textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | streda 17. júl 2019 | meniny: Bohuslav
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

17. 07. 2019
Lekáreň KOLEČKO, Hálkova 3, 01001 Žilina / 16:00 - 22:30
18. 07. 2019
Lekáreň Dr. Max, Vojtecha Spanyola 41/A, 01001 Žilina / 16:00 - 22:30

celý rozpis
plaváreň

17. 07. 2019 | 06.00-20.00
(06.00-07.00 7 dr.,08.00-10.00 4 dr.,10.00-11.00 6 dr., 11.00-12.00 7dr.,12.30- 13.30 6dr.,14.00-17.30 6 dr.,)

18. 07. 2019 | 06.00-20.00
(06.00-07.00 7 dr.,08.00-10.00 4 dr.,10.00-11.00 6 dr., 11.00-12.00 7dr.,)

celý program
kam dnes

ČIČMANY, ČIČMANY CHIMÁRNA DEDINA: RADENOV DOM Čičmany

Rozmanitá a nádherná Západná Čina Krajská knižnica, Žilina

Keď sním - výstava Krajská knižnica, Žilina

Výstava SZUŠ – Keď sním Krajská knižnica, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

  


tlač, návrat 06.12.2016 | PhDr. Anna Poláčková

Vyvrcholenie desiateho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky

Na Svetový deň boja proti AIDS, 1. decembra 2016, vyvrcholil v Žiline desiaty ročník kampane Červené stužky, ktorú pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej, MPH, riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku, s podporou MŠVVaŠ SR a Okresného úradu - odboru školstva, v Žiline (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2016“) organizovalo Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline. Kampaň Červené stužky, ktorá je osvetovou kampaňou a nie je spojená s finančnou zbierkou, považuje za najúčinnejší prostriedok osvety v boji proti AIDS zvýšenie informovanosti a prehĺbenie odborných vedomostí o HIV/AIDS. Kampaň je tiež zameraná na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a na podporu prevencie a vzdelávania v oblasti obchodovania s ľuďmi. Je venovaná mladým ľuďom, preto ňou boli oslovené školy a školské zariadenia na Slovensku, ako aj široká verejnosť.

Kampaň sa uskutočnila s podporou mesta Žilina, vďaka ktorej sa záverečné stretnutie konalo vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline, kde prišlo 300 zástupcov z 55 škôl a školských zariadení z Slovenska. Stretnutie organizačne zabezpečovali žiaci Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline. Prítomným sa v krátkych príhovoroch prihovorili Ing. Patrik Groma, zástupca primátora mesta Žilina a Mgr. Janka Černická, za Okresný úrad, odbor školstva v Žiline.  

Stretnutie začalo odbornou prednáškou Doc. MUDr. Eleny Novákovej, PhD. z Jesseniovej Lekárskej fakulty UK v Martine na tému HIV/AIDS a prezentáciou doc. MUDr. Jozefa Šuvadu  z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave o projektoch starostlivosti o chorých na AIDS.

Počas stretnutia boli slávnostne vyhodnotené dve tohtoročné súťaže, a to výtvarná súťaž v štyroch kategóriách, a  to v  kategórii stredných, základných, špeciálnych základných škôl a reedukačných centier a súťaž Športom pre Červené stužky. V rámci výtvarnej súťaže bola udelená i cena riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku. Pri príležitosti svojho desiateho výročia kampaň ocenila aj desiatich pedagógov, ktorí svojou angažovanosťou prispeli k šíreniu osvety o HIV/AIDS medzi svojimi žiakmi.

Po skončení stretnutia žiaci z viacerých žilinských základných a stredných škôl vytvorili na Hlinkovom námestí v Žiline „živú“ červenú stužku, ktorou chceli vyjadriť podporu Svetovému dňu boja proti AIDS, ktorým je 1. december.

Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline ďakuje školám a školským zariadeniam Slovenska za ich prítomnosť na stretnutí, ktoré bolo vyvrcholením desiateho ročníka kampane. Informácie o kampani nájdete na www.cervenestuzky.sk  

Fotogaléria

Vyvrcholenie desiateho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky Vyvrcholenie desiateho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky

článok bol zobrazený 1584 krát zdroj: www.cervenestuzky.sk