textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | nedeľa 24. jún 2018 | meniny: Ján
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

24. 06. 2018
Lekáreň MELISA, Jána Milca 741/27, 01001 Žilina
25. 06. 2018
Lekáreň PARACELSUS, Bratislavská 1, 01001 Žilina

celý rozpis
kam dnes

Letná čitateľská výzva 2018 Krajská knižnica, Žilina

Zábavno-náučná hodina dejepisu a fyziky v múzeu dopravy Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

Expozícia originálnych ikon M. R. Štefánika 33

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


07.09.2017

Odbor životného prostredia

Žiadateľ, Barbora Pavlíková, Ku škôlke 166/6, 010 03 Žilina podal dňa 06.09.2017 na Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu jedľa, na parc. č. 48 k.ú. Zádubnie, rastúcej mimo les v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Vlastníkom pozemku sú Antonín Nedoroščík, Ku škôlke 166/6, 010 03 Žilina, Michal Pavlík a Barbora Pavlíková, Ku škôlke 166/6, 010 03 Žilina. Dôvod výrubu je, že drevina bola v minulosti nevhodne vysadená v tesnej blízkosti nehnuteľností. (viac...)


Žiadateľ, Vodohospodárska výstavba š.p., IČO: 00156752, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava podal dňa 06.09.2017 na Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 107 ks drevín, druhov čerešňa, vŕba, breza, osika, čremcha, topoľ a javor, na parc. č. 5523/1, 3023/505, 3023/501 k.ú. Žilina, 490/17, 490/19, 490/86, 490/89, 490/90, 490/92, 490/93, 490/95, 490/96, 490/99, 490/100, 490/102, 490/103, 490/105, 490/106, 490/111-128, 520/117 k.ú. Mojšová Lúčka, rastúcich mimo les v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Vlastníkom pozemkov sú Vodohospodárska výstavba š.p., IČO: 00156752, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava a Slovenský Vodohospodársky Podnik š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica. Dôvod výrubu drevín je, že v rámci výkonu technicko-bezpečnostného dohľadu a realizácie pravidelného geodetického monitoringu Vodného diela Žilina, oporného múru zosuvného územia Dubeň a monitoringu zosuvného územia pod Hyzou je potrebné zaistiť trvalý výhľad na merné body. (viac...)

<< návrat