makovického dom v Žiline

ZARIAĎME SI PALÁC U vás doma

JAN RAJLICH ML. – PLAGÁTY Rosenfeldov palác

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Prednosta Mestského úradu v Žiline informuje

Dámy a páni,

milí Žilinčania,
 
média občas prinášajú nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, ktoré poškodzujú dobré meno mesta Žilina a dehonestujú poctivú a zodpovednú prácu vedenia mesta. V tejto rubrike „Prednosta Mestského úradu v Žiline informuje “ sa budem venovať tým témam, o ktorých neboli verejnosti poskytnuté objektívne a vyvážené informácie. Považujem za potrebnéuviesť informácie na správnu mieru, pretože súčasné vedenie mesta Žilina sa riadi zásadou, aby občania dostávali pravdivé informácie od oboch zainteresovaných strán. V mnohých prípadoch je preto nevyhnutné reagovať na zavádzajúce informácie, ktoré sú mestu Žilina známe.
 
Za Vašu súdnosť pri čítaní tejto rubriky Vám vopred ďakujem.
 
S úctou
 
Ing. Igor Liška
prednosta Mestského úradu v Žiline

Žiadosť o uverejnenie opravy
 
Mesto Žilina, ako oprávnená a dotknutá osoba, v zmysle § 7 Tlačového zákona č. 167/2008 Z. z. podáva vydavateľovi týždenníka Žilinský večerník žiadosť o uverejnenie opravy.
 
V týždenníku Žilinský večerník boli v čísle 12 dňa 22.3.2016 na strane 2 v článku s názvom „Žilinskú bytovú „mafiu“ obvinili“ zverejnené nepravdivé skutkové tvrdenia.
 
Návrh na uverejnenie opravy
 
„V týždenníku Žilinský večerník boli v čísle 12 dňa 22.3.2016 na strane 2 v článku s názvom „Žilinskú bytovú „mafiu“ obvinili“ zverejnené tieto nepravdivé skutkové tvrdenia:
 
„Po nástupe Igora Chomu v januári 2011 sa situácia diametrálne zmenila. Žrebovanie zrušili.“
 
Toto skutkové tvrdenie je nepravdivé. Pravdivým skutkovým tvrdením je fakt, že aj v roku 2011 (až do 10.7.2012) platilo stále rovnaké nariadenie z roku 2007, podľa ktorého sa žrebovali len novopostavené byty. Teda aj predošlý primátor žreboval len tie byty, ktoré boli novopostavené. Ak neboli žiadne novopostavené byty, v zmysle uvedeného nariadenia sa ostatné byty nežrebovali – to platilo či už do r. 2011 alebo po ňom. V roku 2012 bolo prijaté nové nariadenie, ktoré taktiež obsahovalo žrebovanie, ale len novopostavených nájomných bytov a toto nariadenie platilo až do 16.4.2014.“
 
Mesto Žilina v zmysle § 7 ods. 1 Tlačového zákona č. 167/2008 Z. z. žiada o uverejnenie opravy nepravdivých informácií, ktoré boli uvedené v zverejnenom článku. Dovoľujeme si Vás zároveň upozorniť, že v prípade, ak neuverejníte opravu, budeme sa domáhať uverejnenia opravy súdnou cestou podľa § 10 ods. 2 Tlačového zákona č. 167/2008 Z. z. Veríme však, že opravu uverejníte s cieľom objektívne a pravdivo informovať verejnosť.
 
Mrzí nás, že napriek tomu, že už z Vašej strany boli viackrát uverejnené opravy (a teda ste uznali, že ste uviedli nesprávne skutkové tvrdenia), v takejto Vašej aktivite pokračujete. Všetky dotknuté osoby sú však rozhodnuté využiť všetky právne prostriedky na svoju obranu proti takýmto tvrdeniam.


Žiadosť o uverejnenie opravy
 
Mesto Žilina, ako oprávnená a dotknutá osoba, v zmysle § 7 Tlačového zákona č. 167/2008 Z. z. podáva vydavateľovi týždenníka Žilinský večerník žiadosť o uverejnenie opravy.
 
V týždenníku Žilinský večerník boli v čísle 49 dňa 1.12.2015 na strane 2 v komentári s názvom „Solinky“ a  na strane 5 v článku s názvom „Chodníky na Solinkách sú hrozbou, poslanci žiadajú ich akútnu opravu“ zverejnené nepravdivé skutkové tvrdenia.
 
Návrh na uverejnenie opravy
 
„V týždenníku Žilinský večerník boli v čísle 49 dňa 1.12.2015 na strane 5 v článku s názvom „Chodníky na Solinkách sú hrozbou, poslanci žiadajú ich akútnu opravu“ zverejnené tieto nepravdivé skutkové tvrdenia:
 
Pri obhliadke stavu peších komunikácií v tomto roku, ktorého sme sa zúčastnili spolu s vedúcim oddelenia dopravy p. Rolkom a architektom p. Vonšom bolo zo strany týchto pánov deklarované, že stav chodníkov na Solinkách patrí medzi najhoršie zo všetkých častí Žiliny. Pri obhliadke sme okoloidúcich občanov spoločne informovali, že opravy začnú budúci rok, teda v roku 2016.
 
Tieto skutkové tvrdenia sú nepravdivé. Pravdivým skutkovým tvrdením je fakt, že spomínaní páni uviedli, že chodníky sú poškodené v celom meste približne rovnako. Rovnako spomínaní páni uviedli, že v roku 2016 sa začnú opravy chodníkov v rámci Mesta Žilina, nie v rámci sídliska Solinky.“
 
Návrh na uverejnenie opravy
 
„V týždenníku Žilinský večerník boli v čísle 49 dňa 1.12.2015 na strane 2 v komentári s názvom „Solinky“ zverejnené tieto nepravdivé skutkové tvrdenia:
 
„Pritom sám vedúci odboru dopravy Peter Rolko po obhliadke a posúdení stavu chodníkov konštatoval, že tie na Solinkách patria jednoznačne k najviac poškodeným v celom meste.“
 
Toto skutkové tvrdenie je nepravdivé. Pravdivým skutkovým tvrdením je fakt, že vedúci odboru dopravy Peter Rolko uviedol, že chodníky sú v rámci celého mesta poškodené približne rovnako.
 
„Solinky teda prídu na rad až o dva roky. Dokonca až po Hájiku.“
 
Toto skutkové tvrdenie je nepravdivé. Pravdivým skutkovým tvrdením je fakt, že chodníky na Solinkách sa budú rekonštruovať v rovnakom časovom období ako na Hájiku.
 
 
 
„Aký je teda skutočný dôvod postupu mesta? Môžeme sa domnievať, že je za tým politika.“
 
Toto skutkové tvrdenie je nepravdivé. Pravdivým skutkovým tvrdením je fakt, že Mesto Žilina pri opravách chodníkov postupuje koncepčne od najstaršieho sídliska bez ohľadu na politiku.“
 
Mesto Žilina v zmysle § 7 ods. 1 Tlačového zákona č. 167/2008 Z. z. žiada o uverejnenie opravy nepravdivých informácií, ktoré boli uvedené v zverejnenom článku. Dovoľujeme si Vás zároveň upozorniť, že v prípade, ak neuverejníte opravu, budeme sa domáhať uverejnenia opravy súdnou cestou podľa § 10 ods. 2 Tlačového zákona č. 167/2008 Z. z. Veríme však, že opravu uverejníte s cieľom objektívne a pravdivo informovať verejnosť.
 
Opätovne musíme skonštatovať naše sklamanie z nadmieru tendenčného spravodajstva Žilinského večerníka, čo sa prejavilo aj v prípadoch, uvedených v tejto žiadosti. Je navyše zaujímavé, že hoci na strane 5 v článku tento týždenník uvádza, že aj podľa citácie poslanca Ľ. Bechného (na základe ktorého výpovede predmetná „téma“ vznikla) bude oprava chodníkov na Solinkách realizovaná spolu so sídliskom Hájik, na strane 2 pán šéfredaktor uvádza (bez uvedenia zdroja), že chodníky na Solinkách budú opravené až po Hájiku. Zrejme dôsledok nekoncepčného prístupu Vášho týždenníka v rámci tendenčnej kampane proti Mestu Žilina. Dovoľujeme si vás uistiť, že Mesto Žilina bude svoje práva, garantované príslušnými právnymi predpismi, uplatňovať dôsledne, a to aj súdnou cestou (niekoľko návrhov už bolo príslušnému podaných), čomu by ste v prípade záujmu na Vašej strane mohli sami zabrániť neuverejňovaním evidentne nepravdivých skutkových tvrdení.

Žiadosť o uverejnenie opravy
 
Mesto Žilina, ako oprávnená a dotknutá osoba, v zmysle § 7 Tlačového zákona č. 167/2008 Z. z. podáva vydavateľovi týždenníka Žilinský večerník žiadosť o uverejnenie opravy.
 
