textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 26. február 2021 | meniny: Viktor
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

26. 02. 2021
Lekáreň RONDEL, Hálkova 26, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
27. 02. 2021
Lekáreň ŽILPO s.r.o., Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Pidiples doma Facebook Stanica Žilina - Záriečie, www.stanica.sk

Juraj Gábor: Dokončovanie Sphéry Nová synagóga v Žiline

Juraj Poliak Pavillon des C?dres Považská galéria umenia, Žilina

Someone has shared a document with you Facebook Stanica Žilina - Záriečie, www.stanica.sk

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.

tlač, návrat 17.12.2013 | PhDr. Pavol Čorba

V Žiline – Zástraní budú mať nové názvy ulíc

Mestská časť Žilina – Zástranie sa po mnohých rokoch dočkala názvov ulíc, ktoré si vybrali miestni obyvatelia podľa svojich tradičných názvov. Hoci pomenovanie ulíc v Zástraní bolo navrhnuté už v roku 1986, neboli tieto názvy uvedené do používania. Nanovo pomenované ulice v Zástraní významne pomôžu lepšej orientácií najmä záchranným zložkám, kedy je presná lokalizácia a rýchlosť príjazdu často krát otázkou života.
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí 16. decembra 2013 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvov ulíc v meste Žilina – v mestskej časti Zástranie. Názvy ulíc v Zástraní budú nasledovné:
 • Belajov dvor
 • Brodňanov dvor
 • Do Magúr
 • Do toboliny
 • Hore humnami
 • Jaššov dvor
 • Kostolná ulica
 • Kožov dvor
 • Kubov dvor
 • Kultúrna ulica
 • Medzi plotmi
 • Na chotári
 • Na skotni
 • Na Straník
 • Na vráta
 • Ondráškov dvor
 • Pod cintorínom
 • Stará dedina
 • Škorvánkov dvor
 • Ulica Jána Mičicu
Čo musia občania Zástrania urobiť pri zmene adresy trvalého bydliska
Pri zmene adresy trvalého pobytu, ktorú iniciuje Mestský úrad v Žiline, sa v Registri obyvateľov SR – REGOB automaticky zmení správna adresa všetkým občanom v Zástraní.
 
Je potrebné, aby občania pri výmene občianskeho preukazu najskôr navštívili ohlasovňu pobytu (evidenciu obyvateľov) na Mestskom úrade v Žiline, nebude potrebné vypisovať žiadne tlačivo, ohlasovňa pobytu vydá doklad pre políciu k zmene občianskeho preukazu. Občania Zástrania sú oslobodení od poplatku za zmenu adresy. Nemali by však zabudnúť nahlásiť svoje nové adresy v zdravotnej a sociálnej poisťovni, v banke a podnikatelia v príslušných obchodných a živnostenských registroch.
 
Stručne z histórie návrhu
Návrh na pomenovanie ulíc v mestskej časti Žilina – Zástranie zaslala vo februári 2013 poslankyňa mestského zastupiteľstva za 8. volebný obvod, Anna Smikoňová, primátorovi mesta Žilina Igorovi Chomovi. V návrhu sa uvádza, že „na základe zápisnice zo schôdzky Okresnej názvoslovnej komisie v Žiline dňa 26. 2. 1986 boli pre Zástranie prijaté názvy ulíc, ktoré neboli oficiálne uvedené do života. Obyvatelia tejto mestskej časti si želajú názvy podľa miestnych zvyklostí, k tejto téme boli viaceré stretnutia pracovníkov stavebného odboru MsÚ Žilina s občanmi na mestskom úrade aj v KD Zástranie, pre občanov bola vyhlásená anketa a navrhnuté názvy sú na verejnej tabuli mestskej časti Zástranie.“
 
Názvoslovná komisia pri Mestskom úrade v Žiline návrh prerokovala na svojom zasadnutí a uvedený návrh akceptuje s tým, že k miestnym názvom bude doplnené slovo „ulica“ v súlade s pravidlami slovenského pravopisu a s jazykovými odporúčaniami Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.
 
Názvy ulíc pribudnú postupne aj v Brodne, Zádubní a v Žilinskej Lehote
Názvoslovná komisia pri Mestskom úrade v Žiline bude pokračovať v pomenovaní ulíc a verejných priestranstiev v ďalších troch mestských častiach, ktoré ich zatiaľ nemajú: v Brodne, Zádubní a v Žilinskej Lehote. Samozrejmosťou bude verejná diskusia o navrhovaných názvoch a komunikácia miestnych občanov s príslušnými poslancami mestského zastupiteľstva, ktorí schvaľujú všetky nové názvy ulíc a verejných priestranstiev v celej Žiline.
 
 

článok bol zobrazený 4751 krát zdroj: www.zilina.sk