textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | sobota 26. september 2020 | meniny: Edita
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

26. 09. 2020
Lekáreň PARACELSUS, Bratislavská 1, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
27. 09. 2020
Lekáreň MEDCENTRUM MEDIKA, Jána Milca 33, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

DEDIČSTVO OTCOV ZACHOVAJ NÁM, PANE! - STRETNUTIE FUJARISTOV Kaštieľ Čičmany

Detské vypletačky Budatínsky hrad, Žilina

Open Sngg Studio: Dana Tomečková – Dočasná hmota Nová synagóga v Žiline (15:00)

EKOPLAGÁT ´20 Považská galéria umenia, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

tlač, návrat 12.02.2020 | Vladimír Miškovčík - hovorca mesta Žilina

Mesto Žilina skvalitňuje a rozširuje služby pre ľudí bez domova, pripravilo memorandum

Vytvoriť právny základ pre budúcu spoluprácu Diecéznej charity v Žiline a mesta Žilina v oblasti sociálnych služieb pre ľudí bez domova je cieľom memoranda, ktoré pripravila samospráva. O jeho schválení bude rozhodovať Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom najbližšom zasadnutí v pondelok 17. februára.

Mesto Žilina sa v memorande zaväzuje poskytnúť Rímskokatolíckej cirkvi, Žilinskej diecéze, ktorá je zriaďovateľom Diecéznej charity, finančný príspevok v zákonom dovolenej forme vo výške 200 000 eur. Podpora sa udeje prioritne odkúpením spoluvlastníckeho podielu na dome č. 423 a prístavbe na Bratislavskej ulici v Žiline, ktorých vlastníkom je cirkev. Keď mesto nadobudne spoluvlastnícke právo, podľa návrhu v memorande, predloží vedenie mesta na schválenie v mestskom zastupiteľstve návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy s diecéznou charitou na časť nehnuteľností vo vlastníctve mesta na obdobie 20 rokov za cenu 1 euro na celý rok. Po uplynutí obdobia nájmu bude mať cirkev možnosť opakovaného predĺženia nájmu alebo právo využiť spätnú kúpu podielu na nehnuteľnosti.

„Legislatívnou povinnosťou mesta je zabezpečiť riešenie náhradných priestorov pre poskytovanie nocľahárne a nízkoprahového denného centra, pretože súčasné priestorové a hygienické podmienky v existujúcej budove Diecéznej charity na Predmestskej ulici sú nevyhovujúce. Na budovu, kde sa Dom charity sv. Vincenta aktuálne nachádza, je už vydané búracie povolenie,“ povedal primátor mesta Peter Fiabáne.

Finančné prostriedky, ktoré charita získa z kúpy podielu budovy na Bratislavskej ulici, plánuje využiť na rekonštrukciu a skvalitnenie služieb poskytovaných ľuďom v núdzi. Kapacita nocľahárne by sa po stavebných prácach mala zvýšiť o približne 35 miest na celkových 60 miest. „Rekonštrukciu je potrebné uskutočniť čo najskôr, aby nebolo prerušené poskytovanie sociálnych služieb. Sme pripravení vyvinúť maximálne úsilie a pomoc, aby služby na novom mieste mohli fungovať už od jesene a ľudia bez domova by tak mohli zimné mesiace stráviť v kapacitne navýšených priestoroch,“ vysvetlil primátor.

Diecézna charita prevádzkuje nocľaháreň a nízkoprahové denné centrum pre ľudí bez domova – Dom charity sv. Vincenta v Žiline, čím zabezpečuje starostlivosť o ľudí bez domova v meste Žilina. Sociálne služby poskytuje profesionálne od roku 1996, pod terajším názvom od roku 2009.

článok bol zobrazený 780 krát zdroj: www.zilina.sk