textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | utorok 22. máj 2018 | meniny: Júlia, Juliána
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

22. 05. 2018
Lekáreň Tesco Žilina Hliny, Obvodová, 01001 Žilina
23. 05. 2018
Lekáreň Dr. Max, Antona Bernoláka 2135/2, 01001 Žilina

celý rozpis
kam dnes

Klub N Krajská knižnica, Žilina (16:30)

Hradná škola Strečno

Dalibor Bača: Definitívne nedokončené Nová synagóga v Žiline (13:00-19:00)

Univerzum / Karol Weisslechner Rosenfeldov palác (09:00-16:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


tlač, návrat 12.07.2017 | RNDr. Ján Štofko - kronikár mesta Žilina

Mesiac júl v kronike mesta Žilina

Mesiac júl v kronike, ktorú nájdete aj na stránke www.zilina.sk v rubrike „Čo sa v Žiline urobilo“. Udalosti vyberáme v 5-ročnom intervale.

1992
2. 7. RNDr. Ján Štofko (nar. v roku 1954) sa stal kro­nikárom mesta Žilina. Je absolventom Univerzity Komenského v Bratislave.
 
10. 7. v rakúskom meste Spittal am Drau sa konal 29. ročník súťaže v zboro­vom speve. Súťaž vyhral Žilinský miešaný zbor pod vedením Štefana Sedlické­ho.
 
17. 7. poslanci Slovenskej národnej rady (dnes Národná rada Slovenskej republiky) prijali deklará­ciu o zvrchovanosti Slo­venskej republiky. Pri tejto príležitosti sa pri vatre na Dubni stretlo asi 300 Žilin­čanov. Vatru zapálil posla­nec a primátor mesta Ján Slota.
 
22. 7. Zuzana Kořínková, majsterka sveta v kulturis-tike žien v roku 1990, sa zúčastnila profesionálnej Grand prix v USA. Medzi dvadsiatimi najlepšími športovkyňami obsadila šieste miesto
1997
4. 7. do používania bol daný podchod pod budo­vou železničnej stanice Ži­lina. Nadväzuje na pod-chod pod Hviezdoslavovu ulicu. Podchod odbreme­nil staničnú halu a cestujú­ci prichádzajúci do Žiliny tak prejdú z nástupíšť pria­mo na Národnú ulicu.
 
7. 7. až 13. 7. v meste Llan­gollen (Wales) sa konal 51. ročník jedného z najstar-ších a najväčších európ-skych hudobných festiva­lov vôbec. Žilinský mie­šaný zbor, ktorého zriaďo­vateľom bolo vtedy mesto Žilina, obsadil v silnej kon­kurencii druhé miesto vo svojej kategórii. Tohtoroč­ného festivalu sa zúčastnili spevácke zbory z 51 krajín sveta.
 
8. 7. územie Žiliny postihla prírodná katastrofa – povo­deň takého rozsahu, akú nepamätali ani najstarší obyvatelia. Po dlho-trvajúcich dažďoch vystúpi­li v nočných hodinách z brehov rieky a miestne po­toky. Prívalové vody z oko­litých kopcov zasiahli s výnimkou Žilinskej Lehoty všetky okrajové časti Žiliny. Našťastie si povodeň nevy­žiadala ľudské životy.
 
15. 7. na sídlisku Solinky sa stala tragická nehoda. Se­demročný chlapec Jožko sa utopil v priestoroch stave­niska nákupného strediska (dnes supermarket Billa). Problémy s budovou, ktorú miestni obyvatelia sídliska volali Strašidelný hrad, boli už v minulosti. Majiteľ v stavbe nepokračoval a objekt nezabezpečil.
 
2002
1. 7. od tohto dátumu preš­lo zriaďovanie škôl a škol-ských zariadení podľa záko­na zo štátu na samosprávu. V rámci tejto zmeny v Žili­ne prešlo pod správu mesta 27 základných škôl a škol­ských zariadení, 32 mater­ských škôl, 42 jedální, 3 základné umelecké školy a Centrum voľného času Spektrum.
 
23. 7. medzi Mojšovou Lúč­kou a motorestom v Strečne sa stala závažná dopravná nehoda. Pri čelnej zrážke Škody 120 s plne nalo­ženým vozidlom LIAZ za­hynulo v osobnom aute 6 mladých ľudí vo veku od 17 do 26 rokov. Všetci boli zo Žiliny, okrem jedného dievčaťa z Kysúc.
 
5. až 7. 7. počas návštevy mesta Essen (Belgicko, Flámsko) podpísali zástup­ca primátora mesta Žilina Miloš Kontra a primátor mesta Essen Frans Schrau­wen dohodu o partnerstve a spolupráci medzi našimi mestami.
 
2007
4. 7. bola otvorená Turistická informačná kancelária mesta Žilina. Nachádzala sa v pries-toroch Starej fary na adrese Farské schody 7. Pásku sláv­nostne prestrihli primátor mesta Žilina Ivan Harman a dekan Ladislav Stromček.
 
7. 7. v tento deň sa na Radni­ci mesta Žilina uskutočnilo 17 sobášov. Výkon sobášov počas dňa zabezpečili dvaja sobášiaci a dvaja matrikári. O sobáše v termíne 7. 7. 2007 mali občania veľký záujem.
 
9. 7. na pôde 5. pluku špeciál­neho určenia sa uskutočnila inaugurácia plk. Ľubomíra Šeba za veliteľa 5. pluku špe­ciálneho určenia Pozemných síl Ozbrojených síl Sloven­skej republiky v Žiline.
 
2012
1. 7. pri pamätníku Cesta bez návratu na Závodskej ceste v Žiline si uctili Žilin­čania i viacerí vzácni hostia obete holokaustu. Spomien­ky sa zúčastnili o. i. primátor mesta Žilina Igor Choma, veľvyslanec Štátu Izrael na Slovensku Alexander Ben- Zvi, iniciátor výstavby pamätníka Arieh Klein a mnohí ďalší.
 
4. 7. naše mesto postihla v poobedňajších hodinách veľmi silná búrka. Kanalizá­cia v meste nestíhala od-vádzať dažďovú vodu. Naj­viac postihnuté boli oblasti na križovatke pri Fakultnej nemocnici s poliklinikou a v Trnovom. Mnohé pivni­ce v meste boli zatopené.
 
23. 7. v kníhkupectve Art-fórum bola uvedená kniha s názvom Potulky starou Žili­nou, ktorej autormi sú Žilin­čania Peter Štanský, Marián Mrva a Miroslav Pfliegel.

článok bol zobrazený 687 krát zdroj: Radničné noviny