textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | sobota 6. jún 2020 | meniny: Norbert
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

06. 06. 2020
Lekáreň SCHNEIDER, OC MIRAGE, A. Hlinku 7/B, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
07. 06. 2020
Lekáreň MANDRAGORA, Hlinská 8850/12A, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

TVORÍME S DEŤMI – MAĽOVANIE VLNOU web a facebook KrKS v Žiline (15:00)

PRVÉ MÚZEUM INTERMÉDIÍ II - Medzi informáciou a pamäťou Považská galéria umenia, Žilina

Daniela & Linda Dostálková: Claws not made to shake hands with Nová synagóga v Žiline

Jana Farmanová / Cesta hrdinky Rosenfeldov palác

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.
22.05.2007

Oznámenie - Areál CISS Žilina

O z n á m e n i e

 Mestský úrad v Žiline oznamuje, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zmysle § 32 ods. 1. zákona NR SR č. 27/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie rozhodlo, že správu o hodnotení nie je potrebné vypracovať.
Pre účely ďalšieho posudzovania pripravovanej stavby Areál CISS Žilina správu o hodnotení nahrádza predložený Zámer.

Zámer je zverejnený na oficiálnych stránkach mesta www.zilina.sk.

Zámer je k nahliadnutiu pre verejnosť na Mestskom úrade v Žiline, oddelenie dopravy a životného prostredia (č. dverí 202) v termíne od 23.052.2007 do 22.06.2007.

 Verejnosť môže do Zámeru nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v stránkových dňoch pondelok od 8,00 do 15,00, v stredu od 8,00 do 17,00 a v piatok od 8,00 do 14,00.

 Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k Zámeru Ministerstvu životného prostredia, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č.1, 812 35 Bratislava do 30 dní od doby, keď bola o Zámere informovaná.

V Žiline, dňa 22.05.2007

      Ing. Viliam  M i k u l á š    v. r.    
          prednosta Mestského úradu v Žiline

<< návrat