textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | utorok 12. december 2017 | meniny: Otília
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

12. 12. 2017
Lekáreň NA BULVÁRI, Bernolákova 54, 01001 Žilina
13. 12. 2017
Lekáreň MEDISALUS, Vojtecha Spanyola 8187, 01001 Žilina

celý rozpis
čo sa v Žiline urobilo
Press Primátor na aktuálne témy Prednosta Mestského úradu v Žiline informuje Stretnutia občanov s vedením mesta Radničné noviny mesta Žilina Kronika mesta Žilina Osobnosti mesta Žilina Žilinský mládežnícky parlament Spolupráca s partnerskými mestami Žiliny Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Žilina Staršie články ďalšie články
plaváreň

12. 12. 2017 | 06.00-15.00
(07.30-08.30 6 dr.,08.30-09.30 4 dr.,/šírka 09.30-10.30 6 dr.,/šírka 10.30-12.30 5,5 dr.,/šírka 13.00-14.00 7 dr.,14.00-15.00 6 dr.,)

13. 12. 2017 | 06.00-15.00
(06.00-07.30 7 dr.,07.30-08.00 5 dr.,08.00-08.30 6 dr.,08.30-09.30 4 dr.,/šírka 09.30-10.30 6 dr.,/šírka 10.30-12.30 5,5 dr.,/šírka 13.00- -14.00 7 dr.,14.00-15.00 6 dr.,)

13. 12. 2017 | 18.00-20.30 večerné plávanie

celý program
kam dnes

Čím kŕmiť vtákov v zime Budatínsky hrad, Žilina

Expozícia originálnych ikon M. R. Štefánika 33

Čas vianočný Makovického dom v Žiline

Zábavno-náučná hodina dejepisu a fyziky v múzeu dopravy Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


tlač, návrat 13.06.2017 | Radničné noviny

Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra a jej aktivity

Oblastná organizá­cia cestovného ruchu Malá Fatra pôsobí na území Žilinského kraja už od roku 2012. Vznik organizácie inicio­valo mesto Žilina spoločne s ďalšími subjektmi pôsobia­cimi v cestovnom ruchu.

 
Aktuálne má oblast­ná organizácia 33 členov, keď sa jej rady rozšírili v roku 2016 o obec Krasňany. Hlavným cieľom tejto organizácie je spoločná propagácia a marketing regiónu Malá Fatra, tvorba produktov, spoločné budovanie siete cyklotrás a realizácia nových projektov, ktoré súvisia s cestovným ruchom.
 
V minulom roku orga­nizácia podporila viaceré aktivity, čím zvýšila kon­kurencieschopnosť regiónu v oblasti cestovného ruchu i rozvoja turizmu. Svedčí o tom aj nárast počtu tu­ristov, ktorí strávili svoju dovolenku aj na území ži­linského regiónu. Významnými projektmi, ktoré mali za úlohu zviditeľniť a spropagovať náš re­gión, boli určite: natáča­nie televízneho programu Cyklopotulky (cyklotrasy v oblasti Kysuckej vrchoviny a Malej Fatry, prepojenie na Bystrickú dolinu) aj do­končenie projektu lávky a prístrešku na vrchu Straník.
 
Organizácia sa počas mi­nulého roku venovala aj údržbe týchto cyklotrás, ktorá prebiehala od jari do jesene. Išlo predovšetkým o technickú údržbu (kose­nie, odvodnenia, premostenia) a tzv. ľahkú údržbu, ktorá sa týkala najmä značenia a jeho obnovy na cyklotrasách v našom regióne. Taktiež sa realizo­vala výstavba mosta, ktorý prepojí centrum obce Stará Bystrica na Kysuckú cyklo­magistrálu a k chodníku na vrch Bobovec. Rovnako bola zabezpečená aj údržba turistických chodníkov.
 
Počas minulého roka sa realizovali viaceré znače­nia turistických trás, úpra­va drevín na jednotlivých turistických chodníkoch i úpravy vyhliadok a orien­tačných máp. Vo svojej činnosti bude organizá­cia pokračovať aj v roku 2017. V prospech turizmu plánuje preinvestovať pri­bližne 400 000 eur. „Plánu­jeme najmä pokračovať v rozpracovaných projektoch – výstavba vyhliadkovej veže na Dubni, výstav­ba premostenia na cyklotra­se pri Belej, údržba cyklotrás a turistických chodníkov podľa potrieb, zároveň budú označené nové cyklotrasy v okolí Lietavy a smerom na Vážsku magistrálu. V pláne máme aj obnovu náuč­ného chodníka – Fojtov potok a, samozrejme, po­kračujeme v príprave pod-kladov k výstavbe cykloma­gistrály Vodné dielo Žilina – Terchová s prepojením na Tepličku nad Váhom. V zimnej sezóne bude­me zabezpečovať údržbu bežkárskych trás v regióne podľa snehových podmie­nok,“ vyjadril sa k plánom organizácie jej riaditeľ, pán Peter Šimčák. Počas celého roka bude ponuka regiónu propagovaná na veľtrhoch a výstavách najmä v okolitých štátoch.

článok bol zobrazený 497 krát zdroj: Radničné noviny