textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | sobota 6. jún 2020 | meniny: Norbert
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

06. 06. 2020
Lekáreň SCHNEIDER, OC MIRAGE, A. Hlinku 7/B, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
07. 06. 2020
Lekáreň MANDRAGORA, Hlinská 8850/12A, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

SPOZNÁVAME ZÁKUTIA ŽILINY Instagram @tikzilina

Požičaj si e-knihy Krajská knižnica, Žilina

Jana Farmanová / Cesta hrdinky Rosenfeldov palác

Etnografická expozícia JÁNOŠÍK A TERCHOVÁ v budove Obecného úradu Terchová Terchová, Obecný úrad

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.
04.02.2009

VÝZVA - Nájomné byty s nižším štandardom

Mesto Žilina plánuje  koncom I. polroka 2009 dokončenie výstavby nájomných bytov s nižším štandardom na ul. Bratislavskej v Žiline.

V prípade záujmu o zaradenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu s nižším štandardom je potrebné doložiť do 30. 4. 2009  na Mestský úrad v Žiline, odbor sociálny a bytový, klientske centrum vyplnený „Dotazník k žiadosti o pridelenie nájomného bytu s nižším štandardom v meste Žilina“prílohy, ktoré sú uvedené na strane číslo 3 spomínaného dotazníka.

Žiadatelia o pridelenie nájomného bytu s nižším štandardom by mali dokladovať príjem rodiny za celý predchádzajúci kalendárny rok, t.j. za rok 2008. Príjmy, ktoré je potrebné doložiť, teda príjmy, ktoré sa zarátavajú do súm životného minima, sú uvedené v prílohe Dotazníka k žiadosti o pridelenie nájomného bytu s nižším štandardom.

Spôsob prideľovania nájomných bytov s nižším štandardom v meste Žilina upravuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina o spôsobe prideľovania nájomných bytov s nižším štandardom pre sociálne slabšiu vrstvu obyvateľov mesta Žilina č. 1/2008, ktoré bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa  14. 4. 2008.

Mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu nesmie prevýšiť trojnásobok životného minima platného k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých príjem poberal. Mesačný príjem posudzovanej rodiny nesmie byť nižší ako životné minimum.

Potrebné tlačivá si občania môžu vyzdvihnúť v klientskom centre Mestského úradu v Žiline, odbor sociálny a bytový.

V prípade nejasností treba kontaktovať odbor sociálny  a bytový v klientskom centre alebo telefonicky na čísle 041 / 70 63 408.

<< návrat