textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | pondelok 19. február 2018 | meniny: Vlasta
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

19. 02. 2018
Lekáreň ŽILPO s.r.o., Vysokoškolákov 31, 01008 Žilina
20. 02. 2018
Lekáreň apoteka, BILLA Vlčince, Obežná 8777, 01008 Žilina

celý rozpis
plaváreň

19. 02. 2018 | 06.00-17.30
(06.00-07.00 7 dr.,08.00-09.00 5 dr.,09.00-10.00 4 dr.,10.00-11.00 5 dr.,14.00-15.00 7 dr.,15.00-15.30 5 dr.,15.30-16.30 6 dr.,16.30-17.00 5 dr.,17.00-17.30 6 dr.,)

19. 02. 2018 | 18.00-20.30 večerné plávanie

20. 02. 2018 | 06.00-19.00
(08.00-08.30 6 dr.,08.30-09.00 5 dr.,09.00-10.00 4 dr.,10.00-11.00 6 dr.,14.00-15.30 6 dr.,15.30-17.00 7 dr.,18.00-19.00 5 dr.,/šírka )

celý program
kam dnes

Expozícia originálnych ikon M. R. Štefánika 33

Toto je múzeum – 75 rokov PMZA Budatínsky hrad, Žilina

Zábavno-náučná hodina dejepisu a fyziky v múzeu dopravy Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

Poézia & performancia. Východoeurópska perspektíva Nová synagóga v Žiline

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


07.09.2017

Odbor životného prostredia

Žiadateľ, Barbora Pavlíková, Ku škôlke 166/6, 010 03 Žilina podal dňa 06.09.2017 na Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu jedľa, na parc. č. 48 k.ú. Zádubnie, rastúcej mimo les v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Vlastníkom pozemku sú Antonín Nedoroščík, Ku škôlke 166/6, 010 03 Žilina, Michal Pavlík a Barbora Pavlíková, Ku škôlke 166/6, 010 03 Žilina. Dôvod výrubu je, že drevina bola v minulosti nevhodne vysadená v tesnej blízkosti nehnuteľností. (viac...)


Žiadateľ, Vodohospodárska výstavba š.p., IČO: 00156752, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava podal dňa 06.09.2017 na Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 107 ks drevín, druhov čerešňa, vŕba, breza, osika, čremcha, topoľ a javor, na parc. č. 5523/1, 3023/505, 3023/501 k.ú. Žilina, 490/17, 490/19, 490/86, 490/89, 490/90, 490/92, 490/93, 490/95, 490/96, 490/99, 490/100, 490/102, 490/103, 490/105, 490/106, 490/111-128, 520/117 k.ú. Mojšová Lúčka, rastúcich mimo les v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Vlastníkom pozemkov sú Vodohospodárska výstavba š.p., IČO: 00156752, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava a Slovenský Vodohospodársky Podnik š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica. Dôvod výrubu drevín je, že v rámci výkonu technicko-bezpečnostného dohľadu a realizácie pravidelného geodetického monitoringu Vodného diela Žilina, oporného múru zosuvného územia Dubeň a monitoringu zosuvného územia pod Hyzou je potrebné zaistiť trvalý výhľad na merné body. (viac...)

<< návrat