textová verzia pre zrakovo postihnutých textová verzia | sobota 25. november 2017 | meniny: Katarína
vyhľadať spojenie MHD
pohotovosť lekární

Rozpis pohotovostných lekárenských služieb od 17.00 hod. do 22.00 hod.

25. 11. 2017
Lekáreň Tesco Žilina Hliny, Obvodová, 01001 Žilina
26. 11. 2017
Lekáreň Dr. Max, Antona Bernoláka 2135/2, 01001 Žilina

celý rozpis
čo sa v Žiline urobilo
Press Primátor na aktuálne témy Prednosta Mestského úradu v Žiline informuje Stretnutia občanov s vedením mesta Radničné noviny mesta Žilina Kronika mesta Žilina Osobnosti mesta Žilina Žilinský mládežnícky parlament Spolupráca s partnerskými mestami Žiliny Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na území mesta Žilina Staršie články ďalšie články
kam dnes

benefičný koncert Benefit – After X-mass Eve Hardcore Show Stanica Žilina-Záriečie, Žilina (19:00)

Zábavno-náučná hodina dejepisu a fyziky v múzeu dopravy Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

Myslím, teda recyklujem Krajská knižnica, Žilina

Výstava fotografií Mira Gregora Radnica mesta Žilina (08:00-15:00)

ďaľšie podujatia
mailinglist
Prajete si dostávať aktuálne informácie a správy? Prihláste sa do nášho mailinglistu.Elektronizácia služieb Mesta Žilina

   


07.09.2017

Odbor životného prostredia

Žiadateľ, Barbora Pavlíková, Ku škôlke 166/6, 010 03 Žilina podal dňa 06.09.2017 na Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny druhu jedľa, na parc. č. 48 k.ú. Zádubnie, rastúcej mimo les v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Vlastníkom pozemku sú Antonín Nedoroščík, Ku škôlke 166/6, 010 03 Žilina, Michal Pavlík a Barbora Pavlíková, Ku škôlke 166/6, 010 03 Žilina. Dôvod výrubu je, že drevina bola v minulosti nevhodne vysadená v tesnej blízkosti nehnuteľností. (viac...)


Žiadateľ, Vodohospodárska výstavba š.p., IČO: 00156752, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava podal dňa 06.09.2017 na Mestský úrad v Žiline, odbor životného prostredia, žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 107 ks drevín, druhov čerešňa, vŕba, breza, osika, čremcha, topoľ a javor, na parc. č. 5523/1, 3023/505, 3023/501 k.ú. Žilina, 490/17, 490/19, 490/86, 490/89, 490/90, 490/92, 490/93, 490/95, 490/96, 490/99, 490/100, 490/102, 490/103, 490/105, 490/106, 490/111-128, 520/117 k.ú. Mojšová Lúčka, rastúcich mimo les v zmysle § 47 ods. 3) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Vlastníkom pozemkov sú Vodohospodárska výstavba š.p., IČO: 00156752, Karloveská 2, P.O.BOX 45, 842 04 Bratislava a Slovenský Vodohospodársky Podnik š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica. Dôvod výrubu drevín je, že v rámci výkonu technicko-bezpečnostného dohľadu a realizácie pravidelného geodetického monitoringu Vodného diela Žilina, oporného múru zosuvného územia Dubeň a monitoringu zosuvného územia pod Hyzou je potrebné zaistiť trvalý výhľad na merné body. (viac...)

<< návrat