textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | pondelok 25. marec 2019 | meniny: Marián
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

25. 03. 2019
Lekáreň MELISA, Jána Milca 741/27, 01001 Žilina / 16:00 - 22:30
26. 03. 2019
Lekáreň PARACELSUS, Bratislavská 1, 01001 Žilina / 16:00 - 22:30

celý rozpis
plaváreň

25. 03. 2019 | 06.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,08.00-09.00 8 dr.,/šírka 09.00-10.00 6,5 dr.,/šírka 10.00-11.00 6 dr.,/šírka 11.00-12.00 8 dr.,/šírka 12.00-12.30 6 dr.,/ /šírka 12.30-13.00 8 dr.,/šírka 14.30-15.00 7 dr.,)

25. 03. 2019 | 18.00-20.30 večerné plávanie

26. 03. 2019 | 06.00-15.00
(06.00-07.30 7 dr.,07.30-09.00 6 dr.,09.00-09.30 5 dr.,09.30-10.00 7 dr.,10.00-10.30 9 dr.,/šírka 10.30-11.30 7 dr.,/šírka 11.30-12.30 8 dr.,/šírka 14.00-15.00 9 dr.,/šírka)

celý program
kam dnes

Sofokles / Gräffinger / Maťo: ANTI – GONÉ Nová synagóga v Žiline (19:00)

Pripomienky Považská galéria umenia, Žilina (09:00-17:00)

TVORBA 2019 Makovického dom v Žiline (08:00-16:00)

Veľká noc ide Budatínsky hrad, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

  


13.04.2018

Odbor životného prostredia

Žiadateľ, Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, SPO Martin, pracovisko Žilina, Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina podal dňa 12.04.2018 na Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6000 m2 krovitého porastu, na parc. č. 2049/12 a 1935/1 k.ú. Závodie, rastúci mimo les v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Správcom pozemku je MINISTERSTVO OBRANY SR, KUTUZOV 8, BRATISLAVA. Dôvod výrubu je, že dreviny rastú vo výcvikovom priestore, kde hrozí riziko vzniku nebezpečia požiaru a v zmysle zákona č. 124/2006 je potrebné uskutočniť opatrenia na zabránenie možného šírenia požiaru do lesných porastov. (viac...)


Žiadateľ, Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, SPO Martin, pracovisko Žilina, Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina podal dňa 12.04.2018 na Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 14 ks drevín druhov smrek, pagaštan, javor, lipa a 2000 m2 krovitého porastu, na parc. č. 3775/1, 3771/7, 3782/1 a 3934/11 k.ú. Žilina, rastúce mimo les v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Správcom pozemku je MINISTERSTVO OBRANY SR, KUTUZOV 8, BRATISLAVA. Dôvod výrubu je, že krovitý porast rastie z náletu popri oplotení kasárni, dreviny majú zlý zdravotný stav a rastú v tesnej blízkosti okolitých nehnuteľností, kde hrozí ich poškodenie. (viac...)


Žiadateľ, Obec Mojš, Obecný úrad 147, 010 01 Žilina podal dňa 11.04.2018 na Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu smrek, na parc. č. 65/45 k.ú. Mojš, rastúci mimo les v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Vlastníkom pozemku je Vodohospodárska výstavba š.p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava. Dôvod výrubu je, že drevina je v zlom zdravotnom stave z dôvodu napadnutia podkôrnym hmyzom. (viac...)

<< návrat