textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | streda 5. august 2020 | meniny: Hortenzia
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

05. 08. 2020
Lekáreň U Štefánika, M. R. Štefánika 822/11, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
06. 08. 2020
Lekáreň apoteka, BILLA Vlčince, Obežná 8777, 01008 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Detské divadlo na studničkách / Dvor zázrakov Sad na Studničkách, Žilina (17:00)

Machové obrazy - zázrak prírody Krajská knižnica, Žilina

Elity Kysúc kaštieľ Radoľa

Joga v parku Stanica Žilina-Záriečie, Žilina (18:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

tlač, návrat 29.07.2020 | Mesto Žilina

Oznámenie o inváznych druhoch rastlín a ich výskyte na území mesta

Najväčšie problémy na území mesta Žilina a v mestských častiach spôsobuje invázna rastlina Pohánkovec japonský, ktorý sa vyskytuje na 23 miestach. Ďalšími inváznymi rastlinami, ktoré sa vyskytujú v meste vo väčšom množstve sú: Zlatobyľ kanadská (11 zaznamenaných výskytov), Zlatobyľ obrovská (8 výskytov), Javorovec jaseňolistý (7 výskytov) a Netýkavka žľaznatá (3 výskyty). Štátna ochrana prírody monitoruje a priebežne aktualizuje aktuálny výskyt inváznych druhov rastlín Slovenskej republiky v interaktívnej mape na osobitnej internetovej stránke: http://maps.sopsr.sk/mapy/invazne.php. Na stránke je možné vyhľadávať jednotlivé invázne druhy v rámci vybraného katastrálneho územia. Každý záznam obsahuje aj bližšie údaje o lokalite výskytu, výmere či dátume záznamu.

Invazívne druhy rastlín a ich výskyt v Žiline:

Pohánkovec japonský – 23 zaznamenaných výskytov v hojnom až masovom zastúpení, najmä v Žiline pod estakádou, biokoridor rieky Váh, pravý breh Kysuce, brehy Rajčianky, Rosinského a Breznického potoka, breh potoka Všivák v časti Zábrehy, Solinky pri ul. Centrálnej, ul. Za plavárňou pri Carrefoure, Rosinská cesta pri ZŠ Martinská, Bytčica ul. Pod Dielce a ul. A. Bielka, Žilinská Lehota ul. Kortinská.

Zlatobyľ obrovská – 8 zaznamenaných výskytov v hojnom zastúpení, najmä na Horevaží, ľavý breh Rajčianky, ul. Za plavárňou pri Carrefoure, Mojšová Lúčka pri odbočke ku kafilérii, Budatín pri ul. Zámockej, Považský Chlmec pravý breh Kysuce, Bánová oproti cintorínu.

Javorovec jaseňolistý – 7 zaznamenaných výskytov v ojedinelom zastúpení, napr. ul. Predmestská pri Spojenej škole kráľovnej pokoja, ul. P. O. Hviezdoslava pri železničnej stanici, medzi ul. Nešporova – J. Sklenára, Pod hájom – Obvodová, Rosinská cesta – Matice Slovenskej, Trnové ul. Chotárna.

Netýkavka žľaznatá – 3 zaznamenané výskyty v bežnom až hojnom zastúpení, v Považskom Chlmci na brehu Váhu pri smetisku , medzi ul. Pri Kysuci a riekou Kysuca, v Budatíne medzi ul. Dolnou a Váhom.

Mesto Žilina za účelom zamedzenia výskytu inváznych rastlín upozorňuje vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov na povinnosť odstraňovať za určených podmienok a stanoveným spôsobom zo svojho pozemku invázne nepôvodné druhy rastlín a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu.

Invázne druhy rastlín majú potenciál sa rýchlo šíriť a negatívne ovplyvňovať populácie našich pôvodných druhov a pôvodné biotopy. Najčastejšie boli dovezené ako okrasné alebo medonosné rastliny, ktoré sa z parkov a výsadieb začali rýchlo šíriť do okolia a obsadzovať nové plochy. Majú vysoký reprodukčný potenciál a dokážu sa rýchlo šíriť vegetatívnym spôsobom alebo vytvárajú každoročne veľké množstvo semien s vysokou klíčivosťou. Viaceré z týchto druhov v súčasnosti tvoria rozsiahle porasty, najčastejšie popri vodných tokoch, cestách, železniciach, na opustených priestranstvách, ale zasahujú aj do pôvodných rastlinných spoločenstiev. Niektoré sú známe ako alergény (Ambrózia palinolistá či zlatobyle), iné vyvolávajú rôzne kožné poranenia (Boľševik obrovský). Ich odstraňovanie je veľmi problematické, vyžaduje si systematické niekoľkoročné zásahy, často s nevyhnutným využitím herbicídnych prípravkov, aby sa dosiahli požadované výsledky.

Viac informácií o Pohánkovci japonskom – najrozšírenejšej inváznej rastline na území mesta Žilina nájdete v priloženom letáku.

Mesto Žilina informáciu publikuje podľa zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov na miesta ich výskytu na území mesta Žilina. Bližšie informácie je možné získať na Odbore správy verejného priestranstva, oddelení životného prostredia Mestského úradu v Žiline - kontakty: http://www.zilina.sk/odbor-spravy-verejneho-priestranstva-a-zivotneho-prostredia-/.

článok bol zobrazený 431 krát zdroj: www.zilina.sk