V týždenníku Žilinský večerník boli v čísle 46 dňa 10.11.2015 na strane 1 v článku s názvom „Výborný kšeft“ a v komentári na strane 2 s názvom „Pridrahá jama!“ zverejnené nepravdivé skutkové tvrdenia.
 
Návrh na uverejnenie opravy
 
„V týždenníku Žilinský večerník boli v čísle 46 dňa 10.11.2015 na strane 1 v článku s názvom „Výborný kšeft“ zverejnené tieto nepravdivé skutkové tvrdenia:
 
Poslanci mestského zastupiteľstva prijali minulý týždeň zámer odkúpiť späť pozemky, ktoré v minulosti mesto odpredalo súkromným vlastníkom a vybudovať v areáli plavárne dva nové bazény.“
 
Toto skutkové tvrdenie je nepravdivé. Pravdivým skutkovým tvrdením je fakt, že poslanci mestského zastupiteľstva neprijali zámer odkúpiť späť pozemky v areáli plavárne. Poslanci len schválili uznesenie č. 233/2015, na základe ktorého 1. zobrali na vedomie predloženú informáciu a 2. odporučili primátorovi mesta Žilina zabezpečiť analýzu celkového stavu plavárne pre riešenie variantnej koncepcie jej rozvoja.
 
V týždenníku Žilinský večerník boli v čísle 46 dňa 10.11.2015 v komentári na strane 2 s názvom „Pridrahá jama!“ zverejnené tieto nepravdivé skutkové tvrdenia
 
„Bol by to totiž ďalší realitný kšeft, na ktorom by sa nabalili súkromné osoby. Skúsme len námatkovo načrieť do nedávnej histórie. Začalo to „darovanými“ bytmi pre hovorcu a vedúceho finančného oddelenia. Pokračovalo schváleným zámerom na odkúpenie „venčoviska“ za 2,5 milióna eur, pričom istá realitka ho roky nemohla predať o viac ako milión lacnejšie. Do galérie zapadá aj škandalózny predaj pozemkov spoločnosti Žilina Invest pre Železnice SR cez súkromné spoločnosti, ktorých majitelia sa mohli namiesto štátu či mesta slušne nabaliť. No a ak by sa Igor Choma pokúsil získať späť do vlastníctva mesta aj „jamu na mamuty“, ktorú Slota predal za 40-tisíc eura dnes si ju súčasní majitelia cenia na 4,5 milióna eur, bolo by to už naozaj príliš mnoho pochybných kšeftov na to, aby to bola náhoda, nemyslíte?“
 
„Toto skutkové tvrdenie je nepravdivé. Pravdivým skutkovým tvrdením je fakt, že na žiadnej spomínanej transakcii sa „nenabalili“ žiadne súkromné osoby. Cena bytov, ktoré si odkúpili hovorca mesta a vedúci ekonomického odboru, bola určená v súlade so zákonom o vlastníctve bytov a bola aj riadne uhradená bez akéhokoľvek „nabalenia sa“ kohokoľvek. Pozemky na Solinkách doteraz neboli mestom odkúpené, takže tvrdenie o „nabalení sa súkromných osôb“ je úplne irelevantné. Predaj pozemkov spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. nebola aktivita mesta Žilina ani primátora mesta, takže je taktiež irelevantné tvrdiť, že mohlo ísť o ďalší realitný kšeft mesta, vedenia mesta alebo primátora.“
 
Mesto Žilina v zmysle § 7 ods. 1 Tlačového zákona č. 167/2008 Z. z. žiada o uverejnenie opravy nepravdivých informácií, ktoré boli uvedené v zverejnenom článku. Dovoľujeme si Vás zároveň upozorniť, že v prípade, ak neuverejníte opravu, budeme sa domáhať uverejnenia opravy súdnou cestou podľa § 10 ods. 2 Tlačového zákona č. 167/2008 Z. z. Veríme však, že opravu uverejníte s cieľom objektívne a pravdivo informovať verejnosť.
 
Mrzí nás, že napriek tomu, že už z Vašej strany boli viackrát uverejnené opravy (a teda ste uznali, že ste uviedli nesprávne skutkové tvrdenia), v takejto Vašej aktivite pokračujete. Všetky dotknuté osoby sú však rozhodnuté využiť všetky právne prostriedky na svoju obranu proti takýmto tvrdeniam.

Žiadosť o uverejnenie opravy
 
Mesto Žilina, ako oprávnená a dotknutá osoba, v zmysle § 8 Tlačového zákona č. 167/2008 Z. z. podáva vydavateľovi týždenníka Žilinský večerník žiadosť o uverejnenie opravy.
 
V týždenníku Žilinský večerník boli v čísle 43 dňa 29.9.2015 na strane 1 v článku s názvom „Náhradné bývanie za trojnásobok dôchodku“ zverejnené nepravdivé skutkové tvrdenia.
 
Návrh na uverejnenie opravy
 
„V týždenníku Žilinský večerník boli v čísle 43 dňa 29.9.2015 na strane 1 v článku s názvom „Náhradné bývanie za trojnásobok dôchodku“ zverejnené nepravdivé skutkové tvrdenia:
 
Mesto malo žiadateľke zabezpečiť náhradné ubytovanie. Našlo ho v ubytovni, kde s mesačným dôchodkom 200 eur musí platiť 525 eur. Pre jej dvoch synov, hoci dospelých, mesto žiadne ubytovanie nenašlo. […] Mama ubytovanie dostane, ale za 525 eur mesačne, hoci jej príjem je 200 eur. A jej dvoch synov vypracú na ulicu bez náhrady.“
 
Toto skutkové tvrdenie je nepravdivé. Pravdivým skutkovým tvrdením je fakt, že Mesto Žilina listom zo dňa 8.10.2015 pani Ševčíkovej oznámilo, že zabezpečilo ubytovanie pre ňu aj jej synov v Dome techniky za 240 €/osobu, pričom ubytovanie platí aj pre jej dvoch synov.
 
(pre informáciu prikladáme aj kópie relevantných listov)
 
„Práve naopak, chcela mať možnosť odkúpiť si ho do osobného vlastníctva ako to urobila väčšina nájomníkov podobných bytov. Bývala v ňom totiž už od apríla 1990. „Sľúbil mi to aj primátor Igor Choma“, hovorí.““
 
Toto skutkové tvrdenie je nepravdivé. Pravdivým skutkovým tvrdením je fakt, že primátor Igor Choma nikdy pani Ševčíkovej nesľúbil odkúpenie bytu.
 
Mesto Žilina v zmysle § 8, ods. 1 Tlačového zákona č. 167/2008 Z. z. žiada o uverejnenie opravy nepravdivých informácií, ktoré boli uvedené v zverejnenom článku. Dovoľujeme si Vás zároveň upozorniť, že v prípade, ak neuverejníte opravu, budeme sa domáhať uverejnenia opravy súdnou cestou podľa § 10, ods. 2 Tlačového zákona č. 167/2008 Z. z. Veríme však, že opravu uverejníte s cieľom objektívne a pravdivo informovať verejnosť.
 
Mrzí nás, že pri príprave článku vychádzate z neaktuálnych informácií a nemáte záujem zistiť aktuálne stanovisko (naposledy ste sa na uvedený prípad pýtali 1.10.2015, hoci namietané a neaktuálne tvrdenia ste uverejnili až v dnešnom vydaní).
 
Zároveň si vám dovoľujeme dať do pozornosti, že príslušnému súdu bol podaný návrh na uloženie povinnosti uverejniť opravu podľa ustanovenia § 10 ods. 2 Tlačového zákona, pretože napriek žiadosti o uverejnenie opravy zo dňa 12.10.2015 táto nebola zverejnená v najbližšom, t.j. dnešnom vydaní.Žiadosť o uverejnenie opravy
 
Mesto Žilina, ako oprávnená a dotknutá osoba, v zmysle § 8 Tlačového zákona č. 167/2008 Z. z. podáva vydavateľovi týždenníka Žilinský večerník žiadosť o uverejnenie opravy.
 
V týždenníku Žilinský večerník boli v čísle 40 dňa 29.9.2015 na strane 3 v článku s názvom „Musia sa vysťahovať, hoci všetko zaplatili“ zverejnené nepravdivé skutkové tvrdenia.
 
Návrh na uverejnenie opravy
 
„V týždenníku Žilinský večerník boli v čísle 40 dňa 29.9.2015 na strane 3 v článku s názvom „Musia sa vysťahovať, hoci všetko zaplatili“ zverejnené nepravdivé skutkové tvrdenia:
 
„Musia sa vysťahovať, hoci všetko zaplatili“
 
Toto skutkové tvrdenie je nepravdivé. Pravdivým skutkovým tvrdením je fakt, že pani Ševčíková musí vypratať byt z dôvodu, že nájomný vzťah k bytu jej zanikol dňa 31.5.2012 a odvtedy ho užívala bez platného právneho dôvodu.
 
