textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | streda 1. apríl 2020 | meniny: Hugo
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

01. 04. 2020
EKOLEKÁREŇ, HM TESCO, Košická 3, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
02. 04. 2020
Lekáreň Dr. Max, Národná 11, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

NEZABÚDAJME NA SENIOROV Žilina

Požičaj si e-knihy Krajská knižnica, Žilina

ZOSTAŇ DOMA Žilina

ŽILINA TLIESKA HRDINOM Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.
30.05.2007

Oznámenie - Betonáreň a obaľovačka Mojšova Lúčka<br/>Oznámenie - SANAMEDO

Záverečné stanovisko z procesu posudzovania činnosti :

„Betonáreň a obaľovačka Mojšova Lúčka“

O z n á m e n i e

 Mestský úrad v Žiline oznamuje, že v zmysle § 37 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Záverečné stanovisko nahliadnutiu pre verejnosť na Mestskom úrade v Žiline, oddelenie dopravy a životného prostredia (č. dverí 202) v termíne od 30.05.2007 do 30.06.2007.

 Verejnosť môže do záverečného stanoviska nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v stránkových dňoch pondelok od 8,00 do 15,00, v stredu od 8,00 do 17,00 a v piatok od 8,00 do 14,00.

V Žiline, dňa 30.05.2007

Ing. Viliam M i k u l á š    v. r.     
prednosta Mestského úradu v ŽilineSANAMEDO  – úprava odpadov zo zdravotnej starostlivosti, kat. ú. Žilina

O z n á m e n i e

 Mestský úrad v Žiline oznamuje, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zmysle § 32 ods. 1. zákona NR SR č. 27/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie rozhodlo, že správu o hodnotení nie je potrebné vypracovať.
Pre účely ďalšieho posudzovania pripravovanej stavby „SANAMEDO – úprava odpadov zo zdravotnej starostlivosti, kat. ú. Žilina“ správu o hodnotení nahrádza predložený Zámer.

Zámer je zverejnený na oficiálnych stránkach mesta www.zilina.sk v sekcii Úradná tabuľa - Úradné oznamy.

Zámer je k nahliadnutiu pre verejnosť na Mestskom úrade v Žiline, oddelenie dopravy a životného prostredia (č. dverí 202) v termíne od 30.05.2007 do 30.06.2007.

 Verejnosť môže do Zámeru nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v stránkových dňoch pondelok od 8,00 do 15,00, v stredu od 8,00 do 17,00 a v piatok od 8,00 do 14,00.

 Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k Zámeru Ministerstvu životného prostredia, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 812 35 Bratislava do 30 dní od doby, keď bola o Zámere informovaná.

V Žiline, dňa 30.05.2007

Ing. Viliam  M i k u l á š    v. r.    
prednosta Mestského úradu v Žiline

<< návrat