textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | streda 20. jún 2018 | meniny: Valéria
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

20. 06. 2018
Lekáreň RONDEL, Hálkova 26, 01001 Žilina
21. 06. 2018
Lekáreň CLAUDIUS GALENUS, Vojtecha Spanyola 8633/43P, 01001 Žilina

celý rozpis
kam dnes

Letná čitateľská výzva 2018 Krajská knižnica, Žilina

Expozícia originálnych ikon M. R. Štefánika 33

Vychutnaj si stáž! Krajská knižnica, Žilina (17:00)

Zábavno-náučná hodina dejepisu a fyziky v múzeu dopravy Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


tlač, návrat 12.03.2018 | Mgr. Barbora Zigová – hovorkyňa mesta Žilina

Hlavný kontrolór zavádza a tvrdí polopravdy a domnienky

Vedenie mesta Žilina reaguje na nedávne vyhlásenia hlavného kontrolóra o dôvodoch vzdania sa funkcie a na „otvorený list“ zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra adresovaný poslancom mestského zastupiteľstva v Žiline. V záujme mesta je objasniť nepravdivé tvrdenia týchto zamestnancov, pretože Žilinčania nesmú byť zavádzaní klamnými informáciami.

Hlavný kontrolór mesta Peter Miko sa rozhodol vzdať funkcie, čo učinil písomne dňa 18.1.2018 s tým, že toto rozhodnutie robí k 1.5.2018. Vo svojom liste, ktorý doručil primátorovi mesta Igorovi Chomovi, nepomenoval žiadne konkrétne dôvody. V odvysielanej reportáži však odzneli hneď dva dôvody, prvým bolo sťahovanie celého útvaru do nových priestorov na mestskom úrade a druhým dôvodom boli platové pomery. Nezmienil sa však o stretnutí s primátorom, ktorý mu niekoľkokrát zdôraznil, že nemá voči jeho práci žiadne výhrady, že je s výkonom jeho práce spokojný a rovnako, že nepokladá jeho predčasný odchod za správny a požiadal ho, aby prehodnotil svoje rozhodnutie.

Odchodom niektorých pracovísk klientskeho centra z prízemia MsÚ sa uvoľnili priestory, ktoré je možné využiť na to, aby všetci zamestnanci úradu boli sústredení na jednom mieste. Budova na Hornom Vale, v ktorej v súčasnosti sídli aj útvar hlavného kontrolóra, bola vždy len dočasným riešením z dôvodu dovtedy nevyhovujúcej kapacity budovy mestského úradu. Je teda prirodzené, že ak to kapacitné podmienky dovoľujú, zamestnávateľ chce mať svojich zamestnancov pod jednou strechou. Navyše, spomínané priestory v budove úradu poskytujú vhodnejšie pracovné podmienky, sú modernejšie, lepšie zabezpečené, klimatizované, s elektronickým vedením dochádzky namiesto súčasnej papierovej, pričom zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra (ÚHK) by nemuseli pri kontrolnej činnosti dochádzať do budovy mestského úradu, pretože všetky kontrolované zložky aj s dokumentáciou by mali priamo v budove úradu. Rovnako nie je pravda, že zo strany vedenia mesta nedošlo k žiadnej snahe o diskusiu, naopak, prednosta úradu doteraz pravidelne komunikuje s pracovníčkami ÚHK a bola im ponúknutá možnosť predniesť svoje požiadavky na dispozičnú úpravu priestorov, kde budú po novom sídliť. Považujeme teda všetky argumenty za malicherné a neopodstatnené.

Ďalším dôvodom na odchod hlavného kontrolóra, ktorý niekoľkokrát zaznel z jeho úst, je nenavýšenie platov zamestnancom ÚHK. Úlohou vedenia úradu je zabezpečiť rovnaký prístup k odmeňovaniu všetkých zamestnancov. Vzhľadom k tomu, že v návrhu kontrolóra išlo o celkovú zmenu tried, čo by znamenalo zvýšenie miezd nielen zamestnancom odboru kontroly, ale aj všetkým ostatným zamestnancom úradu, a čo by malo vážny dopad na rozpočet mesta, primátor prehodnotil svoj postoj a napokon k tejto zmene nepristúpil. Mzdové podmienky majú všetci zamestnanci mestského úradu rovnaké a vedenie mesta nebude robiť rozdiely medzi kontrolórmi a ostatnými úradníkmi.

Navyše, od nového roka sa v súvislosti s nárastom minimálnej mzdy upravoval poriadok odmeňovania a všetkým zamestnancom sa platy zvyšovali. Zákon o ochrane osobných údajov nedovoľuje zverejniť platy pracovníčok kontroly, no podľa štatistických údajov predstavovala priemerná hrubá mesačná mzda troch zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra za rok 2017 sumu približne 1 260 eur.

Považujeme za neprofesionálne, aby pán hlavný kontrolór a zamestnankyne jeho útvaru takýmto hrubým vydieraním a neetickým konaním kazili meno ostatných zamestnancov Mestského úradu v Žiline. Ako môže občan po tak neskutočne negativistickom postoji v otvorenom liste podpísaných zamestnancov ÚHK, založenom na dojmoch a pocitoch vôbec čo i len dúfať v profesionálny a objektívny výkon kontroly? Preto sa chceme zastať všetkých lojálnych zamestnancov, ktorí pracujú často v oveľa náročnejších podmienkach a ďakujeme im za ich prácu. Samozrejme, sme otvorení na korektnú diskusiu na tému pracovných podmienok.

článok bol zobrazený 788 krát zdroj: www.zilina.sk