„Teraz sa majú z bytu vysťahovať do ubytovne. Napriek tomu, že už pred piatimi rokmi dlh vyplatili a odvtedy si svoje povinnosti riadne plnia.“
 
Toto skutkové tvrdenie je nepravdivé. Pravdivým skutkovým tvrdením je fakt, že ešte aj v liste zo dňa 9.3.2011 bola pani Ševčíková vyzvaná na to, aby si začala plniť svoje povinnosti a splácať vzniknutý dlh, čo sa nakoniec konštatuje aj v ďalšom odseku článku. Ako konštatuje v rozsudku aj súd, ešte aj listom Mesta Žilina zo dňa 29.3.2011 bola pani Ševčíková upozornená na skutočnosť, že k tomuto dňu má stále dlžnú sumu v konkrétnej výške. Nakoniec aj sama pani Ševčíková uvádza v článku, že dlh bol vyrovnaný z pôžičky syna, ktorý si ju zobral začiatkom júla 2011. Nie je preto pravdou, že už pred piatimi rokmi (teda v roku 2010) bol dlh uhradený.
 
„Je to predovšetkým písomný prísľub primátora Igora Chomu, ktorým sa mesto zaväzuje, že v prípade vyplatenia podlžnosti za byt, ktorý užívam spolu s dvoma synmi, v dohodnutom splátkovom kalendári, mi bude byt ponúknutý na odkúpenie tak ako ostatným obyvateľom nášho paneláka. Od podpisu tohto prísľubu (9.3.2011, pozn. red.) riadne splácam [...]. Tým som ako nájomníčka riadne uhradila všetky podlžnosti a vzniklo mi právo na odkúpenie bytu. Túto povinnosť si mesto nesplnilo, napriek písomného prísľubu primátora […].
 
Toto skutkové tvrdenie je nepravdivé. Pravdivým skutkovým tvrdením je fakt, že v citovanom liste zo dňa 9.3.2011 primátor ani mesto neuviedli žiaden prísľub odkúpenia bytu.“
 
(poznámka – citovaný list pre informovanosť prikladáme)
 
Mesto Žilina v zmysle § 8, ods. 1 Tlačového zákona č. 167/2008 Z. z. žiada o uverejnenie opravy nepravdivých informácií, ktoré boli uvedené v zverejnenom článku. Dovoľujeme si Vás zároveň upozorniť, že v prípade, ak neuverejníte opravu, budeme sa domáhať uverejnenia opravy súdnou cestou podľa § 10, ods. 2 Tlačového zákona č. 167/2008 Z. z. Veríme však, že opravu uverejníte s cieľom objektívne a pravdivo informovať verejnosť.


Žiadosť o uverejnenie opravy
 
Ing. Igor Choma, ako oprávnená a dotknutá osoba v zmysle § 8 Tlačového zákona č. 167/2008 Z. z. podávam vydavateľovi týždenníka Žilinský večerník žiadosť o uverejnenie opravy. V týždenníku Žilinský večerník boli totiž v čísle 40 dňa 29.9.2015 na strane 2 v komentári  s názvom „Dajme im šancu“ zverejnené nepravdivé skutkové tvrdenia.
 
Návrh na uverejnenie opravy
 
„V týždenníku Žilinský večerník boli v čísle 40 dňa 29.9.2015 na strane 2 v komentári  s názvom „Dajme im šancu“ zverejnené nepravdivé skutkové tvrdenia:
 
„Aj keď je totiž Igor Choma hrdým predstaviteľom ľavicovej sociálno-demokratickej strany SMER, v jeho rozhodnutiach by sme sociálny rozmer niekedy hľadali márne. Inak to nie je ani v prípade rodiny pani Ševčíkovej.“
 

Toto skutkové tvrdenie je nepravdivé. Pravdivým skutkovým tvrdením je fakt, že napriek tomu, že pani Ševčíkovej dovtedajšia nájomná zmluva zanikla dňa 31.5.2011, umožnil som jej uzavrieť ešte raz dňa 12.3.2012 nájomnú zmluvu na dobu určitú do 31.5.2012, hoci v tom čase už užívala mestský byt 9 mesiacov po ukončení nájomnej zmluvy.“


 
 
                                                           Žilina 24. september 2015
 
 
Vec
Žiadosť o uverejnenie opravy
 
Mesto Žilina, ako oprávnená a dotknutá osoba, v zmysle § 8 Tlačového zákona č. 167/2008 Z. z. podáva vydavateľovi týždenníka PLUS 7 DNÍ – News and Media Holding, a.s.  žiadosť o uverejnenie opravy.
 
V týždenníku PLUS 7 DNÍ boli v čísle 39 dňa 24.9.2015 na stranách 34 - 36 v článku s názvom „Realiťák Choma“ zverejnené nepravdivé skutkové tvrdenia.
 
Návrh na uverejnenie opravy
 
„V týždenníku PLUS 7 DNÍ boli v čísle 39 dňa 24.9.2015 na stranách 34 - 36 v článku s názvom „Realiťák Choma“ zverejnené nepravdivé skutkové tvrdenia:
 
„Primátor Žiliny lacno predal pozemky otcovi mestského právnika. Mesto prišlo o tisíce eur.“
 
Toto skutkové tvrdenie je nepravdivé. Pravdivým skutkovým tvrdením je fakt, že mesto Žilina odpredalo pozemky Ing. Andrejovi Dziackemu na základe riadneho znaleckého posudku, ktorý si dalo vypracovať mesto. Iný znalecký posudok ani vtedy ani teraz nebol predložený, takže chýba relevantný podklad, na základe ktorého by bolo možné tvrdiť, že mesto prišlo „o tisíce eur“. Navyše JUDr. Andrej Dziacky nie je mestský právnik. JUDr. Andrej Dziacky v minulosti mestu poskytoval právne služby; nikdy však nebol zamestnancom mesta.
 
„Hoci cena okolitých pozemkov sa pohybuje od dvesto do tristo eur za štvorcový meter, Dziacky si mestské pozemky mohol odkúpiť za priemernú cenu zhruba 26 eur za štvorcový meter – teda s exkluzívnou 87- až 91-percentnou zľavou.“
 
Toto skutkové tvrdenie je nepravdivé. Pravdivým skutkovým tvrdením je fakt, že cena konkrétnych pozemkov, ktoré sa predávali Ing. Andrejovi Dziackemu, bola stanovená znalcom, kedy znalec komplexne posúdi konkrétny pozemok a všetky povyšujúce, ale aj ponižujúce faktory. Teda nebola daná žiadna zľava z ceny pozemku.Na rozdiel od jednoduchého orientačného prieskumu trhu totiž znalec ohodnotí konkrétny pozemok. Ani dva vedľa seba ležiace pozemky nemusia mať rovnakú hodnotu, pretože každý je z pohľadu mnohých faktorov jedinečný. Preto sú akékoľvek nekonkrétne informácie o tom, že nejaký pozemok v okolí má cenu od 200 do 300 €/m2 pre rozhodovanie sa poslancov nerelevantné (ak už okrem spomenutého spomenieme aj fakt, že inzerované ceny rozhodne nie sú cenami, za ktoré sa nakoniec nehnuteľnosť predá). Tento fakt podporuje aj jednoduchá skutočnosť, že niektoré pozemky, odpredané Ing. Dziackemu, boli ohodnotené v sume 39,15 €/m2 a niektoré v sume 24,24 €/m2.
 
„Ibaže podľa zmluvy medzi mestom a Dziackym sa mesto dokonca zaviazalo pozemky najprv sceliť a potom predať.“
 
Toto skutkové tvrdenie je nepravdivé. Pravdivým skutkovým tvrdením je fakt, že v kúpnej zmluve sa na žiadnom mieste neuvádza akýsi záväzok mesta sceliť pozemky kupujúcemu. Kúpnou zmluvou sa naopak previedlo vlastníctvo k 7 pozemkom (článok 2 ods. 1 kúpnej zmluvy), pričom dokonca znalecký posudok určil dve rôzne ceny pre každú skupinu pozemkov. Keby sa mesto zaviazalo tieto pozemky „najprv sceliť“, znalec by nestanovil rôzne ceny pre rôzne pozemky.
 
