textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | nedeľa 22. apríl 2018 | meniny: Slavomír
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

22. 04. 2018
Lekáreň RONDEL, Hálkova 26, 01001 Žilina
23. 04. 2018
Lekáreň Tesco Žilina Hliny, Obvodová, 01001 Žilina

celý rozpis
kam dnes

Toto je múzeum – 75 rokov PMZA Budatínsky hrad, Žilina

Expozícia originálnych ikon M. R. Štefánika 33

Dalibor Bača: Definitívne nedokončené Nová synagóga v Žiline (13:00-19:00)

Univerzum / Karol Weisslechner Rosenfeldov palác (09:00-16:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


tlač, návrat 19.06.2017 | Kolektív príslušníkov MP Žilina

Reakcia Mestskej polície na články a názory ohľadom pešej zóny v Žiline

Tak ako pribúdali reakcie a články niektorých „znalcov problematiky“ z radov podnikateľov ohľadom vyriešenia systému pešej zóny v rôznych periodikách, tak priamo úmerne stúpal v radoch MP Žilina tlak na to, aby sa napísala pravda o systéme fungovania a kontroly v pešej zóne tak, ako to vnímajú samotní mestskí policajti.
 
Za 26 rokov kontroly pešej zóny mestskou políciou (MP) sa geografická poloha pešej zóny, resp. historického jadra mesta nezmenila. Je špecifická, jej rozloha je oproti iným mestám na relatívne malom priestore, kde sídli veľa firiem, bánk, reštaurácií a iných prevádzok. Podstatne sa nezmenila ani právna úprava priestupkového zákona a zákona o obecnej polícii, teda právnych noriem, podľa ktorých MP vykonáva svoje úlohy, napr. aj kontroly v PZ.
 
Čo sa menilo a mení, sú enormné počty nárastu vozidiel, všeobecne záväzné nariadenia ohľadom pešej zóny, dopravné značky na vstupoch PZ, regulovanie dopravy s úpravou dopravného značenia – zjednosmernenie ulíc, uzavretie výjazdov z PZ a ponechanie súčasných dvoch vjazdov a výjazdov do PZ, vyznačenie vyhradených parkovísk, vodorovných dopravných značení a pod. Počas tejto doby sa menil aj systém zásobovania s vybudovaním 6 výsuvných stĺpikov (Sládkovičova, Štúrova, Makovického, Radničná, Burianova medzierka, Hodžova – momentálne nefunkčné), ktoré manuálne otvárali a zatvárali mestskí policajti niekoľko desiatok krát do dňa. V podstate policajt vyčlenený na uvedenú činnosť nemal šancu sa venovať verejnému poriadku, pretože pendloval z jednej ulice na druhú a venoval sa iba otváraniu stĺpikov. Menila sa aj tlačová podoba povolení na vstup do PZ – potvrdenia o zaplatení daní za vjazd do pešej zóny.
 
A tu prichádzame k prvému problému, pretože práve niektorí podnikatelia z centra mesta v snahe ušetriť na daniach, resp. na vjazdoch do PZ, na prenosných povoleniach gumovali zapísané evidenčné čísla vozidiel, alebo ich tam vôbec nepísali, falšovali povolenia, kopírovali a rozdávali svojim kamarátom aj za úplatu. Bolo verejným tajomstvom, že povolenia sa medzi niektorými podnikateľmi požičiavali, dokonca tak okato a drzo, že pri kontrole vodič pred policajtom zatelefonoval podnikateľovi, aby mu doniesol „povolenku“ na vstup, pretože ho mestský policajt otravuje a nechce pustiť do pešej zóny. Neskôr pribudol na povoleniach hologram – ochranná známka, ako reakcia mesta proti praktikám niektorých špekulantov. Do pešej zóny sa vodiči snažili a dodnes sa snažia dostať cez rôzne skratky a improvizované vjazdy posunutím zábran. Dodnes niektorí páni podnikatelia, resp. ich personál neváhajú zatelefonovať na operačné stredisko MP a žiadať operačného dôstojníka o zhovievavosť, pretože ide k nemu zákazník, návštevník, kamarát, ktorý by sa rád vyhol pokute, resp. aby boli príslušníci MP tolerantní.
 
