textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | streda 19. september 2018 | meniny: Konštantín
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

celý rozpis
plaváreň

19. 09. 2018 | 06.00-15.00
(06.00-07.00 7 dr.,07.30-08.00 6 dr.,08.00-09.30 5 dr.,/šírka 09.30- -10.00 7 dr.,/šírka 10.30-11.00 8 dr.,/šírka 11.00-12.30 5 dr.,/šírka 12.30-13.00 5,5 dr.,/šírka 13.00-13.30 8,5 dr.,/šírka 14.00-15.00 7 dr.,)

19. 09. 2018 | 18.00-20.30 večerné plávanie

20. 09. 2018 | 06.00-20.00

20. 09. 2018 | ŽILINSKÁ PLAVECKÁ ŠTAFETA - 10. ROČNÍK

celý program
kam dnes

Život v húfoch Budatínsky hrad (kaplnka), Žilina

CONT ART Rosenfeldov palác

TRIEDNY NEPRIATEĽ Mestské divadlo Žilina (19:00)

Deň čistého ovzdušia Námestie A. Hlinku (08:00-18:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


10.10.2017

Odbor životného prostredia

Žiadateľ, Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, IČO: 17335825, Ul. Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina podal dňa 09.10.2017 na Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 74 ks drevín druhov podľa priloženej inventarizácie, na parc. č. 2240, 2243/1, 2243/3, 2239/19, 2239/2, 2238/4, 2238/5, 2238/1, 5166/29, 2237, 2232/9, 2232/6, 2238/1 a 2233/3 k.ú. Žilina, rastúce mimo les v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Správcom pozemku je žiadateľ. (viac...)


Žiadateľ, JUDr. Michal Krnáč, Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina podal dňa 09.10.2017 na Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 18 ks drevín druhov jaseň, čerešňa, Brest, vŕba a agát, na parc. č. 1418/16 k.ú. Žilina, rastúcich mimo les v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Vlastníkom pozemku je žiadateľ. Dôvod výrubu je výstavba nových parkovacích miest a dreviny tvoria priamo prekážku. (viac...)


Žiadateľ, Marcela Pažická, Nešporova 2238/9, 010 01 Žilina podal dňa 09.10.2017 na Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu jedľa, na parc. č. 4517/1 k.ú. Žilina, rastúcich mimo les v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Vlastníkom pozemku sú Marcela Pažická, Nešporova 2238/9, 010 01 Žilina, Štefan Králik a Vlasta Králiková, Nešporova 2238/9, 010 01 Žilina, Milan Orto, Nešporova 2238/9, 010 01 Žilina, Petra Pavlovičová, Družstevná 378/4, 900 26 Slovenský Grob. Dôvod výrubu je, že drevina bola v minulosti nevhodne vysadená a tieni. (viac...)


Žiadateľ, SVS-inžiniering s.r.o., IČO: 36426687, Oravská ulica 8557/22, 010 01 Žilina podal dňa 05.10.2017 na Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia, žiadosť o zmenu rozhodnutia 16399/2016-60730/2016-SKU zo dňa 12.10.2016, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 3 ks drevín, z toho 2 ks drevín druhu smrek (Picea pungens) s obvodmi kmeňov 72 cm, 75 cm nameraných 130 cm nad zemou a 1 ks dreviny druhu borovica (Pinus nigra) s obvodom kmeňa 95 cm nameraných 130 cm nad zemou, rastúce na parc. č. 4915/20 k.ú. Žilina. (viac...)

<< návrat