„Oslovili sme aj poslancov mestského zastupiteľstva, či vedeli, že mesto predáva „prebytočné“ pozemky Andrejovi Dziackemu. Mestský poslanec Dušan Maňák ostal zaskočený. „Viem, že sa hovorilo o nejakých pár metroch ako prístupovej ceste, ale určite to nebolo nič veľké“, povedal nám. Keď sme mu vyčíslili, že spolu išlo o 2 182 štvorcových metrov priamo vo vilovej štvrti na Bôriku, prekvapilo ho to. A keď sme mu povedali, že aj on schválil predaj pozemkov s priemernou cenou 26 eur za meter, hoci cena v okolí sa pohybuje okolo 200 eur, ostal ticho.“
 
Toto skutkové tvrdenie je nepravdivé. Pravdivým skutkovým tvrdením je fakt, že na ďalšom rokovaní Mestské zastupiteľstvo dňa 4.11.2013, schválilo návrh, na základe ktorého sa malo preskúmať práve uznesenie o odpredaji pozemkov Ing. Andrejovi Dziackemu. Za tento návrh hlasoval aj poslanec Dušan Maňák:
 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na I. polrok 2014 - Hlasovanie o návrhu poslanca Petra Ničíka v znení: „Mestské zastupiteľstvo v Žiline schvaľuje návrh na preskúmanie, či hromadný predaj pozemkov (konkrétne parcely číslo 4886/2001, 4886/2002, 4906/239)  prijatých uznesením č. 131/2013 z 32. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 09.09.2013, bol v súlade s platnou legislatívou a či nedošlo k zavádzaniu poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline“
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 27
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 28
Návrh bol schválený.

   Za:
Ing. Branislav Bačík
 Jozef Badžgoň
MUDr. Ľubomír Bažík
PhDr.Mgr. Slavomíra Brezovská
Mgr. Ladislav Čellár
Mgr. Peter Fiabáne
MUDr. Róbert Ficek
 Jaroslav Gažo
Ing. Patrik Groma
JUDr. Gabriela Hamalová
MUDr. Jozef Hudcovský
Ing. Marián Janušek
Mgr. Róbert Kašša
 František Kosa
 Bohumil Kostolný
Ing. arch. Dušan Maňák
Ing. Pavol Marček
Ing. Ján Ničík
Mgr. Ing. Peter Ničík
Ing. Štefan Pieš
MUDr. PhD. Juraj Popluhár
 Anna Smikoňová
Mgr. Terézia Straňáková
Ing. Jozef Štrba
MUDr. Štefan Zelník
MUDr. Martin Zuzík
Ing. Stanislav Žilinčík
 

   Zdržali sa:
 Radoslav Židek
 
 
 

   Nehlasovali:
 Ján Púček
 
 
 
 
Taktiež primátor mesta e-mailom zo dňa 25.11.2013 informoval všetkých poslancov (aj poslanca Dušana Maňáka) o všetkých okolnostiach odpredaja pozemkov Ing. Andrejovi Dziackemu.
 
„Pri pohľade na predložený materiál do mestského zastupiteľstva ani nečudo, že o tom niektorí netušili. Predaj pozemku hlboko pod trhovú cenu bol schovaný medzi desiatkami ďalších prevodov a v navrhovanom uznesení sa ani slovkom nespomína meno Dziacky, hoci pri ostatných prevodoch a predajoch pozemkov je vždy uvedené meno človeka, ktorý kupuje alebo zamieňa mestský pozemok.“
 
Toto skutkové tvrdenie je nepravdivé. Pravdivým skutkovým tvrdením je fakt, že aj v prípade odpredaja týchto pozemkov bolo v materiáli pre poslancov riadne uvedené, že sa navrhujú odpredať Ing. Andrejovi Dziackemu – je to na strane 13 materiálu v návrhu uznesenia - http://www.zilina.sk/dokumenty/DokumentyProgramyMZ_20130903153259.pdf.
 
„Pravoslávna cirkev totiž pôvodne chcela kúpiť päť árov od mesta, aby postavila malý chrám. Mesto najprv súhlasilo, no v auguste prišlo s tým, že za pozemok chce 45-tisíc eur.“
 
Toto skutkové tvrdenie je nepravdivé. Pravdivým skutkovým tvrdením je fakt, že odpredaj pozemku za takúto cenu taktiež schválili poslanci mestského zastupiteľstva. Nepravdivo sa podsúva informácia, že mesto až následne začalo dodatočne požadovať za pozemok uvedenú cenu. Nie, táto cena bola schválená od začiatku mestským zastupiteľstvom.
 
„Primátor Choma mal viackrát problémy s pozemkovými obchodmi. Minulý rok týždenník PLUS 7 DNÍ upozornil na podozrivé machinácie s pozemkami v blízkej Tepličke. Obecná firma Žilina Invest predala pôdu pod cenu dvom firmám a tie ich obratom s vysokou prirážkou predali štátnym železniciam.“
 
Toto skutkové tvrdenie je nepravdivé. Pravdivým skutkovým tvrdením je fakt, že spol. Žilina Invest, s.r.o. je samostatným právnym subjektom, v ktorom je mesto Žilina spoločníkom s ďalšími štyrmi obcami. Nešlo teda o „pozemkový obchod“ mesta ani primátora, ktorý o tom navyše ani nemal vedomosť.
 
„Okolo pozemku sa však strhla posudková vojna a každý znalec ohodnotil lúku inak. Od 41 do 48 eur za meter.“
 
Toto skutkové tvrdenie je nepravdivé. Pravdivým skutkovým tvrdením je fakt, že vo veci boli vypracované tieto znalecké posudky:
 
1.      Mesta Žilina - znalecký posudok, vypracovaný Ing. Michalom Derkitsom dňa 11.5.2014 na jednotkovú cenu pozemkov vo výške 76,57 €/m2,
2.      Poslanca Kapitulíka – znalecký posudok znalca Ing. Mariána Mrázika zo dňa 3.11.2014 na jednotkovú cenu pozemkov vo výške 42,01 €/m2,
3.      Mesta Žilina – vyjadrenie Ústavu súdneho inžinierstva v Žiline zo dňa 3.11.2014, podľa ktorého jednotková hodnota pozemkov by mala byť na úrovni 56,88 €/m2,
4.      Mesta Žilina - Znalecký ústav SF STUBA vypracoval dňa 23.6.2015 posudok, ktorý určil jednotkovú cenu pozemkov vo výške 62,90 €/m2,
5.      Mesta Žilina – ÚSI ŽU zo dňa 22.6.2015, ktorý určil jednotkovú cenu pozemkov vo výške 48,66 €/m2.
 
Mesto Žilina v zmysle § 8, ods. 1 Tlačového zákona č. 167/2008 Z. z. žiada o uverejnenie opravy nepravdivých informácií, ktoré boli uvedené v zverejnenom článku. Dovoľujeme si Vás zároveň upozorniť, že v prípade, ak neuverejníte opravu, budeme sa domáhať uverejnenia opravy súdnou cestou podľa § 10, ods. 2 Tlačového zákona č. 167/2008 Z. z. Veríme však, že opravu uverejníte s cieľom objektívne a pravdivo informovať verejnosť.
 
S pozdravom
 
 
    Ing. Igor Choma
  primátor mesta Žilina          

V regionálnom týždenníku Žilinský večerník boli vo vydaní č. 36 dňa 2. septembra 2015 na strane č. 5 v článku s názvom „Poslanci sa bránia proti obvineniu z korupcie“ zverejnené zavádzajúce a nepravdivé informácie, ktoré osočujú predstaviteľov mesta Žilina. Vzhľadom ku skutočnosti, že predstavitelia mesta máli málo času na dôkladnú prípravu odpovede po tom, ako niektorých oslovil šéfredaktor Žilinského večerníka a mesto tým neporušilo Tlačový zákon č. 167/2008 Z. z., žiadame o uverejnenie odpovede primátora mesta Žilina Igora Chomu, prvého zástupcu primátora mesta Žilina Patrika Gromu a hovorcu mesta Žilina Pavla Čorbu, pretože tieto osoby boli spomenuté v článku „Poslanci sa bránia proti obvineniu z korupcie“ a nebolo im umožnené vyjadriť sa v zmysle predmetného zákona.
 
Žiadosť o uverejnenie odpovede:
 
Ing. Igor Choma, primátor mesta Žilina
 
Vážení páni poslanci,
 
nie som si vedomý toho, že by som vzniesol obvinenie  z korupčného správaniaposlancov mestského zastupiteľstva v súvislosti s uznesením 155/2015, ako uvádzate v liste doručenom na Mestský úrad v Žiline dňa 27.8.2015.
Preto je vaša žiadosť neopodstatnená. 
Zároveň verím, že i napriek rozdielnym názorom zostane pôda mestského zastupiteľstva miestom, kde bude vládnuť slušnosť a kultúrnosť. Som presvedčený, že vyhrážky, zastrašovanie, klamstvá, polopravdy a zavádzanie nesmú byť pracovnou metódou poslancov strany SIEŤ .
 
