textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | sobota 21. október 2017 | meniny: Uršula
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

21. 10. 2017
Lekáreň SCHNEIDER, OC MIRAGE, A. Hlinku 7/B, 01001 Žilina
22. 10. 2017
Lekáreň U DOBRÉHO PASTIERA, Smreková 39, 01007 Žilina

celý rozpis
čo sa v Žiline urobilo
Press Primátor na aktuálne témy Prednosta Mestského úradu v Žiline informuje Stretnutia občanov s vedením mesta Radničné noviny mesta Žilina Kronika mesta Žilina Osobnosti mesta Žilina Žilinský mládežnícky parlament Spolupráca s partnerskými mestami Žiliny Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Žilina Staršie články ďalšie články
kam dnes

Umenie na hrade – Čas výletov Strečno

Botanické hry Budatínsky hrad, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.


Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


tlač, návrat 13.06.2017 | Radničné noviny

Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra a jej aktivity

Oblastná organizá­cia cestovného ruchu Malá Fatra pôsobí na území Žilinského kraja už od roku 2012. Vznik organizácie inicio­valo mesto Žilina spoločne s ďalšími subjektmi pôsobia­cimi v cestovnom ruchu.

 
Aktuálne má oblast­ná organizácia 33 členov, keď sa jej rady rozšírili v roku 2016 o obec Krasňany. Hlavným cieľom tejto organizácie je spoločná propagácia a marketing regiónu Malá Fatra, tvorba produktov, spoločné budovanie siete cyklotrás a realizácia nových projektov, ktoré súvisia s cestovným ruchom.
 
V minulom roku orga­nizácia podporila viaceré aktivity, čím zvýšila kon­kurencieschopnosť regiónu v oblasti cestovného ruchu i rozvoja turizmu. Svedčí o tom aj nárast počtu tu­ristov, ktorí strávili svoju dovolenku aj na území ži­linského regiónu. Významnými projektmi, ktoré mali za úlohu zviditeľniť a spropagovať náš re­gión, boli určite: natáča­nie televízneho programu Cyklopotulky (cyklotrasy v oblasti Kysuckej vrchoviny a Malej Fatry, prepojenie na Bystrickú dolinu) aj do­končenie projektu lávky a prístrešku na vrchu Straník.
 
Organizácia sa počas mi­nulého roku venovala aj údržbe týchto cyklotrás, ktorá prebiehala od jari do jesene. Išlo predovšetkým o technickú údržbu (kose­nie, odvodnenia, premostenia) a tzv. ľahkú údržbu, ktorá sa týkala najmä značenia a jeho obnovy na cyklotrasách v našom regióne. Taktiež sa realizo­vala výstavba mosta, ktorý prepojí centrum obce Stará Bystrica na Kysuckú cyklo­magistrálu a k chodníku na vrch Bobovec. Rovnako bola zabezpečená aj údržba turistických chodníkov.
 
Počas minulého roka sa realizovali viaceré znače­nia turistických trás, úpra­va drevín na jednotlivých turistických chodníkoch i úpravy vyhliadok a orien­tačných máp. Vo svojej činnosti bude organizá­cia pokračovať aj v roku 2017. V prospech turizmu plánuje preinvestovať pri­bližne 400 000 eur. „Plánu­jeme najmä pokračovať v rozpracovaných projektoch – výstavba vyhliadkovej veže na Dubni, výstav­ba premostenia na cyklotra­se pri Belej, údržba cyklotrás a turistických chodníkov podľa potrieb, zároveň budú označené nové cyklotrasy v okolí Lietavy a smerom na Vážsku magistrálu. V pláne máme aj obnovu náuč­ného chodníka – Fojtov potok a, samozrejme, po­kračujeme v príprave pod-kladov k výstavbe cykloma­gistrály Vodné dielo Žilina – Terchová s prepojením na Tepličku nad Váhom. V zimnej sezóne bude­me zabezpečovať údržbu bežkárskych trás v regióne podľa snehových podmie­nok,“ vyjadril sa k plánom organizácie jej riaditeľ, pán Peter Šimčák. Počas celého roka bude ponuka regiónu propagovaná na veľtrhoch a výstavách najmä v okolitých štátoch.

článok bol zobrazený 430 krát zdroj: Radničné noviny