textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 5. jún 2020 | meniny: Laura

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

05. 06. 2020
Lekáreň Dr. Max, Antona Bernoláka 2135/2, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
06. 06. 2020
Lekáreň SCHNEIDER, OC MIRAGE, A. Hlinku 7/B, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ II - Medzi informáciou a pamäťou Považská galéria umenia, Žilina

Stavovce severozápadného Slovenska Budatínsky hrad, Žilina

FRICKObrothers On Air Nová synagóga v Žiline (12:00)

Požičaj si e-knihy Krajská knižnica, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Cestovný pas


dieťa do 6 rokov veku:

 • žiadosť podáva prítomný zákonný zástupca
 • platný občiansky preukaz zákonného zástupcu
 • písomný súhlas zákonného zástupcu, inej fyzickej osoby než rodiča, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestúna, budúceho osvojiteľa ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárneho orgánu zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, poručníka alebo opatrovníka s ich osvedčeným podpisom. Súhlas zákonného zástupcu možno nahradiť rozhodnutím súdu
 • rodný list dieťaťa ( v originálnom vyhotovení, ak je dieťa mladšie ako 6 rokov narodené v cudzine, rodný list vydaný Osobitnou matrikou MV, Okresného úradu Bratislava 1, Mlynské Nivy č. 61)
 • cestovný/é/ pas/y/, ak bol/i/ už v minulosti vydaný/é/
 • poplatok 8 € ( ak má byť vyhotovený do 30 dní )
 • poplatok 16 € (ak má byť vyhotovený do 10 pracovných dní)
 • poplatok 24 € (ak má byť vyhotovený do 2 pracovných dní)
 • preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ak zákonný zástupca dieťaťa žiada aby tieto údaje boli uvedené v cestovnom pase

dieťa od 6 do 16 rokov veku

 • žiadosť podáva prítomný zákonný zástupca
 • platný občiansky preukaz zákonného zástupcu
 • písomný súhlas zákonného zástupcu, inej fyzickej osoby než rodiča, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestúna, budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárneho orgánu zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, poručníka alebo opatrovníka s ich osvedčeným podpisom. Súhlas zákonného zástupcu možno nahradiť rozhodnutím súdu.
 • rodný list dieťaťa(v originálnom vyhotovení, prípadne platný občiansky preukaz dieťaťa)
 • cestovný/é/ pas/y/, ak bol/i/ už v minulosti vydaný/é/
 • poplatok 13 € (ak má byť vyhotovený do 30 dní )
 • poplatok 26 € (ak má byť vyhotovený do 10 pracovných dní)
 • poplatok 39 € (ak má byť vyhotovený do 2 pracovných dní)
 • preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím a zákonný zástupca dieťaťa žiada aby tieto údaje boli uvedené v cestovnom pase

 dieťa od 16 do 18 rokov veku

 • žiadosť podáva prítomný zákonný zástupca
 • platný občiansky preukaz zákonného zástupcu
 • písomný súhlas zákonného zástupcu, inej fyzickej osoby než rodiča, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, pestúna, budúceho osvojiteľa, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, štatutárneho orgánu zariadenia na výkon rozhodnutia súdu, poručníka alebo opatrovníka s ich osvedčeným podpisom. Súhlas zákonného zástupcu možno nahradiť rozhodnutím súdu.
 • rodný list dieťaťa(v originálnom vyhotovení, prípadne platný občiansky preukaz dieťaťa)
 • cestovný/é/ pas/y/, ak bol/i/ už v minulosti vydaný/é/
 • poplatok 33 € (ak má byť vyhotovený do 30 dní )
 • poplatok 66 € (ak má byť vyhotovený do 10 pracovných dní)
 • poplatok 99 € (ak má byť vyhotovený do 2 pracovných dní)
 • preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím a zákonný zástupca dieťaťa žiada aby tieto údaje boli uvedené v cestovnom pase
 • rozsudok o obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony, ak tento údaj nie je v registri obyvateľov uvedený, tento údaj musí byť do cestovného pasu zapísaný

občan starší ako 18 rokov

 • žiadosť podáva občan osobne (za osobu, ktorá má obmedzenú spôsobilosť na právne úkony alebo je zbavená spôsobilosti na právne úkony podáva žiadosť zákonný zástupca)
 • platný občiansky preukaz
 • cestovný/é/ pas/y/, ak bol/i/ už v minulosti vydaný/é/
 • poplatok 33 € (ak má byť vyhotovený do 30 dní)
 • poplatok 66 € (ak má byť vyhotovený do 10 pracovných dní)
 • poplatok 99 € (ak má byť vyhotovený do 2 pracovných dní)
 • preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím ak občan žiada aby tieto údaje boli uvedené v cestovnom pase
 • rozsudok o obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony, ak tento údaj nie je v registri obyvateľov uvedený, tento údaj musí byť do cestovného pasu zapísaný

Žiadosť o vydanie cestovného pasu a prijíma a rozhoduje o nej oddelenie dokladov príslušné podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu občana alebo miesta, kde si občan podá žiadosť.


Platnosť cestovného pasu podľa veku a poplatky za jeho vydanie

Veková kategória platnosť Do 30 dní
(základná sadzba
Do 10 dní Do 2 dní
Dieťa do 6 rokov 2 roky 8€ 16€ 24€
Osoba do 16 rokov 5 rokov 13€ 26€ 39€
Osoba nad 16 rokov 10 rokov 33€ 66€ 99€

Správny poplatok sa vyberá v základnej sadzbe ak sa vydáva cestovný pas na požiadanie občana z humanitárnych dôvodov. Správny poplatok sa vyberá vo výške ½príslušnej sadzby ak sa vydáva nový cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas so zápisom údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí. Správny poplatok sa nevyberá:

 • ak sa vydáva cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v cestovnom pase zistená chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný pas vydal
 • ak sa vydáva nový cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony

Poplatky pri strate, odcudzení a poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti

Veková kategória Prvá strata Druhá strata
(opakovane v priebehu dvoch po
sebe nasledujúcich rokoch)
Tretia strata
(opakovane v priebehu dvoch
po sebe nasledujúcich rokoch)
Dieťa do 6 rokov 16€ 40€ 80€
Osoba do 16 rokov 26€ 65€ 130€
Osoba nad 16 rokov 66€ 165€ 330€

Zvýšený správny poplatok sa nevyberá:

 • ak by ku dňu podania žiadosti uplynula doba platnosti strateného alebo odcudzeného cestovného pasu
 • ak sa cestovného pasu zmocnila násilím (lúpež) iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru policajného zbor

Správny poplatok sa vyberá vo výške ½príslušnej sadzby ak sa vydáva nový cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas so zápisom údaja o ťažkom zdravotnom postihnutí.