textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | štvrtok 13. december 2018 | meniny: Lucia
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
plaváreň

13. 12. 2018 | 06.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.30-08.30 5 dr.,08.30-09.30 7 dr.,13.00-14.00 6 dr.,14.00-15.00 7 dr.,)

14. 12. 2018 | 06.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,10.30-13.30 7 dr.,14.00-15.00 7 dr.,)

14. 12. 2018 | 18.00-20.30 večerné plávanie

celý program
kam dnes

Keď draka bolí hlava Budatínsky hrad, Žilina

Expozícia originálnych ikon M. R. Štefánika 33

Vianočné trhy Mariánske námestie, Námestie A. Hlinku, Žilina

Čas vianočný Makovického dom v Žiline (08:00-16:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


13.04.2018

Odbor životného prostredia

Žiadateľ, Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, SPO Martin, pracovisko Žilina, Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina podal dňa 12.04.2018 na Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6000 m2 krovitého porastu, na parc. č. 2049/12 a 1935/1 k.ú. Závodie, rastúci mimo les v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Správcom pozemku je MINISTERSTVO OBRANY SR, KUTUZOV 8, BRATISLAVA. Dôvod výrubu je, že dreviny rastú vo výcvikovom priestore, kde hrozí riziko vzniku nebezpečia požiaru a v zmysle zákona č. 124/2006 je potrebné uskutočniť opatrenia na zabránenie možného šírenia požiaru do lesných porastov. (viac...)


Žiadateľ, Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, SPO Martin, pracovisko Žilina, Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina podal dňa 12.04.2018 na Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 14 ks drevín druhov smrek, pagaštan, javor, lipa a 2000 m2 krovitého porastu, na parc. č. 3775/1, 3771/7, 3782/1 a 3934/11 k.ú. Žilina, rastúce mimo les v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Správcom pozemku je MINISTERSTVO OBRANY SR, KUTUZOV 8, BRATISLAVA. Dôvod výrubu je, že krovitý porast rastie z náletu popri oplotení kasárni, dreviny majú zlý zdravotný stav a rastú v tesnej blízkosti okolitých nehnuteľností, kde hrozí ich poškodenie. (viac...)


Žiadateľ, Obec Mojš, Obecný úrad 147, 010 01 Žilina podal dňa 11.04.2018 na Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu smrek, na parc. č. 65/45 k.ú. Mojš, rastúci mimo les v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Vlastníkom pozemku je Vodohospodárska výstavba š.p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava. Dôvod výrubu je, že drevina je v zlom zdravotnom stave z dôvodu napadnutia podkôrnym hmyzom. (viac...)

<< návrat