textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | pondelok 13. júl 2020 | meniny: Margita
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

13. 07. 2020
Lekáreň MANDRAGORA, Hlinská 8850/12A, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
14. 07. 2020
Lekáreň CLAUDIUS GALENUS, Vojtecha Spanyola 8633/43P, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

EXPOZÍCIA JÁNOŠÍK A TERCHOVÁ Terchová, Obecný úrad

LETNÁ TVORIVÁ DIELŇA PRE DETI Rosenfeldov palác (14:00-16:00)

BUDATÍNSKY HRAD Budatínsky hrad, Žilina

HRAD STREČNO Hrad Strečno

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.
30.05.2007

Oznámenie - Betonáreň a obaľovačka Mojšova Lúčka<br/>Oznámenie - SANAMEDO

Záverečné stanovisko z procesu posudzovania činnosti :

„Betonáreň a obaľovačka Mojšova Lúčka“

O z n á m e n i e

 Mestský úrad v Žiline oznamuje, že v zmysle § 37 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Záverečné stanovisko nahliadnutiu pre verejnosť na Mestskom úrade v Žiline, oddelenie dopravy a životného prostredia (č. dverí 202) v termíne od 30.05.2007 do 30.06.2007.

 Verejnosť môže do záverečného stanoviska nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v stránkových dňoch pondelok od 8,00 do 15,00, v stredu od 8,00 do 17,00 a v piatok od 8,00 do 14,00.

V Žiline, dňa 30.05.2007

Ing. Viliam M i k u l á š    v. r.     
prednosta Mestského úradu v ŽilineSANAMEDO  – úprava odpadov zo zdravotnej starostlivosti, kat. ú. Žilina

O z n á m e n i e

 Mestský úrad v Žiline oznamuje, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zmysle § 32 ods. 1. zákona NR SR č. 27/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie rozhodlo, že správu o hodnotení nie je potrebné vypracovať.
Pre účely ďalšieho posudzovania pripravovanej stavby „SANAMEDO – úprava odpadov zo zdravotnej starostlivosti, kat. ú. Žilina“ správu o hodnotení nahrádza predložený Zámer.

Zámer je zverejnený na oficiálnych stránkach mesta www.zilina.sk v sekcii Úradná tabuľa - Úradné oznamy.

Zámer je k nahliadnutiu pre verejnosť na Mestskom úrade v Žiline, oddelenie dopravy a životného prostredia (č. dverí 202) v termíne od 30.05.2007 do 30.06.2007.

 Verejnosť môže do Zámeru nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v stránkových dňoch pondelok od 8,00 do 15,00, v stredu od 8,00 do 17,00 a v piatok od 8,00 do 14,00.

 Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k Zámeru Ministerstvu životného prostredia, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 812 35 Bratislava do 30 dní od doby, keď bola o Zámere informovaná.

V Žiline, dňa 30.05.2007

Ing. Viliam  M i k u l á š    v. r.    
prednosta Mestského úradu v Žiline

<< návrat