textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | streda 5. august 2020 | meniny: Hortenzia
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

05. 08. 2020
Lekáreň U Štefánika, M. R. Štefánika 822/11, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
06. 08. 2020
Lekáreň apoteka, BILLA Vlčince, Obežná 8777, 01008 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Elity Kysúc kaštieľ Radoľa

Juraj Kollár: PLATÓ Považská galéria umenia, Žilina

JOGA V PARKU lesopark Chrasť, Žilina (07:00)

Múdrosť v ikonách ukrytá budova spoločnosti HOUR, M. R. Štefánika 33, Žilina (13:00-17:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

tlač, návrat 03.12.2019 | Mesto Žilina

Rok vo funkcii primátora
Počas prvého roka vo funkcii sa vedeniu mesta Žilina podarilo uskutočniť viacero zaujímavých a významných projektov, ktoré zlepšili život obyvateľov mesta a priniesli im viaceré benefity. Skvalitnilo sa cestovanie mestskou hromadnou dopravou, zrekonštruovalo sa viacero školských zariadení, vybudovali sa nové športoviská, opravili sa cesty i chodníky a samospráva sa pripravuje na blížiacu sa zimnú údržbu.

Vo februári 2019 spustila žilinská radnica nový komunikačný nástroj pre obyvateľov – Odkaz pre starostu. Ide o aplikáciu, ktorá umožňuje občanom jednoducho a rýchlo zasielať podnety, týkajúce sa problémov v ich okolí, priamo samospráve. Na jednotlivé podnety sa kompetentní snažia nájsť v čo najkratšom čase odpovede a ponúknuť vhodné riešenia. Ku dňu 3. 12. je zaregistrovaných 2 251 podnetov a z toho je vyriešených 731.


V záujme skvalitniť a zabezpečiť vyšší komfort cestujúcich MHD začala samospráva s rekonštrukciou zastávok. Projekt sa financoval z Integrovaného regionálneho operačného programu. Celkové náklady na investíciu predstavovali sumu vo výške približne 1,644 milióna eur. Počas prvej etapy, ktorá začala na jeseň 2018, sa podarilo opraviť dovedna 26 zastávok. Tie prešli kompletnou rekonštrukciou, pričom sa obnovil zástavkový zásek, nástupište, osadili sa nové prístrešky a mobiliár.

Od marca je Žilinčanom k dispozícií aj alternatívna forma dopravy v podobe bikesharingu. Užívatelia bikesharingu majú k dispozícii 120 bicyklov rozmiestnených na 20 staniciach. Dokovacie stanice sa nachádzajú prevažne v centre a širšom centre mesta tak, aby pokryli dôležité dopravné uzly.

Mestu sa podarilo úspešne zmodernizovať učebne na 9 základných školách – Základná škola Školská a Základná škola s materskou školou Gaštanová (vynovenie jazykových, prírodovedných a IKT učební), Základná škola Námestie mladosti (vybudovanie nových a obnova pôvodných učební), Základná škola Limbová (obnova jazykovej, polytechnickej a IKT učebne), Základná škola Karpatská (zriadili sa jazykové, prírodovedné, polytechnické a IKT učebne, pribudla tu i nová školská knižnica) a ďalšie. Žiaci môžu svoje zručnosti rozvíjať v moderných priestoroch. Vďaka podpore z Integrovaného regionálneho operačného programu vznikli školské knižnice a nové učebne pre technické práce, prírodné vedy, informatiku či cudzie jazyky. Na projekt bolo vyčlenených takmer 900-tisíc eur, pričom spolufinancovanie mesta predstavovalo čiastku 43-tisíc eur.

Od apríla radnica pristúpila k regulácii vjazdu motorových vozidiel do pešej zóny v centre mesta prostredníctvom mechanických zábran v podobe hydraulických stĺpikov. Spustením systému regulácie vstupu sa počet vozidiel v historickej časti mesta znížil o 30 %. Taktiež sa znížil hluk, prašnosť, a zároveň sa zvýšil komfort pohybu chodcov. Pozitívny pohľad na vec evidujeme i zo strany obyvateľov historickej časti mesta.

