textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | štvrtok 1. október 2020 | meniny: Arnold
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

01. 10. 2020
Lekáreň SAMARITÁN, Jána Milca 10, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
02. 10. 2020
Lekáreň Dr. Max, Vojtecha Spanyola 41/A, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

VINCENT HLOŽNÍK Stála expozícia venovaná 100. výročiu narodenia umelca Považská galéria umenia, Žilina

HOLUBY Mestské divadlo Žilina (19:00)

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ II - Medzi informáciou a pamäťou Považská galéria umenia, Žilina

Benefičný koncert Bábkové divadlo, Žilina (19:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Kronika mesta Žilina vo formáte PDF

    

Vážení čitatelia, milovníci histórie mesta Žilina,
 
na tejto stránke nájdete Kroniku mesta Žilina za jednotlivé roky, ktorú ako kronikár mesta Žilina píšem nepretržite od roku 1989.
 
V prvých rokoch zaznamenávania udalostí bolo zháňanie informácií veľmi prácne a zdĺhavé. Pre informácie som musel všade ísť osobne, telefonovať, písať si poznámky, pýtať sa známych aj neznámych. Množstvo informácií z dávnejšej histórie Žiliny som mal od mojej matky Olgy. Ona bola vždy prvým čitateľom, kritikom a korektorom mojich kníh.
 
Prvé ročníky Kroniky mesta Žilina som písal ešte doma na písacom stroji značky Remington. Postupne som prešiel na elektrický písací stroj a pridal som nejaké obrázky ako fotodokumentáciu. Moja práca sa sprofesionalizovala príchodom na Mestský úrad v Žiline vo februári 1995. S príchodom internetu sa postupne práca na písaní Kroniky menila. Technicky sa zjednodušovala, dostupných informácií sa zrazu dalo objaviť nepreberné množstvo. Tie však bolo nutné vybrať, vytriediť a objektívne spracovať. Vďaka novým počítačovým možnostiam sa postupne vylepšoval aj grafický vzhľad Kroniky. Na sfinalizovaní jednotlivých ročníkov Kroniky do formátu PDF a zverejnení na týchto stránkach sa spoludieľal môj kolega Andrej Černek.
 
Vážení čitatelia, prajem Vám všetkým príjemné čítanie jednotlivých ročníkov Kroniky mesta Žilina. Skôr narodení si tak môžu pripomenúť rôzne udalosti a tí mladší sa môžu dozvedieť nové informácie o dianí v našej Žiline v minulosti, pretože opisovaním prítomnosti vytváram minulosť v budúcnosti.
 
RNDr. Ján Štofko
kronikár mesta Žilina
 
 

Obsah
Poznámka

Vytlačené Kroniky mesta Žilina (ročníky 1989 - 2014) sú k nahliadnutiu na Radnici mesta Žilina a v Štátnom archíve v Bytči – pobočka Žilina na Framborskej ulici 9 v centre Žiliny, kde taktiež nájdete aj staršie ročníky Kroniky mesta Žilina spred roku 1989.

Ocenenia Kroniky

Kronika mesta Žilina získala nasledujúce ocenenia:

  • čestné uznanie v súťaži Slovenská kronika 2016
  • mimoriadna cena v súťaži Slovenská kronika 2018 

     


 


Kronika mesta Žilina, ročníky 2010 - 2019


Kronika mesta Žilina - rok 2019

Kronika mesta Žilina - rok 2018

Kronika mesta Žilina - rok 2017

Kronika mesta Žilina - rok 2016

Kronika mesta Žilina - rok 2015

Kronika mesta Žilina - rok 2014

Kronika mesta Žilina - rok 2013

Kronika mesta Žilina - rok 2011


Kronika mesta Žilina, ročníky 2000 - 2009


Kronika mesta Žilina - rok 2009

Kronika mesta Žilina - rok 2008

Kronika mesta Žilina - rok 2007

Kronika mesta Žilina - rok 2006

Kronika mesta Žilina - rok 2005

Kronika mesta Žilina - rok 2004

Kronika mesta Žilina - rok 2003

Kronika mesta Žilina - rok 2002


Kronika mesta Žilina, ročníky 1989 - 1999


Kronika mesta Žilina - rok 1995

(verzia vo formáte PDF má odlišné
číslovanie strán v porovnaní
s tlačenou verziou)

Kronika mesta Žilina - rok 1994

Kronika mesta Žilina - rok 1993

Kronika mesta Žilina - rok 1992

Kronika mesta Žilina - rok 1991

Kronika mesta Žilina - rok 1990

Kronika mesta Žilina - rok 1989

 
Poznámka:
Vytlačené Kroniky mesta Žilina (ročníky po roku 1989) sú k nahliadnutiu na Radnici mesta Žilina a v Štátnom archíve v Bytči – pobočka Žilina na Framborskej ulici 9 v centre Žiliny, kde taktiež nájdete aj staršie ročníky Kroniky mesta Žilina spred roku 1989.

Kronika mesta Žilina, ročníky 1982 - 1988

 
Vážení čitatelia a milovníci histórie nášho mesta,
 
v apríli 2018 pani Veronika Klapitová venovala mestu Žilina strojopisy Kroniky mesta Žilina z rokov 1982 – 1988. Tieto ročníky napísal jej manžel, historik PhDr. Marián Klapita (* 12. 9. 1936 – † 9. 4. 1992). Kroniky z týchto rokov boli dlhší čas považované za stratené. Možno sa tak stalo pri zmene MsNV na Mestský úrad alebo pri zmene politických pomerov na Slovensku, či pri viacnásobnom sťahovaní Mestského úradu.
 
Na úprave týchto ročníkov do elektronickej podoby a ich príprave na tlač sa podieľali Andrej Černek, vedúci oddelenia radnice, zahraničných vzťahov a protokolu na Mestskom úrade v Žiline a Samuel Haas, predseda Žilinského mládežníckeho parlamentu. Týmto umožníme záujemcom o históriu mesta Žilina študovať dobové zápisy z 80-tych rokov 20. storočia aj v elektronickej podobe na stránkach mesta Žilina. Kronika mesta Žilina je teda zverejnená kontinuálne už od roku 1982 až do súčasnosti. Zápisy z uvedených rokov budú vydané aj v knižnej forme a ostanú k nahliadnutiu na Radnici mesta Žilina.
 
Pani Veronike Klapitovej patrí veľká vďaka za to, že zachovala a odovzdala uvedené ročníky.
 
Prajem Vám príjemné čítanie diela, ktoré zapísal môj predchodca.
 
RNDr. Ján Štofko
Kronikár mesta Žilina
V Žiline, dňa 26. júla 2019.
 


Kronika mesta Žilina, ročníky 1982 - 1988


Kronika mesta Žilina - rok 1988

Kronika mesta Žilina - rok 1987

Kronika mesta Žilina - rok 1986

Kronika mesta Žilina - rok 1985

Kronika mesta Žilina - rok 1984

Kronika mesta Žilina - rok 1983

Kronika mesta Žilina - rok 1982

 
Poznámka:
Vytlačené Kroniky mesta Žilina (ročníky po roku 1989) sú k nahliadnutiu na Radnici mesta Žilina a v Štátnom archíve v Bytči – pobočka Žilina na Framborskej ulici 9 v centre Žiliny, kde taktiež nájdete aj staršie ročníky Kroniky mesta Žilina spred roku 1989.