Ing. Patrik Groma, prvý zástupca primátora mesta Žilina
 
Vážení poslanci Fiabáne a Kapitulík,
 
na úvod mojej odpovede na Váš list si dovolím citovať môjho dobrého priateľa a dlhoročného poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline: „Trafená husička zagágala a pekne falošne.“
 
Páni poslanci, neveril by som, že môžete tak hlboko klesnúť. Práve Vy ste ukázali dno politického suterénu. Mám pocit, že dlhodobo prekrúcate pravdu a zavádzate verejnosť, aby ste dosiahli svoje nielen politické, ale aj ekonomické ciele. Vám, Martin Kapitulík, ide o teplé miestečko v parlamente a Ty, Peter, o obsadenie pozície riaditeľa v Mestskej krytej plavárni v Žiline svojím nominantom tak, ako to bolo aj v minulosti. Pre Vašu úspešnú misiu dokážete využiť akýkoľvek chrbát, po ktorom sa môžete vyšplhať hore.
 
Ale poďme pekne poporiadku. Som veľmi udivený tým, že sa poslanci Cibulka a Plešinger, ktorých si veľmi vážim, dokázali postaviť do jedného radu k tým poslancom, ktorí v minulosti dvíhali ruky za miliardové zadlžovanie Žiliny. Asi im nevadia kauzy, „Bĺch“, ako prezýva verejnosť poslancov SDKÚ prebehnutých k „Sieťkarom“, a poslancov Za krajšiu Žilinu, reprezentujúcich vtedajšiu vládnucu koalíciu. Dokážem ľuďom všeličo prepáčiť, ba aj odpustiť, pretože to pokladám za správne, ale nezabúdam, pripomínam a ešte veľmi často budem pripomínať negatíva: zbúranie Starej fary, zahusťovanie nášho mesta výstavbou, ako napr. „skleník“ pred VÚB či OC Mirage, odpredaj pozemku na Karpatskej ulici za 1 euro, založenie majetku nášho mesta bankám, odpredaj akcií Dexia banky za 96 mil. korún (kde sú peniaze?), bagatelizovanie kauzy podozrenia z korupcie Harmanovho viceprimátora.
 
Nemôžem zabudnúť na predraženú 22-miliónovú rekonštrukciu klientskeho centra mestského úradu, za ktorú by ste postavili 5 rodinných domov s bazénom a ešte by Vám zostalo aj na slušné auto v garáži. Taktiež nemôžem zabudnúť na opravu a výstavbu ciest v roku 2010 (opäť až tesne pred voľbami) za 10 miliónov eur, ktoré nie sú doteraz splatené a nás všetkých, teda Žilinu, čaká ešte posledná splátka budúci rok vo výške 5 miliónov eur! Veď vďaka „sieťkarskému“ kandidátovi na poslanca v posledných voľbách má žilinský Mestský úrad ako jediný na Slovensku (raritne nad vstupom) ajdruhý nápis „Mestský úrad“ za vtedajších      226 252 korún! Nezabudnem ani na to, že Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky v roku 2009 odhalil a potvrdil šafárenie na MsÚ v Žiline a poukázal na 121 porušení zákona!
 
Pamätám si Barčíkovu kauzu vo veci predraženého silvestrovského programu z roku 2009, kde mesto zaplatilo dvojnásobnú cenu oproti štandardu. Na túto anomáliu upozornil média práve poslanec Bechný, ktorý rieši korupciu na Slovensku a teraz s ním hrdo stojí v jednom rade. Možno už asi dostal od neho odpoveď, na ktorú doteraz čakajú všetci Žilinčania. A nikdy ani nezabudnem na doteraz nepotrestanú „megakrádež“ v dejinách Žiliny, keď za 20-stranový forénzny audit zaplatili „Harmančekovci“ takmer 8 miliónov korún, t. j. za jednu stranu 400 000 korún. No a „najväčší gól“ je tunelovanie plavárne. Ako dôkaz poslúžia čísla. V súčasnosti plaváreň hospodári so 60 000-eurovým ziskom a má o 150 000 eur menší rozpočet ako v období, keď tam pôsobil kamarát poslanca Fiabáneho. Na základe týchto skutočností som vyzval minulý rok pána Fiabaneho, aby sa podrobil vyšetreniu na detektore lži a odpovedal iba na jednu jedinú otázku, „či sa za účelom vlastného obohatenia nepodieľal na vytváraní fiktívnych dokladov v mestskej plavárni.“ Do dnešnej doby tak neučinil a vykonal, podľa jeho slov, iba „raňajší test pohľadu do zrkadla“, čo mu mnohí novinári akceptovali. Pýtam sa, toto sú tí morálne čistí poslanci, ktorí sa nám podsúvajú ako vzory?!
 
Čudujem sa aj poslancovi Jurišovi, že spoločne s pani Chodelkovou zdieľajú jednu stranu. Veď práve Jožkova manželka ako zamestnankyňa mestského úradu kontrolovala centrum voľného času, v ktorom „šéfovala“ pani Chodelková, a prišla na závažné porušenia pravidiel. Na základe týchto skutočností som vyzval minulý rok pani Chodelkovú, aby sa podrobila vyšetreniu na detektore lži a odpovedala iba na jednu jedinú otázku „či sa za účelom vlastného obohatenia nepodieľala na vytváraní fiktívnych dokladov v centre voľného času“. Aj keď to verejne prisľúbila na mestskom zastupiteľstve (je to aj na verejnej nahrávke), už rok a pol čakáme na splnenie sľubu! A toto je tá predstaviteľka nežnejšieho pohlavia, ktorá sa nám podsúva ako vzor?!
 
Apropo, zaujímavou otázkou by bolo, či by poslanec Kapitulík prešiel detektorom lži s odpoveďou na otázku, či neprijal on alebo jemu blízka osoba prísľub benefitu, ak úspešne dopadne hlasovanie pre investora nafukovacej haly. Dosť ma rozosmialo aj vyplakávanie poslanca Kapitulíka, že primátor určil termín mimoriadneho zastupiteľstva na deň, ktorý mu nevyhovoval, a preto nedokázal prelomiť veto primátora. Chýbal mu na to iba jeden hlas. Táto skutočnosť jasne hovorí o Kapitulíkovej neschopnosti pripraviť sa na zastupiteľstvo tak, aby ho úspešne zvládol. Keď mohol Groma predčasne ukončiť dovolenku v Grécku, aby ochraňoval majetok Žilinčanov, mohli tak urobiť aj Kapitulíkovi poslanci, ale asi im zjavne na tom až tak nezáležalo. A v tom je ten zásadný rozdiel. Investícia do vlastnej obety v prospech dobra.
 
Páni poslanci, vrátim sa ešte k jednej podstatnej veci, vo svojich vyjadreniach som hovoril o lobingu, pričom práve poslanec Fiabáne na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve sám vystúpil s faktickou poznámkou. Citujem jeho slová: „No, korumpovanie a lobing sú dve rôzne veci, lobing je oficiálna forma.“ Takže podľa Vás je to v poriadku!
 
Mimochodom, páni poslanci, búchate na otvorené dvere. Taktiež na mimoriadnom  mestskom zastupiteľstve som povedal: „A ešte tu kolovala nejaká nahrávka z televízie Fenix – ak sa to nejakých poslancov dotklo, tak sa im veľmi ospravedlňujem.“ Tak o čo Vám v skutočnosti ide? Dobrá rada znie: Sledujte, prosím, pozornejšie priebeh mestské zastupiteľstvo.
 
A na záver mi dovoľte ešte jednoduchú otázku na poslancov Fiabáneho, Kapitulíka a Chodelkovú. Koho záujmy vlastne zastupujete? Odpoveď nie je asi taká jednoduchá, ale som presvedčený, že iba ľudia s čistým srdcom rozpoznajú rozdiel medzi pretvárkou a úprimnosťou, medzi fikciou a skutočnosťou, jednoducho rozdiel medzi elementárnym zlom a dobrom. Myslím si však, že je ešte veľmi dôležité, aby sme my, občania, boli aj múdri a rozvážni, aby sme videli pod povrch pozlátka, ktoré nám ukazujú, a aby sme vedeli, akí naozaj doteraz boli a akí naozaj sú títo poslanci v našom meste.
 
