textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | štvrtok 2. júl 2020 | meniny: Berta
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

02. 07. 2020
EKOLEKÁREŇ, HM TESCO, Košická 3, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
03. 07. 2020
Lekáreň Bôrik, ObZS Hliny VI, Alexandra Rudnaya 3606/100, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

CESTOVANIE V ČASE mesto Žilina

HRAD STREČNO Hrad Strečno

Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach Rajecké Teplice

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ II - Medzi informáciou a pamäťou Považská galéria umenia, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.
10.02.2010

Zápis detí do materských škôl - žiadosť aj na www.zilina.sk

Termín zápisu do materskej školy spolu s podmienkami prijímania detí zverejnia riaditeľky materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina najneskôr 15. februára na budove školy. Samotný zápis sa vo všetkých materských školách uskutoční od 8. do 19. marca v čase od 7.00 do 16.00 h. V uvedenom termíne si rodičia prevezmú žiadosť o prijatie dieťaťa, ktorá okrem uvedenia základných údajov o dieťati a jeho zákonných zástupcoch obsahuje vyjadrenie lekára o zdravotnom stave. V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je nutné k  žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si rodičia môžu stiahnuť aj na oficiálnej internetovej stránke mesta:
http://www.zilina.sk/49/aktualne-informacie-pre-ms/

Vyplnenú a potvrdenú žiadosť prevezme riaditeľka, prípadne iný poverený pedagogický zamestnanec materskej školy, v uvedenom čase zápisu. Vzhľadom k tomu, že je zvýšený záujem o materské školy, tak sa pri prijatí detí berie do úvahy termín odovzdania žiadosti.

Prednostne sa do materských škôl prijímajú deti, ktoré:
• dovŕšili piaty rok
• deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
• s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
• deti s trvalým bydliskom v meste Žilina

Ostatné podmienky konkrétnej materskej školy určí riaditeľ po prerokovaní s pedagogickou radou. Bližšie informácie poskytnú pracovníci odboru školstva a mládeže na tel. č.: 706 32 02, 706 32 14.

<< návrat