Dlhoročná prax a skúsenosti príslušníkov MP poukazujú na to, že problém nie je ani tak so zásobovacími vozidlami, ktoré vyložia tovar a v PZ sa nezdržia dlho, ale práve s vozidlami podnikateľov, prevádzkovateľov, zamestnancov a niektorých obyvateľov v PZ, ktorí majú vo väčšine prípadov svoje dvory, garáže, vyhradené miesta, no často ich z pohodlnosti nevyužívajú a zaberajú iné miesta v PZ, napr. na Hornom Vale pred kostolom, kde chodci kľučkujú pomedzi autá. Podnikatelia, ktorí dnes poukazujú na MP majú krátku pamäť. Koľkokrát im MP za tie roky vyšla v ústrety v medziach zákona napr. pri realizovaní zásobovania, návštev, koľkokrát sa obracali na MP s prosbami a žiadosťami o zabezpečenie rôznych kultúrnych a športových akcií, ktoré boli nad rámec práce MP, ale MP nikdy neodmietla, pomohla. Zámerne nepíšeme o páchateľoch trestných činov a páchateľoch priestupkov, ktorí boli zistení a zadržaní v súvislosti s poškodením niektorých prevádzok, pretože to patrí k práci MP a je to iná téma.
 
Ďalší problém je samotná kontrola vozidiel a vodičov páchajúcich priestupok. Okrem toho, že mestský policajt pri kontrole zažíva dennodenný folklór – od nechutných, ponižujúcich poznámok na jeho adresu s komentármi o stave našej spoločnosti až po verbálne výhražné prejavy hraničiace s trestnou zodpovednosťou, musí konať v zmysle príslušných právnych noriem, ktoré sú už s ohľadom na dnešnú dobu zastarané, neefektívne, ale zatiaľ aktuálne. To znamená, že ak MP neprejedná priestupok v blokovom konaní (vodič odmietne), spracuje dokumentáciu a vec postúpi správnemu orgánu – dopravnému inšpektorátu Policajného zboru Slovenskej republiky. Akým spôsobom je takýto priestupok vyriešený, MP nemá vedomosť, pretože správny orgán zo zákona nemá povinnosť spätnej väzby smerom k MP. MP tiež nedisponuje objektívnou zodpovednosťou (čo by bolo značným prínosom a logikou v statickej doprave), t. z., že MP musí niekedy pracne zistiť, kto v skutočnosti priestupok spáchal, napr. cez držiteľa vozidla, ktorého musí vylustrovať, teda požiadať Policajný zbor SR o takýto úkon.
 
Pre objasnenie problematiky bolo dobré, že podnikatelia si dali námahu ohľadom sčítavania vozidiel v PZ, pretože tu je zreteľné a evidentné, že opakované kontroly MP v uliciach PZ a statické kontroly na vstupoch do PZ nepriniesli za 26 rokov požadovaný výsledok a je bezpodmienečne nutné regulovať vstupy inteligentným systémom nepretržite 24 hodín denne, nie opakovanými kontrolami v uliciach, alebo stojacimi príslušníkmi MP na vstupoch do PZ. Za čas, keď je vykonávaná nasledujúca kontrola (interval cca 3 hod.), sú znova v PZ vozidlá bez povolenia. Veď za necelý polrok tohto roka bolo v PZ prejednaných MP takmer 700 priestupkov vodičov nerešpektujúcich dopravnú značku pešia zóna, resp. VZN mesta.
 
V súčasnej dobe si MP nemôže dovoliť fixovať 2 hliadky na vstupoch a nahrádzať modernú techniku. To by bola drahá služba pre mesto, občanov, nehovoriac o tom, že by to bol krok späť. MP potrebuje stále viac policajtov pre mesto, okrsky, tak, ako to požadovali občania a poslanci. Nemyslíme si, že by bolo správne znova vrátiť policajtov zo sídlisk do centra mesta a nahrádzať systém vstupu do PZ. MP „volá“ po takomto systéme dlhé roky, preto s nadšením prijala rozhodnutie vedenia mesta zaoberať sa týmto problémom a konečne urobiť v tejto veci poriadok. Hrozba max. 50 € pokuty nerešpektujúcemu vodičovi zo strany MP nie je dostačujúca, pretože sadzba dane, ktorú by mal podnikateľ za vjazd do historickej časti mesta zaplatiť mestu je 500 €/rok. Ak takéhoto „šetriaceho“ vodiča MP zistí a pokutuje napr. 3 krát do roka, ušetril. A MP je presvedčená, že takýchto vodičov jazdiacich do PZ je viac. Vždy sú za tým peniaze - dane, veď prečo by sa zdvihla taká vlna odporu pre moderný systém, kopírujúci VZN o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta, ktoré je stále platné a v zásade majú k VZN pribudnúť iba stĺpiky. Dáva to iba jednu logickú odpoveď – doteraz časť vodičov pravidelne jazdiacich do PZ „šetrí“ dane. A stĺpiky urobia tomu koniec.
 
