textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | nedeľa 26. máj 2019 | meniny: Dušan

Občan

vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

26. 05. 2019
Lekáreň AUPARK, OC AUPARK, Veľká Okružná 59A, 01001 Žilina / 9:00 - 20:00
26. 05. 2019
Lekáreň Dr. Max, Vysokoškolákov 37, 01001 Žilina / 9:00 - 20:00
26. 05. 2019
Lekáreň SCHNEIDER, OC MIRAGE, A. Hlinku 7/B, 01001 Žilina / 9:00 - 20:00
26. 05. 2019
EKOLEKÁREŇ, HM TESCO, Košická 3, 01001 Žilina / 9:00 - 20:00
26. 05. 2019
Lekáreň RONDEL, Hálkova 26, 01001 Žilina / 7:00 - 9:00
26. 05. 2019
Lekáreň BENU, OC Dubeň, Vysokoškolákov 52, 01008 Žilina / 9:00 - 20:00
26. 05. 2019
Lekáreň RONDEL, Hálkova 26, 01001 Žilina / 20:00 - 22:30
27. 05. 2019
Lekáreň Dr. Max, OC MIRAGE, Námestie Andreja Hlinku 7B, 01001 Žilina / 16:00 - 22:30

celý rozpis
plaváreň

26. 05. 2019 | 06.00-20.00
(08.00-09.00 7 dr.,09.00-10.30 6 dr.,)

27. 05. 2019 | 06.00-15.00
(06.00-07.00 7dr.,08.00-09.00 8 dr.,/šírka 09.00-10.00 6 dr.,/šírka 10.00-11.00 3 dr.,/šírka 11.00-12.00 7 dr.,/šírka 12.00-13.00 6 dr.,/šírka 14.30-15.00 7 dr.,)

27. 05. 2019 | 18.00-20.30
večerné plávanie

celý program
kam dnes

Čipkované radosti – tvar a farba Makovického dom v Žiline (08:00-16:00)

Výstava Dominik Tatarka a Výstava Milan Rastislav Štefánik Krajská knižnica, Žilina

4 krajiny Budatínsky hrad (kaplnka), Žilina

UHORSKÝ PALATÍN JURAJ TURZO – RENESANČNÝ ČLOVEK Sobášny palác, Bytča

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

  


Aktuality

ROK 2015

Deň dobrovoľníctva
Mesto Žilina sa i tento rok zapojilo do podujatia ,,Naše mesto 2015“ s projektom ,,Oprava a natieranie plotu v Dennom centre, Námestie J. Borodáča č. 1, Žilina.“ Dobrovoľníci z Mestského úradu v Žiline, neziskových organizácií, firiem, zo Žilinského samosprávneho kraja natierali plot, lavičky v komunitnej záhrade. Pomocnú ruku priložil aj primátor mesta Žilina Igor Choma. Viac informácií nájdete na: www.nasemesto.sk.

Oskar bez bariér 2014
Dňa 28.04.2015 sa primátor mesta Žilina zúčastnil slávnostného vyhlásenia výsledkov celoslovenskej súťaže ,,Oskar bez bariér 2014.“ Mesto Žilina s 2 projektmi postúpilo medzi piatich finalistov. Mesto bolo ocenené peňažným darom vo výške 1000,- Eur, finančné prostriedky budú podľa rozhodnutia mesta použité na rozvoj komunitných záhrad v meste.

Denné centrum v Bytčici
Denné centrum je zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa podľa § 56 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre patrí medzi podpornú sociálnu službu, ktorá sa zabezpečuje ambulantnou formou. Dňa 01.05.2015 bolo otvorené Denné centrum, Dlhá č. 1, Žilina, ktoré je v prevádzke denne počas pracovných dní v čase od 13:00 h. do 17:00 h. V zariadení denného centra sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť pre prijímateľov sociálnej služby ako napr. kultúra, spoločenská, vzdelávacia činnosť – prednášky, besedy u oblasti zdravej výživy, prevencie súčasných civilizačných chorôb, prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, sociálneho – dôchodkového poistenia, organizovanie výletov a podobne.

Z činnosti denného centra:

Každý deň okrem nedele vykonávame služby v Pamätnej izbe Bytčice od 13:00 do 16:00 hod.


Mesto Žilina má v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov k 01.05.2015 v zriaďovateľskej pôsobnosti 4 denné centrá:

  • Denné centrum Nám. J. Borodáča č. 1, 010 08 Žilina
  • Denné centrum A. Kmeťa č. 38, 010 01 Žilina
  • Denné centrum Dedinská č. 1, 010 01 Žilina
  • Denné centrum Dlhá č. 1, 010 09 Žilina.

Mesto Žilina sa snaží dlhodobo vytvárať podmienky pre aktívne starnutie s cieľom zvýšiť kvalitu života skôr narodených Žilinčanov.

Rada seniorov mesta Žilina
Dňa 06.02.2015 sa konalo ustanovujúce zasadnutie Rady seniorov mesta Žilina ako poradného, koordinačného a iniciatívneho orgánu primátora mesta Žilina pre otázky postavenia seniorov v meste Žilina. Rada má celkovo 31 členov, skladá sa z užšieho a Pracovného predsedníctva. Za predsedu Rady na dvojročné funkčné obdobie členovia zvolili p. Máriu Židekovú. Členstvo v Rade je čestné, nezastupiteľné a dobrovoľné, bez nároku na finančnú odmenu. Postavenie, pôsobnosť, zloženie, činnosť a zásady rokovania upravuje Štatút Rady seniorov mesta. Bližšie informácie o činnosti Rady sú zverejnené na: www.radaseniorov.zilina.sk.


ROK 2013


ROK 2011


ROK 2010