textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 26. máj 2017 | meniny: Dušan
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

26. 05. 2017
Lekáreň MELISA, Jána Milca 741/27, 01001 Žilina
27. 05. 2017
Lekáreň PARACELSUS, Bratislavská 1, 01001 Žilina

celý rozpis
čo sa v Žiline urobilo
Press Primátor na aktuálne témy Prednosta Mestského úradu v Žiline informuje Stretnutia občanov s vedením mesta Radničné noviny mesta Žilina Kronika mesta Žilina Osobnosti mesta Žilina Žilinský mládežnícky parlament Spolupráca s partnerskými mestami Žiliny Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Žilina Staršie články ďalšie články
plaváreň

26. 05. 2017 | 06.00-15.00
(06.00-08.00 7 dr.,08.00-08.30 8 dr.,/šírka 08.30-09.00 7 dr.,/šírka 09.00-09.30 5 dr.,/šírka 09.30-10.30 3 dr.,/šírka 10.30-11.00 2 dr., /šírka 11.00-11.30 4 dr.,/šírka 11.30-12.00 3,5 dr.,/šírka 12.00-12.30 5,5 dr.,/šírka 12.30-13.30 6 dr.,13.30-14.00 7 dr.,14.00-14.30 6 dr., 14.30-15.00 7 dr.,)

26. 05. 2017 | 18.00-20.30 večerné plávanie

27. 05. 2017 | 06.00-19.30
(08.00-10.00 4 dr.,10.00-12.00 4,5 dr.,/šírka 17.30-19.30 4,5 dr.,/šírka)

27. 05. 2017 | 19.30-20.30 Vodné pólo muži: Žilina - Komárno extraliga

27. 05. 2017 | (Počas zápasu bazén pre verejnosť zatvorený.)

celý program
kam dnes

Putovanie tučniakov: Volanie oceánu 2D Ster Century Cinemas (13:30)

BABY ŠÉF 2D Ster Century Cinemas (13:10, 13:50, 15:40)

VOTRELEC: COVENANT 2D Cinemax, Žilina (17:50, 21:00)

Strážcovia galaxie 2 2D Ster Century Cinemas (17:40, 19:40)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


tlač, návrat 15.03.2017 | Mgr. Eva Smolková, riaditeľka ZŠ Karpatská

Základná škola Karpatská patrí medzi najväčšie ZŠ v Žilinskom kraji

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je v súčasno­sti 8 základných škôl a 6 základných škôl s materskou školou. Jednou z najväčších v ce­lom Žilinskom kraji je Základná škola Karpatská na sídlisku Vlčince a svoju históriu píše už 32 rokov.
 
V tomto školskom roku sa dvere školy otvorili pre 105 pra­covníkov a 870 žiakov. Po­čet žiakov však k 9. januáru 2017 vzrástol ešte o 7. Žia­kom sa denne venuje 58 pe­dagógov, 14 vychovávateľov, 5 asistentov učiteľa, školský psychológ i špeciálny pe­dagóg. Tieto čísla svedčia o kvalitnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu. Školský vzdeláva­cí program je zameraný na vyučovanie cudzích jazykov (anglický jazyk už od 1. ročníka), informačných technológií (informatic­ká výchova od 2. ročníka), programovania (9. ročník), vždy so zreteľom na ro­zvoj a využitie potenciálu každého žiaka. Našim žia­kom ponúkame jazykové laboratórium, gymnastic­kú halu, multimediálnu učebňu, kuchynku, po­čítačové učebne či multifunkčné ihrisko.
 
Rozšírenie vedomostí a zručností pre žiakov je možné aj v popoludňajších hodinách v rámci krúžkov. Aktuálne ponúkame 38 rôznych krúžkov a zapája­me sa do zaujímavých pro­jektov. Dlhodobo u nás fun­guje projekt „Zelená škola“, medzi tie najnovšie patrí projekt s názvom „Jedlá zmena“, zameraný na rozvoj kritického myslenia žiakov a podporu činností sme­rujúcich k zodpovedným zmenám v stravovaní. Šport a aktívny pohyb propagu­je medzi deťmi a mladými ľuďmi projekt „Pohni kostrou“. Súčasťou je aj školský klub detí (ŠKD). Popri klasickej družine máme aj po­hybový ŠKD s oddeleniami zameranými na gymnastiku či fitnes.
 
Žiaci každoročne úspešne absolvujú veľké množstvo tanečných, gymnastických či fitnes pretekov, odkiaľ si odnášajú so sebou nielen nezabudnuteľné zážitky, ale aj vzácne ocenenia. Každo­ročne sa zúčastňujeme ce­loslovenskej školskej súťaže v gymnastickom 4-boji, kde patríme medzi slovenskú špičku. Dôkazom je aj po­sledný získaný titul „majstri Slovenska“ v najstaršej ka­tegórii dievčat 7. – 9. ročníka.
 
Viac informácií o ško­le, projektoch, aktivitách a úspechoch sa dozviete na stránke školy www.zskarpat­ska.edu.sk.

článok bol zobrazený 787 krát zdroj: Radničné noviny