PhDr. Pavol Čorba, hovorca mesta Žilina

Vážený pán Kapitulík,
vážený pán Fiabáne,
 
dovoľujem si reagovať na Váš list, ktorý ste mi poslali dňa 27. augusta 2015. Hneď v úvode si Vás dovoľujem ubezpečiť, že mi záleží na dobrom mene nielen mesta Žilina, ale aj poslancov mestského zastupiteľstva a všetkých inštitúcií, ktoré sú zastrešené samosprávou.
Odmietam tvrdenia, že mojim pracovným konaním, v tomto prípade výrokmi v tlačovej správe, som neprávom niekoho obvinil z korupcie. Ak si dobre prečítate moju tlačovú správu s názvom Vedenie mesta Žilina chráni pozemky plavárne zo dňa 14. augusta 2015, zmienil som sa o lobingu a nie o korupcii. Dovolím si Vám odporučiť oboznámiť sa s vecnou podstatou týchto slov, ktoré nájdete aj vo Veľkom slovníku cudzích slov. Potom zistíte, že uvedené slová sú diametrálne odlišné vo svojej podstate. Spomenutá tlačová správa bola informatívneho charakteru o tom, čo zaznelo na pôde mestského zastupiteľstva, ktoré nemá neverejný charakter. Mojou povinnosťou ako hovorcu je aj objektívne informovať verejnosť, čo sa deje na pôde mesta, čo som si aj v konečnom dôsledku splnil. Nedovolil by som si ani ako hovorca, ani ako fyzická osoba niekoho krivo obviniť z niečoho, čoho sa nedopustil. Chcem Vás preto požiadať, aby ste mi do úst nevkladali slová, ktoré som nepovedal.
Vážení páni poslanci. Ak máme pracovať pre Žilinu a lepší život Žilinčanov, prosím, venujte sa dobrým veciam, ktoré pozitívne pocítia obyvatelia nášho mesta. Prekrúcať slová a dehonestovať dobré záujmy pre prospech verejnosti nie je prínosom aj pre politickú kultúru na Slovensku, ktorá sa v konečnom dôsledku podpisuje aj pod našu štátnosť.
Vo Vašej práci Vám želám veľa úspechov a verím, že spoločnými silami prinesieme reálne výsledky práce, ktoré v dobrom pocítia Žilinčania.

V regionálnom týždenníku Žilinský večerník boli vo vydaní č. 36 dňa 2. septembra 2015 na strane č. 2 v komentári s názvom „Barikáda“ zverejnené zavádzajúce a nepravdivé informácie, ktoré osočujú primátora mesta Žilina Igora Chomu.
 
Uverejnené

Čo však absolútne nedomyslel (na počudovanie), to sú nahlas vyslovené obvinenia z možného podplatenia poslancov, ktorí hlasovali za návrh.

Žiadosť o uverejnenie opravy

Primátor mesta Žilina Igor Choma vo svojich vyjadreniach neobvinil nikoho z podplatenia, tieto informácie sa nezakladajú na pravde.
 
Uverejnené

Ak totiž mal na svoje tvrdenia dôkazy, bolo jeho povinnosťou ich posunúť orgánom činným v trestnom konaní. Ak to neurobil a korupčné správanie neoznámil, sám sa dopustil trestného činu neoznámenia trestného činu.

Žiadosť o uverejnenie opravy

Keďže primátor mesta Žilina Igor Choma nikoho z korupcie neobvinil, nie je dôvod informovať o tom orgány činné v trestnom konaní.
 
Uverejnené

Vychádzajme teda z predpokladu, že tak neurobil a len sa snažil verejnosť popudiť proti tým, ktorí projekt podporovali.

Žiadosť o uverejnenie opravy

Igor Choma vždy pravdivo informuje verejnosť o dianí v meste, ide o nepravdivé informácie, ktoré fabuluje šéfredaktor Žilinského večerníka Michal Filek.

Uverejnené

A aj keď sa zdá, že hrubou silou dosiahol v kauze „nafukovacia hala“ čiastkové víťazstvo...

Žiadosť o uverejnenie opravy

Primátor Igor Choma dianie v meste nikdy nedefinoval „víťazstvom“, pretože mu vždy išlo len o dobrú vec pre prospech Žilinčanov. Zároveň vždy uprednostňuje diplomatické riešenie sporov pred nezmyselnou „hrubou silou“, ako to napísal šéfredaktor Michal Filek, čo sa nezakladá na pravde.
 
Uverejnené

Obviniť totiž bez dôkazov z korupčného správania Dušana Maňáka, ktorý je v zastupiteľstve od Nežnej revolúcie a má teda veľkú podporu verejnosti, či Ľuba Bechného, ktorý je práve v boji s korupciou aktívny, sa totiž rovná úderu pod pás alebo vyhláseniu vojny, ak chcete.

Žiadosť o uverejnenie opravy

Zástupcovia mesta Žilina nikoho neobvinili zo spáchania trestného činu, ide o subjektívny názor šéfredaktora Michala Fileka, ktorý nerešpektuje týmito vyjadreniami Etický kódex novinára, čím cielene poškodzuje dobré meno mesta Žilina.

V regionálnom týždenníku Žilinský večerník boli vo vydaní č. 36 dňa 2. septembra 2015 na strane č. 5 v článku s názvom „Poslanci sa bránia proti obvineniu z korupcie“ zverejnené zavádzajúce a nepravdivé informácie, ktoré osočujú primátora mesta Žilina Igora Chomu.
 
Uverejnené
Primátor Igor Choma a hovorca Pavol Čorba do uzávierky neodpovedali.
 
Žiadosť o uverejnenie opravy
 
Šéfredaktor Žilinského večerníka sa ospravedlňuje primátorovi mesta Žilina Igorovi Chomovi za to, že jeho meno použil vo vete, ktorá sa nezakladá na pravde. Šéfredaktor Michal Filek neoslovil primátora, ani nepýtal odpoveď od primátora cez hovorcu mesta. Preto sa vyjadrenie šéfredaktora Žilinského večerníka o tom, že primátor Igor Choma neodpovedal do uzávierky, nezakladá na pravde, za čo sa ospravedlňuje.
 
Dôkaz na nepravdivú informáciu, ktorá bola uverejnená
E-mail, ktorý šéfredaktor Michal Filek poslal viceprimátorovi Patrikovi Gromovi a hovorcovi mesta Žilina, neobsahoval vo svojej podstate otázku, smerovanú priamo na primátora, ani nežiadal hovorcu, aby odpoveď získal od primátora. Otázka bola smerovaná výlučne na viceprimátora a hovorcu.
 
·         presné znenie emailu, v ktorom sa nespomína primátor Igor Choma
 
From: Filek [mailto:filek@zilinskyvecernik.sk]
Sent: Thursday, August 27, 2015 2:15 PM
To: hovorca <hovorca@zilina.sk>; patrik.groma@azet.sk
Subject: trestné oznámenie
 
Dobrý deň pán viceprimátora, dobrý deň pán Čorba, dnes poslanci SIEŤ + NEKA mali tlačovku. Oznámili, že žiadajú od vedenia mesta ospravedlnenie za to, že ste o nich hovorili, že sa nechali skorumpovať v súvislosti s nafukovacou halou na plavárni. Alebo ak máte o tom dôkazy, máte dať trestné oznámenie, lebo tak urobia oni. Chcem sa spýtať, či sa vedenie mesta poslancom ospravedlní, alebo podá trestné oznámenie? Aké máte dôkazy o tom, že sa mali dať poslanci podplatiť? O ktorých poslancov ide?

Za skorú odpoveď vopred ďakujem a zostávam s pozdravom

--

Michal Filek
šéfredaktor


 
V regionálnom týždenníku Žilinský večerník boli vo vydaní č. 35 dňa 25. augusta 2015 na strane č. 2 v komentári s názvom „Suterén“ zverejnené zavádzajúce a nepravdivé informácie.
 
Uverejnené 
Občania si môžu gratulovať. Na plavárni nebude v zime tieniť žiadna nevzhľadná nafukovacia hala na plážový volejbal. Žiadne decká nebudú od septembra do apríla kaličiť svoje telá pri športe, namiesto toho, aby pekne v teple sedeli pred počítačom a venovali sa Facebooku, prípadne počítačovým hrám. A tí starší nemusia mať strach, že ich rovesníci nebodaj neprídu do krčmy, lebo sa rozhodnú zahrať si plážový volejbal. Nie. Pred týmito „neduhmi“ nás vedenie mesta bezpečne uchránilo. Ale to zďaleka nie je všetko.
 
Žiadosť o uverejnenie opravy
 
Informácia je účelová, ktorá citovo evokuje zaujatosť voči mestu Žilina. Rozhodnutia vedenia mesta Žilina sú nasmerované k podpore športu a k prevencii proti nežiadúcim spoločenským vplyvom na mládež. Neustále vytvára podmienky na športovanie, ktoré môže žilinská mládež využiť aj formou rôznych kultúrno – športových podujatí, ktoré každoročne organizuje mesto Žilina.
 
Uverejnené 
Rovnako vedenie mesta uchránilo majetok plavárne pred škandalóznou výmenou 14 bežných metrov za 14 iných bežných metrov, na ktorých mohla zadarmo vzniknúť pláž pre rodiny s deťmi a zeleň.
 
Žiadosť o uverejnenie opravy
 
Šéfredaktor Žilinského večerníka poskytol nepravdivú informáciu, pretože navrhovaná zámena hovorila o zámene pozemkov o rozlohe 456 m² (456 m²/každý jeden predmetný pozemok), pri ktorých bonita pozemkov je diametrálne odlišná. Mesto nepokladá informáciu o pláži za dôveryhodnú, pretože súčasný majiteľ pozemkov na Mestskej krytej plavárni Žilina mohol takúto pláž už dávno postaviť.
 
