textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | nedeľa 19. august 2018 | meniny: Lýdia
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

19. 08. 2018
Lekáreň apoteka, BILLA Vlčince, Obežná 8777, 01008 Žilina
20. 08. 2018
Lekáreň RONDEL, Hálkova 26, 01001 Žilina

celý rozpis
kam dnes

Expozícia originálnych ikon M. R. Štefánika 33

Letná čitateľská výzva 2018 Krajská knižnica, Žilina

tYhle: LEGOrytmus – nový cirkus Stanica Žilina-Záriečie, Žilina (20:00)

Galéria Kyslík pod hradom Strečno, Strečno

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


tlač, návrat 11.10.2016 | PhDr. Pavol Čorba – hovorca mesta Žilina

Materská škola Čajakova má nové dopravné ihrisko

Nové dopravné ihri­sko vzniklo v areáli Materskej školy Ča­jakova, na ktorom budú počas roka realizované edukač­né aktivity pre deti. Deti sa naučia dodržiavať pravidlá cestnej premávky, vykonávať pohy­bové spôsobilosti v jazde na bicykli, kolobežke a odrá­žadle.
 
Detské dopravné ihri­sko budú navštevo­vať a využívať aj deti z materských škôl zo sídli­ska Hliny a centra mesta. Materská škola, Čajakova 4 získala grant na vybudova­nie dopravného ihriska od Nadácie Kia Motors Slova­kia v grantovom programe „Región bezpečne 2016“. Program je zameraný na dopravnú výchovu, budo­vanie dopravných ihrísk a rozvoj cyklotrás. Projekt bol financovaný Nadáciou Kia Motors Slovakia, zria­ďovateľom mestom Žilina a združením rodičov pri materskej škole.
 
Ihrisko otvoril zástupca primátora Patrik Groma, ktorý ocenil všetkých, ktorí sa podieľali na projekte vybudovania dopravného ihriska. „Vedenie mesta sa neustále snaží zveľaďovať svoj majetok a každá takáto aktivita je len prínosom pre naše deti. Chcem poďa­kovať Nadácii Kia Motors Slovakia za spolufinancova­nie projektu a veľké ďaku­jem patrí aj pani riaditeľke Márii Mihálkovej za vypra­covanie úspešného projek­tu,“ povedal Patrik Groma.

Fotogaléria

Materská škola Čajakova má nové dopravné ihrisko Materská škola Čajakova má nové dopravné ihrisko Materská škola Čajakova má nové dopravné ihrisko Materská škola Čajakova má nové dopravné ihrisko Materská škola Čajakova má nové dopravné ihrisko

článok bol zobrazený 1425 krát zdroj: www.zilina.sk