textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | nedeľa 31. máj 2020 | meniny: Petrana, Petronela
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

31. 05. 2020
Lekáreň BENU, HM Tesco Hliny, Obvodová 8640, 01007 Žilina / 20:00 - 22:00
01. 06. 2020
EKOLEKÁREŇ, HM TESCO, Košická 3, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

Debris Company / Alex Zelina: Glitch Nová synagóga v Žiline (13:00-19:00)

SPOZNÁVAME ZÁKUTIA ŽILINY Instagram @tikzilina

Voľne prístupné e-knihy Krajská knižnica, Žilina

Tvoríme vlastnú knihu Krajská knižnica, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.
19.01.2009

Komunálny odpad po novom

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 8. 12. 2008 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 17 o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území mesta Žilina s účinnosťou od 1. 1. 2009. Prijatím nového VZN o odpadoch sa zosúlaďuje organizácia a zber komunálnych odpadov so súčasnými platnými právnymi predpismi.

Pre obyvateľov mesta z toho vyplýva, že poplatky za odpady nebudú platiť doterajším spôsobom (sporožíro, príkazy na úhradu, zálohové platby správcom bytu), ale na základe platobných výmerov, ktoré sa začnú doručovať v období február až marec všetkým trvale a prechodne bývajúcim občanom na území mesta. Občania uhradia predpísanú čiastku osobne do pokladne Mestského úradu v Žiline, príp. príkazom zo svojho účtu na účet mesta alebo poštovou poukážkou (všetko bude uvedené v platobnom výmere). Výmer bude za celý rok 2009 a bude ho možné splatiť buď jednorazovo alebo v dvoch splátkach.

Dôvody a ciele nového organizovania zberu a zneškodňovania odpadu:

1. Zosúladenie systému zberu, prepravy a zneškodňovania KO s platnými právnymi predpismi.
2. Zvýšenie intenzity vývozov s cieľom zlepšenia životného prostredia, čistoty v okolí smetných nádob (minimalizácia čiernych skládok a pod.).
3. Zapojenie do systému zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov všetkých producentov odpadov.

Celé znenie VZN č. 17 o zbere, preprave, zhodnocovaní a zneškodňovaní komunálnych odpadov a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov na území mesta Žilina nájdete na www.zilina.sk a v tlačenej podobe v Klientskom centre na Mestskom úrade v Žiline.

<< návrat