textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | štvrtok 2. júl 2020 | meniny: Berta
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

02. 07. 2020
EKOLEKÁREŇ, HM TESCO, Košická 3, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00
03. 07. 2020
Lekáreň Bôrik, ObZS Hliny VI, Alexandra Rudnaya 3606/100, 01001 Žilina / 20:00 - 22:00

celý rozpis
kam dnes

EXPOZÍCIA JÁNOŠÍK A TERCHOVÁ Terchová, Obecný úrad

CESTOVANIE V ČASE mesto Žilina

Daniela & Linda Dostálková: Claws not made to shake hands with Nová synagóga v Žiline

Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach Rajecké Teplice

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.
12.12.2008

Zákon o organizovaní verejných, telovýchovných, športových a turistických podujatí

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na zákone o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí  /zbierka zákonov č. 479/2008/.

Zákon, ktorý nadobudol  účinnosť  1. decembra 2008  rieši problematiku bezpečnosti na športových štadiónoch a stanovuje postihovanie a zabraňovanie násilia najmä na futbalových a hokejových podujatiach.

Vyberáme najdôležitejšie:

§1

(1)  Verejnými telovýchovnými podujatiami, športovými podujatiami a turistickými podujatiami sa podľa tohto zákona rozumejú telovýchovné, športové a turistické súťaže, stretnutia, turnaje, preteky a iné podujatia spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti telesnej kultúry prístupné verejnosti. 

§3

(1) Organizátor podujatia je povinný písomne oznámiť zámer organizovať podujatie mestu, na ktorej území sa má podujatie konať.
(2) Oznámenie podľa odseku 1 je potrebné podať mestu  najneskôr sedem dní pred konaním podujatia.
(3) Organizátor podujatia v oznámení uvedie :
      a) Adresu sídla organizátora podujatia
      b) Názov a účel podujatia
      c) Deň, miesto a čas konania podujatia
      d) Predpokladaný počet účastníkov konania
      e) Označenie podujatia za rizikové v prípade hrozby porušovania verejného poriadku
      f) Kontakt na hlavného organizátora podujatia
      g) Názov a sídlo, kontakt  súkromnej bezpečnostnej služby zabezpečujúcej podujatie
      h) Opatrenia, ktoré urobí, aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku
      i) Počet členov usporiadateľskej služby či súkromnej bezpečnostnej služby
      j) Východiskové miesto, trasu a miesto skončenia podujatia, ak si to jeho povaha vyžaduje

§8

(4) Mesto môže zakázať podujatie, ak by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie, konanie podujatia by obmedzovalo verejnú dopravu, zásobovanie obyvateľstva alebo ohrozovalo životné prostredie.


úplné znenie zákona

<< návrat