textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | pondelok 18. január 2021 | meniny: Bohdana
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

18. 01. 2021
Lekáreň KALAMED, A. Rudnaya 3806, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
19. 01. 2021
Lekáreň Dr. Max, 1. mája 1016/4, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Z dediny či z mesta, do skrine sa zmestia Budatínsky hrad, Žilina

Foto Rek, tajomstvo jedného kufra Budatínsky hrad (kaplnka), Žilina

Požehnané Vianoce Sobášny palác, Bytča

Elity Kysúc kaštieľ Radoľa

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

tlač, návrat 08.03.2017 | Radničné noviny

Niekoľko faktov o psoch, ich majiteľoch, venčení a čistote v meste

Vlastniť psa zna­mená pre mnohých ľudí mnoho radosti zo spoločne pre­žitých chvíľ. Títo domáci miláčikovia vedia byť oddaní, poslušní a nerozluč­ní priatelia. Vieme však, že inak sa žije psom v rodinných domoch a inak v bytoch. Rozdiel, o ktorom píšeme, je podstatný aj pre čistotu v meste.
 
Práve majitelia psov žijúcich v bytoch využívajú na vyko­nanie potreby svojich mi­láčikov verejný priestor. Tí, ktorí si skutočne vážia svojich psov a považujú ich za členov svojej rodiny, akceptujú aj povinnosti, ktoré im z tohto vzťahu vyplývajú. Pri venčení teda neznečisťujú verejný priestor a nezanechávajú psie exkre­menty. Ale je mnoho ľudí, ktorí si povinnosť očistenia priestoru po venčení nespl­nia. A tak sa často stáva, že sú naše sídliská znečistené.
 
Nezodpovedné venčenie má nepriaznivý vplyv na život­né prostredie. Psie exkre­menty patria do kategórie infikovaného a alergénneho odpadu, z čoho vyplýva, že sú zdraviu nebezpeč­né. Prostredníctvom tohto článku by sme radi požia­dali všetkých občanov, aby bezodkladne odstraňovali výkaly po svojich psoch, čím predídu znečisťova­niu verejných priestran­stiev a rozšíreniu prípadnej nákazy. Tento druh odpadu môžu umiestniť do akej­koľvek nádoby určenej na komunálny odpad alebo do nádoby na uličné smeti.
 
Ďalšou povinnosťou drži­teľov psov je úhrada dane. Aktuálne mesto eviduje vo svojej databáze 4 243 psov (počet k dátumu 27. 2. 2017) Evidencia psov chovaných v meste Žilina je prístupná na internetovej stránke www.zilina.sk, napravo v sekcii Transparentné me­sto/eGov. Tu je možné zi­stiť, či sú psy riadne prihlá­sené. Často sa totiž stáva, že vo vchode žije napríklad päť psov, ale prihlásených ich je menej.
 
Mestská polícia neustále rieši v tomto zmysle pre­dovšetkým prípady, ktoré sa týkajú voľného pohybu psov na nedovolených miestach, znečisťovania verejných priestranstiev psími výkal­mi i neuhradenia dane za psa. Za minulý rok to bolo viac ako 600 priestupkov. V tomto roku polícia vyriešila už 91 takýchto priestupkov.
 
Väčšina z nás chce, aby sme mali v mieste svojho bydliska poriadok, a tak je potrebné, aby sa dodržo­vali dané pravidlá. Preto, ak majú občania vedomosť o majiteľoch psov, ktorí si neplnia svoje povinnosti (neplatenie daní, neod­straňovanie výkalov), môžu na to hoci aj anonymne upozorniť mestskú políciu. Tá v súčinnosti s mestom vyvodí potrebné opatre­nia. Dodržanie pravidiel zabezpečí čistejšie mesto i spokojnosť občanov, ktorí s prichádzajúcou jarou trávia čoraz viac času vonku.
 
Pri tejto príležitosti by sme radi poďakovali drži­teľom psov, ktorí pristupujú k svojim povinnostiam zod­povedne, dbajú o čistotu verejných priestorov a robia dobré meno „psíčkarom“. Naopak, mrzí nás, že ne­zodpovední držitelia psov strpčujú občanom každo­denný život na sídliskách a kazia renomé tým ostat­ným.

Fotogaléria

Niekoľko faktov o psoch, ich majiteľoch, venčení a čistote v meste

článok bol zobrazený 1838 krát zdroj: Radničné noviny