textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | streda 20. jún 2018 | meniny: Valéria
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

20. 06. 2018
Lekáreň RONDEL, Hálkova 26, 01001 Žilina
21. 06. 2018
Lekáreň CLAUDIUS GALENUS, Vojtecha Spanyola 8633/43P, 01001 Žilina

celý rozpis
kam dnes

Zábavno-náučná hodina dejepisu a fyziky v múzeu dopravy Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

Letná čitateľská výzva 2018 Krajská knižnica, Žilina

Vychutnaj si stáž! Krajská knižnica, Žilina (17:00)

Expozícia originálnych ikon M. R. Štefánika 33

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


10.10.2017

Odbor životného prostredia

Žiadateľ, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, IČO: 17335825, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina podal dňa 09.10.2017 na Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 74 ks drevín druhov podľa priloženej inventarizácie, na parc. č. 2240, 2243/1, 2243/3, 2239/19, 2239/2, 2238/4, 2238/5, 2238/1, 5166/29, 2237, 2232/9, 2232/6, 2238/1 a 2233/3 k.ú. Žilina, rastúce mimo les v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Správcom pozemku je žiadateľ. (viac...)


Žiadateľ, JUDr. Michal Krnáč, Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina podal dňa 09.10.2017 na Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 18 ks drevín druhov jaseň, čerešňa, Brest, vŕba a agát, na parc. č. 1418/16 k.ú. Žilina, rastúcich mimo les v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Vlastníkom pozemku je žiadateľ. Dôvod výrubu je výstavba nových parkovacích miest a dreviny tvoria priamo prekážku. (viac...)


Žiadateľ, Marcela Pažická, Nešporova 2238/9, 010 01 Žilina podal dňa 09.10.2017 na Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu jedľa, na parc. č. 4517/1 k.ú. Žilina, rastúcich mimo les v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Vlastníkom pozemku sú Marcela Pažická, Nešporova 2238/9, 010 01 Žilina, Štefan Králik a Vlasta Králiková, Nešporova 2238/9, 010 01 Žilina, Milan Orto, Nešporova 2238/9, 010 01 Žilina, Petra Pavlovičová, Družstevná 378/4, 900 26 Slovenský Grob. Dôvod výrubu je, že drevina bola v minulosti nevhodne vysadená a tieni. (viac...)


Žiadateľ, SVS-inžiniering s.r.o., IČO: 36426687, Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina podal dňa 05.10.2017 na Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia, žiadosť o zmenu rozhodnutia 16399/2016-60730/2016-SKU zo dňa 12.10.2016, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 3 ks drevín, z toho 2 ks drevín druhu smrek (Picea pungens) s obvodmi kmeňov 72 cm, 75 cm nameraných 130 cm nad zemou a 1 ks dreviny druhu borovica (Pinus nigra) s obvodom kmeňa 95 cm nameraných 130 cm nad zemou, rastúce na parc. č. 4915/20 k.ú. Žilina. (viac...)

<< návrat