MP zo skúseností v PZ má za to, že do pokladne mesta pôjde podstatne viac financií za zaplatenie daní za vjazd. Takže najpodstatnejší je podľa MP ekonomický rozmer problému. Argumenty typu „do PZ sa nedostanú záchranné zložky, hasiči, sanitky, služby“ vyznieva na dnešnú dobu a techniku skôr komicky. MP a záchranné zložky spolupracujú, to znamená, ak majú hlásený výjazd do centra mesta, telefonicky informujú operačné stredisko MP v dostatočnom časovom predstihu. Problémom sú brániace vozidlá v PZ, pretože technika (napr. hasiči) sa nie vždy bez problémov dostáva na miesta určenia. Realizácia vjazdov služieb a údržby (pokazenie výťahu, vodovodu, dovoz chladničky, pračky a pod.) v čase mimo úradných hodín Mestského úradu, napr. cez víkendy, keď nie je možné si zakúpiť jednorazový vstup do PZ, by bolo možné nahradiť napr. zaplatením dane cez aplikáciu, resp. sms.
 
A že sa vytratí život z centra mesta? Je to nezmysel o ktorom nás dennodenne presviedčajú občania a návštevníci Žiliny. Vadí im vysoký počet vozidiel v uliciach PZ, exhaláty, kľučkovanie pomedzi vozidlá, neraz ohrozenie chodcov. Podľa MP by systém priniesol presne opačný efekt ako tvrdia podnikatelia. Ľudia radi prichádzajú do nehlučného prostredia a radi využijú služby čistejšieho mesta bez exhalátov z vozidiel.
 
Z praxe vieme, že sami vodiči zásobovania sa sťažujú, že Žilina je jedno z miest, kde môžu doviesť tovar až po otvorení prevádzky. Prečo to funguje v ostatných mestách na Slovensku? Kolegovia z iných miest nám potvrdili, že sa prevádzkovatelia naučili, aj napriek neskorším otváracím hodinám napr. o 9.00 hod., prísť do prevádzky už o dve hodiny skôr, aby vykonali zásobovanie, ak chcú mať čerstvý tovar. Samozrejme sú aj výnimky s ktorými sa dá pracovať. Prečo by to malo fungovať všade, len v Žiline nie? Výhovorky, že z Bratislavy by najskôr musel prísť zásobovač do Žiliny a potom ísť do Košíc, ako uvádza článok, neobstoja. To, že má vozidlo EVČ z iného okresu, neznamená, že tovar vezie vždy z takej diaľky. Väčšina vozidiel zásobujúcich prevádzky v PZ sú z okolia Žiliny a je len na dohode, aby prevádzkovatelia vykonali zásobovanie skôr v ranných hodinách, nie až po otvorení prevádzky o 9.00, 10.00 hod.
 
So zavedením mechanického systému regulovania dopravy netreba zabúdať na jeden dôležitý bezpečnostný aspekt, ktorý by stĺpiky predstavovali. V súčasnej dobe extrémnych prejavov násilia a agresívnych spôsobov páchania niektorých závažných trestných činov poslúžia mechanické zábrany aj tomuto účelu. Nech to znie akokoľvek nadnesene, tak ako v európskych mestách, ktoré prehodnocujú bezpečnosť a budujú zábrany do centier miest, rušných ulíc a námestí, aj pre naše mesto by systém predstavoval významný bezpečnostný prvok – zábranu pre vozidlá prípadných páchateľov, nielen pri konaní masových kultúrnych a športových akcií na námestiach.
 
Ku všetkej úcte k podnikateľskej sfére v Žiline, ak nebudeme, alebo nechceme akceptovať poriadok a disciplínu v pešej zóne, z historického jadra mesta zostane budúcim generáciám naozaj málo, možno iba námestia. Vážime si Vašu činnosť, ste neodmysliteľnou súčasťou Žiliny, ale pretože sa množili články od Vás, počúvali sme Vaše argumenty a nemali sme možnosť reagovať, konáme tak teraz. Mestská polícia je tu pre Žilinu, obyvateľov, návštevníkov aj pre vás podnikateľov a prevádzkovateľov.
 
                                               Kolektív dlhoročných príslušníkov MP Žilina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

článok bol zobrazený 1419 krát zdroj: www.mpza.sk