Uverejnené
Aj k tomto sa primátor Žiliny uchýlil v snahe „presvedčiť“ ich, aby za návrh nehlasovali. Keby bol autor tohto textu v koži člena mestského zastupiteľstva prítomného na zasadnutí, nemohol by vetu zobrať inak, ako pokus o vyhrážanie sa. Ako inak sa to dá pochopiť? „Ak zahlasuješ za, môže sa stať, že pôjdeš do basy“.
 
Žiadosť o uverejnenie opravy
 
Mesto Žilina sa zásadne ohrádza k vyjadreniu šéfredaktora Žilinského večerníka, pretože primátor mesta Žilina Igor Choma by si nikdy nedovolil niekomu sa vyhrážať. Slová autora článku vážne poškodzujú reputáciu primátora mesta Žilina, keďže sa nezakladajú na pravde a snaží sa primátora Igora Chomu obviniť z niečoho, čoho by sa nikdy nedopustil.
 
Uverejnené
Kampaň mesta je totiž plná výmyslov a klamstiev. A navyše je úplné scestné a nemorálne, ak 18 poslancov hlasovalo za výmenu (pôvodne dokonca 20) a len šiesti boli proti a aj napriek tomu sa rozhodnutím primátora neukončí, hoci nakladanie s majetkom mesta je výlučne v kompetencií mestského zastupiteľstva.
 
Žiadosť o uverejnenie opravy
 
Nie je pravda, že kampaň je plná výmyslov a klamstiev. Slová šéfredaktora Žilinského večerníka sa nezakladajú na pravde, pretože občania si môžu overiť informácie aj na webovej stránke mesta Žilina. Informácia, že nejde o prebytočný majetok mesta, je definovaná v článku 3 ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina, ktorý mesto prostredníctvom svojich orgánov a správcov trvale používa na plnenie svojich úloh. To znamená, že pozemok, ktorý mal byť zamenený, využíva verejnosť na plavárni. Do pozornosti treba dať aj fakt, že v zmysle platného Územného plánu mesta Žilina, ktorý schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline, je potrebné rešpektovať nedotknuteľnosť mestskej plavárne a jej areálu a tenisových kurtov.
 

 
V regionálnom týždenníku Žilinský večerník boli vo vydaní č. 34 dňa 18. augusta 2015 na strane č. 2 v článku s názvom „Vidieť do hláv“ zverejnené zavádzajúce a nepravdivé tvrdenia.
 
Uverejnené:
„Je naozaj obdivuhodné, akú demagogickú kampaň, plnú výmyslov, dokáže vyprodukovať oficiálne vedenie krajského mesta.“
 
Oprava:
Keďže ide o subjektívnu informáciu v rozpore s Etickým kódexom novinára, mesto Žilina odmieta tvrdenie o demagogickej kampani. Mesto vždy informuje verejnosť na základe faktov a objektívnych skutočností. Prostredníctvom tlačovej správy, ktorá je uverejnená aj na www.zilina.sk s názvom Vedenie mesta Žilina chráni pozemky plavárne, sa poskytli pravdivé informácie verejnosti, z akého dôvodu vedenie mesta chráni pozemky Mestskej krytej plavárne v Žiline.
Dôvody nesúhlasu vedenia mesta s týmto zámerom:
Mesto Žilina si dovolí informovať verejnosť o zásadných faktoch, na základe ktorých nie je možné súhlasiť so zámenou pozemkov na Mestskej krytej plavárni v Žiline:
  • Donekonečna sa nedá odkrajovať z areálu plavárne.
  • Nafukovacia hala v areáli plavárne je architektonicky nevhodná. Niektorí mestskí poslanci odmietli najskôr zrealizovať štúdiu využiteľnosti územia a až potom pristúpiť k zámenám pozemkov (čo pri iných investičných akciách v meste vyžadujú – dvojaký meter).
  • Niektorí mestskí poslanci odmietli aj vecné bremeno na špecifické využitie pozemku – športovisko. Sú určité informácie, že pozemok bude časom využitý na iný účel.
  • Vedľajšie plážové ihriská sú málo využívané.
  • A naopak, trávnatá plocha sa doobeda využíva na cvičenie (skákanie na švihadlách, strečing, aerobik a pod.) a následne ako ležovisko.
  • Nafukovacia hala bude tieniť na ostatné plochy.
  • Mesto ponúka investorovi iný pozemok na výstavbu nafukovacej haly, čo investor odmietol.
  • V roku 2001 žiadal investor o odpredaj pozemku na plavárni, ktorý mu bol schválený. V žiadosti uviedol, že je to za účelom vybudovania zázemia, ako sú tribúny, šatne, sprchy. Do dnešného dňa to z jeho strany nebolo splnené. Preto nie je záruka, že naplní aj teraz deklarované náležitosti. Z toho vyplýva, že ide o nezodpovedného investora!
Ďalej mesto nesúhlasí s názorom, že ide o prebytočný majetok, čiže pozemok, ktorý sa dlhodobo nevyužíva. V letných mesiacoch verejnosť využíva vo veľkej miere možnosti vonkajších bazénov, uvedený pozemok je využívaný najmä staršími ľuďmi a rodičmi s malými deťmi, pretože sú tam stromy a pokojnejšie prostredie. Prebytočným majetkom je v zmysle článku 3 ods. 1 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žilina majetok mesta, ktorý mesto prostredníctvom svojich orgánov a správcov trvale nepoužíva na plnenie svojich úloh. O takýto prípad však evidentne nejde. Do pozornosti treba dať aj fakt, že v zmysle platného Územného plánu mesta Žilina, ktorý schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline, je potrebné „rešpektovať nedotknuteľnosť mestskej plavárne a jej areálu a tenisových kurtov“.
 
Uverejnené:
„Nuž, keby si hovorca píšuc tlačovú správu stihol aj pozrieť poslancami prijaté uznesenie, zistil by, že z plavárne sa neukrojí ani stotina milimetra.“
 
Oprava:
Ako hovorca mesta mám výhrady k vyjadreniu šéfredaktora, ktorý si zjavne neuvedomuje diametrálne odlišné hodnoty jednotlivých pozemkov, na základe čoho by plaváreň prišla o ďalší hodnotný pozemok.
 
Uverejnené:
„Ďalšou z možností je, že primátor tvrdošijne trvá na nezmyselnom projekte športového centra za Váhom za 75 miliónov (zaujímavý biznis pre akúkoľvek firmu) a každé ďalšie športovisko znižuje jeho šancu na realizáciu.“
 
Oprava:
Primátor mesta Žilina Igor Choma sa s maximálnym úsilím snaží Žiline a Žilinčanom prinavrátiť stratené športoviská, ktoré jeho predchodcovia odpredali za symbolické ceny do súkromných rúk. Noví investori nemali záujem o to, aby zveľadili športové areály, ktoré medzičasom zanikli, preto je potrebné, postaviť komplexný športový areál. O primátorovi Igorovi Chomovi je známe, že trvá na maximálnej transparentnosti. Od svojho nástupu do funkcie primátora aplikuje v praxi Elektronickú obchodnú súťaž, ktorá je nespochybniteľne najtransparentnejší spôsob verejného obstarávania tovarov a služieb. Takto sa bude postupovať aj pri výstavbe Areálu žilinského športu.
 
Uverejnené:
 „Môže to byť však aj ďalšia zo série nezmyselných akcií proti neprajníkom, keď už v minulosti vyštvali Žirafu či robili nezmyselné pohony na riaditeľa plavárne.“
 
Oprava:
Mesto Žilina postupuje vždy transparentne a v zmysle platnej legislatívy SR. Odmietame tvrdenia šéfredaktora o tom, že sme „v minulosti vyštvali Žirafu“, pretože snahou mesta bolo zlúčenie dvoch centier voľného času do jedného. Týmto krokom sa šetria značné finančné prostriedky daňových poplatníkov, a tak je možné viac investovať do vzdelávania a výchovy žilinskej mládeže v CVČ v Žiline, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Odmietame nepravdivú informáciu šéfredaktora o tom, že sme vykonali „nezmyselné pohony na riaditeľa plavárne“, pretože riaditeľ Mestskej krytej plavárne v Žiline si riadne plní svoje pracovné povinnosti a plaváreň plnohodnotne funguje tak, ako sa od nej očakáva.
 
 

 
V regionálnom týždenníku Žilinský večerník boli vo vydaní č. 33 dňa 11. augusta 2015 na strane č. 2 v článku s názvom „Druhá koľaj“ zverejnené zavádzajúce a nepravdivé tvrdenia.
 
