textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | piatok 20. júl 2018 | meniny: Iľja, Eliáš
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

20. 07. 2018
Lekáreň RONDEL, Hálkova 26, 01001 Žilina
21. 07. 2018
Lekáreň CLAUDIUS GALENUS, Vojtecha Spanyola 8633/43P, 01001 Žilina

celý rozpis
kam dnes

Čože?! Vidličky a nože! Stanica Žilina-Záriečie, Žilina

Expozícia originálnych ikon M. R. Štefánika 33

Letná čitateľská výzva 2018 Krajská knižnica, Žilina

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


13.04.2018

Odbor životného prostredia

Žiadateľ, Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, SPO Martin, pracovisko Žilina, Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina podal dňa 12.04.2018 na Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 6000 m2 krovitého porastu, na parc. č. 2049/12 a 1935/1 k.ú. Závodie, rastúci mimo les v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Správcom pozemku je MINISTERSTVO OBRANY SR, KUTUZOV 8, BRATISLAVA. Dôvod výrubu je, že dreviny rastú vo výcvikovom priestore, kde hrozí riziko vzniku nebezpečia požiaru a v zmysle zákona č. 124/2006 je potrebné uskutočniť opatrenia na zabránenie možného šírenia požiaru do lesných porastov. (viac...)


Žiadateľ, Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, SPO Martin, pracovisko Žilina, Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina podal dňa 12.04.2018 na Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 14 ks drevín druhov smrek, pagaštan, javor, lipa a 2000 m2 krovitého porastu, na parc. č. 3775/1, 3771/7, 3782/1 a 3934/11 k.ú. Žilina, rastúce mimo les v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Správcom pozemku je MINISTERSTVO OBRANY SR, KUTUZOV 8, BRATISLAVA. Dôvod výrubu je, že krovitý porast rastie z náletu popri oplotení kasárni, dreviny majú zlý zdravotný stav a rastú v tesnej blízkosti okolitých nehnuteľností, kde hrozí ich poškodenie. (viac...)


Žiadateľ, Obec Mojš, Obecný úrad 147, 010 01 Žilina podal dňa 11.04.2018 na Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu smrek, na parc. č. 65/45 k.ú. Mojš, rastúci mimo les v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Vlastníkom pozemku je Vodohospodárska výstavba š.p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava. Dôvod výrubu je, že drevina je v zlom zdravotnom stave z dôvodu napadnutia podkôrnym hmyzom. (viac...)

<< návrat