V apríli spustila žilinská samospráva kampaň Apríl – mesiac čistoty. Do výzvy „sme ZA čistejšie mesto“ sa prostredníctvom plánovaných aktivít zapojili zamestnanci MsÚ, mnoho škôl, firiem i dobrovoľníkov. Počas tejto kampane sa vyčistili viaceré verejné priestranstvá, areály škôl či okolie firiem.

Vedeniu mesta sa úspešne podarilo spustiť prevádzku lávky cez rieku Kysuca, ktorá spája mestské časti Brodno a Vranie. Pôvodnú lanovú lávku, ktorá bola dlhodobo v nevyhovujúcom stave, nahradila nová oceľová, v celkovej dĺžke 76,5 m. Priechod pre peších i cyklistov je na tejto lávke široký približne 2,8 m. Projekt v sume 553-tisíc eur bol hradený z rozpočtu mesta.

Pozornosť sa venovala i detským ihriskám. Opravou, ktorá sa zamerala na poškodené a nevyhovujúce prvky i doplnenie chýbajúcich dopadových plôch, prešli štyri uzatvorené detské ihriská na sídlisku Vlčince (Nanterská a Nitrianska ulica), na Solinkách (Limbová ulica) a na Ulici Juraja Hronca na Hájiku. Náklady spojené s rekonštrukciou detských ihrísk vo výške 76-tisíc eur financovalo mesto zo svojho rozpočtu. Do údržby detských ihrísk investuje samospráva ročne približne 60-tisíc eur.

Samospráva sa vo svojich projektoch počas roka zamerala aj na životné prostredie. Od apríla majú obyvatelia Bánovej možnosť efektívnejšie triediť odpad vďaka zavedeniu vrecového zberu triedeného odpadu. Novinkou v tomto roku je aj celoročný bezplatný zber elektroodpadu. Občania si môžu zber veľkých a ťažkých spotrebičov zo skupiny tzv. bielej techniky pohodlne objednať cez www.zberelektroodpadu.sk. Zároveň sa od júla do októbra realizoval projekt Pocitová mapa, ktorej cieľom je zistiť, ako obyvatelia vnímajú mesto, v ktorých častiach sa cítia príjemne, či naopak, kde vnímajú zhoršenú kvalitu ovzdušia. Na základe spätnej väzby samospráva vytvorí podklady pre plánované rekonštrukcie verejných priestorov.

Obnovou v tomto roku prešlo ihrisko v Lesoparku Chrasť v rámci druhej etapy rekonštrukcie. Pribudli tu prvky pre staršie deti a hendikepovaných, škola v prírode, fontánka na pitie, obnovil sa petang a opravilo sa oplotenie. Pôvodné chodníky prešli rekonštrukciou, okrem nich však vznikli aj nové. Revitalizáciou sa v celom areáli upravil terén, vysadili sa trvalky i nový trávnik. Celková suma tejto fázy rekonštrukcie, ktorú hradilo mesto z vlastných zdrojov, je viac ako 190-tisíc eur.

Od septembra sa v meste začali odstraňovať reklamné zariadenia umiestnené na verejnej zeleni a plochách v majetku mesta. Mesto Žilina vyzvalo majiteľov nelegálne umiestnených reklamných pútačov, aby ich odstránili. Upozornilo ich zároveň, že od 1. októbra samo pristúpi k odstraňovaniu tých reklamných zariadení, ktoré stoja na verejných priestranstvách bez akéhokoľvek povolenia. Keďže napriek výzvam niektorí majitelia reklamy neodstránili, Stavebný úrad v Žiline v spolupráci s mestskou políciou a zamestnancami odboru vnútorných vecí začal s ich odstraňovaním. Cieľom tohto opatrenia je znížiť vizuálny smog, ktorý v poslednom období výrazne zahltil žilinské ulice a verejné priestranstvá. V boji s takouto formou reklamy zostavil Stavebný úrad v Žiline v spolupráci s právnym oddelením mestského úradu návod, na základe ktorého postupoval pri odstraňovaní reklamných zariadení od 1. októbra 2019. V uplynulých dňoch bolo odstránených 85% spasportizovaných reklamných zariadení z pozemkov mesta a verejného priestranstva na verejnej zeleni či mestských pozemkoch.

