textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | nedeľa 22. október 2017 | meniny: Sergej
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

22. 10. 2017
Lekáreň U DOBRÉHO PASTIERA, Smreková 39, 01007 Žilina
23. 10. 2017
Lekáreň apoteka, BILLA Vlčince, Obežná 8777, 01008 Žilina

celý rozpis
čo sa v Žiline urobilo
Press Primátor na aktuálne témy Prednosta Mestského úradu v Žiline informuje Stretnutia občanov s vedením mesta Radničné noviny mesta Žilina Kronika mesta Žilina Osobnosti mesta Žilina Žilinský mládežnícky parlament Spolupráca s partnerskými mestami Žiliny Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Žilina Staršie články ďalšie články
kam dnes

Umenie na hrade – Čas výletov Strečno

Toto je múzeum – 75 rokov PMZA Budatínsky hrad, Žilina

Botanické hry Budatínsky hrad, Žilina

Ovčiarske obyčaje - Rôsac v Zázrivej Zázrivá (13:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.


Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


10.10.2017

Odbor životného prostredia

Žiadateľ, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, IČO: 17335825, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina podal dňa 09.10.2017 na Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 74 ks drevín druhov podľa priloženej inventarizácie, na parc. č. 2240, 2243/1, 2243/3, 2239/19, 2239/2, 2238/4, 2238/5, 2238/1, 5166/29, 2237, 2232/9, 2232/6, 2238/1 a 2233/3 k.ú. Žilina, rastúce mimo les v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Správcom pozemku je žiadateľ. (viac...)


Žiadateľ, JUDr. Michal Krnáč, Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina podal dňa 09.10.2017 na Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 18 ks drevín druhov jaseň, čerešňa, Brest, vŕba a agát, na parc. č. 1418/16 k.ú. Žilina, rastúcich mimo les v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Vlastníkom pozemku je žiadateľ. Dôvod výrubu je výstavba nových parkovacích miest a dreviny tvoria priamo prekážku. (viac...)


Žiadateľ, Marcela Pažická, Nešporova 2238/9, 010 01 Žilina podal dňa 09.10.2017 na Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu jedľa, na parc. č. 4517/1 k.ú. Žilina, rastúcich mimo les v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Vlastníkom pozemku sú Marcela Pažická, Nešporova 2238/9, 010 01 Žilina, Štefan Králik a Vlasta Králiková, Nešporova 2238/9, 010 01 Žilina, Milan Orto, Nešporova 2238/9, 010 01 Žilina, Petra Pavlovičová, Družstevná 378/4, 900 26 Slovenský Grob. Dôvod výrubu je, že drevina bola v minulosti nevhodne vysadená a tieni. (viac...)


Žiadateľ, SVS-inžiniering s.r.o., IČO: 36426687, Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina podal dňa 05.10.2017 na Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia, žiadosť o zmenu rozhodnutia 16399/2016-60730/2016-SKU zo dňa 12.10.2016, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 3 ks drevín, z toho 2 ks drevín druhu smrek (Picea pungens) s obvodmi kmeňov 72 cm, 75 cm nameraných 130 cm nad zemou a 1 ks dreviny druhu borovica (Pinus nigra) s obvodom kmeňa 95 cm nameraných 130 cm nad zemou, rastúce na parc. č. 4915/20 k.ú. Žilina. (viac...)

<< návrat