textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | streda 5. august 2020 | meniny: Hortenzia
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

05. 08. 2020
Lekáreň U Štefánika, M. R. Štefánika 822/11, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
06. 08. 2020
Lekáreň apoteka, BILLA Vlčince, Obežná 8777, 01008 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Zoltán Agócs: Zákulisie obrazového poľa Nová synagóga v Žiline (13:00-19:00)

Hudobná streda - DH Strečňanka Sad SNP, Žilina (16:30)

EXPOZÍCIA JÁNOŠÍK A TERCHOVÁ Terchová, Obecný úrad

Múdrosť v ikonách ukrytá budova spoločnosti HOUR, M. R. Štefánika 33, Žilina (13:00-17:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

tlač, návrat 06.12.2016 | PhDr. Anna Poláčková

Vyvrcholenie desiateho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky

Na Svetový deň boja proti AIDS, 1. decembra 2016, vyvrcholil v Žiline desiaty ročník kampane Červené stužky, ktorú pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej, MPH, riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku, s podporou MŠVVaŠ SR a Okresného úradu - odboru školstva, v Žiline (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2016“) organizovalo Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline. Kampaň Červené stužky, ktorá je osvetovou kampaňou a nie je spojená s finančnou zbierkou, považuje za najúčinnejší prostriedok osvety v boji proti AIDS zvýšenie informovanosti a prehĺbenie odborných vedomostí o HIV/AIDS. Kampaň je tiež zameraná na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a na podporu prevencie a vzdelávania v oblasti obchodovania s ľuďmi. Je venovaná mladým ľuďom, preto ňou boli oslovené školy a školské zariadenia na Slovensku, ako aj široká verejnosť.

Kampaň sa uskutočnila s podporou mesta Žilina, vďaka ktorej sa záverečné stretnutie konalo vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline, kde prišlo 300 zástupcov z 55 škôl a školských zariadení z Slovenska. Stretnutie organizačne zabezpečovali žiaci Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline. Prítomným sa v krátkych príhovoroch prihovorili Ing. Patrik Groma, zástupca primátora mesta Žilina a Mgr. Janka Černická, za Okresný úrad, odbor školstva v Žiline.  

Stretnutie začalo odbornou prednáškou Doc. MUDr. Eleny Novákovej, PhD. z Jesseniovej Lekárskej fakulty UK v Martine na tému HIV/AIDS a prezentáciou doc. MUDr. Jozefa Šuvadu  z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave o projektoch starostlivosti o chorých na AIDS.

Počas stretnutia boli slávnostne vyhodnotené dve tohtoročné súťaže, a to výtvarná súťaž v štyroch kategóriách, a  to v  kategórii stredných, základných, špeciálnych základných škôl a reedukačných centier a súťaž Športom pre Červené stužky. V rámci výtvarnej súťaže bola udelená i cena riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku. Pri príležitosti svojho desiateho výročia kampaň ocenila aj desiatich pedagógov, ktorí svojou angažovanosťou prispeli k šíreniu osvety o HIV/AIDS medzi svojimi žiakmi.

Po skončení stretnutia žiaci z viacerých žilinských základných a stredných škôl vytvorili na Hlinkovom námestí v Žiline „živú“ červenú stužku, ktorou chceli vyjadriť podporu Svetovému dňu boja proti AIDS, ktorým je 1. december.

Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline ďakuje školám a školským zariadeniam Slovenska za ich prítomnosť na stretnutí, ktoré bolo vyvrcholením desiateho ročníka kampane. Informácie o kampani nájdete na www.cervenestuzky.sk  

Fotogaléria

Vyvrcholenie desiateho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky Vyvrcholenie desiateho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky

článok bol zobrazený 1811 krát zdroj: www.cervenestuzky.sk