V spolupráci s Dopravným podnikom mesta Žiliny sa žilinskej radnici podarilo spustiť unikátny projekt, ktorý výrazne znížil meškanie spojov verejnej dopravy a šetrí pohonné hmoty. Žilina sa tak stala prvým mestom na Slovensku, ktoré má k dispozícii komplexný systém aktívnej preferencie mestskej hromadnej dopravy. Radnica zároveň získala za tento inovatívny projekt cenu Rádia Slovensko na kongrese ITAPA 2019 získalo tento rok mesto Žilina za projekt inteligentnej MHD. Projekt preferencie vozidiel MHD na svetelne riadených križovatkách financovalo mesto Žilina prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu. Celkové náklady sa vyšplhali na takmer 1 955 000 eur.

V oblasti dopravy sa počas tohto roka realizovalo viacero projektov a opatrení, ktoré majú za cieľ zlepšiť kvalitu a bezpečnosť dopravy v meste. Počas októbra sa začalo s obnovou dopravného značenia na 1 976 parkovacích miestach v rámci sídlisk Solinky a Hájik. Celkové náklady vyčlenené na tento účel predstavujú sumu 25-tisíc eur. Taktiež sa podarilo zrealizovať prieskum statickej dopravy. Jeho výsledky poslúžia ako podklady pri nastavovaní novej parkovacej politiky v ďalšom období. Koncom októbra sa začalo aj s rekonštrukciou 17 úsekov chodníkov (takmer 40-tisíc m2 miestnych komunikácií a asfaltových ihrísk), ktorá bude pokračovať aj v nasledujúcom roku. Na tento účel vyčlenila žilinská radnica sumu 630-tisíc eur. Zároveň sa v tomto období vykonala aj diagnostika železničného podchodu. Jej cieľom bolo identifikovať aktuálny technický stav podchodu a analyzovať možné riziká. Samospráva sa s blížiacou zimou pripravuje aj na zimnú údržbu komunikácií. Na tento účel je z rozpočtu mesta vyčlenených 720-tisíc eur. Počas zimnej sezóny bude v pohotovosti nasadených 6 veľkých a 5 malých sypačov s radlicami, 4 traktory, 2 UNC nakladače a v prípade potreby aj ďalšie mechanizmy. Jej realizáciu bude zabezpečovať spoločnosť Žilinské komunikácie, a. s. Okrem miestnych ciest, ktorých je v Žiline celkovo 255 km, má mesto od roku 2018 povinnosť zaistiť rovnako údržbu chodníkov v dĺžke 220 km.

Viaceré projekty sa zameriavali aj na oblasť športu. V Žiline pribudlo nové športovisko na Oravskej ceste o celkovej rozlohe 1 752 m2. Realizáciou tohto projektu vznikol priestor pre všestranné využitie voľnočasových športových aktivít pre všetky vekové kategórie. Areál slúži ako verejné športovisko a milovníci športu tu nájdu workoutové a parkourové ihrisko, tartanovú dráhu či nový skatepark. Výška investície predstavuje sumu 251 931 eur. Rekonštrukciou prešli aj športoviská pri školských zariadeniach. Žilinská radnica získala na rekonštrukciu školskej telocvičnev ZŠ Martinská dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 27 500 eur. V rámci stavebných úprav bolo potrebné demontovať pôvodnú poškodenú podlahu, upraviť betónový podklad, zaizolovať ho a osadiť novú drevenú parketovú podlahu o výmere 288 m2. Na sídlisku Vlčince, v areáli ZŠ s MŠ sv. Gorazda, vyrástlo vďaka dotácii z Úradu vlády moderné viacúčelové ihrisko s umelým trávnikom. Výška investície predstavuje takmer 60-tisíc eur, pričom 37 500 eur zafinancoval Úrad vlády a zvyšok doplatilo mesto z vlastných zdrojov.

Zástupcovia mesta neriešili problémy obyvateľov len od stola, ale stretli sa s nimi aj v rámci návštev v jednotlivých volebných obvodoch. Cieľom tejto iniciatívy je lepšie spoznať mestské časti a prostredníctvom osobnej prehliadky sa zoznámiť s problémami obyvateľov.

V aktivitách a projektoch bude vedenie mesta pokračovať aj v ďalšom období. Do budúceho roka sú naplánované ďalšie zaujímavé projekty, ktoré chce samospráva zrealizovať, aby ponúkla Žilinčanom kvalitné služby a lepšie podmienky pre život v meste.


článok bol zobrazený 998 krát zdroj: www.zilina.sk