 
Mesto Žilina považuje za dôležité uviesť stanovisko k zverejnenému článku „Druhá koľaj“, pretože šéfredaktor Michal Filek neuviedol úplné informácie. Vedenie mesta sa snaží v rámci možností prilákať do Žiliny čo najviac turistov, a tak spraviť z nášho mesta zaujímavú turistickú destináciu, nie však za cenu porušovania všeobecne záväzných nariadení mesta Žilina, ktoré schvaľujú mestskí poslanci. Rovnako ako zákon, tak aj všeobecne záväzné nariadenia mesta Žilina platia pre všetkých občanov bez akéhokoľvek rozdielu, preto nie je možné uprednostňovať v pešej zóne podnikateľské subjekty. Centrum mesta je pešou zónou, a tento fakt musia rešpektovať občania, podnikatelia, ale aj návštevníci. Nejde o výnimočnú situáciu v Žiline, rovnaké pravidlá pešej zóny platia v ktoromkoľvek väčšom meste. Primátor Igor Choma by nikdy nedovolil, aby boli niektoré skupiny obyvateľstva postavené nad zákon a trvá na tom, aby zákon platil rovnako pre každého.

 
V regionálnom týždenníku Žilinský večerník boli vo vydaní č. 32 dňa 4. augusta 2015 na strane č. 5 v článku s názvom „Bude v Žiline volejbalová hala?“ zverejnené zavádzajúce a nepravdivé informácie.
 
Uverejnené
 
Zásadné výhrady voči zámeru vyjadril v rozprave primátor Igor Choma. „Som presvedčený, že je to podnikateľský lobing. Všetko ostatné je len pozlátka. Ide o to takýmto škandalóznym spôsobom odstrihnúť ďalšiu časť plavárne. Mojou snahou je zachovať majetok, ktorý máme a zdevastovať ďalší majetok mesta. Navyše pozemok je do roku 2022 založený v prospech banky, takže nemáme ani titul na to, aby sme s ním takto nakladali,“ uviedol.
 
Žiadosť o uverejnenie opravy
 
Zásadné výhrady voči zámeru vyjadril v rozprave primátor Igor Choma. „Som presvedčený, že je to podnikateľský lobing. Všetko ostatné je len pozlátka. Ide o to takýmto škandalóznym spôsobom odstrihnúť ďalšiu časť plavárne. Mojou snahou je zachovať majetok, ktorý máme a zveľadiť ďalší majetok mesta. Navyše pozemok je do roku 2022 založený v prospech banky, takže nemáme ani titul na to, aby sme s ním takto nakladali,“ uviedol.
 
Uverejnené
Podľa Ľudmily Chodelkovej je plážový volejbal výborná vec. Svedčí o tom to, že ihrisko je v lete takmer stále zaplnené.
 
Žiadosť o uverejnenie opravy
 
Informácia pani Ľudmily Chodelkovej sa nezakladá na pravde, pretože v letných mesiacoch je ihrisko na plážový volejbal využívané v lete iba v podvečerných hodinách.
 
Uverejnené 
Žilinský šport je zo strany vedenia mesta dlhodobo zanedbávaný.
 
Žiadosť o uverejnenie opravy
 
Táto informácia sa nezakladá na pravde, len v súčasnosti sa investuje na opravu Zimného štadióna v Žiline 1 mil. eur, aby sa kompletne zrekonštruoval štadión pre súčasných i budúcich športovcov. Túto vládnu dotáciu vyrokoval s vládou primátor mesta Žilina Igor Choma.
 
Uverejnené
Predkladateľ návrhu však jeho tvrdenia neprijal. „Žilinský šport je zo strany vedenia mesta dlhodobo zanedbávaný. Keď prišiel svetlý moment v podobe novej nafukovacej haly na plážový volejbal, ktorá by mesto nestála ani euro, primátor nepochopiteľne nepodpísal poslancami schválené uznesenie. Je to ďalší výrazný znak nezáujmu vedenia mesta Žilina o šport. Tak, ako mesto vedie nezmyselnú svätú vojnu s Trabelssiem v prípade Karpatskej, ktorá mohla už dávno stáť a slúžiť športovcom, tak teraz primátor opäť doslova bojuje proti svojim obyvateľom. Návštevníci ....
 
Žiadosť o uverejnenie opravy
 
Táto informácia sa nezakladá na pravde, pretože vedenie mesta ponúklo predkladateľovi iný pozemok na nafukovaciu halu, aby nebola o pozemky ukrátená plaváreň. Mesto sa nebráni novým športoviskám, len navrhovatelia musia chápať, že mesto si chráni a zveľaďuje pozemky, ktoré sú využívané verejnosťou. Uvedený pozemok slúži návštevníkom plavárne. Mesto zásadne odmieta nepravdivú informáciu uverejnenú v Žilinskom večerníku, ktorá hovorí o svätej vojne s pánom Trabelssiem, pretože vedenie mesta a ostatní pracovníci Mestského úradu v Žiline plne rešpektujú náboženskú toleranciu a otázky viery nezaťahujú do života v meste Žilina.

 
 
V regionálnom týždenníku Žilinský večerník boli vo vydaní č. 32 dňa 4. augusta 2015 na strane č. 2 v článku s názvom „Ako soľ“ zverejnené zavádzajúce a nepravdivé tvrdenia.
 
 
Mesto Žilina považuje za dôležité uviesť stanovisko k zverejnenému článku „Ako soľ“, pretože šéfredaktor Michal Filek uviedol zavádzajúce a nepravdivé tvrdenia. Z pravdepodobného dôvodu nedostatočného informovania sa o problematike zámeny pozemkov na Mestskej krytej plavárni v Žiline alebo zaujatosti voči súčasnému vedeniu mesta neuviedol šéfredaktor zásadný fakt, že primátor mesta Žilina Igor Choma nesúhlasí s rozpredajom/zámenou lukratívnych pozemkov na plavárni, ktoré slúžia a majú slúžiť verejnosti. Vedenie mesta sa nebráni budovaniu nových športovísk na území mesta, naopak, tento zámer plne podporuje, nie však na pozemkoch plavárne. Podnikateľovi, ktorý má záujem o to, aby mu mesto zamenilo verejnosťou využívaný pozemkom na plavárni, primátor ponúkol iný pozemok na športovanie, nie však na úkor plavárne. Po prečítaní článku Ako soľ je mesto toho názoru, že šéfredaktor Žilinského večerníka podporuje zámenu pozemkov pre prospech podnikateľa, nie však pre prospech verejnosti.

 
 
V regionálnom týždenníku Žilinský večerník boli vo vydaní č. 28 dňa 7. júla 2015 na strane č. 2 v článku s názvom „Rudiny“ zverejnené zavádzajúce a nepravdivé tvrdenia.
 
Mesto Žilina považuje za dôležité uviesť stanovisko k zverejnenému článku „Rudiny“, pretože šéfredaktor Michal Filek uviedol zavádzajúce a nepravdivé tvrdenia.
 
Šéfredaktor Michal Filek v článku Rudiny, ktorý bol uverejnený v 28. týždni 2015, uviedol nepravdivé informácie, ktoré úmyselne poškodzujú dobré meno primátora mesta Žilina Igora Chomu a činnosť Mestského úradu v Žiline. Autor článku neuviedol cieľ mesta Žilina, a to spojiť činnosť dvoch centier voľného času do jedného za účelom šetrenia finančných prostriedkov mesta, a teda aj daňových poplatníkov, čím je možné viac peňazí vyčleniť na činnosť záujmových útvarov. Nie je pravda, že týmto krokom sa zrušilo CVČ Žirafa, ktoré bolo v tom čase v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina, pretože deti, mládež a zamestnanci mohli prejsť pod CVČ Spektrum, nazývané aj Centrum voľného času Žilina. Ďalej v článku nebolo uvedené, že primátor Igor Choma komunikoval otázku spoplatnenia parkovania na sídliskách s verejnosťou a následne mesto plne akceptovalo rozhodnutie občanov. Tieto stretnutia sa konali, dokonca aj na samotnom sídlisku Solinky. Nie je preto pravda, ako uvádza šéfredaktor Michal Filek, že primátor nekomunikuje s verejnosťou. Ďalej šéfredaktor článku zavádza verejnosť tým, že primátor odstránil odbornú verejnosť z mestských komisií. V minulom funkčnom období poslanci mestského zastupiteľstva na svojich riadnych zasadnutiach nevyjadrili takúto požiadavku, preto informácia o „odstránení“ odborníkov sa nezakladá na pravde. Na záver článku bolo zamlčané, že lokalita Rudiny II bola určená vždy na zástavbu, ktorú definuje aj Územný plán mesta Žilina, o ktorom vždy rozhodujú poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline. Je preto nepochopiteľné, prečo sa v Žilinskom večerníku objavujú správy aj o tom, že občania proti tomuto zámeru protestujú, keď žiadne protesty na mesto Žilina neboli doručené a ani sme takéto počínanie v meste nezaznamenali.
 
Mesto Žilina verí, že šéfredaktor Michal Filek dobré pozná etický kódex novinára, ktorý má v sebe zakotvené, že nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov, je práca každého novinára, ktorý sa neprikláňa k žiadnemu politickému prúdu a snaží sa objektívne informovať verejnosť. V článku Rudiny zo dňa 7. júla 2015 toto však dodržané nebolo.